Prohlížení webu v Chromu pomocí aplikace TalkBack

Používání aplikace TalkBack s prohlížečem Chrome

V prohlížeči Chrome vám může aplikace TalkBack poskytovat hlasovou odezvu. Tento článek využijete nejlépe, když si nejprve projdete výukový program aplikace TalkBack.

Prohlížení webových stránek pomocí nastavení navigace TalkBack

Listování nastavením navigace TalkBack:

 1. Otevřete v Chromu nějakou webovou stránku.
 2. Přejíždějte prstem nahoru nebo dolů, dokud nedojdete k nastavení, které chcete použít.
 3. Přejetím vpravo se posuňte vpřed nebo přejetím vlevo přejděte zpět pomocí vybraného nastavení.

Nastavení navigace lze určit také v místní kontextové nabídce aplikace TalkBack:

 1. Otevřete v Chromu nějakou webovou stránku.
 2. Otevřete místní nabídku plynulým přejetím prstem nahoru a doprava.
 3. V závislosti na nastavení aplikace TalkBack může nabídka vypadat jako seznam nebo kruh.
  • Kruhová nabídka: Nabídku můžete zkoumat přetahováním prstu. Položku vyberete zvednutím prstu.
  • Seznamová nabídka: Nabídku můžete zkoumat přejížděním doprava nebo doleva. Položku vyberete dvojitým klepnutím.
 4. Až se místní kontextová nabídka zavře, přejetím vpravo se posuňte vpřed nebo přejetím vlevo přejděte zpět pomocí vybraného nastavení.

Nastavení navigace zahrnuje následující možnosti prohlížeče Chrome:

 • Nadpisy: Navigace podle nadpisů (úroveň 1–6).
 • Odkazy: Navigace podle různých typů odkazů, například navštívených, nenavštívených nebo aktivních. 
 • Ovládací prvky: Navigace podle dalších prvků, například polí formuláře, tlačítek nebo nabídek.
 • Znaky, slova nebo řádky: Prozkoumejte současně jeden znak, slovo nebo řádek.
 • Památky: Navigace podle bodů ARIA, jako je „main“ nebo „navigation“. (K dispozici pouze v místní kontextové nabídce.)
 • Speciální obsah: Prozkoumejte obsah, jako jsou tabulky. (K dispozici pouze v místní kontextové nabídce.)
 • Výchozí: Prozkoumejte každý prvek na stránce v pořadí.

Prohlížení webových stránek pomocí klávesnice

Pokud se zařízením Android používáte externí klávesnici, můžete se na webových stránkách pohybovat pomocí klávesových zkratek aplikace TalkBack.

Čtení článků ve zjednodušeném zobrazení

Některé webové stránky můžete číst ve zjednodušeném zobrazení, které je zaměřeno na obsah. (K dispozici od Chromu verze 65.)

 1. Otevřete v Chromu nějakou webovou stránku.
 2. Jedním přejetím prstem doleva přejděte do možností a potom dvakrát klepněte.
 3. Několikrát přejeďte prstem doleva, abyste přešli do Nastavení, a potom dvakrát klepněte.
 4. Na obrazovce Nastavení vyberte Přístupnost.
 5. Zapněte Zjednodušené zobrazení

Až tuto možnost zapnete, uslyšíte oznámení pokaždé, když budou na webové stránce k dispozici možnosti zjednodušeného zobrazení. Přejděte na tlačítko Zapnout zjednodušené zobrazení a dvojitým klepnutím jej aktivujte.

Související články