Používání globálních a místních kontextových nabídek

Při navigaci pomocí aplikace TalkBack máte k dispozici dvě nabídky, které vám pomohou s nalezením nastavení a ovládacích prvků. Globální kontextové nabídky obsahují příkazy, které fungují všude, zatímco místní kontextové nabídky se liší v závislosti na vybrané položce.

Globální kontextová nabídka

Chcete-li použít globální kontextovou nabídku, postupujte takto:

 1. Přejeďte prstem dolů a doprava. (V nastavení aplikace TalkBack k této akci můžete přiřadit jiné gesto.)
 2. V závislosti na nastavení aplikace TalkBack může nabídka vypadat jako seznam nebo kruh.
  • Kruhová nabídka: Nabídku můžete zkoumat přetahováním prstu. Položku vyberete zvednutím prstu.
  • Seznamová nabídka: Nabídku můžete zkoumat přejížděním doprava nebo doleva. Položku vyberete dvojitým klepnutím.

Globální kontextová nabídka obsahuje následující možnosti:

 • Číst shora: Nahlas se přečtou všechny položky na obrazovce v pořadí odshora dolů.
 • Číst od další položky: Nahlas se přečtou všechny položky na obrazovce v pořadí od naposledy vybrané položky.
 • Zopakovat poslední výrok: Poslední slovo se přečte znovu.
 • Hláskovat poslední výrok: Poslední slovo vyslovené aplikací TalkBack se přečte hlásku po hlásce.
 • Kopírovat poslední výrok do schránky: Poslední výraz se zkopíruje do schránky za účelem vložení do jiné aplikace nebo provedení podobné akce.
 • Přímé vyhledávání: Vyhledá na obrazovce zadaný výraz. Další informace o vyhledávání na obrazovce
 • Nastavení aplikace TalkBack: Spustí nastavení funkce TalkBack.
  • Pokud jste kontextové nabídky nastavili na zobrazování v kruzích, tato možnost se nachází mimo kruhovou nabídku (v pravém horním rohu obrazovky).
 • Nastavení převodu textu na řeč: Otevře nastavení převodu textu na řeč.
  • Pokud jste kontextové nabídky nastavili na zobrazování v kruzích, tato možnost se nachází mimo kruhovou nabídku (v pravém dolním rohu obrazovky).
 • Skrýt obrazovku: Skryje obrazovku, aby ji neviděli lidé na veřejných místech a bylo tak posíleno vaše soukromí.
  • Pokud jste kontextové nabídky nastavili na zobrazování v kruzích, tato možnost se nachází mimo kruhovou nabídku (v levém dolním rohu obrazovky).

Místní kontextová nabídka

Místní kontextová nabídka obsahuje ovládací prvky související se zaměřenou položkou. Chcete-li použít místní kontextovou nabídku, postupujte takto:

 1. Přejeďte prstem nahoru a doprava. (V nastavení aplikace TalkBack k této akci můžete přiřadit jiné gesto.)
 2. V závislosti na nastavení aplikace TalkBack může nabídka vypadat jako seznam nebo kruh.
  • Kruhová nabídka: Nabídku můžete zkoumat přetahováním prstu. Položku vyberete zvednutím prstu.
  • Seznamová nabídka: Nabídku můžete zkoumat přejížděním doprava nebo doleva. Položku vyberete dvojitým klepnutím.

Možnosti dostupné v nabídce se mění v závislosti na položce. Pokud nejsou k dispozici žádné relevantní možnosti, aplikace TalkBack oznámí Žádné položky nabídky. Místní kontextové nabídky mohou v závislosti na vybrané položce obsahovat následující možnosti:

 • Navigace: Výběr způsobu navigace. Mezi dostupné možnosti mohou patřit Výchozí, Znaky, Slova, Řádky, Odstavce, Nadpisy, Odkazy, Ovládací prvky, Speciální obsah, Navigace po sekcích nebo Navigace po seznamech.
 • Upravit možnosti: Když upravujete text, tato nabídka bude obsahovat možnosti jako Přesunout kurzor na začátek, Přesunout kurzor na konec, Vybrat vše a Zahájit režim výběru. Pokud je označen určitý text, zobrazí se také možnosti Vyjmout, Kopírovat, Vložit a Ukončit režim výběru. Chcete-li přesunout kurzor, když jste v poli úprav, stiskněte klávesy hlasitosti.
 • Ovládací prvky štítků: Tato nabídky umožňuje přidat, odstranit a upravit vlastní štítky u obsahu, který štítky nemá. Aplikace někdy štítky u obrázků nemají. Pomocí aplikace TalkBack můžete vytvořit vlastní štítky pro obrázky, abyste je v budoucnu snáze poznali. Po přidání štítků můžete tyto štítky spravovat v nastavení aplikace TalkBack v sekci Vlastní štítky.
 • Posuvník: Když je vybrán posuvník (např. ovládání hlasitosti nebo pozice přehrávání videa), lze pomocí této možnosti zadat přesnou hodnotu od 0 do 100.

Zobrazení kontextové nabídky jako kruhu nebo seznamu

Kontextové nabídky se zobrazují v kruzích nebo v seznamech.

Nastavení změníte takto:

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Přístupnost a poté na TalkBack.
 3. Otevřete Nastavení.
 4. Vyhledejte možnost Kontextová nabídka jako seznam. Dvojitým klepnutím aktivujte nebo deaktivujte přepínač.