Mörkt tema och Inverterade färger

Med Mörkt tema eller Inverterade färger kan du ändra skärmens bakgrund så att den blir mörk.

 

Så här aktiverar du Mörkt tema eller Inverterade färger:

  1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
  2. Tryck på Tillgänglighet.
  3. Aktivera Mörkt tema eller Inverterade färger under Skärm. 
    • Mörkt temas tillämpas på Android-systemets användargränssnitt och appar som körs på enheten. Färgerna ändras inte i media, t.ex. videor.
    • Med inverterade färger byts färgvärden. Exempelvis blir svart text på vit skärm vit text på en svart skärm. Inverterade färger tillämpas även på media och det kan uppstå problem med färgkvalitet eller läsbarhet.  

Om du använder Android 9 eller tidigare: Du kan bara se en av dessa inställningar åt gången. Om du till exempel aktiverar Mörkt tema inaktiveras Inverterade färger automatiskt.