TalkBack-gebaren gebruiken

Met TalkBack-gebaren kunt u snel navigeren op uw Android-apparaat.

Er zijn drie typen gebaren in TalkBack: basisgebaren, heen-en-weer-gebaren en gebaren met een hoek. Gebruik voor alle gebaren een vloeiende beweging met een constante snelheid en gelijke druk van uw vinger.

Basisgebaren

Actie

Gebaar

Naar het volgende item op het scherm gaan Naar rechts vegen
Naar het vorige item op het scherm gaan Naar links vegen
Door navigatie-instellingen bladeren Omhoog of omlaag vegen
Item selecteren waarop de focus is geplaatst Dubbeltikken

Heen-en-weer-gebaren

Actie

Vegen

Naar het eerste item op het scherm gaan Omhoog, dan omlaag
Naar het laatste item op het scherm gaan Omlaag, dan omhoog
Vooruit scrollen
(als u zich op een pagina bevindt die langer is dan één scherm)
Naar rechts, dan naar links
Terug scrollen
(als u zich op een pagina bevindt die langer is dan één scherm)
Naar links, dan naar rechts
Schuifregelaar omhoog verplaatsen
(zoals volume)
Naar rechts, dan naar links
Schuifregelaar omlaag verplaatsen
(zoals volume)
Naar links, dan naar rechts

Gebaren met een hoek

Deze gebaren zijn tweedelige veegbewegingen met een rechte hoek. Het standaardgebaar om naar het startscherm te gaan, is omhoog en dan naar links vegen met een scherpe hoek van 90 graden.

Actie

Vegen

Homepage Omhoog, dan naar links
Terug Omlaag, dan naar links
Overzicht Naar links, dan omhoog
Meldingen Naar rechts, dan omlaag
(zie onderstaande opmerking)
Schermzoeken Naar links, dan omlaag
Lokaal contextmenu openen Omhoog, dan naar rechts
Algemeen contextmenu openen Omlaag, dan naar rechts

Opmerking: Het gebaar voor meldingen (rechts en vervolgens omlaag) is alleen beschikbaar in bepaalde TalkBack-versies. Als het gebaar niet werkt, veegt u met twee vingers vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenpaneel te openen.

Tip: Gebaren met twee vingers gebruiken

Voor alle TalkBack-gebaren wordt één vinger gebruikt. Uw aanraking of gebaar wordt alleen geregistreerd door TalkBack als u maar één vinger gebruikt op het scherm.

Wanneer u twee of meer vingers gebruikt, wordt het gebaar geregistreerd door de app in plaats van door TalkBack. U kunt bijvoorbeeld scrollen door twee vingers over het scherm te slepen.

In bepaalde apps kunt u zoomen door twee vingers op het scherm te plaatsen en deze samen te knijpen of te spreiden. Deze gebaren werken normaal als TalkBack is ingeschakeld aangezien hiervoor twee vingers worden gebruikt.

Tip: TalkBack-gebaren aanpassen

U kunt de bovenstaande standaardgebaren met één vinger behouden, maar u kunt ook nieuwe acties aan de gebaren toewijzen.

Acties opnieuw toewijzen aan gebaren:

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
 2. Selecteer Toegankelijkheid en vervolgens TalkBack.
 3. Selecteer Instellingen en vervolgens Gebaren.
 4. Selecteer het gebaar waaraan u een nieuwe actie wilt toewijzen.
  • Opmerking: Als uw Android-apparaat een vingerafdruksensor heeft, kunt u met TalkBack vingerafdrukgebaren gebruiken.
 5. Selecteer de actie die u wilt toewijzen aan het gebaar. Naast de acties in de bovenstaande tabellen kunt u de volgende acties aan gebaren toewijzen:
  • 'Snelle instellingen' openen
  • Lezen vanaf boven
  • Lezen vanaf volgend item
  • Acties weergeven
  • Bewerken
  • Talen
  • Klikbewerking uitvoeren