Trả lời và kết thúc cuộc gọi bằng TalkBack

Khi nhận cuộc gọi đến, TalkBack sẽ tự động thông báo người gọi trừ khi bạn đã tắt tùy chọn này trong cài đặt TalkBack. Bạn có thể trả lời hoặc từ chối cuộc gọi như sau:

  • Để trả lời cuộc gọi đến, đặt ngón tay ở vị trí khoảng ba phần tư khoảng cách hướng xuống dưới màn hình rồi vuốt sang phải.
  • Để từ chối cuộc gọi, vuốt sang trái thay vì vuốt sang phải.
  • Để từ chối cuộc gọi và gửi tin nhắn văn bản, hãy vuốt lên trên.

Để kết thúc, hãy nhấn nút nguồn. Tìm hiểu cách bật cài đặt nút nguồn kết thúc cuộc gọi.

Ứng dụng Điện thoại trên thiết bị Nexus

Một số thông tin bên dưới có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị và phiên bản Android của bạn.

Nếu bạn sử dụng thiết bị Nexus, dưới đây là một số yếu tố chính về ứng dụng Điện thoại:

  • Tìm kiếm địa chỉ liên hệ và địa điểm: Nút này nằm ở góc trên cùng bên trái màn hình ngay dưới thanh trạng thái. Khi bạn bật nút này, trường tìm kiếm sẽ mở ra, tại đây bạn có thể tìm kiếm địa chỉ liên hệ của mình. Nếu có kết nối mạng và dịch vụ vị trí đã được bật, bạn cũng có thể tìm kiếm các địa điểm ở gần mình. Ví dụ: tìm kiếm nhà hàng trong khu vực để đặt hàng hoặc đặt chỗ.
  • Cuộc gọi gần đây: Dưới nút tìm kiếm, danh sách ngắn các cuộc gọi gần đây bạn đã thực hiện, đã nhận hoặc đã nhỡ sẽ được hiển thị. Mỗi mục nhập trong nhật ký sẽ có nút để gọi lại cho số đó. Bạn có thể vuốt sang phải cho đến khi thấy nút này hoặc khám phá bằng cách chạm để tìm nút đó.
  • Tab điều hướng: Dưới đây là danh sách ngắn các cuộc gọi gần đây, ba tab cho phép bạn chuyển đổi giữa các phần khác nhau của ứng dụng Điện thoại: Quay số nhanh, Cuộc gọi gần đây và Danh bạ. Quay số nhanh có chứa bất kỳ địa chỉ liên hệ nào bạn đã đánh dấu là yêu thích cùng số bạn thường xuyên gọi. Cuộc gọi gần đây có chứa danh sách đầy đủ các cuộc gọi gần đây. Danh bạ có chứa các địa chỉ liên hệ của bạn.
  • Bàn phím số: Nút bàn phím số nằm ở góc dưới cùng bên phải màn hình. Nhấn đúp để chọn nút này và mở bàn phím số điện thoại tiêu chuẩn.
  • Tùy chọn khi đang thực hiện cuộc gọi: Trong khi bạn đang thực hiện cuộc gọi, có ba hộp kiểm xuất hiện ở phía đầu màn hình: Loa ngoài, Tắt tiếng và Bàn phím số. Nếu cần, bạn có thể kích hoạt các hộp kiểm này trong khi đang thực hiện cuộc gọi.

Tìm hiểu thêm về cách thực hiện, nhận và chặn cuộc gọi điện thoại bằng thiết bị Nexus của bạn.