Dùng trình đơn ngữ cảnh chung và cục bộ

Khi thao tác bằng TalkBack, bạn có thể dùng 2 trình đơn để tìm các mục cài đặt và điều khiển. Trình đơn ngữ cảnh chung chứa các lệnh hoạt động ở mọi nơi, còn trình đơn ngữ cảnh cục bộ thì khác nhau tùy theo mục được đặt tiêu điểm.

Trình đơn ngữ cảnh chung

Để dùng trình đơn ngữ cảnh chung, hãy làm theo các bước sau:

 1. Vuốt xuống rồi vuốt sang phải. (Bạn có thể chỉ định một cử chỉ khác trong mục cài đặt TalkBack.)
 2. Trình đơn ở dạng vòng tròn hoặc danh sách, tùy thuộc vào các tùy chọn cài đặt TalkBack.
  • Trình đơn dạng vòng tròn: Để khám phá trình đơn, hãy kéo ngón tay. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay lên.
  • Trình đơn dạng danh sách: Để khám phá trình đơn, hãy vuốt sang phải hoặc trái. Để chọn một mục, hãy nhấn đúp.

Trình đơn ngữ cảnh chung bao gồm các tùy chọn sau:

 • Đọc từ phía trên cùng: Nghe tất cả các mục trên màn hình được đọc to, từ trên xuống.
 • Đọc từ mục tiếp theo: Nghe tất cả các mục trên màn hình được đọc to, từ mục được đặt tiêu điểm gần đây nhất.
 • Lặp lại câu nói sau cùng: Nghe lại câu gần đây nhất.
 • Đánh vần câu nói sau cùng: Nghe đánh vần từng chữ trong câu nói gần đây nhất của TalkBack.
 • Sao chép câu cuối cùng vào khay nhớ tạm: Sao chép câu được nói gần đây nhất vào khay nhớ tạm để dán vào ứng dụng khác hoặc thực hiện hành động khác đối với câu đó.
 • Tìm kiếm trên màn hình: Tìm kiếm cụm từ mà bạn nhập trên màn hình. Tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm trên màn hình
 • Cài đặt TalkBack: Mở mục Cài đặt TalkBack.
  • Nếu bạn đã đặt trình đơn ngữ cảnh ở dạng vòng tròn, thì tùy chọn này sẽ nằm ngoài trình đơn dạng vòng tròn ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
 • Cài đặt chuyển văn bản sang lời nói: Mở mục cài đặt chuyển văn bản sang lời nói.
  • Nếu bạn đã đặt trình đơn ngữ cảnh ở dạng vòng tròn, thì tùy chọn này sẽ nằm ngoài trình đơn dạng vòng tròn ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.
 • Làm mờ màn hình: Giảm độ sáng của màn hình.
  • Nếu bạn đã đặt trình đơn ngữ cảnh ở dạng vòng tròn, thì tùy chọn này sẽ nằm ngoài trình đơn dạng vòng tròn ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

Trình đơn ngữ cảnh cục bộ

Trình đơn ngữ cảnh cục bộ chứa các tùy chọn điều khiển liên quan đến mục được đặt tiêu điểm. Để dùng trình đơn ngữ cảnh cục bộ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Vuốt lên rồi vuốt sang phải. (Bạn có thể chỉ định một cử chỉ khác trong mục cài đặt TalkBack.)
 2. Trình đơn ở dạng vòng tròn hoặc danh sách, tùy thuộc vào các tùy chọn cài đặt TalkBack.
  • Trình đơn dạng vòng tròn: Để khám phá trình đơn, hãy kéo ngón tay. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay lên.
  • Trình đơn dạng danh sách: Để khám phá trình đơn, hãy vuốt sang phải hoặc trái. Để chọn một mục, hãy nhấn đúp.

Các tùy chọn có trong trình đơn sẽ thay đổi tùy theo mục được đặt tiêu điểm. Nếu không có tùy chọn liên quan, thì TalkBack sẽ thông báo "Không có mục trong trình đơn". Trình đơn ngữ cảnh cục bộ có thể bao gồm những tùy chọn sau, tùy theo mục được đặt tiêu điểm:

 • Thao tác: Chọn cách thao tác mà bạn muốn. Các tùy chọn có thể bao gồm Mặc định, Ký tự, Từ, Dòng, Đoạn, Tiêu đề, Đường liên kết, Mục kiểm soát, Nội dung đặc biệt, Di chuyển theo mục hoặc Di chuyển theo danh sách.
 • Các tùy chọn chỉnh sửa: Khi bạn chỉnh sửa văn bản, trình đơn này sẽ cung cấp các tùy chọn như Di chuyển con trỏ lên đầu, Di chuyển con trỏ đến cuối, Chọn tất cả và Bắt đầu chế độ chọn. Nếu chọn văn bản, thì bạn có thể thấy các tùy chọn sau: Cắt, Sao chép, Dán và Kết thúc chế độ chọn. Để di chuyển con trỏ khi đang ở trong hộp chỉnh sửa, hãy nhấn phím âm lượng.
 • Các mục kiểm soát nhãn: Bạn có thể dùng trình đơn này để thêm, xóa và chỉnh sửa các nhãn tùy chỉnh cho nội dung chưa gắn nhãn. Đôi khi các ứng dụng thiếu nhãn trên hình ảnh. Bạn có thể dùng TalkBack để tự tạo nhãn cho hình ảnh, để dễ xác định hình ảnh hơn trong tương lai. Sau khi thêm nhãn, bạn có thể quản lý nhãn tùy chỉnh trong phần Nhãn tùy chỉnh của mục Cài đặt TalkBack.
 • Thanh điều khiển dịch chuyển: Khi bạn đặt tiêu điểm vào thanh điều khiển dịch chuyển, chẳng hạn như mục âm lượng hoặc phát video, tùy chọn này sẽ giúp bạn đặt một giá trị chính xác nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Hiển thị trình đơn ngữ cảnh dạng vòng tròn hoặc danh sách

Menu ngữ cảnh có thể hiển thị dạng vòng tròn hoặc danh sách.

Để thay đổi tùy chọn cài đặt này, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Mở Hỗ trợ tiếp cận, sau đó mở TalkBack.
 3. Mở Cài đặt.
 4. Tìm tùy chọn Hiển thị menu ngữ cảnh dạng danh sách. Sau đó, nhấn đúp để bật hoặc tắt công tắc.