ניווט במסך דף הבית באמצעות TalkBack

מסך דף הבית הוא המסך שמוצג כשמפעילים את המכשיר או מבטלים את הנעילה שלו. ניתן להגיע למסך דף הבית בכל שלב על ידי החלקה למעלה ואחר כך שמאלה, בתנועה בצורת האות ר'.

שלב 1: ביטול הנעילה של המכשיר

אם הגדרת סיסמה או קוד סודי למכשיר והפעלת את TalkBack, תוכל לבטל את הנעילה שלו באחת משתי דרכים:

  • החלק באמצעות שתי אצבעות מהחלק התחתון של מסך הנעילה. 
  • השתמש בגילוי באמצעות מגע כדי למצוא את לחצן ביטול הנעילה באמצע החלק התחתון של המסך והקש עליו פעמיים.

שלב 2: ניווט במסך דף הבית

כדי לעבור בין פריטים במסך דף הבית, החלק שמאלה או ימינה. TalkBack מודיעה היכן נמצא המיקוד שלך ואז ניתן להקיש פעמיים כדי לבחור.

אם במכשיר שלך יש יותר ממסך בית אחד, תוכל לעבור בין מסכי הבית השונים על ידי החלקה של שתי אצבעות שמאלה או ימינה. אפליקציית TalkBack תודיע לך באיזה מסך אתה נמצא, למשל "מסך בית 1 מתוך 3".

החלקים של מסך דף הבית

שורת הסטטוס 

כאן ניתן למצוא מידע בסיסי על מצב המכשיר, כמו הגדרת ההודעות, מצב הסוללה והחיבורים לרשת Wi-Fi, ל-Bluetooth או לרשת הסלולרית.

הערה: אם המיקוד הוא בשורת הסטטוס, לא ניתן להשתמש בתנועות ההחלקה הרגילות כדי לעבור לפריט הבא. כדי להעביר את המיקוד משורת הסטטוס, גע בחלק אחר של המסך.

סרגל החיפוש 

במכשירי Android מסוימים, סרגל החיפוש מופיע במסך דף הבית באופן אוטומטי. הסרגל מאפשר לך לחפש באינטרנט בלי לפתוח אפליקציה נפרדת. אם סרגל החיפוש לא מופיע במכשיר שלך באופן אוטומטי, ניתן להוסיף אותו כווידג'ט (הסבר על ווידג'טים מופיע בהמשך).

הודעות

שורת הסטטוס שבראש המסך כוללת את הקטע 'הודעות'. כדי לפתוח את ההודעות, החלק באמצעות שתי אצבעות למטה מראש המסך. כדי לסגור את לוח ההודעות, החלק באמצעות שתי אצבעות מלמטה למעלה.

אפליקציות

אפליקציות הן תוכניות קטנות שעוזרות לך במשימות ספציפיות, למשל, בדיקת מזג האוויר, האזנה למוזיקה, שליחת אימייל או קריאת ספרים. ניתן לפתוח את האפליקציות באמצעות הסמלים שבמסך. לדוגמה, הסמל של Gmail במסך דף הבית פותח את אפליקציית Gmail.

פעולות נפוצות שקשורות לאפליקציות:

  • כדי לבדוק אילו אפליקציות נמצאות במסך דף הבית, הזז את האצבע על המסך.
  • כדי לפתוח אפליקציה מסוימת אחרי שהתמקדת בה, הקש פעמיים בכל מקום במסך.
  • כדי לחפש את כל האפליקציות שבמכשיר, העבר את המיקוד לסמל האפליקציות והקש פעמיים.
  • כדי להוסיף אפליקציה למסך דף הבית, העבר אליה את המיקוד וגע בה. לאחר מכן, הקש פעמיים במקום כלשהו במסך דף הבית והחזק כדי למקם אותה שם.

תיקיות 

תיקיות הן אוספים של אפליקציות. לדוגמה, תיקיית Google Play עשויה להכיל אוסף של אפליקציות Google Play, כגון Play מוזיקה, Play ספרים ו-Play סרטים. סמלי תיקייה יכולים להופיע במסך דף הבית שלך בדיוק כמו סמלי אפליקציה. ניתן לפתוח את התיקייה ולבדוק אילו אפליקציות נמצאות בתיקייה על ידי הזזת האצבע על המסך.

ווידג'טים 

מסך דף הבית עשוי לכלול ווידג'טים. ווידג'טים הם קיצורי דרך המאפשרים לך לקבל מידע או לבצע משימות מהר יותר. לדוגמה, הווידג'ט של יומן Google מציג את היומן במסך דף הבית, כך שתוכל לקרוא את האירועים ביומן במהירות.

כדי להוסיף ווידג'ט חדש:

  1. גע באמצעות שתי אצבעות במקום כלשהו במסך דף הבית והחזק. כשתשמע "מסך דף בית 1 מתוך 1", סימן שהגעת למסך שבו ניתן להוסיף ווידג'טים.
  2. מצא את הלחצן 'ווידג'טים' בתחתית המסך והקש פעמיים כדי לבחור בו.
  3. החלק שמאלה או ימינה כדי להזיז את המיקוד בין הווידג'טים השונים.
  4. הקש פעמיים כדי להוסיף את הווידג'ט שבו התמקדת.