Förstoring

Du kan zooma eller förstora så att det som visas på Android-enhetens skärm ska synas bättre.

Steg 1: Aktivera förstoring

 1. Öppna appen Inställningar på enheten Appen Inställningar.
 2. Öppna Tillgänglighet och sedan Förstoring.
 3. Välj antingen Tryck tre gånger för att förstora eller Förstora med genväg.
  • Om dessa alternativ inte visas kanske du använder en äldre version av Android. Aktivera Förstoring och följ sedan stegen nedan för att trycka tre gånger för att förstora.

Steg 2: Använd förstoring

Trycka tre gånger för att förstora

Zooma in och förstora allt

 1. Tryck snabbt tre gånger var som helst på skärmen förutom på tangentbordet eller navigeringsfältet.
 2. Nu kan du panorera eller justera zoomnivån:
  • Panorera genom att dra med minst två fingrar över skärmen.
  • Ändra zoomnivån genom att nypa med två eller fler fingrar eller dra isär dem.
 3. Zooma ut genom att trycka snabbt tre gånger på skärmen.

Förstora skärmen tillfälligt

 1. Tryck snabbt tre gånger var som helst på skärmen förutom på tangentbordet eller navigeringsfältet.
 2. Flytta det förstorade fältet genom att dra fingrarna över skärmen.
 3. Lyft fingret för att sluta förstora.

Förstora med tillgänglighetsknappen eller en rörelse

När du har valt Förstora med genväg i steg 1 ovan kan du börja förstora med hjälp av tillgänglighetsknappen eller tillgänglighetsrörelsen.

Zooma in och förstora allt

 1. Börja förstora: Svep uppåt med två fingrar (tre fingrar om TalkBack är aktiverat) eller tryck på tillgänglighetsknappen Tillgänglighet.
 2. Tryck var som helst på skärmen förutom på tangentbordet eller navigeringsfältet.
 3. Nu kan du panorera eller justera zoomnivån:
  • Panorera genom att dra med minst två fingrar över skärmen.
  • Ändra zoomnivån genom att nypa med två eller fler fingrar eller dra isär dem.
 4. Zooma ut genom att svepa uppåt med två fingrar (tre fingrar om TalkBack är aktiverat) eller tryck på tillgänglighetsknappen Tillgänglighet.

Förstora skärmen tillfälligt

 1. Börja förstora: Svep uppåt med två fingrar (tre fingrar om TalkBack är aktiverat) eller tryck på tillgänglighetsknappen Tillgänglighet.
 2. Tryck länge var som helst på skärmen förutom på tangentbordet eller navigeringsfältet.
 3. Flytta det förstorade fältet genom att dra fingrarna över skärmen.
 4. Lyft fingret för att sluta förstora.

Anmärkningar

 • Upp till åtta gångers förstoring kan användas. 
 • När du har aktiverat förstoring tar enkeltryck något längre tid. Den korta fördröjningen beror på att enheten kontrollerar om trycket är det första av tre snabba tryck.
 • Om du öppnar eller stänger en app när du har zoomat in så zoomar du ut automatiskt. Vill du zooma in igen är det bara att trycka snabbt tre gånger.