ตรึง ปิดเสียง หรือนำผู้เข้าร่วมออกจาก Google Meet

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

เลือกผู้เข้าร่วมจากแถบฟิล์มเพื่อปิดเสียง ตรึง หรือนำออก

ตรึงผู้เข้าร่วม

หากต้องการดูผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียว ให้ตรึงผู้เข้าร่วมคนนั้นไว้ที่หน้าจอ

เมื่ออยู่ในระหว่างการวิดีโอคอล ให้ตรึงผู้เข้าร่วมโดยทำดังนี้ 

  • แตะไอคอนบุคคลค้างไว้ จากนั้น แตะที่ไอคอนหมุด Pin (keep)

แตะแท็บบุคคล จากนั้น เลือกผู้เข้าร่วมที่จะตรึง

นำผู้เข้าร่วมออก

การประชุมที่จัดผ่านบัญชี Google Workspace: ผู้เข้าร่วมจากโดเมนที่จัดการประชุมทางวิดีโอจะนำผู้เข้าร่วมคนอื่นออกได้ หากต้องการ 

การประชุมที่จัดผ่านบัญชี Google ส่วนบุคคล: มีเพียงผู้ดูแลการประชุมเท่านั้นที่จะนำผู้เข้าร่วมคนอื่นออกจากระยะไกลได้ 

ในการประชุมทางวิดีโอ ให้คลิกลูกศรย้อนกลับ กลับ ชี้ไปที่บุคคลนั้น จากนั้น คลิกนำออก นำออก  

ปิดเสียงไมโครโฟนของผู้เข้าร่วม

หากได้ยินเสียงสะท้อนหรือเสียงรบกวนในวิดีโอคอล คุณอาจต้องปิดเสียงไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมคนอื่น สำหรับวิดีโอคอลที่จัดผ่านบัญชีส่วนบุคคล จะมีเพียงผู้ดูแลวิดีโอคอลเท่านั้นที่ปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้

เมื่ออยู่ในระหว่างการวิดีโอคอล ให้ทำดังนี้ 

หากต้องการปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่น ให้เลือกผู้เข้าร่วมดังกล่าวในแท็บบุคคล แล้วแตะปิดเสียง ""

สำคัญ: หากไม่เห็นแท็บบุคคล ให้กด/แตะภาพขนาดย่อของผู้เข้าร่วมค้างไว้ แล้วแตะ

เคล็ดลับ: คุณเปิดเสียงของคนอื่นไม่ได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว ต้องขอให้ผู้เข้าร่วมเปิดเสียงของตนแทน หากต้องการปิดหรือเปิดเสียงของตนเอง ให้แตะปิดเสียง "" 

ผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์

ใช้ได้กับวิดีโอคอลที่จัดโดยผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้น 

  • ผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์จะกด *6 เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของตนได้ทุกเมื่อ
  • หากมีคนปิดเสียงคุณ คุณจะเปิดเสียงได้ด้วยการกด *6 เท่านั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร