Používání nabídky TalkBack a ovládacích prvků čtení

Nabídka TalkBack a ovládací prvky čtení umožňují spravovat nastavení, používat ovládací prvky a provádět akce prostřednictvím aplikace TalkBack. Ovládací prvky čtení pomáhají spravovat nastavení, jako je rychlost řeči aplikace TalkBack nebo zda bude číst po znacích, řádcích nebo odstavcích.

Používání nabídky TalkBack

Nabídka v aplikaci TalkBack 9.1 vám umožňuje používat příkazy ke čtení, úpravě textu a ovládání hlasového výstupu.

Důležité: V nabídce aplikace TalkBack 9.1 jsou globální kontextová nabídka a místní kontextová nabídka sloučeny.

Otevření nabídky TalkBack

 • Na zařízeních s gesty několika prsty: Klepněte třemi prsty. Případně jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
 • Na zařízeních bez gest několika prsty (před aktualizací systému Android R s aplikací TalkBack 9.1): Přejeďte jedním tahem dolů a pak doprava.

Přizpůsobení možností nabídky

 1. Otevřete nastavení čtečky TalkBack.
 2. Vyberte Upravit nabídky.
 3. Vyberte Upravit nabídku čtečky TalkBack.

Nabídka TalkBack obsahuje ve výchozím nastavení tyto možnosti:

 • Číst od další položky: Přečtou se položky na obrazovce v pořadí od naposledy vybrané položky.
 • Zkopírovat poslední vyslovenou frázi: Zkopíruje se poslední vyslovená fráze. Tu potom můžete vložit do jiné aplikace nebo s ní provádět jiné akce.
 • Mluvený jazyk: Pokud jste nainstalovali více než jeden jazyk, změní jazyk převodu textu na řeč.
 • Přímé vyhledávání: Vyhledá na obrazovce hledaný výraz.
 • Skrýt nebo zobrazit obrazovku: Obrazovku můžete skrýt, když chcete zvýšit ochranu soukromí v přítomnosti ostatních lidí.
 • Hlasové příkazy: Vyslovte příkaz pro aplikaci TalkBack.
 • Nastavení aplikace TalkBack: Spustí nastavení aplikace TalkBack.
 • Nastavení převodu textu na řeč: Otevře nastavení převodu textu na řeč.

V závislosti na tom, kde je umístěn výběr, můžete slyšet různé možnosti, které reagují na výběr. Například:

 • Akce
 • Upravit možnosti
 • Odkazy
 • Přidat štítek nebo upravit štítek
 • Pozastavit aplikaci TalkBack
  • Pouze na zařízeních se systémem Android 7 nebo nižším

Používání ovládacích prvků čtení

Ovládací prvky čtení umožňují změnit způsob navigace na obrazovce. Můžete spravovat nastavení, jako je rychlost řeči aplikace TalkBack nebo zda bude číst po znacích nebo řádcích.

Otevření ovládacích prvků čtení

 • Na zařízeních s gesty několika prsty: Přejeďte třemi prsty nahoru nebo dolů. Případně přejeďte jedním prstem nahoru a pak dolů nebo dolů a pak nahoru.
 • Na zařízeních bez gest několika prsty (před aktualizací systému Android R s aplikací TalkBack 9.1): Přejeďte nahoru a pak dolů nebo dolů a pak nahoru.

Úprava ovládacích prvků čtení

 1. Otevřete nastavení čtečky TalkBack.
 2. Vyberte Upravit nabídky.
 3. Vyberte Upravit ovládání čtení.

Ovládací prvky čtení zahrnují ve výchozím nastavení tyto možnosti:

 • Znaky: Čtení po znacích.
  • Přečtení dalšího znaku: Přejeďte prstem dolů.
  • Přečtení předchozího znaku: Přejeďte prstem nahoru.
 • Slova: Čtení po slovech.
  • Přečtení dalšího slova: Přejeďte prstem dolů.
  • Přečtení předchozího slova: Přejeďte prstem nahoru.
 • Řádky: Čtení po řádcích.
  • Přečtení dalšího řádku: Přejeďte prstem dolů.
  • Přečtení předchozího řádku: Přejeďte prstem nahoru.
 • Odstavce: Čtení po odstavcích.
  • Přečtení dalšího odstavce: Přejeďte prstem dolů.
  • Přečtení předchozího odstavce: Přejeďte prstem nahoru.
 • Nadpisy: Přejde na další nebo předchozí nadpis (pokud je k dispozici).
 • Ovládací prvky: Přejde na další nebo předchozí položky, například tlačítka, zaškrtávací políčka nebo textová pole.
 • Odkazy: Přejde na další nebo předchozí odkaz.
 • Rychlost řeči: Změní rychlost řeči aplikace TalkBack.
  • Zrychlení: Přejeďte prstem nahoru.
  • Zpomalení: Přejeďte prstem dolů.
 • Mluvený jazyk: Pokud jste nainstalovali více než jeden jazyk převodu textu na řeč, změní jazyk převodu textu na řeč.

Pokud s aplikací TalkBack potřebujete další pomoc, kontaktujte tým podpory Google pro hendikepované.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
717068
false