Förstoring

Du kan zooma eller förstora för att se det som visas på Android-enhetens skärm bättre.

Steg 1: Aktivera förstoring

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Öppna Tillgänglighet och sedan Förstoring.
 3. Välj antingen Tryck tre gånger för att förstora eller Förstora med knappen.
  • Om dessa alternativ inte visas kanske du använder en tidigare version av Android. Aktivera Förstoring och följ sedan stegen nedan för att trycka tre gånger för att förstora.

Steg 2: Använd förstoring

Trycka tre gånger för att förstora

Zooma in och förstora allt

 1. Tryck snabbt tre gånger var som helst på skärmen förutom på tangentbordet eller navigeringsfältet.
 2. Nu kan du panorera eller justera zoomnivån:
  • Panorera genom att dra med minst två fingrar över skärmen.
  • Ändra zoomnivån genom att nypa med två eller fler fingrar eller dra isär dem.
 3. Zooma ut genom att trycka snabbt tre gånger på skärmen.

Förstora skärmen tillfälligt

 1. Tryck snabbt tre gånger var som helst på skärmen förutom på tangentbordet eller navigeringsfältet.
 2. Flytta det förstorade fältet genom att dra fingrarna över skärmen.
 3. Lyft fingret för att sluta förstora.

Förstora med tillgänglighetsknappen

Tillgänglighetsknappen visas i navigeringsfältet när du har valt Förstora med knappen i steg 1 ovan. Den ser ut så här: Tillgänglighet

Obs! Om tillgänglighetsknappen inte visas på skärmen kan du läsa mer om var du hittar den. Om du har aktiverat mer än ett tillgänglighetsverktyg som använder tillgänglighetsknappen byter du mellan verktygen genom att trycka länge på knappen.

Zooma in och förstora allt

 1. Tryck på tillgänglighetsknappen Tillgänglighet.
 2. Tryck var som helst på skärmen förutom på tangentbordet eller navigeringsfältet.
 3. Nu kan du panorera eller justera zoomnivån:
  • Panorera genom att dra med minst två fingrar över skärmen.
  • Ändra zoomnivån genom att nypa med två eller fler fingrar eller dra isär dem.
 4. Zooma ut genom att trycka på tillgänglighetsknappen Tillgänglighet.

Förstora skärmen tillfälligt

 1. Tryck på tillgänglighetsknappen Tillgänglighet.
 2. Tryck länge var som helst på skärmen förutom på tangentbordet eller navigeringsfältet.
 3. Flytta det förstorade fältet genom att dra fingrarna över skärmen.
 4. Lyft fingret för att sluta förstora.

Anmärkningar

 • När du har aktiverat förstoring tar enkeltryck något längre tid. Den korta fördröjningen beror på att enheten kontrollerar om trycket är det första av tre snabba tryck.
 • Om du öppnar eller stänger en app när du har zoomat in så zoomar du ut automatiskt. Vill du zooma in igen är det bara att trycka snabbt tre gånger.