Opdrachten voor Voice Access (Spraaktoegang) gebruiken

Via opdrachten voor Voice Access (Spraaktoegang) kun je met je stem je Android-apparaat bedienen.

Opmerking: Je kunt Voice Access (Spraaktoegang) gebruiken in het Engels, Spaans, Duits, Italiaans of Frans.

Stap 1: Voice Access (Spraaktoegang) openen

 1. Installeer de app Voice Access (Spraaktoegang) en zet deze aan als je dit nog niet hebt gedaan.
 2. Start Voice Access (Spraaktoegang) op een van deze manieren:
  • Als 'Hey Google'-detectie is aangezet, kun je 'Hey Google, Voice Access' (Hey Google, Spraaktoegang) zeggen.
  • Open het meldingenpaneel en tik op Tikken om te beginnen.
  • Tik op het startscherm op de app Voice Access .
  • Tik op de activeringsknop voor Voice Access . (Je kunt de activeringsknop instellen via Instellingen Instellingen-app en dan Toegankelijkheid en dan Voice Access (Spraaktoegang) en dan Instellingen en dan Activation button (Activeringsknop)).
 3. Spreek een opdracht uit, zoals 'Open Gmail'.

Stap 2: Spraakopdrachten gebruiken

Nadat je Voice Access (Spraaktoegang) hebt geopend, kun je met gesproken opdrachten je apparaat bedienen. Bijvoorbeeld met 'Open Gmail', 'Scroll down' (Scroll naar beneden), 'Tap compose' (Tik op opstellen) en 'Go home' (Ga naar startscherm).

Tips:

 • Je kunt op elke tekst tikken die je op het scherm ziet. Als je bijvoorbeeld in een alinea het woord 'openingstijden' ziet met een link, zeg je 'Tap openingstijden' (Tik op openingstijden) om op de link te tikken.
 • In de feedbackbalk bovenaan het scherm geeft Voice Access (Spraaktoegang) weer wat de app hoort wat jij zegt, plus de antwoorden op je opdrachten. Nadat Voice Access (Spraaktoegang) een opdracht heeft uitgevoerd, luistert de app automatisch of er een volgende opdracht is.
 • Als je een opdracht geeft voor meerdere items op het scherm, vraagt Voice Access (Spraaktoegang) 'Which one?' (Welk item?) Noem dan het nummer van het item.
Basisinstellingen en navigatie

Je kunt de volgende opdrachten op elk scherm gebruiken.

Algemene opdrachten

 • Open [app]
 • Go back (Terug)
 • Go home (Naar homepage)
 • Show notifications (Toon meldingen)
 • Show Quick Settings (Toon snelle instellingen)
 • Show recent apps (Toon recente apps)

Voice Access help (Hulp voor Spraaktoegang)

 • What can I say? (Wat kan ik zeggen?)
 • Show all commands (Geef alle opdrachten weer)
 • Open tutorial (Open tutorial)
 • Show numbers (Toon nummers)
 • Hide numbers (Verberg nummers)
 • Show labels (Toon labels)
 • Hide labels (Verberg labels)
 • What is [number]? (Wat is [nummer]?)
 • Stop Voice Access (Stop Spraaktoegang)
 • Send feedback (Feedback sturen)

Instellingen

 • Turn on Bluetooth (Zet Bluetooth aan)
 • Turn off Bluetooth (Zet Bluetooth uit)
 • Turn up volume (Zet volume hoger)
 • Turn down volume (Zet volume lager)
 • Turn [media/alarm/phone] volume up (Zet volume van [media/alarm/telefoon] hoger)
 • Turn [media/alarm/phone] volume down (Zet volume van [media/alarm/telefoon] lager)
 • Mute (Zet geluid uit)
 • Silence (Zet op stil)
 • Unmute (Zet geluid aan)
 • Mute [media/alarm/phone] volume (Demp volume [media/alarm/telefoon])
 • Unmute [media/alarm/phone] volume (Zet volume [media/alarm/telefoon] aan)
 • Turn device off (Zet apparaat uit)

Assistent

Je kunt de Google Assistent opdrachten geven, zoals:

 • Hey Google, set timer for [amount of time] (Hey Google, zet een timer voor [tijd])
 • Hey Google, turn on flashlight (Hey Google, doe de zaklamp aan)
 • Hey Google, when was the Empire State Building built? (Hey Google, wanneer werd het Empire State Building gebouwd?)
 • Hey Google, who created Google? (Hey Google, wie hebben Google opgericht?)

Nummers voor Voice Access (Spraaktoegang)

Als je een overlay van nummers wilt weergeven naast alles op het scherm waarmee je interactie hebt, zeg je 'Show numbers' (Toon nummers). Als je de naam van een item niet weet, zeg je 'Show labels' (Toon labels) om suggesties te zien.

Zo kun je bijvoorbeeld het nummer 7 zien naast een knop Save (Opslaan), zoals deze: Voice Access number 7. Als je de knop Save (Opslaan) wilt selecteren, kun je een van de volgende opdrachten gebruiken:

 • 7
 • Save (Opslaan)
 • Tap 7 (Tik op 7)
 • Tap Save (Tik op Opslaan)

Als 2 items op je scherm hetzelfde tekstlabel hebben (bijvoorbeeld 2 menu's Opties), noem dan het nummer in plaats van het woord. Als een tekstlabel lang of moeilijk uit te spreken is, is het ook makkelijker om het nummer te noemen.

Als je niet zeker weet welk item op je scherm bij een nummer hoort, zeg je 'What is [number]' (Wat is [nummer])? Bijvoorbeeld: 'What is 7?' (Wat is 7?)

Zoeken in apps

Als je een app met een zoekveld gebruikt, kun je bijvoorbeeld 'Search for [shoes]' (Zoek naar [schoenen]) zeggen om in die app naar schoenen te zoeken.

Gesprekken beantwoorden

Als je wordt gebeld, kun je de oproep beantwoorden met 'Answer call' (Gesprek beantwoorden).

Opdrachten voor gebaren

Gebruik deze opdrachten om te tikken, te scrollen en andere gebaren te maken met je stem. Vervang de voorbeeldwoorden tussen [haken] met je eigen opdrachten.

Tikgebaren

 • Tap [OK] (Tik op [OK])
 • [OK]
 • Long-press [item] (Druk [item] lang in)
 • Switch on [item] (Zet [item] aan)
 • Switch off [item] (Zet [item] uit)
 • Expand [notification] (Vouw [melding] uit)
 • Collapse [notification] (Vouw [melding] samen)

Swipegebaren

 • Scroll [up, down, left, right] (Scroll [omhoog, omlaag, naar links, naar rechts])
 • Scroll [up, down, left, right] on [item] (Scroll [omhoog, omlaag, naar links, naar rechts] op [item])
 • Scroll to top (Scroll naar bovenkant)
 • Scroll to bottom (Scroll naar onderkant)
 • Swipe forwards (Swipe naar voren)
 • Swipe backwards (Swipe terug)
Rasterselectie

Opmerking: Deze functie vereist Android 7.0 of hoger. Kijk hier hoe je je Android-versie checkt.

In sommige apps is het makkelijker te navigeren met een raster dan te klikken op specifieke objecten. Een raster is ook handig als een item waarop je wilt klikken geen nummer heeft. 

 1. Als je met rasterselectie wilt starten, zeg je 'Show grid' (Toon raster).
 2. Als je het raster groter of kleiner wilt maken, zeg je 'More squares' (Meer vakken) of 'Less squares' (Minder vakken).
 3. Noem een nummer of spreek opdrachten uit om het raster te gebruiken. Bijvoorbeeld: 
  • '3'
  • 'Tap 7' (Tik op 7)
  • 'Swipe right' (Swipe naar rechts) of 'Swipe left' (Swipe naar links)
  • 'Scroll up' (Scroll omhoog) of 'Scroll down' (Scroll omlaag)
  • 'Swipe 5 up' (Swipe 5 omhoog)
  • 'Swipe left on 12' (Swipe naar links op 12)
  • 'Pinch in' (Knijp vingers samen)
  • 'Pinch out' (Spreid vingers)
 4. Als je het raster wilt verbergen, zeg je 'Hide grid' (Verberg raster).
Vergroting

Opmerking: Deze functie vereist Android 7.0 of hoger. Kijk hier hoe je je Android-versie checkt.

Gebruik de volgende opdrachten om te zoomen of te vergroten zodat je beter ziet wat er op het scherm van je Android-apparaat staat.

Vergroting starten

 • Start magnification (Start vergroting)
 • Start zooming (Start zoomen)

In- of uitzoomen

 • Magnify (Vergroten)
 • Zoom in (Inzoomen)
 • Enhance (Verbeteren)
 • Zoom out (Uitzoomen)

Pan up, down, left, or right (Schuif naar boven, beneden, links of rechts)

 • Scroll [up, down, left, right] (Scroll [omhoog, omlaag, naar links, naar rechts])
 • Pan [up, down, left, right] (Schuif [naar boven, beneden, links, rechts])
 • Move [up, down, left, right] (Beweeg [omhoog, omlaag, naar links, naar rechts])
 • Go [up, down, left, right] (Ga [omhoog, omlaag, links, rechts])

Stop magnification (Stop vergroting)

 • Stop magnification (Stop vergroting)
 • Stop zooming (Stop zoomen)
 • Cancel zooming (Annuleer zoomen)
Tekstverwerking

Gebruik de volgende opdrachten om tekst te typen, te bewerken en op te maken met je stem.

Spraaktoegang geeft een blauwe rand rond bewerkbare tekstvelden weer waaraan je kunt zien dat je kunt beginnen met typen en bewerken. Als er geen blauwe rand rond een tekstveld wordt weergegeven, noem je het nummer naast het tekstveld.

Tips:

 • Vervang [woord of woordgroep] door je eigen opdrachten.
 • Opdrachten met een ster (*) werken voor tekens, woorden, zinnen, regels, alinea's en pagina's.

Type text (Typ tekst)

 • Type [word or phrase] (Typ [woord of woordgroep])
 • [woord of woordgroep]
 • Undo (Ongedaan maken)
 • Redo (Opnieuw)
 • Insert [word or phrase] before [word or phrase] (Voeg [woord of woordgroep] in vóór [woord of woordgroep])
 • Insert [word or phrase] after [word or phrase] (Voeg [woord of woordgroep] in na [woord of woordgroep])
 • Insert [word or phrase] between [word or phrase] and [word or phrase] (Voeg [woord of woordgroep] in tussen [woord of woordgroep] en [woord of woordgroep])
 • Format email (Maak op als e-mailadres) 
  • Opmerking: Deze opdracht maakt indien mogelijk omliggende tekst op als e-mailadres. Als je bijvoorbeeld de tekst 'info apenstaartje bedrijf punt com' wilt opmaken als e-mailadres (info@bedrijf.com), zeg je 'format email' (Maak op als e-mailadres).
 • Stop editing (Stop bewerking)

Tekst vervangen

 • Replace [word or phrase] with [word or phrase] (Vervang [woord of woordgroep] door [woord of woordgroep])
 • Replace everything between [word or phrase] and [word or phrase] with [word or phrase] (Vervang alles tussen [woord of woordgroep] en [woord of woordgroep] door [woord of woordgroep])
 • Capitalize [word or phrase] (Begin [woord of woordgroep] met een hoofdletter)
 • Uppercase [word or phrase] (Zet [woord of woordgroep] in hoofdletters)
 • Lowercase [word or phrase] (Zet [woord of woordgroep] in kleine letters)

Tekst verwijderen

 • Delete (Verwijder)
 • Delete All (Verwijder alles)
 • Delete [word or phrase] (Verwijder [woord of woordgroep])
 • Delete to the beginning (Verwijderen tot aan het begin)
 • Delete to the end (Verwijderen tot aan het einde)
 • Delete selected text (Verwijder geselecteerde tekst)
 • Delete from [word or phrase] to [word or phrase] (Verwijder vanaf [woord of woordgroep] tot [woord of woordgroep])
 • Delete [3] words* (Verwijder [3] woorden*)
 • Delete the next [5] sentences* (Verwijder de volgende [5] zinnen*)

Move the cursor (Verplaats de cursor)

 • Go to the beginning (Ga naar het begin)
 • Go to the end (Ga naar het einde)
 • Move after [word or phrase] (Verplaats naar achter [woord of woordgroep])
 • Move before [word or phrase] (Verplaats naar voor [woord of woordgroep])
 • Move between [word or phrase] and [word or phrase] (Verplaats naar tussen [woord of woordgroep] en [woord of woordgroep])
 • Right [4] characters* ([4] tekens naar rechts*)
 • Left [6] words* ([6] woorden naar links*)

Tekst selecteren

 • Select all text (Selecteer hele tekst)
 • Unselect all text (Maak hele tekst vrij)
 • Select to the beginning (Selecteer aan het begin)
 • Select to the end (Selecteer tot het einde)
 • Select [word or phrase] (Selecteer [woord of woordgroep])
 • Select from [word or phrase] to [word or phrase] (Selecteer van [woord of woordgroep] tot [woord of woordgroep]
 • Select [5] sentences* (Selecteer [5] zinnen*)
 • Select the next [6] lines* (Selecteer de volgende [6] regels*)

Knippen, kopiëren en plakken

 • Cut (Knip)
 • Copy (Kopieer)
 • Plak (Plak)

Het toetsenbord tonen of verbergen

 • Show keyboard (Toon toetsenbord)
 • Hide keyboard (Verberg toetsenbord)
Stop Voice Access (Spraaktoegang stoppen)

Je kunt Voice Access (Spraaktoegang) op de volgende manier stoppen:

 • Tik ergens op het scherm.
 • Zeg 'Stop listening' (Stop met luisteren).
 • Zet het scherm uit. Voice Access (Spraaktoegang) stopt automatisch als het scherm is uitgeschakeld om de batterij te sparen.
 • Open het meldingenpaneel en tik op Tikken om te onderbreken.
 • Als je een Bluetooth-schakelaar hebt ingesteld, kun je hierop drukken om Voice Access (Spraaktoegang) uit te zetten.
 • Als je 'Time out after no speech' ('Time-out na geen spraak') hebt ingeschakeld in de instellingen voor Voice Access (Spraaktoegang), wacht je dertig seconden.

Opmerking: Als je de app Voice Access (Spraaktoegang) helemaal wilt uitzetten, ga je naar Instellingen Instellingen-app en dan Toegankelijkheid en dan Voice Access (Spraaktoegang).

Hulp vragen

Neem contact op met het Google-supportteam voor gebruikers met een beperking voor meer hulp bij toegankelijkheid in Android.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
717068
false
false