Navigace v zařízení pomocí aplikace TalkBack

Když v zařízení zapnete aplikaci TalkBack, můžete obrazovku prozkoumávat dotykem nebo přejetím prstem.

Prozkoumání dotykem

Pomalu přetahujte jeden prst po obrazovce. Aplikace TalkBack bude při přetahování prstu oznamovat ikony, tlačítka a další položky. Když zastavíte, TalkBack vám může navrhnout různé akce, například aktivovat nebo zobrazit obsah. Když najdete požadovanou položku, vyberete ji dvojitým klepnutím kamkoli na obrazovku.

Prozkoumání přejížděním prstem

Pokud chcete procházet jednotlivé položky na obrazovce, přejetím jedním prstem nahoru nebo dolů. Když vyberete nějakou položku, aplikace TalkBack ji nahlas přečte a může vám navrhnout akce.

Výběr ovládacích prvků čtení

Můžete změnit ovládací prvky pro přejetí prstem nahoru a dolů nebo vybrat výchozí ovládání čtení.

 1. Na zařízení Android můžete procházet možnosti ovládacích prvků čtení.
  • Na zařízeních s gesty několika prsty (aktualizovaný systém R a vyšší): Přejeďte třemi prsty doprava nebo doleva. Případně můžete přejet jedním tahem nahoru a pak dolů nebo dolů a pak nahoru.
  • Zařízení bez gesta několika prsty (neaktualizovaný systém R nebo nižší): Jedním tahem přejeďte nahoru a pak dolů nebo dolů a pak nahoru.
 2. Až uslyšíte požadovaný ovládací prvek čtení, výběr aplikace TalkBack přesunete přejetím jedním prstem nahoru nebo dolů.
  • Vybraná úroveň podrobnosti ovlivní čtení aplikace TalkBack. TalkBack například může navigovat po jednotlivých slovech, řádcích nebo znacích.
  • Mezi vybranou navigací můžete přecházet přejetím jedním prstem nahoru nebo dolů.

Po výběru ovládacího prvku čtení:

 • Přechod vpřed: Přejeďte prstem dolů.
 • Přechod zpět: Přejeďte prstem nahoru.
  • Například přejeďte třemi prsty nahoru, dokud neuslyšíte slova, a potom jedním prstem přejeďte nahoru nebo dolů, pokud chcete slyšet předchozí nebo další slovo.

Tip: Jednotlivé ovládací prvky aplikace TalkBack můžete přizpůsobit a přidat další nebo odstranit výchozí možnosti. Například můžete přidat možnost navigovat podle orientačních bodů nebo skrýt obrazovku.

Další informace o používání gest aplikace TalkBack

Možnosti ovládání čtení

Ovládací prvky čtení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Ovládací prvky čtení ve výchozím nastavení zahrnují:

 • Znaky: Přesune výběr z jednoho znaku na další.
 • Slova: Přesune výběr z jednoho slova na další.
 • Řádky: Přesune výběr z jednoho řádku na další.
 • Odstavce: Přesune výběr z jednoho odstavce na další.
 • Nadpisy: Přesune výběr z jednoho nadpisu na další.
 • Ovládací prvky: Přesune výběr z jednoho ovládacího prvku na další.
  • Mezi ovládací prvky patří zaškrtávací políčka, přepínače, textová pole a tlačítka na obrazovce.
 • Odkazy: Přesune výběr z jednoho odkazu na další.
  • Odkazy zahrnují položky na obrazovce, jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla, webové stránky nebo adresy.
 • Rychlost řeči: Změní rychlost řeči aplikace TalkBack.
 • Jazyk: Pokud v zařízení Android máte nastaveno více jazyků, můžete mluvené jazyky přepínat v reálném čase.

Do ovládacích prvků čtení můžete přidat položky nebo je z nich odstranit. Například tyto:

 • Orientační body
 • Výchozí navigace
 • Výřečnost
 • Skrýt obrazovku
 • Zeslabení zvuku

Přidání nebo odstranění položek z ovládacích prvků čtení

 1. V zařízení otevřete nastavení aplikace TalkBack.
 2. Vyberte Upravit nabídky.
 3. Vyberte Upravit ovládání čtení.
 4. Vyberte nebo zrušte výběr položky, kterou chcete na seznam ovládacích prvků čtení přidat nebo z něj odstranit.

Tip: S navigací v zařízení vám pomohou gesta aplikace TalkBack. Další informace o gestech aplikace TalkBack

Další informace o nabídkách TalkBack a ovládání čtení

Vyhledávání na obrazovce

 1. Chcete-li vyhledávat na obrazovce, začněte jednou z těchto možností:
  • Nabídka TalkBack: Nabídku TalkBack otevřete přejetím prstem dolů a doprava. Přejíždějte doprava, dokud se nedostanete na Přímé vyhledávání. Potom dvakrát klepněte.
   • Na zařízeních s gesty několika prsty klepněte třemi prsty. Přejíždějte doprava, dokud se nedostanete na Přímé vyhledávání. Potom dvakrát klepněte.
  • Klávesová zkratka: Stiskněte Alt + Ctrl + /.
  • Gesta: Přejeďte prstem doleva a pak dolů.
  • Hlasový příkaz: Přejeďte prstem doprava a pak nahoru. Potom řekněte „Najít [klíčové slovo, které chcete vyhledat]“.
 2. Zadejte vyhledávací dotaz.
 3. Vyberte si ze seznamu výsledků.
  • Vyhledání výsledků na další nebo předchozí obrazovce: Zvolte Předchozí obrazovka nebo Další obrazovka.
  • Vymazání vyhledávacího dotazu: Vyberte Vymazat vstup.
  • Ukončení přímého vyhledávání: Vyberte Zavřít vyhledávání.

Nepřetržité čtení

Nastavení můžete aktualizovat, aby aplikace TalkBack četla veškerý obsah obrazovky.

 1. Otevřete nabídku TalkBack.
  • Na zařízeních s podporou gest několika prsty: Klepněte třemi prsty. Případně jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
  • Na zařízeních bez podpory gest více prsty (před aktualizací Android R s aplikací TalkBack 9.1): Jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
 2. Přejeďte prstem doprava.
 3. Dvakrát klepněte na Číst od další položky.
  • Až se dostanete na konec obrazovky, aplikace TalkBack automaticky začne číst další obrazovku.

Zastavení, přeskočení nebo prohledání

 • Zastavení čtení: Klepněte na obrazovku.
  • V telefonu Pixel a dalších zařízeních se systémem Android R a aplikací TalkBack 9.1 můžete používat také klepnutí dvěma prsty.
 • Přeskočení dopředu nebo dozadu: Přejeďte na obrazovce prstem doprava nebo doleva.
  • Pokud používáte klávesnici, stiskněte Alt + šipka vpravo nebo Alt + šipka vlevo.
 • Prohledání obrazovky: Pokud chcete procházet nadpisy, odkazy nebo jiné nastavení navigace, přejeďte prstem nahoru nebo dolů.

Úprava textu pomocí klávesnice Gboard

Když jste v textovém poli, ve spodní části obrazovky se zobrazí softwarová klávesnice. Tuto klávesnici můžete prozkoumat dotykem.

Důležité:

 • Pokud nainstalujete jinou klávesnici než Gboard: Klávesnice může, ale nemusí být kompatibilní s aplikací TalkBack.
 • Pokud k zařízení Android připojíte fyzickou klávesnici: Prohlédněte si klávesové zkratky aplikace TalkBack.

Psaní pomocí klávesnice Gboard:

 1. Přejíždějte prstem po klávesnici, dokud neuslyšíte požadovaný znak.
 2. Pokud chcete zaměřenou klávesu vybrat, zvedněte prst.
  • Na některé klávesy, jako je Shift nebo Enter, možná budete muset klepnout dvakrát.
  • Dvojité klepnutí také může být potřeba k přepnutí na jinou klávesnici nebo jazyk.
 3. Klávesnici zavřete gestem Zpět.
  • Přejeďte prstem dolů a doleva nebo dvěma prsty zleva nebo zprava.

Tip: Pokud chcete text zkontrolovat znak po znaku, klepněte na pole pro úpravy. Potom stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.

 • Verze 12.1 a nižší: Stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.
 • Verze 12.2 a vyšší: Přejeďte prstem nahoru nebo dolů.

Používání posuvníků s aplikací TalkBack

Pomocí aplikace TalkBack můžete pohybovat posuvníky, jako jsou ovládací prvky hlasitosti nebo videa.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 7.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

 1. V zařízení přejeďte prstem nebo použijte prozkoumání dotykem.
 2. Najděte posuvník.
 3. Posuvníkem pohnete jednou z těchto akcí:
  • Posouvejte zobrazení nahoru nebo dolů.
  • Dvakrát klepněte na obrazovku a podržte ji, potom přetáhněte prst doprava nebo doleva.
  • U verze 12.1 a nižší stiskněte tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Zobrazení nápovědy

Pokud potřebujete další pomoc s přístupností pro Android, kontaktujte tým podpory Google pro osoby s postižením.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
717068
false