Korzystanie z gestów TalkBack

Gesty TalkBack umożliwiają szybkie poruszanie się po urządzeniu z Androidem.

TalkBack obsługuje trzy typy gestów: gesty podstawowe, gesty polegające na przesunięciu palcem tam i z powrotem oraz gesty polegające na przesunięciu pod kątem. W przypadku wszystkich gestów wykonuj pojedynczy ruch o stałej prędkości, nie zmieniając siły nacisku palca na ekran.

Gesty podstawowe

Czynność

Gest

Przechodzenie do następnego elementu na ekranie Przesuń w prawo
Przechodzenie do poprzedniego elementu na ekranie Przesuń w lewo
Przełączanie się między ustawieniami nawigacji Przesuń palcem w górę lub w dół
Wybór aktywnego elementu Kliknij dwukrotnie

Gesty polegające na przeciągnięciu palcem tam i z powrotem

Czynność

Przesunięcie palcem

Przechodzenie do pierwszego elementu na ekranie W górę, a potem w dół
Przejdź do ostatniego elementu na ekranie W dół, a potem w górę
Przewijanie do przodu
(jeśli jesteś na stronie, która nie mieści się na jednym ekranie)
W prawo, a potem w lewo
Przewijanie do tyłu
(jeśli jesteś na stronie, która nie mieści się na jednym ekranie)
W lewo, a potem w prawo
Przesuwanie suwaka w górę
(np. regulacja głośności)
W prawo, a potem w lewo
Przesuń suwak w dół
(np. regulacja głośności)
W lewo, a potem w prawo

Gesty polegające na przesunięciu palcem pod kątem

Te gesty to dwuczęściowe przesunięcia pod kątem prostym. Na przykład domyślny gest otwierający ekran główny to przesunięcie w górę, a potem w lewo pod kątem 90 stopni.

Czynność

Przesunięcie palcem

Ekran główny W górę, a potem w lewo
Wstecz W dół, a potem w lewo
Przegląd W lewo, a potem w górę
Powiadomienia W prawo, a potem w dół
(patrz uwaga poniżej)
Wyszukiwanie zawartości ekranu W lewo, a potem w dół
Otwórz lokalne menu kontekstowe W górę, a potem w prawo
Otwórz globalne menu kontekstowe W dół, a potem w prawo

Uwaga: gest powiadomień (w dół, a potem w prawo) jest dostępny tylko w niektórych wersjach TalkBack. Jeśli ten gest u Ciebie nie działa, przesuń dwoma palcami od górnej krawędzi ekranu w dół, by otworzyć obszar powiadomień.

Wskazówka: korzystanie z gestów z użyciem dwóch palców

Wszystkie gesty TalkBack wymagają użycia jednego palca. Jeśli na ekranie używasz tylko jednego palca, kliknięcie lub gest są interpretowane tylko przez TalkBack.

Gdy użyjesz dwóch palców lub większej ich liczby, kliknięcie lub gest zostaną zinterpretowane bezpośrednio przez aplikację, a nie TalkBack. Możesz na przykład przewijać, przeciągając dwa palce.

W niektórych aplikacjach można powiększać lub pomniejszać widok, umieszczając dwa palce na ekranie i ściągając je bądź rozsuwając. Ponieważ są to gesty wykonywane przy użyciu dwóch palców, działają, gdy usługa TalkBack jest włączona.

Wskazówka: dostosowywanie gestów TalkBack

Opisane gesty wykonywane jednym palcem możesz pozostawić w wersji domyślnej lub przypisać do nich nowe czynności.

Aby zmienić przypisanie czynności do gestów:

 1. Na urządzeniu otwórz aplikację Ustawienia Aplikacja Ustawienia.
 2. Otwórz Ułatwienia dostępu, a potem TalkBack.
 3. Wybierz Ustawienia, a następnie Gesty.
 4. Wybierz gest, do którego chcesz przypisać nową czynność.
  • Uwaga: jeśli Twoje urządzenie z Androidem ma czytnik linii papilarnych, możesz używać w TalkBack gestów związanych z odciskiem palca.
 5. Wybierz czynność, którą chcesz przypisać do gestu. Oprócz czynności wymienionych powyższych tabelach możesz przypisywać do gestów te czynności:
  • Otwórz Szybkie ustawienia
  • Czytaj od góry
  • Czytaj od następnego elementu
  • Pokaż działania
  • Edycja
  • Języki
  • Wykonaj kliknięcie