Použití zvětšení na obrazovce

Obsah obrazovky zařízení Android si můžete přiblížit (zvětšit), abyste lépe viděli.

Důležité: Tyto kroky vyžadují, abyste se dotkli obrazovky.

Důležité:

Obsah

Krok 1: Zapněte zvětšení

Krok 2: Použijte zvětšení

Krok 1: Zapněte zvětšení

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Přístupnost a pak Zvětšení.
 3. Zapněte možnost Zkratka zvětšení.
 4. Volitelné: Pokud chcete zkratku změnit, klepněte na Zkratka zvětšení a potom vyberte jednu z těchto možností:
  • Tlačítko přístupnosti: Ve spodní části obrazovky klepněte na Přístupnost Přístupnost.
  • Podržení tlačítek hlasitosti: Podržte obě tlačítka hlasitosti.
  • Třikrát klepněte na obrazovku: Třikrát rychle klepněte na obrazovku a podržte gesto. Tato zkratka může zařízení zpomalit.

Krok 2: Použijte zvětšení

Zvětšení na celou obrazovku: Přiblížení a zvětšení veškerého obsahu
 1. Klepněte na Přístupnost Přístupnost.
  • Pokud jste nastavili jinou zkratku zvětšení, použijte ji.
 2. Klepněte na obrazovku (mimo klávesnici a navigační panel).
 3. Přetažením dvěma prsty se pohybujte po obrazovce.
 4. Stažením a roztažením dvou prstů upravte přiblížení.
 5. Pokud chcete zvětšení ukončit, znovu použijte zkratku zvětšení.
Zvětšení na celou obrazovku: Dočasné přiblížení
 1. Klepněte na Přístupnost Přístupnost.
  • Pokud jste nastavili jinou zkratku zvětšení, použijte ji.
 2. Podržte prst na jednom místě na obrazovce (mimo klávesnici a navigační panel).
 3. Přetažením prstem se můžete pohybovat po obrazovce.
 4. Zvednutím prstu zvětšení ukončíte.
Částečné zvětšení obrazovky
 1. Klepněte na Přístupnost Přístupnost.
  • Pokud jste nastavili jinou zkratku zvětšení, použijte ji.
 2. Přetažením dvěma prsty se pohybujte ve zvětšovacím oknu.
 3. Stažením a roztažením dvou prstů upravte přiblížení.
 4. Pokud chcete zvětšení ukončit, znovu použijte zkratku zvětšení.
Přepínání mezi celou a částečnou obrazovkou
 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Přístupnost a pak Zvětšení.
 3. Klepněte na Typ zvětšení a pak Přepnout na celou obrazovku nebo Přepnout na část obrazovky.
Zvětšení psaní, aby zvětšení sledovalo zadávaný text
 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Přístupnost a pak Zvětšení a pak Zvětšit psaní.

Pokud chcete rychle změnit nastavení, na Androidu 14 nebo novějším můžete použít panel Nastavení lupy. Tato funkce je dostupná při úplném nebo částečném zvětšení obrazovky.

 1. Použijte celkové nebo částečné zvětšení obrazovky.
 2. Klepněte na ikonu nastavení lupy.
 3. Můžete přizpůsobit:
  • Velikost lupy: Změňte velikost obrazovky, kterou chcete zvětšit, nebo přepněte mezi zvětšením celé obrazovky a částečným zvětšením.
  • Přiblížení: Přibližte nebo oddalte konkrétní část obrazovky.
  • Diagonální posouvání (pouze při částečném zvětšení obrazovky): Určete, zda bude diagonální posouvání zapnuté, nebo vypnuté. Pokud se chcete snadno pohybovat a najít přiblíženou sekci na obrazovce, možnost Povolit diagonální posouvání vypněte.

Tipy k používání zvětšení

 • Nastavit lze až osminásobné zvětšení.
 • Pokud v přiblížené aplikaci otevřete nebo zavřete aplikaci, může se v závislosti na vašem nastavení automaticky oddálit. Pokud budete chtít zobrazení znovu přiblížit, použijte zkratku zvětšení.
 • Pokud jste vybrali zkratku zvětšení s trojitým klepnutím: Po zapnutí zvětšení budou jednotlivá klepnutí trvat o něco déle. Zařízení během této krátké prodlevy zjišťuje, zda je klepnutí součástí trojitého klepnutí.

Nápověda

Pokud potřebujete další pomoc s přístupností pro Android, kontaktujte tým podpory Google pro osoby s postižením.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
4960475251716202610
true