Thao tác trên thiết bị bằng TalkBack

Khi bật TalkBack trên thiết bị, bạn có thể chạm hoặc vuốt màn hình để khám phá.

Khám phá bằng cách chạm

Từ từ kéo một ngón tay xung quanh màn hình. Khi bạn kéo ngón tay, TalkBack sẽ thông báo các biểu tượng, nút và các mục khác. Sau khi tạm dừng, TalkBack có thể đề xuất các thao tác cho bạn, chẳng hạn như cách kích hoạt hoặc xem nội dung. Khi bạn tìm thấy mục mình muốn, hãy nhấn đúp vào một điểm bất kỳ trên màn hình để chọn mục đó.

Khám phá bằng cách vuốt

Để khám phá từng mục một trên màn hình, hãy vuốt lên hoặc vuốt xuống bằng một ngón tay. Khi bạn đặt tiêu điểm vào một mục, TalkBack sẽ đọc to mục đó và có thể đề xuất các thao tác cho bạn.

Chọn chế độ điều khiển chức năng đọc

Bạn có thể thay đổi chế độ điều khiển bằng cách di chuyển một ngón tay lên và xuống hoặc chọn chế độ điều khiển chức năng đọc mặc định.

 1. Trên thiết bị Android, hãy xem các chế độ điều khiển chức năng đọc.
  • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ nhiều ngón tay (phiên bản mới nhất của Android R trở lên): Vuốt sang phải hoặc sang trái bằng 3 ngón tay. Hoặc vuốt lên rồi vuốt xuống hay ngược lại mà không nhấc ngón tay.
  • Trên các thiết bị không hỗ trợ cử chỉ nhiều ngón tay (phiên bản cũ của Android R trở xuống): Vuốt lên rồi vuốt xuống hoặc ngược lại mà không nhấc ngón tay.
 2. Sau khi nghe thấy chế độ điều khiển chức năng đọc mà bạn muốn, hãy vuốt lên hoặc vuốt xuống bằng một ngón tay để di chuyển tiêu điểm của TalkBack.
  • Độ chi tiết mà bạn chọn sẽ thay đổi cách TalkBack đọc. Ví dụ: TalkBack có thể di chuyển theo từ, dòng hoặc ký tự.
  • Để chuyển đổi giữa những cách thao tác đã chọn, hãy vuốt lên hoặc vuốt xuống bằng một ngón tay.

Sau khi chọn chế độ điều khiển chức năng đọc:

 • Để tiến: Vuốt xuống.
 • Để lùi lại: Vuốt lên.
  • Ví dụ: hãy vuốt bằng 3 ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy các từ, sau đó vuốt lên hoặc vuốt xuống bằng một ngón tay để nghe từ trước hoặc từ tiếp theo.

Mẹo: Bạn có thể điều chỉnh các chế độ điều khiển chức năng đọc của TalkBack để thêm hoặc xoá chế độ mặc định. Ví dụ: bạn có thể thêm chế độ thao tác theo điểm mốc hoặc ẩn màn hình.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng các cử chỉ TalkBack.

Các chế độ điều khiển chức năng đọc

Bạn có thể điều chỉnh các chế độ điều khiển chức năng đọc dựa trên nhu cầu đọc của mình.

Theo mặc định, các chế độ điều khiển chức năng đọc bao gồm:

 • Ký tự: Di chuyển tiêu điểm từ một ký tự đến ký tự tiếp theo.
 • Từ: Di chuyển tiêu điểm từ một từ đến từ tiếp theo.
 • Dòng: Di chuyển tiêu điểm từ một dòng đến dòng tiếp theo.
 • Đoạn văn: Di chuyển tiêu điểm từ một đoạn văn đến đoạn văn tiếp theo.
 • Tiêu đề: Di chuyển tiêu điểm từ một tiêu đề đến tiêu đề tiếp theo.
 • Chế độ điều khiển: Di chuyển tiêu điểm từ một chế độ điều khiển đến chế độ điều khiển tiếp theo.
  • Các chế độ điều khiển bao gồm hộp đánh dấu, nút chuyển, trường văn bản và các nút trên màn hình.
 • Đường liên kết: Di chuyển tiêu điểm từ một đường liên kết đến đường liên kết tiếp theo.
  • Đường liên kết bao gồm các mục trên màn hình của bạn như địa chỉ email, số điện thoại, trang web hoặc địa chỉ.
 • Tốc độ nói: Thay đổi tốc độ nói của TalkBack.
 • Ngôn ngữ: Nếu có nhiều ngôn ngữ trên Android, bạn có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ nói theo thời gian thực.

Bạn có thể thêm hoặc xoá các mục khỏi chế độ điều khiển chức năng đọc, chẳng hạn như:

 • Điểm mốc
 • Cách thao tác mặc định
 • Độ chi tiết
 • Ẩn màn hình
 • Giảm âm thanh

Thêm hoặc xoá mục khỏi các chế độ điều khiển chức năng đọc

 1. Trên thiết bị, hãy mở phần cài đặt TalkBack.
 2. Chọn Tuỳ chỉnh trình đơn.
 3. Chọn Tuỳ chỉnh trình đơn điều khiển chức năng đọc.
 4. Chọn hoặc bỏ chọn mục bạn muốn thêm hoặc xoá khỏi danh sách các chế độ điều khiển chức năng đọc.

Lưu ý: Cử chỉ TalkBack có thể giúp bạn thao tác trên thiết bị. Tìm hiểu thêm về các cử chỉ TalkBack.

Tìm hiểu thêm về các trình đơn của TalkBack và các chế độ điều khiển chức năng đọc.

Tìm kiếm trên màn hình

 1. Để tìm kiếm trên màn hình, hãy bắt đầu bằng một trong những cách sau:
  • Trình đơn TalkBack: Để mở trình đơn TalkBack, hãy vuốt xuống rồi vuốt sang phải. Vuốt sang phải cho đến khi bạn thấy mục Tìm kiếm trên màn hình, sau đó nhấn đúp.
   • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ nhiều ngón tay, hãy nhấn bằng 3 ngón tay. Vuốt sang phải cho đến khi bạn thấy mục Tìm kiếm trên màn hình, sau đó nhấn đúp.
  • Phím tắt: Nhấn tổ hợp phím Alt + Ctrl + /.
  • Cử chỉ: Vuốt sang trái rồi vuốt xuống.
  • Lệnh thoại: Vuốt sang phải rồi vuốt lên. Sau đó, nói "Tìm [từ khoá bạn muốn tìm]".
 2. Nhập cụm từ tìm kiếm.
 3. Chọn trong danh sách các kết quả trùng khớp.
  • Để tìm các kết quả trùng khớp trên màn hình tiếp theo hoặc màn hình trước: Chọn Màn hình trước hoặc Màn hình tiếp theo.
  • Để xoá cụm từ tìm kiếm: Chọn Xoá văn bản nhập.
  • Để thoát khỏi tính năng tìm kiếm trên màn hình: Chọn Đóng tìm kiếm.

Đọc liên tục

Bạn có thể cập nhật các chế độ cài đặt để TalkBack đọc mọi thông tin trên màn hình.

 1. Mở trình đơn của TalkBack
  • Trên các thiết bị hỗ trợ cử chỉ nhiều ngón tay: Nhấn bằng 3 ngón tay. Hoặc vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
  • Trên các thiết bị không hỗ trợ cử chỉ nhiều ngón tay (trước phiên bản Android R mới nhất có TalkBack 9.1): Vuốt xuống rồi vuốt sang phải mà không nhấc ngón tay.
 2. Vuốt sang phải
 3. Nhấn đúp vào Đọc từ mục tiếp theo.
  • Khi bạn đến cuối màn hình, TalkBack sẽ tự động bắt đầu đọc màn hình tiếp theo.

Dừng, bỏ qua hoặc quét

 • Để dừng đọc: Chạm vào màn hình.
  • Trên Pixel và các thiết bị khác chạy Android R và TalkBack 9.1, bạn cũng có thể nhấn bằng 2 ngón tay.
 • Để tua đi hoặc tua lại: Trên màn hình, hãy vuốt sang phải hoặc sang trái.
  • Nếu bạn sử dụng bàn phím, hãy nhấn tổ hợp phím Alt + mũi tên phải hoặc Alt + mũi tên trái.
 • Để quét màn hình: Để di chuyển qua các tiêu đề, đường liên kết hoặc các chế độ cài đặt thao tác khác, hãy vuốt lên hoặc vuốt xuống.

Chỉnh sửa văn bản bằng Gboard

Khi ở trường văn bản, bạn sẽ thấy một bàn phím ảo ở cuối màn hình. Bạn có thể khám phá bàn phím này bằng cách chạm vào bàn phím.

Quan trọng:

 • Nếu bạn cài đặt một bàn phím không phải là Gboard: Bàn phím đó có thể tương thích hoặc không tương thích với TalkBack.
 • Nếu bạn kết nối một bàn phím thực với thiết bị Android: Hãy xem bài viết về các phím tắt trong TalkBack.

Cách nhập bằng Gboard:

 1. Trên bàn phím, hãy trượt ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy ký tự mình muốn nhập.
 2. Để chọn phím để đặt tiêu điểm, hãy nhấc ngón tay.
  • Bạn có thể phải nhấn đúp vào một số phím, chẳng hạn như phím Shift hoặc Enter.
  • Bạn cũng có thể phải nhấn đúp để chuyển sang một bàn phím hoặc ngôn ngữ khác.
 3. Để đóng bàn phím, hãy thực hiện cử chỉ quay lại.
  • Vuốt xuống rồi vuốt sang trái hoặc vuốt từ trái/phải bằng 2 ngón tay.

Mẹo: Để xem từng ký tự của văn bản, hãy chạm vào hộp chỉnh sửa. Sau đó, nhấn phím tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng.

 • Đối với phiên bản 12.1 trở xuống: Nhấn nút tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng.
 • Đối với phiên bản 12.2 trở lên: Vuốt lên hoặc xuống.

Sử dụng thanh trượt bằng TalkBack

Với TalkBack, bạn có thể di chuyển thanh trượt, chẳng hạn như các chế độ điều khiển âm lượng hoặc video.

Quan trọng: Một số bước trong bài viết này chỉ hoạt động trên Android 7.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

 1. Trên thiết bị, hãy vuốt hoặc khám phá bằng cách chạm.
 2. Tìm thanh trượt.
 3. Để di chuyển thanh trượt, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Vuốt lên hoặc vuốt xuống.
  • Nhấn đúp và giữ, sau đó kéo sang phải hoặc sang trái.
  • Đối với phiên bản 12.1 trở xuống, hãy nhấn phím tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng.

Yêu cầu trợ giúp

Để được trợ giúp về tính năng Hỗ trợ tiếp cận của Android, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ người khuyết tật của Google.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính