ניווט במכשיר עם TalkBack

לאחר הפעלת TalkBack, ניתן להשתמש בגילוי באמצעות מגע במסך, או להחליק באופן ליניארי כדי לשמוע פריטים לפי הסדר. 

גילוי באמצעות מגע

כדי להשתמש בגילוי באמצעות מגע, גרור באיטיות אצבע אחת במסך. TalkBack מכריז על סמלים, לחצנים ועל פריטים אחרים כשאתה גורר את האצבע מעליהם. כשהמיקוד מגיע לפריט שברצונך לבחור, הקש פעמיים במקום כלשהו במסך כדי לבחור אותו.

ניווט ליניארי

כדי לגלות פריטים במסך אחד-אחד, יש להחליק ימינה או שמאלה בעזרת אצבע אחת כדי לעבור ביניהם ברצף. כשמתמקדים בפריט, TalkBack יספק רמז, לאחר עיכוב קצר, בנוגע לפעולות שניתן לנקוט לגבי אותו פריט.

כדי לעבור בין הגדרות הניווט של ה-TalkBack, מחליקים למעלה או למטה עד שמגיעים להגדרה הרצויה. לאחר מכן מחליקים ימינה כדי לעבור קדימה או שמאלה כדי לחזור אחורה בעזרת ההגדרה שנבחרה.

הגדרות הניווט כוללות את האפשרויות הבאות:

 • כותרות: ניווט לפי כותרות.
 • קישורים: ניווט לפי קישורים, למשל כתובות אימייל, מספרי טלפון, אתרים, כתובות או כל קישור אחר שמופיע במסך.
 • פקדים: ניווט לפי תיבות סימון, לחצני בחירה, מתגים, מחוונים (מחווני שליטה), שדות טקסט ולחצנים.
 • ברירת מחדל: גילוי כל מרכיב בדף לפי סדר לוגי.

לדוגמה, נניח שבחרתם לנווט לפי קישורים. כשמחליקים ימינה או שמאלה, TalkBack מתמקד בכל קישור ומכריז עליו. כשאין קישורים במסך הנוכחי, TalkBack גולל למסך הקודם או למסך הבא. יש להחליק שוב כדי לחפש את הקישור הקודם או הבא. אם אתם נמצאים במסך האחרון או הראשון ולא נמצאו קישורים, TalkBack יפסיק את החיפוש בפריט הקרוב ביותר הניתן למיקוד. 

טיפ: תנועות TalkBack מספקות דרכים נוספות לנווט במהירות במכשיר. למידע על תנועות TalkBack.

חיפוש במסך

 1. כדי לחפש במסך, מתחילים עם אחת מהאפשרויות הבאות: 
  • תפריט ההקשר הגלובלי: מחליקים למטה ולאחר מכן שמאלה כדי לפתוח את תפריט ההקשר הגלובלי (אפשר להקצות תנועה אחרת בהגדרות TalkBack). מחליקים שמאלה עד שמגיעים אל חיפוש מהמסך, ולאחר מכן לוחצים פעמיים כדי לבחור.
  • מקשי קיצור: מקישים על Alt‏ + Control + / (קו נטוי קדמי).
  • תנועה: מחליקים ימינה ולמטה.
 2. מזינים את מונח החיפוש.
 3. בוחרים מרשימת התוצאות.
 4. כדי לחפש תוצאות במסך הבא או הקודם, בוחרים המסך הקודם או המסך הבא.
 5. כדי לנקות את מונח החיפוש, בוחרים ניקוי קלט.
 6. כדי לצאת מ'חיפוש מהמסך', בוחרים באפשרות סגירת חיפוש.

הקראה רצופה

כדי לקרוא ברציפות את כל מה שבמסך, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. פותחים את תפריט ההקשר הגלובלי על ידי החלקה למטה ולאחר מכן שמאלה (אפשר להקצות תנועה אחרת בהגדרות TalkBack).
 2. מחליקים שמאלה עד שמגיעים אל הקראה מהחלק העליון או הקראה מהפריט הבא, ולאחר מכן לוחצים פעמיים כדי לבחור.
 3. כדי להפסיק את ההקראה, נוגעים במסך.
 4. כשמגיעים לסוף המסך, TalkBack מתקדם אוטומטית למסך הבא. 

כדי לדלג קדימה או אחורה במהלך הקראה רצופה:

 • מחליקים ימינה או שמאלה במסך 
 • אם משתמשים במקלדת, לוחצים על Alt + חץ ימינה או על Alt + חץ שמאלה.

כדי לסרוק את המסך ולמצוא כותרות, קישורים או הגדרות ניווט אחרות במהלך הקראה רצופה:

 1. עוברים בין הגדרות הניווט של ה-TalkBack, על ידי החלקה למעלה או למטה עד שמגיעים להגדרה הרצויה. למשל, כותרות או קישורים. 
 2. כדי לפתוח את תפריט ההקשר הגלובלי, מחליקים למטה ולאחר מכן שמאלה (אפשר להקצות תנועה אחרת בהגדרות TalkBack).
 3. מחליקים שמאלה עד שמגיעים אל הקראה מהחלק העליון או הקראה מהפריט הבא, ולאחר מכן לוחצים פעמיים כדי לבחור.
 4. TalkBack מתחיל להקריא באמצעות הגדרת הניווט שבחרתם בשלב 1. לדוגמה, אם בחרתם כותרות, TalkBack מקריא עכשיו רק כותרות. 
 5. כדי להפסיק את ההקראה, נוגעים במסך. 

עריכת הטקסט

כאשר אתה נכנס לשדה עריכת טקסט מופיעה מקלדת וירטואלית בחלק התחתון של המסך. תוכל לבצע במקלדת זו גילוי באמצעות מגע, בדיוק כמו בכל מסך אחר, אבל דרך ההפעלה שונה

כדי להקליד אות:

 1. מסיטים את האצבע על המקלדת עד ששומעים את התו הרצוי.
 2. הרם את האצבע כדי להקליד את המקש שבו התמקדת.

כדי לבדוק טקסט בשדה קלט, תו אחר תו, יש ללחוץ על מקשי עוצמת הקול.

הערה:

 • אם התקנתם מקלדת שאינה מקלדת ברירת המחדל של Android, ייתכן שחוויית השימוש תהיה שונה
 • אם חיברתם מקלדת פיזית למכשיר ה-Android, יש לעיין בקטע מקשי הקיצור של TalkBack.