המרת טקסט לדיבור

כדי לבחור את ההגדרות של המרת טקסט לדיבור במכשיר, בצע את הפעולות הבאות: 
  1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
  2. בוחרים נגישות ואת האפשרות פלט של המרת טקסט לדיבור.
  3. בחר את ההגדרות המועדפות למנוע, שפה, קצב וגובה הצליל.
    • שים לב: המנועים שניתן לבחור להמרת הטקסט לדיבור משתנים בהתאם למכשיר. האפשרויות יכולות להיות מנוע המרת הטקסט לדיבור של Google, המנוע של יצרן המכשיר וכל מנוע המרת טקסט לדיבור של צד שלישי שהורדת מחנות Google Play.
  4. כדי לשמוע הדגמה קצרה של קול הדיבור, לוחצים על הפעלה.
  5. אופציונלי: כדי להתקין נתונים קוליים לשפה אחרת, בוחרים 'הגדרות' אפליקציית ההגדרות ולאחר מכן התקנה של נתוני קול. בוחרים את השפה שרוצים להתקין.