Používání klávesových zkratek aplikace TalkBack

S aplikací TalkBack můžete používat klávesové zkratky.

Krok 1: Nastavení zařízení a klávesnice

Abyste s aplikací TalkBack mohli používat klávesové zkratky, potřebujete následující zařízení:

Krok 2: Použití klávesových zkratek

Aplikace TalkBack nabízí dvě sady klávesových zkratek (neboli mapování kláves). Většina zařízení používá výchozí mapování kláves, které zahrnuje více zkratek. Informace o přepínání mapování kláves naleznete níže v sekci Změna nastavení klávesových zkratek.

Výchozí mapování kláves

Poznámka: Součástí následujících klávesových zkratek je klávesa Alt. Chcete-li použít jinou modifikační klávesu, přejděte do Nastavení a pak Přístupnost a pak TalkBack a pak Nastavení a pak Klávesové zkratky a pak Vyberte modifikační klávesu.

Navigace

 • Přejít na další položku: Alt + šipka vpravo
  • Poznámka: V režimu kontinuálního čtení tato zkratka posune text vpřed.
 • Přejít na předchozí položku: Alt + šipka vlevo
  • Poznámka: V režimu kontinuálního čtení tato zkratka posune text zpět.
 • Přejít na položku nahoře: Alt + šipka nahoru
 • Přejít na položku dole: Alt + šipka dolů
 • Přejít na první položku: Alt + Ctrl + šipka vlevo
 • Přejít na poslední položku: Alt + Ctrl + šipka vpravo
 • Kliknout na aktivní prvek: Alt + Enter
 • Dlouze stisknout aktivní prvek (klepnout a podržet): Alt + Shift + Enter
 • Číst shora: Alt + Control + Enter
 • Číst od další položky: Alt + Control + Shift + Enter
 • Přejít na další nebo předchozí okno: Alt + Control + šipka dolů nebo nahoru
  • Poznámka: V režimu rozdělené obrazovky vás tato klávesová zkratka přenese na druhou spuštěnou aplikaci. Mimo režim rozdělené obrazovky přenáší zaměření mezi navigačním panelem, hlavní obrazovkou a stavovým řádkem.

Globální akce

 • Zpět: Alt + Ctrl + Backspace
 • Plocha: Alt + Ctrl + h
 • Poslední aplikace / Přehled: Alt + Ctrl + r
 • Oznámení: Alt + Ctrl + n
 • Prohledat obrazovku: Alt + Ctrl + lomítko (/)
 • Otevřít globální kontextovou nabídku: Alt + mezerník
 • Otevřít místní kontextovou nabídku: Alt + Shift + mezerník
 • Pozastavit nebo obnovit TalkBack: Alt + Ctrl + z
 • Otevřít seznam akcí: Alt + Control + mezerník
 • Zobrazit nainstalované jazyky: Alt + Control + L

Navigace v textu

 • Přejít na další slovo: Alt + Shift + Ctrl + šipka vpravo
 • Přejít na předchozí slovo: Alt + Shift + Ctrl + šipka vlevo
 • Přejít na další znak: Alt + Shift+ šipka vpravo
 • Přejít na předchozí znak: Alt + Shift+ šipka vlevo

Navigace na webové stránce v Chromu

Pomocí těchto zkratek můžete přecházet na další či předchozí prvky na webové stránce:

 • Tlačítko
  • Další: Alt + b
  • Předchozí: Alt + Shift + b
 • Ovládací prvek
  • Další: Alt + c
  • Předchozí: Alt + Shift + c
 • Orientační bod ARIA
  • Další: Alt + d
  • Předchozí: Alt + Shift + d
 • Upravitelné pole
  • Další: Alt + e
  • Předchozí: Alt + Shift + e
 • Dostupná položka
  • Další: Alt + f
  • Předchozí: Alt + Shift + f
 • Obrázek
  • Další: Alt + g
  • Předchozí: Alt + Shift + g
 • Nadpis
  • Další: Alt + h
  • Předchozí: Alt + Shift + h
 • Nadpis úrovně 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6
  • Další: Alt + [1-6]
  • Předchozí: Alt + Shift + [1-6]
 • Seznam
  • Další: Alt + o
  • Předchozí: Alt + Shift + o
 • Položka na seznamu
  • Další: Alt + i
  • Předchozí: Alt + Shift + i
 • Odkaz
  • Další: Alt + L
  • Předchozí: Alt + Shift + L
 • Tabulka
  • Další: Alt + t
  • Předchozí: Alt + Shift + t
 • Zaškrtávací políčko
  • Další: Alt + x
  • Předchozí: Alt + Shift + x
 • Pole se seznamem
  • Další: Alt + z
  • Předchozí: Alt + Shift + z
Klasické mapování kláves

Navigace

 • Přejít na další položku: Alt + Shift + šipka vpravo
 • Přejít na předchozí položku: Alt + Shift + šipka vlevo
 • Přejít na první položku: Alt + Shift + šipka nahoru
 • Přejít na poslední položku: Alt + Shift + šipka dolů
 • Kliknout na aktivní prvek: Alt + Shift + Enter

Globální akce

 • Zpět: Alt + Shift + Backspace
 • Plocha: Alt + Shift + h
 • Poslední aplikace / Přehled: Alt + Shift + r
 • Oznámení: Alt + Shift + n
 • Prohledat obrazovku: Alt + Shift + lomítko (/)
 • Následující nastavení navigace: Alt + Shift + rovnítko (=)
 • Předchozí nastavení navigace: Alt + Shift + minus (-)
 • Otevřít globální kontextovou nabídku: Alt + Shift + g
 • Otevřít místní kontextovou nabídku: Alt + Shift + L
 • Ukončit odezvu TalkBack: Ctrl
 • Pozastavit nebo obnovit TalkBack: Alt + Shift + z

Volitelné: Změna nastavení klávesových zkratek

Postup přepínání mezi výchozím a klasickým mapováním kláves uvedeným výše:

 1. Spusťte aplikaci Nastavení.
 2. Vyberte Přístupnost a poté TalkBack.
 3. Vyberte Nastavení a potom Klávesové zkratky.
 4. V sekci Mapování kláves zvolte Vybrat mapování kláves.
 5. Vyberte mapování kláves:
  • Klasické mapování kláves: Obsahuje základní zkratky.
  • Výchozí mapování kláves: Obsahuje více zkratek, včetně zkratek pro navigaci na webových stránkách v Chromu.

Poznámka: Pokud zvolíte Klasické mapování kláves, můžete přiřadit jiné klávesové zkratky. Na obrazovce nastavení vyberte zkratku a přiřaďte novou kombinaci kláves podle pokynů v dialogovém okně.