หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ตรึงหรือปิดเสียงผู้เข้าร่วม Google Meet

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

ปักหมุดผู้เข้าร่วม

หากต้องการดูผู้เข้าร่วมคนใดคนหนึ่ง ให้ปักหมุดผู้เข้าร่วมคนนั้นไว้ที่หน้าจอ

 • ชี้ไปที่รูปภาพของบุคคล จากนั้น คลิกปักหมุด Pin (keep)
 • คลิกบุคคล บุคคล ที่ด้านขวาล่าง
  • คลิกการดําเนินการเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากชื่อของผู้เข้าร่วม จากนั้น ปักหมุดในหน้าจอ Pin (keep)

ปิดเสียงไมโครโฟนของผู้เข้าร่วม

หากได้ยินเสียงสะท้อนหรือเสียงรบกวนในวิดีโอคอล คุณอาจต้องปิดเสียงไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมคนอื่น

คุณสมบัติในการใช้บริการ

เคล็ดลับ: การดำเนินการต่อไปนี้จะมีผลเมื่อปิดการจัดการสำหรับผู้จัดการประชุมไว้ เมื่อเปิดการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม จะมีเฉพาะผู้จัดการประชุมหลักและผู้ร่วมจัดการประชุมเท่านั้นที่ปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้  

สำหรับวิดีโอคอลที่จัดผ่านบัญชีส่วนบุคคล จะมีเพียงผู้ดูแลวิดีโอคอลเท่านั้นที่ปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้

สําหรับวิดีโอคอลที่จัดผ่านบัญชี Google Workspace ผู้เข้าร่วมจากโดเมนที่จัดการประชุมจะปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่นได้หากต้องการ 

สําหรับวิดีโอคอลที่จัดผ่านบัญชี Education จะมีเพียงผู้สร้างการประชุม เจ้าของกิจกรรมในปฏิทิน หรือผู้ที่จัดการประชุมในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในห้องประชุมเท่านั้นที่จะปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้
 
 • ชี้ไปที่รูปภาพของบุคคล > คลิกปิดเสียง ""
 • คลิกบุคคล บุคคล ที่ด้านขวาล่าง
  • คลิกปิดเสียง ข้างชื่อผู้เข้าร่วม

เคล็ดลับ: คุณเปิดเสียงของคนอื่นไม่ได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว ต้องขอให้ผู้เข้าร่วมเปิดเสียงของตนแทน หากต้องการปิดหรือเปิดเสียงของตนเอง ให้คลิกปิดเสียง "" 

ปิดเสียงผู้เข้าร่วมทุกคน

Important: Host Management must be turned on to Mute all participants.

ผู้สร้างการประชุมและเจ้าของกิจกรรมในปฏิทินสามารถปิดเสียงผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ในครั้งเดียว โดยผู้เข้าร่วมสามารถเปิดเสียงตนเองได้หลังจากถูกปิดเสียง

 • ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกบุคคล บุคคล จากนั้น ปิดเสียงทั้งหมด ""
ดูวิธีตั้งค่า Meet สำหรับการเรียนรู้ทางไกล

ผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์

สําหรับ Google Workspace ในรุ่นที่มีค่าบริการเท่านั้น

 • ผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์จะกด *6 เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของตนได้ทุกเมื่อ
 • หากมีคนปิดเสียงคุณ คุณจะเปิดเสียงได้ด้วยการกด *6 เท่านั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false