Navigace na ploše pomocí aplikace TalkBack

Plocha se zobrazí po zapnutí nebo odemknutí zařízení. Na plochu můžete kdykoliv přejít tím, že prstem přejedete nahoru a poté vlevo gestem ve tvaru písmene L.

Krok 1: Odemkněte zařízení

Pokud jste v zařízení nastavili heslo nebo PIN, po zapnutí aplikace TalkBack lze zařízení odemknout dvěma způsoby:

  • Přejetím dvěma prsty nahoru z dolního okraje obrazovky uzamčení. 
  • Prozkoumáváním dotykem najděte tlačítko Odemknout, které se nachází kousek pod středem obrazovky, a poté na něj dvakrát klepněte.

Krok 2: Procházejte plochu

Mezi položkami na ploše můžete přecházet přejížděním prstem vlevo nebo vpravo. TalkBack hlásí, která položka má zaměření pro vstup. Dvojitým klepnutím ji můžete vybrat.

Pokud má zařízení více než jednu plochu, můžete mezi nimi přecházet přejížděním vlevo nebo vpravo dvěma prsty. TalkBack ohlásí, na které ploše se nacházíte, například „Plocha 1 ze 3“.

Části plochy

Stavový řádek 

Zde naleznete základní informace o stavu, jako jsou například oznámení, stav baterie a připojení k síti Wi-Fi, zařízením Bluetooth nebo k mobilní sít.

Poznámka: Pokud jste zaměřeni na stavový řádek, nemůžete obvyklým gestem přejetí prstem přejít na další položku. Chcete-li zaměření přesunout mimo stavový řádek, klepněte na jinou část obrazovky.

Vyhledávací panel 

Některá zařízení Android mají na ploše ve výchozím nastavení vyhledávací panel. Můžete pomocí něj vyhledávat na webu, aniž byste museli otevírat samostatnou aplikaci. Pokud v zařízení vyhledávací panel automaticky zahrnut není, můžete jej přidat jako widget (viz sekce Widgety níže).

Oznámení

Stavový řádek v horní části obrazovky obsahuje oznámení. Oznámení otevřete tak, že dvěma prsty přejedete dolů z horního okraje obrazovky. Panel oznámení zavřete tak, že dvěma prsty přejedete zespodu nahoru.

Aplikace

Aplikace jsou malé programy, které provádějí konkrétní úkoly, například poskytují informace o počasí nebo umožňují poslech hudby, odesílání e-mailů nebo čtení knih. Aplikace se otevírají pomocí ikon na obrazovce. Ikona Gmailu na ploše například otevře aplikaci Gmail.

Tipy k procházení a používání aplikací:

  • Chcete-li zjistit, které aplikace na ploše máte, jednoduše přejíždějte prstem po obrazovce.
  • Chcete-li zaměřenou aplikaci otevřít, dvakrát klepněte kamkoli na plochu.
  • Chcete-li prozkoumat všechny aplikace v zařízení, přesuňte zaměření na ikonu Aplikace a dvakrát klepněte.
  • Chcete-li aplikaci přidat na plochu, jedním klepnutím na ni přesuňte zaměření pro vstup a poté ji přidejte na plochu tím, že na ni dvakrát klepnete a podržíte ji.

Složky 

Složky jsou sbírky aplikací. Složka Google Play například může obsahovat sbírku aplikací Google Play, jako jsou například Hudba Play, Knihy Play a Filmy Play. Ikony složek se na obrazovce mohou zobrazovat stejně jako ikony aplikací. Složku můžete otevřít a poté přejížděním prstem po obrazovce prozkoumat ikony aplikací ve složce.

Widgety 

Plocha může obsahovat widgety. Widgety jsou zkratky, které vám umožňují získat informace a provádět úkoly extra rychle. Widget Kalendář na ploše zobrazuje kalendář, abyste se bez provádění dalších kroků mohli podívat na události v kalendáři.

Přidání nového widgetu:

  1. Podržte dva prsty na ploše. Až uslyšíte „Plocha 1 z 1“, budete na ploše, na kterou lze přidávat widgety.
  2. Poblíž dolní části obrazovky vyhledejte tlačítko Widgety a dvojitým klepnutím jej vyberte.
  3. Přejetím prstem vlevo nebo vpravo můžete přesouvat zaměření mezi jednotlivými widgety.
  4. Chcete-li zaměřený widget přidat, dvakrát klepněte.