Om brytarstyrning för Android

De här uppgifterna gäller bara enheter med Android 5.0 eller senare.

Med brytarstyrning kan du interagera med Android-enheten genom en eller flera brytare i stället för med pekskärmen. Brytarstyrning kan vara användbart för personer med begränsad rörlighet som förhindrar dem från att interagera direkt med Android-enheten.

Switch Access for Android

Så här fungerar brytarstyrning

Brytarstyrning genomsöker objekten på skärmen och markerar varje objekt i tur och ordning tills du väljer ett av dem.

Användning av brytarstyrning kräver tillgång till en eller flera brytare. Det finns flera olika typer av brytare:

  • Använda en extern brytare: En brytare är en enhet som skickar en knapptryckningssignal till Android-enheten. Det finns flera företag som säljer sådana enheter, till exempel Ablenet, Enabling Devices, RJ Cooper och Tecla. Enheterna ansluts till Android-enheten via USB eller Bluetooth. (Google står inte bakom dessa företag eller deras produkter.)
  • Använda ett externt tangentbord: Ett USB- eller Bluetooth-tangentbord av standardtyp kan konfigureras så att det fungerar som en brytarenhet genom att en eller flera av tangenterna tilldelas olika åtgärder.
  • Använda knappar på Android-enheten: Inbyggda knappar på Android-enheten, såsom knapparna Volym upp och Volym ned, kan också tilldelas åtgärder. Detta alternativ är avsett för utvecklare. Hoppa över de två första konfigureringsanvisningarna i följande artikel om du använder detta alternativ.

Läs mer om hur du konfigurerar brytarstyrning på Android-enheten.

Gruppen för brytarstyrning

Gå med i gruppen för brytarstyrning där du kan ställa frågor och diskutera brytarstyrning med andra medlemmar.