Sử dụng trình đơn TalkBack và các tùy chọn điều khiển chức năng đọc

Trình đơn TalkBack và các tùy chọn điều khiển chức năng đọc giúp bạn quản lý các chế độ cài đặt, sử dụng các tùy chọn điều khiển và thực hiện thao tác bằng TalkBack. Các tùy chọn điều khiển chức năng đọc giúp bạn quản lý các chế độ cài đặt, chẳng hạn như tốc độ đọc của TalkBack và việc ứng dụng này sẽ đọc theo ký tự, dòng hay đoạn.

Sử dụng trình đơn TalkBack

Với TalkBack 9.1, trình đơn này cho phép bạn dùng lệnh để đọc, chỉnh sửa văn bản và điều khiển chế độ phát ra lời nói.

Lưu ý quan trọng: Trình đơn TalkBack 9.1 kết hợp trình đơn theo bối cảnh chung và trình đơn theo bối cảnh cục bộ.

Mở trình đơn TalkBack

 • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay: Nhấn bằng 3 ngón tay. Hoặc vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
 • Trên các thiết bị không hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay (trước phiên bản Android R mới nhất có TalkBack 9.1): Vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.

Tùy chỉnh các tùy chọn trình đơn

 1. Mở phần cài đặt TalkBack.
 2. Chọn Tùy chỉnh trình đơn.
 3. Chọn Tùy chỉnh trình đơn TalkBack.

Trình đơn TalkBack bao gồm các tùy chọn sau đây theo mặc định:

 • Đọc từ mục tiếp theo: Từ mục được đặt tiêu điểm gần đây nhất, hãy nghe các mục trên màn hình.
 • Sao chép cụm từ được nói gần đây nhất: Sao chép cụm từ được nói gần đây nhất. Sau đó, bạn có thể dán cụm từ này vào một ứng dụng khác hoặc thực hiện thao tác khác đối với cụm từ đó.
 • Ngôn ngữ nói. Nếu bạn đã cài đặt nhiều ngôn ngữ, hãy thay đổi ngôn ngữ chuyển văn bản sang lời nói.
 • Tìm kiếm trên màn hình: Tìm kiếm trên màn hình bằng cụm từ tìm kiếm.
 • Ẩn hoặc hiện màn hình: Để cải thiện quyền riêng tư khi có người xung quanh bạn, hãy ẩn màn hình của bạn.
 • Lệnh thoại: Nói một lệnh để TalkBack hoàn thành.
 • Cài đặt TalkBack: Mở phần Cài đặt TalkBack.
 • Cài đặt chuyển văn bản sang lời nói: Mở phần cài đặt chuyển văn bản sang lời nói.

Dựa vào vị trí của tiêu điểm, bạn có thể nghe thấy nhiều tùy chọn để phản hồi tiêu điểm. Ví dụ:

 • Thao tác
 • Chỉnh sửa tùy chọn
 • Đường liên kết
 • Thêm nhãn hoặc chỉnh sửa nhãn
 • Tạm ngưng TalkBack
  • Chỉ có trên Android 7 trở xuống

Sử dụng các tùy chọn điều khiển chức năng đọc

Các tùy chọn điều khiển chức năng đọc cho phép bạn thay đổi cách bạn di chuyển trên màn hình. Bạn có thể quản lý các chế độ cài đặt như tốc độ đọc của TalkBack và việc ứng dụng này sẽ đọc từng ký tự hay từng dòng.

Mở các tùy chọn điều khiển chức năng đọc

 • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay: Vuốt lên hoặc vuốt xuống bằng 3 ngón tay. Hoặc vuốt lên rồi vuốt xuống hoặc ngược lại bằng một ngón tay.
 • Trên các thiết bị không hỗ trợ cử chỉ dùng nhiều ngón tay (trước phiên bản Android R mới nhất có TalkBack 9.1): Vuốt lên rồi vuốt xuống hoặc ngược lại.

Tùy chỉnh các tùy chọn điều khiển chức năng đọc

 1. Mở phần cài đặt TalkBack.
 2. Chọn Tùy chỉnh trình đơn.
 3. Chọn Tùy chỉnh các tùy chọn điều khiển chức năng đọc.

Các tùy chọn điều khiển chức năng đọc bao gồm những tùy chọn sau đây theo mặc định:

 • Ký tự: Đọc từng ký tự.
  • Để đọc ký tự tiếp theo: Vuốt xuống.
  • Để đọc ký tự trước: Vuốt lên.
 • Từ: Đọc từng từ.
  • Để đọc từ tiếp theo: Vuốt xuống
  • Để đọc từ trước: Vuốt lên.
 • Dòng: Đọc từng dòng một.
  • Để đọc dòng tiếp theo: Vuốt xuống.
  • Để đọc dòng trước: Vuốt lên.
 • Đoạn: Đọc từng đoạn một.
  • Để đọc đoạn tiếp theo: Vuốt xuống.
  • Để đọc đoạn trước: Vuốt lên.
 • Đầu đề: Chuyển đến đầu đề tiếp theo hoặc đầu đề trước, nếu có.
 • Các thành phần điều khiển: Chuyển đến mục tiếp theo hoặc mục trước, như nút, hộp đánh dấu hoặc trường văn bản.
 • Đường liên kết: Chuyển đến đường liên kết tiếp theo hoặc đường liên kết trước.
 • Tốc độ nói: Thay đổi tốc độ nói của TalkBack.
  • Để tăng tốc độ: Vuốt lên.
  • Để giảm tốc độ: Vuốt xuống.
 • Ngôn ngữ nói: Thay đổi ngôn ngữ chuyển văn bản sang lời nói, nếu bạn đã cài đặt nhiều ngôn ngữ chuyển văn bản sang lời nói.

Để được trợ giúp về Talkback, hãy liên hệ với nhóm Hỗ trợ người khuyết tật của Google.