Di chuyển quanh Màn hình chính của bạn bằng cách sử dụng TalkBack

Màn hình chính sẽ hiển thị khi bạn bật hoặc mở khóa thiết bị. Bạn có thể đi đến Màn hình chính bất cứ lúc nào bằng cách vuốt lên rồi vuốt sang trái theo cử chỉ hình chữ L.

Bước 1: Mở khóa thiết bị

Nếu bạn đã đặt mật khẩu hoặc mã PIN cho thiết bị của mình, có hai cách để mở khóa thiết bị khi TalkBack được bật, đó là:

  • Vuốt lên từ cuối màn hình khóa bằng hai ngón tay. 
  • Sử dụng tính năng khám phá bằng cách chạm để tìm nút Mở khóa ở chính giữa phía cuối màn hình, sau đó nhấn đúp.

Bước 2: Di chuyển quanh Màn hình chính

Để di chuyển giữa các mục trên Màn hình chính, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải. TalkBack sẽ thông báo vị trí tiêu điểm của bạn, sau đó bạn có thể nhấn đúp để chọn.

Nếu thiết bị của bạn có nhiều màn hình chính, bạn có thể di chuyển giữa các màn hình chính bằng cách vuốt sang trái hoặc phải bằng hai ngón tay. TalkBack sẽ thông báo màn hình bạn đang sử dụng, chẳng hạn như "Màn hình chính 1/3".

Các phần của Màn hình chính

Thanh trạng thái 

Tại đây, bạn có thể tìm thông tin trạng thái cơ bản, chẳng hạn như thông báo, trạng thái pin và các kết nối với Wi-Fi, Bluetooth hoặc mạng di động của mình.

Lưu ý: Nếu tiêu điểm của bạn nằm trên thanh trạng thái, thì bạn không thể sử dụng cử chỉ vuốt thông thường để chuyển sang mục tiếp theo. Để chuyển tiêu điểm khỏi thanh trạng thái, hãy chạm vào một phần khác của màn hình.

Thanh tìm kiếm 

Một số thiết bị Android tự động bao gồm thanh tìm kiếm trên Màn hình chính. Tại đây, bạn có thể tìm kiếm trên web mà không cần phải mở một ứng dụng riêng biệt. Nếu thiết bị của bạn chưa tự động bao gồm thanh tìm kiếm thì bạn có thể thêm thanh tìm kiếm dưới dạng tiện ích (tham khảo phần Tiện ích bên dưới).

Thông báo

Thanh trạng thái ở đầu màn hình bao gồm các thông báo. Để mở các thông báo này, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình bằng hai ngón tay. Để đóng ngăn thông báo, hãy vuốt từ phía dưới cùng lên phía trên cùng bằng hai ngón tay.

Ứng dụng

Ứng dụng là các chương trình nhỏ thực hiện những thao tác cụ thể, chẳng hạn như xem thông tin thời tiết, nghe nhạc, gửi email hay đọc sách. Các ứng dụng được mở thông qua các biểu tượng trên màn hình của bạn. Ví dụ: biểu tượng Gmail trên màn hình chính sẽ mở ứng dụng Gmail.

Dưới đây là các mẹo để khám phá và sử dụng những ứng dụng của bạn:

  • Để khám phá những ứng dụng nào có trên Màn hình chính, hãy di chuyển ngón tay qua màn hình.
  • Để mở một ứng dụng sau khi đặt tiêu điểm vào ứng dụng đó, hãy nhấn đúp vào bất cứ đâu trên màn hình.
  • Để khám phá tất cả các ứng dụng trên thiết bị của bạn, hãy di chuyển tiêu điểm đến biểu tượng Ứng dụng, sau đó nhấn đúp.
  • Để thêm một ứng dụng vào Màn hình chính của bạn, hãy chạm vào ứng dụng đó một lần để đặt tiêu điểm rồi nhấn đúp và giữ để đặt ứng dụng đó trên Màn hình chính.

Thư mục 

Thư mục là tập hợp các ứng dụng. Ví dụ: thư mục Google Play có thể lưu giữ một tập hợp các ứng dụng Google Play, chẳng hạn như Play Âm nhạc, Play Sách và Play Phim. Biểu tượng thư mục có thể xuất hiện trên màn hình chính của bạn giống như biểu tượng ứng dụng. Bạn có thể mở thư mục rồi khám phá các biểu tượng ứng dụng bên trong thư mục đó bằng cách di chuyển ngón tay trên màn hình.

Tiện ích 

Màn hình chính của bạn có thể có các tiện ích. Tiện ích là các lối tắt cho phép bạn nắm bắt thông tin hoặc thực hiện các thao tác nhanh hơn. Ví dụ: tiện ích Lịch hiển thị lịch của bạn trên màn hình chính để bạn có thể đọc sự kiện trên lịch của mình mà không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào.

Cách thêm một tiện ích mới:

  1. Chạm và giữ hai ngón tay trên Màn hình chính. Khi bạn nghe thấy "Home screen 1 of 1" (Màn hình chính 1/1), điều đó có nghĩa là bạn đang ở trên màn hình mà bạn có thể thêm tiện ích.
  2. Gần cuối màn hình, hãy tìm nút "Tiện ích" rồi nhấn đúp để chọn.
  3. Hãy vuốt sang phải hoặc sang trái để di chuyển tiêu điểm của bạn qua các tiện ích.
  4. Để thêm tiện ích đã được đặt tiêu điểm, hãy nhấn đúp vào tiện ích đó.