TalkBack-eleiden käyttäminen

TalkBack-eleiden avulla voit navigoida Android-laitteellasi nopeasti.

TalkBackissa on kolmentyyppisiä eleitä: peruseleet, edestakaiset eleet sekä kulmaeleet. Tee eleet yhtenäisinä liikkeinä tasaisella nopeudella niin, että painalluksen voima pysyy tasaisena.

Peruseleet

Toiminto

Eleet

Siirry näytön seuraavaan kohteeseen Pyyhkäise oikealle
Siirry näytön edelliseen kohteeseen Pyyhkäise vasemmalle
Käy läpi siirtymisasetukset Pyyhkäise ylös tai alas
Valitse kohdistettu kohde Kaksoisnapauta

Edestakaiset eleet

Toiminto

Pyyhkäisy

Siirry näytön ensimmäiseen kohteeseen ylös ja alas
Siirry näytön viimeiseen kohteeseen alas ja ylös
Vieritä eteenpäin
(jos olet sivulla, joka on näyttöä pidempi)
oikealle ja vasemmalle
Vieritä taaksepäin
(jos olet sivulla, joka on näyttöä pidempi)
vasemmalle ja oikealle
Siirrä liukusäädintä ylös
(esim. äänenvoimakkuus)
oikealle ja vasemmalle
Siirrä liukusäädintä alas
(esim. äänenvoimakkuus)
vasemmalle ja oikealle

Kulmaeleet

Nämä eleet koostuvat kahdesta pyyhkäisystä suorassa kulmassa. Esimerkiksi aloitusnäytölle siirtymisen oletusele on pyyhkäisy ylös ja sitten 90 asteen kulmassa vasemmalle.

Toiminto

Pyyhkäisy

Aloitusnäyttö ylös ja vasemmalle
Takaisin alas ja vasemmalle
Viimeisimmät vasemmalle ja ylös
Ilmoitukset oikealle ja alas
(katso huomautus alta)
Näyttöhaku vasemmalle ja alas
Avaa paikallinen kontekstivalikko ylös ja oikealle
Avaa yleinen kontekstivalikko alas ja oikealle

Huom. Ilmoitukset-ele (pyyhkäisy oikealle ja alas) on käytettävissä vain tietyissä TalkBack-versioissa. Jos tämä ele ei toimi, avaa ilmoitusalue pyyhkäisemällä alas näytön yläreunasta kahdella sormella.

Vinkki: Kahden sormen eleet

Kaikissa TalkBack-eleissä käytetään yhtä sormea. Kun käytät yhtä sormea näytöllä, vain TalkBack tulkitsee kosketuksesi ja eleesi.

Kun käytät kahta tai useampaa sormea, kosketuksesi ja eleesi siirretään sovellukseen TalkBackin sijaan. Voit esimerkiksi vierittää vetämällä kahdella sormella.

Joissakin sovelluksissa voit zoomata asettamalla näytölle kaksi sormea ja nipistämällä ne yhteen tai levittämällä niitä kauemmas toisistaan. Nämä eleet toimivat normaalisti, kun TalkBack on käytössä, koska ne käyttävät kahta sormea.

Vinkki: TalkBack-eleiden muokkaaminen

Voit pitää edellä listattujen yhden sormen eleiden oletustoiminnot tai liittää niihin uusia toimintoja.

Näin voit määrittää toimintoja eri eleille:

 1. Avaa laitteen Asetukset-sovellus Asetukset-sovellus.
 2. Valitse Esteettömyys ja sitten TalkBack.
 3. Valitse Asetukset ja sitten Eleet.
 4. Valitse ele, jolle haluat määrittää uuden toiminnon.
  • Huom. Jos Android-laitteessa on sormenjälkitunnistin, voit käyttää sormenjälkieleitä TalkBackissa.
 5. Valitse toiminto, jonka haluat määrittää eleelle. Yllä olevien taulukoiden sisältämien toimintojen lisäksi voit määrittää eleille seuraavia toimintoja:
  • Avaa pika-asetukset
  • Lue alusta alkaen
  • Lue seuraavasta kohteesta alkaen
  • Näytä toimintoja
  • Muokkaaminen
  • Kielet
  • Klikkaus