Di chuyển quanh Màn hình chính bằng TalkBack

Màn hình chính sẽ hiển thị khi bạn bật hoặc mở khóa thiết bị.

Cách tìm Màn hình chính:

 • Trên hầu hết các thiết bị: Vuốt lên rồi vuốt sang trái mà không nhấc ngón tay.
 • Với thao tác bằng cử chỉ: Từ cuối màn hình, hãy vuốt lên bằng 2 ngón tay.
 • Nếu thiết bị có nút màn hình chính:Nhấn vào nút Màn hình chính.
 • Trên hầu hết các thiết bị: Vuốt lên rồi vuốt sang trái mà không nhấc ngón tay.

Bước 1: Mở khóa thiết bị

Nếu đặt mật khẩu hoặc mã PIN cho thiết bị của mình, thì bạn có thể mở khóa bằng một số cách sau:

 • Từ cuối màn hình khóa, hãy vuốt lên bằng 2 ngón tay.
 • Sử dụng cảm biến vân tay hoặc tính năng mở khóa bằng khuôn mặt.
 • Khám phá bằng cách chạm.
  • Ở dưới cùng chính giữa màn hình, hãy tìm nút mở khóa rồi nhấn đúp.

Bước 2: Di chuyển quanh Màn hình chính

Lưu ý quan trọng: Các hướng dẫn này dành cho Pixel. Trên các thiết bị khác, Màn hình chính có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất thiết bị hoặc ứng dụng Màn hình chính.

Sử dụng màn hình chính

Khám phá bằng cách vuốt

 1. Để di chuyển giữa các mục trên Màn hình chính, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải.
 2. Đặt tiêu điểm vào mục bạn muốn.
  • Khi bạn di chuyển, TalkBack sẽ thông báo vị trí của tiêu điểm.
 3. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình.

Khám phá bằng cách chạm

 1. Chạm vào màn hình bằng một ngón tay.
 2. Kéo ngón tay trên các mục cho đến khi tiêu điểm nằm trên mục bạn muốn.
 3. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình.

Mẹo: Nếu có nhiều Màn hình chính, bạn có thể chuyển đổi giữa các màn hình đó. Để thay đổi màn hình, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải bằng 2 ngón tay. TalkBack sẽ thông báo màn hình bạn đang sử dụng, chẳng hạn như "Màn hình chính 1/3".

Các phần của Màn hình chính

Thanh trạng thái

Ở đầu màn hình, bạn có thể xem các thông tin như thời gian, thông báo, trạng thái pin, Wi-Fi hoặc Bluetooth. Thanh trạng thái có thể ẩn khi một ứng dụng ở chế độ toàn màn hình. Nếu thanh trạng thái bị ẩn và bạn muốn hiển thị lại, hãy mở Thông báo.

Mẹo: Nếu tiêu điểm nằm trên thanh trạng thái, thì bạn có thể chạm vào phần khác trên màn hình để di chuyển ra khỏi thanh trạng thái.

Thanh tìm kiếm

Một số thiết bị Android có thanh tìm kiếm trên Màn hình chính để bạn có thể tìm kiếm trên web mà không cần một ứng dụng riêng biệt. Nếu thiết bị của bạn không có sẵn thanh tìm kiếm, thì bạn có thể thêm thanh tìm kiếm ở dạng tiện ích.

Thông báo

Thông báo hiển thị thông tin từ hệ thống hoặc các ứng dụng của bạn, chẳng hạn như sự kiện trên Lịch, cuộc gọi nhỡ hoặc tin tức cập nhật. Bạn có thể tìm thông báo trên thanh trạng thái. Để mở thông báo, hãy vuốt xuống từ đầu màn hình bằng 2 ngón tay. Để đóng thông báo, hãy vuốt lên bằng 2 ngón tay.

Ứng dụng

Bạn có thể mở các ứng dụng thông qua biểu tượng trên thiết bị. Ví dụ: để mở Gmail, hãy chọn biểu tượng Gmail, sau đó nhấn đúp. Một số ứng dụng ở trên Màn hình chính và một số khác nằm trong phần ứng dụng.

Dùng và khám phá các ứng dụng của bạn:

 • Để tìm các ứng dụng trên Màn hình chính: Kéo ngón tay trên màn hình.
 • Để mở một ứng dụng sau khi đặt tiêu điểm vào ứng dụng đó: Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình.
 • Để khám phá tất cả các ứng dụng trên thiết bị: Trên Màn hình chính, hãy vuốt lên bằng 2 ngón tay để mở ngăn chứa ứng dụng.
 • Để thêm một ứng dụng vào Màn hình chính: Chạm vào ứng dụng để đặt tiêu điểm vào ứng dụng đó. Sau đó, nhấn đúp và giữ. Kéo ngón tay bạn tới vị trí bạn muốn đặt ứng dụng.
  • Bạn cũng có thể nhấn đúp và giữ cho tới khi trình đơn hiển thị. Sau đó, chọn Thêm vào màn hình chính.
 • Để xóa một ứng dụng khỏi Màn hình chính: Chọn ứng dụng đó rồi mở trình đơn TalkBack. Chọn Thao tác sau đó Xóa.
  • Thao tác này sẽ không gỡ cài đặt ứng dụng.
Thư mục

Thư mục là bộ sưu tập ứng dụng mà bạn có thể thêm vào Màn hình chính. Ví dụ: một thư mục Google Play có thể chứa các ứng dụng như Play Âm nhạc, Play Sách và Play Phim. Để khám phá một thư mục, hãy mở thư mục đó và di chuyển ngón tay trên màn hình. Để tạo một thư mục, hãy kéo một ứng dụng lên trên ứng dụng khác.

Tiện ích

Tiện ích là các lối tắt trên Màn hình chính, giúp bạn có được thông tin hoặc thực hiện việc cần làm. Ví dụ: với tiện ích Lịch, bạn có thể tìm các sự kiện sắp tới trên Màn hình chính.

Cách thêm một tiện ích:

 1. Trên Màn hình chính, hãy di chuyển tiêu điểm vào danh sách Ứng dụng.
  • Không nhấn đúp.
 2. Mở trình đơn TalkBack.
  • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay: Nhấn bằng 3 ngón tay. Hoặc vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
  • Trên các thiết bị không hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay (trước phiên bản Android R mới nhất có TalkBack 9.1): Vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
 3. Chọn Thao tác sau đó Tiện ích.
 4. Để tìm một tiện ích, hãy vuốt sang phải/sang trái hoặc dùng tính năng khám phá bằng cách chạm.
 5. Để thêm tiện ích được đặt tiêu điểm, hãy nhấn đúp và giữ.
 6. Kéo tiện ích tới nơi bạn muốn.

Cách xóa một tiện ích:

 1. Trên Màn hình chính, hãy di chuyển tiêu điểm vào tiện ích.
 2. Mở trình đơn TalkBack.
  • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay: Nhấn bằng 3 ngón tay. Hoặc vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
  • Trên các thiết bị không hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay (trước phiên bản Android R mới nhất có TalkBack 9.1): Vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
 3. Chọn Thao tác sau đó Xóa.

Để được trợ giúp về Talkback, hãy liên hệ với nhóm Hỗ trợ người khuyết tật của Google.