หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ควบคุมการแจ้งเตือนของ Google Meet และ Chat

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

หากต้องการรับการแจ้งเตือนจาก Meet และ Chat คุณต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้อนุญาตการแจ้งเตือน

อนุญาตการแจ้งเตือนจาก Meet และ Chat ในเบราว์เซอร์

" "

โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่เว็บไซต์ แอป หรือส่วนขยายต้องการส่งการแจ้งเตือน ซึ่งคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ทุกเมื่อ

หากกำลังท่องเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตน คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน

อัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Chrome

หากการแจ้งเตือนของ Meet และ Chat ปิดอยู่ คุณจะเปิดกลับขึ้นมาได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม""จากนั้นการตั้งค่าที่ด้านขวาบน
 3. คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์ในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 4. คลิกการแจ้งเตือน
 5. เลือกรายการ Meet หรือ Chat แล้วคลิกเพิ่มเติม""จากนั้นอนุญาต ตัวอย่างเช่น
  • Meet-https://meet.google.com:443
  • Chat​-https://chat.google.com:443

โปรดดูที่หัวข้อเปลี่ยนสิทธิ์ของเว็บไซต์

อัปเดตการตั้งค่าการแจ้งเตือนในเบราว์เซอร์อื่น

หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่รองรับเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เช่น Chat คุณต้องเปิดการแจ้งเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นในเบราว์เซอร์ เนื่องจากแต่ละเบราว์เซอร์มีขั้นตอนในการเปิดการแจ้งเตือนแตกต่างกัน ดังนั้นโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในความช่วยเหลือออนไลน์ของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ 

ควบคุมการแจ้งเตือนของ Meet ใน Gmail

" "

เราขอแนะนําให้เปิดการแจ้งเตือนของ Chat และ Gmail ไว้ เพื่อให้คุณกลับไปที่การประชุมที่กําลังดําเนินอยู่ได้สะดวก เช่น ในกรณีที่คุณอยู่ในแอปอื่น แต่หากคุณจำเป็นต้องปิดการแจ้งเตือนแชทและข้อความ Gmail โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะใช้ได้เฉพาะในอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android เท่านั้น

 1. เปิดแอป Gmail "" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู "" แล้วแตะการตั้งค่า ""
 3. เลือกบัญชี
 4. แตะการแจ้งเตือน แล้วเลือกการแจ้งเตือนของ Meet เท่านั้น

ควบคุมการแจ้งเตือนของ Chat ใน Gmail

" "

คุณควบคุมการแจ้งเตือนของ Chat ใน Gmail ที่จะได้รับในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

สำหรับบทสนทนาทั้งหมด

 1. เปิดแอป Gmail ""
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู "" แล้วแตะการตั้งค่า ""
 3. เลือกบัญชี
 4. แตะการแจ้งเตือนในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Chat แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
 • ข้อความทั้งหมด - รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อความส่วนตัวและข้อความในพื้นที่ทำงานทั้งหมด
 • ชุดข้อความใหม่ ชุดข้อความที่ฉันติดตามและข้อความส่วนตัว - รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อความส่วนตัวทั้งหมด ข้อความแรกของแต่ละชุดข้อความใหม่ และชุดข้อความทั้งหมดที่ติดตามอยู่
 • ชุดข้อความที่ฉันติดตามและข้อความส่วนตัว - รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อความส่วนตัวและชุดข้อความทั้งหมดที่ติดตามอยู่
 • เฉพาะการ @พูดถึงและข้อความส่วนตัว - รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อความส่วนตัวและการ @พูดถึงในพื้นที่ทำงาน
 • ปิด - ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด

สําหรับพื้นที่ทำงานหรือการสนทนาเฉพาะรายการ

 1. เปิดแอป Gmail ""
 2. แตะแท็บ Chat หรือแท็บ Spaces
 3. แตะชื่อของบุคคลหรือพื้นที่ทำงาน
 4. แตะลูกศรขวาถัดจากชื่อของบุคคลหรือพื้นที่ทำงานที่ด้านบน
 5. แตะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ทำงานหรือการสนทนาดังกล่าว

แม้ว่าจะปิดการแจ้งเตือน แต่คุณจะยังได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการ @พูดถึงหรือมีข้อความส่วนตัว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false