מענה לשיחות וניתוק עם TalkBack

כאשר אתה מקבל שיחה נכנסת, TalkBack מכריז באופן אוטומטי על המתקשר, אלא אם כיבית אפשרות זו בהגדרות TalkBack. תוכל לענות לשיחה או לדחת אותה באופן הבא:

  • כדי לענות לשיחה נכנסת, הנח את האצבע בערך בשלושת-רבעי הדרך במורד המסך והחלק שמאלה.
  • כדי לדחות את השיחה, החלק ימינה במקום שמאלה.
  • כדי לדחות את השיחה ולשלוח הודעת טקסט, החלק למעלה.

כדי לנתק, לחץ על לחצן ההפעלה. למד כיצד להפעיל את הגדרת לחצן ההפעלה מסיים שיחה.

אפליקציית הטלפון במכשירי Nexus

חלק מהמידע שלהלן עשוי להשתנות בהתאם למכשיר ולגרסת Android שברשותך.

אם אתה משתמש במכשיר Nexus, להלן הרכיבים העיקריים של אפליקציית הטלפון:

  • חיפוש אנשי קשר ומקומות: לחצן זה ממוקם בפינה הימנית העליונה של המסך, מתחת לשורת הסטטוס. כשאתה מפעיל לחצן זה, נפתח שדה חיפוש שבו אתה יכול לחפש את אנשי הקשר שלך. אם יש לך חיבור רשת ואם שירותי המיקום מופעלים, תוכל גם לחפש מקומות בקרבתך. לדוגמה, לחפש מסעדה מקומית כדי לבצע הזמנה או להזמין שולחן.
  • שיחות אחרונות: מתחת ללחצן החיפוש יש רשימה קצרה של שיחות שחייגת לאחרונה, שקיבלת או שלא נענו. כל רשומה ביומן כוללת לחצן המאפשר להתקשר בחזרה למספר זה. תוכל להחליק שמאלה עד שתגיע ללחצן זה, או לגלות אותו באמצעות מגע.
  • כרטיסיות ניווט: מתחת לרשימה הקצרה של השיחות האחרונות ישנן שלוש כרטיסיות שמאפשרות לך לעבור בין חלקים שונים של אפליקציית הטלפון: חיוג מהיר, שיחות אחרונות ואנשי קשר. הכרטיסייה 'חיוג מהיר' מכילה את כל אנשי הקשר שסימנת כמועדפים ומספרי טלפון שאתה מרבה להתקשר אליהם. הכרטיסייה 'שיחות אחרונות' מכילה רשימה מלאה של השיחות האחרונות. 'אנשי קשר' מכילה את אנשי הקשר שלך.
  • לוח החיוג: לחצן לוח החיוג ממוקם בפינה השמאלית התחתונה של המסך. הקש פעמיים כדי לבחור בלחצן זה ולפתוח לוח חיוג טלפוני רגיל.
  • אפשרויות במהלך שיחה: כשאתה בשיחה, מופיעות שלוש תיבות סימון ליד החלק העליון של המסך: 'רמקול', 'השתק' ו'לוח חיוג'. באפשרותך להפעיל תיבות סימון אלה במהלך השיחה, בהתאם לצורך.

למידע נוסף על ביצוע שיחות טלפון, קבלת שיחות וחסימתן בבמכשיר Nexus.