Di chuyển trên thiết bị bằng TalkBack

Sau khi bật TalkBack, bạn có thể khám phá màn hình bằng cách chạm hoặc vuốt theo đường thẳng để nghe tuần tự các mục. 

Khám phá bằng cách chạm

Để khám phá bằng cách chạm, hãy từ từ kéo một ngón tay quanh màn hình. TalkBack sẽ thông báo các biểu tượng, nút và các mục khác khi bạn kéo ngón tay qua chúng. Khi tiêu điểm đến mục bạn muốn chọn, nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trên màn hình để chọn mục có tiêu điểm đó.

Di chuyển theo đường thẳng

Để khám phá từng mục một trên màn hình, hãy vuốt sang trái hoặc sang phải bằng một ngón tay để di chuyển tuần tự qua các mục. Khi bạn đặt tiêu điểm vào một mục, sau một chút thời gian chờ đợi, TalkBack sẽ cung cấp gợi ý về các hành động mà bạn có thể thực hiện đối với mục đó.

Để chuyển qua các mục cài đặt di chuyển của TalkBack, hãy vuốt lên hoặc vuốt xuống cho tới khi bạn đến được mục cài đặt mà bạn muốn dùng. Sau đó, tiếp tục vuốt sang phải để tiến hoặc vuốt sang trái để lùi bằng cách sử dụng mục cài đặt đã chọn.

Các mục cài đặt di chuyển có những tùy chọn sau:

 • Tiêu đề: Di chuyển theo tiêu đề
 • Đường dẫn liên kết: Di chuyển theo các đường dẫn liên kết, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại, trang web, địa chỉ hoặc bất kỳ đường dẫn liên kết nào khác trên màn hình.
 • Thành phần điều khiển: Di chuyển theo hộp kiểm, nút radio, nút chuyển, thanh trượt (thanh điều khiển dịch chuyển), trường văn bản và các nút.
 • Mặc định: Khám phá mọi phần trên trang theo thứ tự logic.

Ví dụ: Giả sử bạn chọn di chuyển theo đường dẫn liên kết. Khi bạn vuốt sang trái hoặc sang phải, TalkBack sẽ đặt tiêu điểm vào từng đường dẫn liên kết và thông báo cho bạn. Khi không có đường dẫn liên kết nào trên màn hình hiện tại, TalkBack sẽ cuộn đến màn hình tiếp theo hoặc màn hình trước. Hãy vuốt lần nữa để tìm đường dẫn liên kết trước hoặc tiếp theo. Nếu bạn đang ở màn hình cuối cùng hoặc màn hình đầu tiên và không tìm thấy đường dẫn liên kết nào, thì TalkBack sẽ dừng tìm kiếm ở mục có thể đặt tiêu điểm gần nhất. 

Mẹo: Các cử chỉ trong TalkBack cung cấp thêm nhiều cách khác để di chuyển nhanh trên thiết bị. Hãy tìm hiểu về các cử chỉ TalkBack.

Tìm kiếm trên màn hình

 1. Để tìm kiếm trên màn hình, hãy bắt đầu bằng một trong các tùy chọn sau: 
  • Menu ngữ cảnh chung: Vuốt xuống rồi sang phải để mở menu ngữ cảnh chung. (Bạn có thể chỉ định một cử chỉ khác trong màn hình cài đặt TalkBack.) Hãy vuốt sang phải cho đến khi bạn gặp tùy chọn Tìm kiếm trên màn hình, sau đó nhấn đúp để chọn.
  • Phím tắt: Nhấn tổ hợp phím Alt + Control + / (dấu gạch chéo lên).
  • Cử chỉ: Vuốt sang trái rồi xuống dưới.
 2. Nhập cụm từ tìm kiếm.
 3. Chọn trong danh sách các kết quả trùng khớp.
 4. Để tìm các kết quả trùng khớp trên màn hình tiếp theo hoặc màn hình trước, hãy chọn Màn hình trước hoặc Màn hình tiếp theo.
 5. Để xóa cụm từ tìm kiếm, hãy chọn Xóa văn bản nhập.
 6. Để thoát khỏi tính năng tìm kiếm trên màn hình, hãy chọn Đóng tìm kiếm.

Đọc liên tục

Để đọc liên tục mọi thứ trên màn hình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở menu ngữ cảnh chung bằng cách vuốt xuống rồi sang phải. (Bạn có thể chỉ định một cử chỉ khác trong màn hình cài đặt TalkBack.)
 2. Vuốt sang phải cho đến khi bạn gặp tùy chọn Đọc từ phía trên cùng hoặc Đọc từ mục tiếp theo, sau đó nhấn đúp để chọn.
 3. Để dừng đọc, hãy chạm vào màn hình.
 4. Khi bạn đến cuối màn hình, TalkBack sẽ tự động chuyển sang màn hình tiếp theo. 

Để tua đi hoặc tua lại trong khi đang đọc liên tục, hãy làm như sau:

 • Trên màn hình, hãy vuốt sang phải hoặc sang trái. 
 • Nếu bạn đang dùng bàn phím, hãy nhấn tổ hợp phím Alt + mũi tên phải hoặc Alt + mũi tên trái.

Để quét tìm tiêu đề, đường dẫn liên kết hoặc các tùy chọn cài đặt di chuyển khác trên màn hình trong khi đang đọc liên tục, hãy làm như sau:

 1. Duyệt qua các tùy chọn cài đặt di chuyển của TalkBack bằng cách vuốt lên hoặc xuống cho đến khi bạn gặp tùy chọn cài đặt muốn dùng, chẳng hạn như tiêu đề hoặc đường dẫn liên kết. 
 2. Để mở menu ngữ cảnh chung, hãy vuốt xuống rồi sang phải. (Bạn có thể chỉ định một cử chỉ khác trong màn hình cài đặt TalkBack.)
 3. Vuốt sang phải cho đến khi bạn gặp tùy chọn Đọc từ phía trên cùng hoặc Đọc từ mục tiếp theo, sau đó nhấn đúp để chọn.
 4. TalkBack bắt đầu đọc bằng tùy chọn cài đặt di chuyển mà bạn đã chọn ở bước 1. Ví dụ: nếu bạn đã chọn tiêu đề, thì lúc này, TalkBack sẽ chỉ đọc tiêu đề. 
 5. Để dừng đọc, hãy chạm vào màn hình. 

Chỉnh sửa văn bản

Khi bạn nhập vào trường chỉnh sửa văn bản, bàn phím ảo sẽ xuất hiện ở cuối màn hình. Bạn có thể khám phá bàn phím này bằng cách chạm, giống như với các màn hình khác. Tuy nhiên, bạn sẽ phải kích hoạt theo cách khác.

Để nhập một chữ cái, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trượt ngón tay trên bàn phím cho đến khi bạn nghe thấy ký tự mình muốn nhập.
 2. Nhấc ngón tay để nhập phím được đặt tiêu điểm.

Để xem lại nội dung trong trường nhập dữ liệu theo từng ký tự một, hãy nhấn phím tăng hoặc giảm âm lượng.

Lưu ý:

 • Nếu đã cài đặt một bàn phím khác với bàn phím mặc định của Android, bạn có thể có trải nghiệm khác.
 • Nếu đã kết nối bàn phím thực với thiết bị Android, hãy xem lại các phím tắt TalkBack.