Sử dụng menu ngữ cảnh chung và cục bộ

Khi bạn di chuyển bằng TalkBack, có 2 menu để bạn có thể tìm các mục cài đặt và kiểm soát. Menu ngữ cảnh chung chứa các lệnh hoạt động ở mọi nơi, còn menu ngữ cảnh cục bộ thì khác nhau tùy theo mục được đặt tiêu điểm.

Menu ngữ cảnh chung

Để sử dụng menu ngữ cảnh chung, làm theo các bước sau:

 1. Vuốt xuống rồi sang phải. (Bạn có thể chỉ định một cử chỉ khác trong mục cài đặt TalkBack.)
 2. Menu có dạng vòng tròn hoặc danh sách, tùy thuộc vào các tùy chọn cài đặt TalkBack.
  • Menu vòng tròn: Để khám phá menu, hãy kéo ngón tay. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay lên.
  • Menu danh sách: Để khám phá menu, hãy vuốt sang phải hoặc trái. Để chọn một mục, hãy nhấn đúp.

Menu ngữ cảnh chung bao gồm các tùy chọn sau:

 • Đọc từ phía trên cùng: Nghe đọc to tất cả các mục trên màn hình, từ trên xuống.
 • Đọc từ mục tiếp theo: Nghe đọc to tất cả các mục trên màn hình, từ mục được đặt tiêu điểm gần đây nhất.
 • Lặp lại câu nói sau cùng: Nghe lại câu gần đây nhất.
 • Đánh vần câu nói sau cùng: Nghe đánh vần từng chữ trong câu nói gần đây nhất của TalkBack.
 • Sao chép câu cuối cùng vào khay nhớ tạm: Sao chép câu được nói gần đây nhất vào khay nhớ tạm để dán vào ứng dụng khác hoặc thực hiện hành động khác đối với câu đó.
 • Tìm kiếm trên màn hình: Tìm kiếm cụm từ mà bạn nhập trên màn hình. Hãy tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm trên màn hình
 • Cài đặt TalkBack: Mở mục Cài đặt TalkBack.
  • Nếu bạn đã đặt menu ngữ cảnh hiển thị dạng vòng tròn, thì tùy chọn này sẽ nằm ngoài menu vòng tròn ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
 • Cài đặt chuyển văn bản sang lời nói: Mở mục cài đặt chuyển văn bản sang lời nói.
  • Nếu bạn đã đặt menu ngữ cảnh hiển thị dạng vòng tròn, thì tùy chọn này sẽ nằm ngoài menu vòng tròn ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.
 • Làm mờ màn hình: Giảm độ sáng của màn hình.
  • Nếu bạn đã đặt menu ngữ cảnh hiển thị dạng vòng tròn, thì tùy chọn này sẽ nằm ngoài menu vòng tròn ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

Menu ngữ cảnh cục bộ

Menu ngữ cảnh cục bộ chứa các tùy chọn điều khiển liên quan đến mục được đặt tiêu điểm. Để sử dụng menu ngữ cảnh cục bộ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Vuốt lên rồi sang phải. (Bạn có thể chỉ định một cử chỉ khác trong mục cài đặt TalkBack.)
 2. Menu có dạng vòng tròn hoặc danh sách, tùy thuộc vào các tùy chọn cài đặt TalkBack.
  • Menu vòng tròn: Để khám phá menu, hãy kéo ngón tay. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay lên.
  • Menu danh sách: Để khám phá menu, hãy vuốt sang phải hoặc trái. Để chọn một mục, hãy nhấn đúp.

Các tùy chọn có sẵn trong menu sẽ thay đổi tùy theo mục được đặt tiêu điểm. Nếu không có các tùy chọn liên quan, TalkBack sẽ thông báo "Không có mục menu". Sau đây là các tùy chọn menu có thể hiển thị:

 • Tùy chọn di chuyển: Mặc định, Ký tự, Từ, Đoạn, Di chuyển theo nội dung đặc biệt, Di chuyển theo mục, Di chuyển theo danh sách, Di chuyển theo mục điều khiển, Dòng.
 • Menu điều khiển con trỏ: Khi bạn đang chỉnh sửa văn bản, tùy chọn này sẽ mở một menu ngữ cảnh cục bộ mới gồm các tùy chọn, chẳng hạn như Di chuyển con trỏ để bắt đầu, Di chuyển con trỏ để kết thúc và Bắt đầu chế độ chọn. Nếu văn bản được chọn, các tùy chọn có thể bao gồm Cắt, Sao chép, Dán và Kết thúc chế độ chọn. Để di chuyển con trỏ trong khi đang ở trong hộp chỉnh sửa, bạn có thể nhấn vào phím âm lượng.
 • Menu liên kết: Khi di chuyển đến văn bản chứa các đường dẫn liên kết, bạn có thể mở menu ngữ cảnh cục bộ và chọn menu con "Liên kết" để chọn một trong các đường dẫn liên kết có trong văn bản.
 • Các mục kiểm soát nhãn: Menu này cho phép bạn thêm, xóa và chỉnh sửa các nhãn tùy chỉnh cho nội dung chưa gắn nhãn. Đôi khi các ứng dụng thiếu nhãn trên hình ảnh. Bạn có thể sử dụng TalkBack để tạo nhãn của riêng bạn cho hình ảnh, để giúp xác định hình ảnh dễ dàng hơn trong tương lai. Bạn có thể quản lý nhãn tùy chỉnh từ cài đặt Quản lý nhãn tùy chỉnh trong Cài đặt TalkBack.
 • Chỉnh sửa cấp kiểm soát tìm kiếm: Khi đặt tiêu điểm vào một mục kiểm soát tìm kiếm, chẳng hạn như âm lượng hoặc phát lại video, tùy chọn này sẽ cho phép bạn đặt một giá trị chính xác từ 0 đến 100.

Hiển thị menu ngữ cảnh dạng vòng tròn hoặc danh sách

Menu ngữ cảnh có thể hiển thị dạng vòng tròn hoặc danh sách.

Để thay đổi tùy chọn cài đặt này, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Mở Hỗ trợ tiếp cận, sau đó mở TalkBack.
 3. Mở Cài đặt.
 4. Tìm tùy chọn Hiển thị menu ngữ cảnh dạng danh sách. Sau đó, nhấn đúp để bật hoặc tắt nút chuyển.