שימוש במקשי קיצור של TalkBack

ניתן להשתמש במקשי קיצור עם TalkBack.

שלב 1: הגדרת המכשיר והמקלדת

כדי להשתמש במקשי קיצור עם TalkBack, דרושים:

שלב 2: שימוש במקשי קיצור

TalkBack מציעה שתי קבוצות של מקשי קיצור, הנקראות מיפויי מקשים. רוב המכשירים משתמשים במיפוי המקשים שבברירת מחדל, הכולל מקשי קיצור נוספים. כדי ללמוד כיצד להחליף בין מיפויי מקשים, אפשר לעיין בקטע 'שינוי ההגדרות של מקשי הקיצור' שבהמשך.

מיפוי מקשים בברירת מחדל

הערה: מקשי הקיצור שלמטה כוללים את מקש Alt. ניתן לבחור מקש צירוף שונה באמצעות מעבר אל הגדרותואז נגישותואז TalkBack ואז הגדרותואז מקשי קיצורואז בחירת מקש צירוף.

ניווט

 • מעבר לפריט הבא: Alt + חץ ימינה
  • הערה: במצב קריאה רציפה, מקש קיצור זה משמש להרצת הטקסט קדימה.
 • מעבר לפריט הקודם: Alt + חץ שמאלה
  • הערה: במצב קריאה רציפה, מקש קיצור זה משמש להרצת הטקסט קדימה.
 • מעבר לפריט למעלה: Alt + חץ למעלה
 • מעבר לפריט למטה: Alt + חץ למטה
 • מעבר לפריט הראשון: Alt + ‏Control + חץ שמאלה
 • מעבר לפריט האחרון: Alt + ‏Control + חץ ימינה
 • לחיצה על אלמנט שמתמקדים בו: Alt‏ ‏+ Enter
 • לחיצה ארוכה על אלמנט שמתמקדים בו (נגיעה והחזקה): Alt ‏+ Shift ‏+ Enter
 • קריאה מההתחלה: Alt + ‏Control + ‏Enter
 • קרא מהפריט הבא: Enter + Shift + Control + Alt
 • ניווט אל החלון הבא או הקודם: Alt + Control + חץ למטה או למעלה
  • הערה: בתצוגת מסך מפוצל, מקש קיצור זה מעביר את המיקוד בין שתי האפליקציות הפתוחות. אחרת, הוא מעביר מיקוד בין סרגל הניווט, המסך הראשי ושורת הסטטוס.

פעולות גלובליות

 • הקודם: Alt + ‏Control ‏+ Backspace
 • דף הבית: Alt + ‏Control ‏+ h
 • אפליקציות אחרונות/סקירה: Alt + ‏Control ‏+ r
 • הודעות: Alt + ‏Control ‏+ n
 • חיפוש במסך: Alt + ‏Control ‏+ / (קו נטוי)
 • פתיחת תפריט ההקשר הגלובלי: Alt + רווח
 • פתיחת תפריט ההקשר המקומי: Alt + ‏Shift ‏+ רווח
 • השהיה או המשך של TalkBack:‏ Alt + ‏Control ‏+ z
 • פתיחת רשימת פעולות: Alt + ‏Control ‏+ רווח
 • הצגת שפות מותקנות:‏ Alt + ‏Control ‏+ L

ניווט בטקסט

 • מעבר למילה הבאה: Alt + ‏Shift ‏+ Control + חץ ימינה
 • מעבר למילה הקודמת: Alt + ‏Shift ‏+ Control + חץ שמאלה
 • מעבר לתו הבא: Alt + ‏Shift ‏+ חץ ימינה
 • מעבר לתו הקודם: Alt + ‏Shift ‏+ חץ שמאלה

ניווט בדפי אינטרנט ב-Chrome

אפשר להשתמש במקשי הקיצור הבאים כדי לעבור לרכיב הבא או הקודם בדף אינטרנט.

 • לחצן
  • הבא: Alt ‏+ b
  • הקודם: Alt + ‏Shift ‏+ b
 • פקד
  • הבא: Alt ‏+ c
  • הקודם: Alt + ‏Shift ‏+ c
 • ציון דרך של ARIA
  • הבא: Alt ‏+ d
  • הקודם: Alt + ‏Shift ‏+ d
 • שדה שניתן לעריכה
  • הבא: Alt ‏+ e
  • הקודם: Alt + ‏Shift ‏+ e
 • הפריט הניתן למיקוד
  • הבא: Alt ‏+ f
  • הקודם: Alt + ‏Shift ‏+ f
 • פריט גרפי:
  • הבא: Alt ‏+ g
  • הקודם: Alt + ‏Shift ‏+ g
 • כותרת
  • הבאה: Alt ‏+ h
  • הקודמת: Alt + ‏Shift ‏+ h
 • רמת כותרת 1, 2, 3, 4, 5 או 6
  • הבאה: Alt ‏+ [1-6]
  • הקודמת: Alt ‏+ Shift ‏+ [1-6]
 • רשימה
  • הבאה: Alt ‏+ o
  • הקודמת: Alt + ‏Shift ‏+ o
 • פריט רשימה
  • הבא: Alt ‏+ i
  • הקודם: Alt + ‏Shift ‏+ i
 • קישור
  • הבא: Alt ‏+ L
  • הקודם: Alt + ‏Shift ‏+ L
 • טבלה
  • הבאה: Alt ‏+ t
  • הקודמת: Alt + ‏Shift ‏+ t
 • תיבת סימון
  • הבאה: Alt ‏+ x
  • הקודמת: Alt + ‏Shift ‏+ x
 • תיבה משולבת
  • הבאה: Alt ‏+ z
  • הקודמת: Alt + ‏Shift ‏+ z
מיפוי מקשים קלאסי

ניווט

 • מעבר לפריט הבא: Alt ‏+ Shift + חץ ימינה
 • מעבר לפריט הקודם: Alt ‏+ Shift + חץ שמאלה
 • מעבר לפריט הראשון: Alt ‏+ Shift + חץ למעלה
 • מעבר לפריט האחרון: Alt ‏+ Shift + חץ למטה
 • לחיצה על אלמנט שמתמקדים בו: Alt ‏+ Shift ‏+ Enter

פעולות גלובליות

 • הקודם: Alt + ‏Shift ‏+ Backspace
 • דף הבית: Alt + ‏Shift ‏+ h
 • אפליקציות אחרונות/סקירה: Alt + ‏Shift ‏+ r
 • הודעות: Alt + ‏Shift ‏+ n
 • חיפוש במסך: Alt + ‏Shift ‏+ / (קו נטוי)
 • הגדרת הניווט הבאה: Alt + ‏Shift ‏+ שווה (=)
 • הגדרת הניווט הקודמת: Alt + ‏Shift ‏+ מינוס (-)
 • פתיחת תפריט ההקשר הגלובלי: Alt + ‏Shift ‏+ g
 • פתיחת תפריט ההקשר המקומי: Alt + ‏Shift ‏+ L
 • הפסקת הדיבור של TalkBack:‏ Control
 • השהיה או המשך של TalkBack:‏ Alt + ‏Shift ‏+ z

אופציונלי: שינוי ההגדרות של מקשי הקיצור

כדי להחליף בין מיפויי המקשים שצוינו למעלה, ברירת המחדל והקלאסי:

 1. פותחים את האפליקציה 'הגדרות' במכשיר.
 2. בוחרים באפשרות נגישות ולאחר מכן TalkBack.
 3. בוחרים בהגדרות ולאחר מכן מקשי קיצור.
 4. בקטע 'מיפוי מקשים', בוחרים באפשרות בחירה של מיפוי מקשים.
 5. בוחרים מיפוי מקשים:
  • מיפוי מקשים קלאסי: מקשי קיצור בסיסיים
  • מיפוי מקשים בברירת מחדל: מקשי קיצור נוספים, כולל מקשי קיצור לניווט בדפי אינטרנט ב-Chrome.

הערה: אם בוחרים את מיפוי המקשים הקלאסי, ניתן להקצות מחדש מקשי קיצור. במסך ההגדרות, בוחרים את מקש הקיצור ופועלים לפי ההוראות בתיבת הדו-שיח כדי להקצות שילוב מקשים חדש.