ระดับ 2: ทำงานร่วมกันในการประชุมทางวิดีโอ

เมื่อทราบพื้นฐานต่างๆ แล้วก็ถึงเวลาดูวิธีปรับปรุงวิธีทำงานร่วมกันกับทีมใน Meet