Sử dụng cử chỉ TalkBack

Cử chỉ TalkBack cho phép bạn di chuyển nhanh trên thiết bị của mình.

Có ba loại cử chỉ trong TalkBack: cử chỉ cơ bản, cử chỉ tiến lùi và cử chỉ góc. Đối với tất cả các cử chỉ, hãy sử dụng một chuyển động duy nhất, tốc độ ổn định và lực nhấn ngón tay đều trên màn hình.

Cử chỉ cơ bản

Thao tác

Cử chỉ

Di chuyển đến mục tiếp theo trên màn hình Vuốt sang phải
Di chuyển đến mục trước trên màn hình Vuốt sang trái
Duyệt qua cài đặt điều hướng Vuốt lên hoặc xuống
Chọn mục được đặt tiêu điểm Nhấn đúp

Cử chỉ tiến lùi

Thao tác

Vuốt

Di chuyển đến mục đầu tiên trên màn hình Lên rồi xuống
Di chuyển đến mục cuối cùng trên màn hình Xuống rồi lên
Cuộn tiến
(nếu bạn đang xem trang có chiều dài hơn một màn hình)
Phải rồi trái
Cuộn lùi
(nếu bạn đang xem trang có chiều dài hơn một màn hình)
Trái rồi phải
Di chuyển thanh trượt lên
(chẳng hạn như âm lượng)
Phải rồi trái
Di chuyển thanh trượt xuống
(chẳng hạn như âm lượng)
Trái rồi phải

Cử chỉ góc

Những cử chỉ này là vuốt qua hai phần ở góc bên phải. Ví dụ: cử chỉ mặc định để chuyển tới Màn hình chính là vuốt lên trên rồi sang trái theo góc 90 độ.

Thao tác

Vuốt

Màn hình chính Lên rồi sang trái
Quay lại Xuống rồi sang trái
Tổng quan Sang trái rồi lên
Thông báo Sang phải rồi xuống
(xem mục lưu ý bên dưới)
Tìm kiếm trên màn hình Sang trái rồi xuống
Mở trình đơn ngữ cảnh cục bộ Lên rồi sang phải
Mở trình đơn ngữ cảnh chung Xuống rồi sang phải

Lưu ý: Cử chỉ Thông báo (phải rồi xuống dưới) chỉ sử dụng được trên một số phiên bản TalkBack. Nếu cử chỉ này không hoạt động với bạn, hãy sử dụng thao tác vuốt xuống từ đầu màn hình bằng hai ngón tay để mở ngăn thông báo.

Mẹo: Sử dụng cử chỉ hai ngón tay

Tất cả các cử chỉ trong TalkBack đều sử dụng một ngón tay. TalkBack chỉ hiểu thao tác chạm hoặc cử chỉ của bạn khi bạn chỉ sử dụng một ngón tay trên màn hình.

Khi bạn dùng hai hay nhiều ngón tay, thao tác chạm hoặc cử chỉ của bạn sẽ áp dụng trực tiếp cho ứng dụng chứ không phải cho TalkBack. Ví dụ: bạn có thể cuộn bằng cách kéo hai ngón tay.

Trong một số ứng dụng, bạn có thể thu phóng bằng cách đặt hai ngón tay trên màn hình và chụm hai ngón tay lại hoặc tách chúng ra. Các cử chỉ này hoạt động bình thường khi TalkBack được bật vì chúng sử dụng hai ngón tay.

Mẹo: Tùy chỉnh cử chỉ dùng cho TalkBack

Đối với cử chỉ một ngón tay được nêu ở trên, bạn có thể giữ các cử chỉ mặc định hoặc gán hành động mới cho cử chỉ.

Để gán lại hành động cho cử chỉ:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chọn Trợ năng, sau đó chọn TalkBack.
 3. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Cử chỉ.
 4. Chọn cử chỉ mà bạn muốn gán một hành động mới.
  • Lưu ý: Nếu thiết bị Android của bạn có cảm biến vân tay, thì bạn có thể sử dụng cử chỉ vân tay với TalkBack.
 5. Chọn hành động mà bạn muốn gán cho cử chỉ. Cùng với các hành động được liệt kê trong bảng trên, bạn có thể gán các hành động sau đây cho cử chỉ:
  • Mở Cài đặt nhanh
  • Đọc từ phía trên cùng
  • Đọc từ mục tiếp theo
  • Hiển thị hành động
  • Chỉnh sửa
  • Ngôn ngữ
  • Thực hiện thao tác nhấp