หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เพิ่มหรือนำบุคคลออกจากการประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

คุณจะเพิ่มบุคคลไปยังการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet ก่อนหรือหลังเริ่มประชุมก็ได้ หากใช้การเริ่มประชุมแบบรวดเร็วจาก Gmail คุณอาจเพิ่มผู้เข้าร่วมหลังจากที่เริ่มประชุมไปแล้วก็ได้ นอกจากนี้คุณยังนำผู้เข้าร่วมออกระหว่างการประชุมได้อีกด้วย

ผู้ใช้บางคนต้องขอสิทธิ์เข้าถึงก่อนจึงจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

เพิ่มผู้เข้าร่วมในการประชุมทางวิดีโอที่กำลังดำเนินอยู่

เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกบุคคล บุคคล จากนั้น เพิ่มบุคคล เพิ่มบุคคล
 2. ป้อนชื่อหรืออีเมล จากนั้น ส่งอีเมล

แชร์ข้อมูลการเข้าร่วม

 1. คลิกรายละเอียดการประชุม ที่ด้านขวาล่าง
 2. คลิกคัดลอกข้อมูลการเข้าร่วม
 3. วางรายละเอียดการประชุมลงในอีเมลหรือแอปอื่นๆ แล้วส่ง

เพิ่มผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์ในการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่

ในบางประเทศและภูมิภาค คุณจะเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของ Google Meet ผ่านโทรศัพท์ได้

 1. หลังจากเข้าร่วมการประชุมแล้ว ให้คลิกบุคคล บุคคล ที่ด้านขวาล่าง
 2. คลิกเพิ่มบุคคล เพิ่มบุคคล จากนั้น โทร โทร 
 3. ในหน้าต่าง ให้เลือกประเทศที่คุณโทรหาเพื่อเพิ่มรหัสประเทศ แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนที่คุณต้องการโทรหา
 4. คลิกโทร โทร

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

หากต้องการดูรายชื่อประเทศและภูมิภาคทั้งหมด โปรดดูประเทศที่รองรับการเพิ่มผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์

ยอมรับผู้เข้าร่วมการประชุม Google Meet แบบกลุ่ม 

คุณจะยอมรับผู้เข้าร่วมและนักเรียน/นักศึกษาจํานวนมากในการประชุม Google Meet ได้ มีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่จะดูหรืออนุมัติคําขอเข้าร่วมประชุมได้ ผู้จัดการประชุมควรอยู่ในการประชุมเพื่ออนุมัติคําขอ

 1. คลิกยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม เมื่อมีคําขอเข้าร่วมการประชุมปรากฏในหน้าต่าง
 2. คลิกดูทั้งหมดเมื่อมีผู้เข้าร่วมหลายคนรอเข้าร่วมประชุม เลือกตัวเลือก
  • ถัดจากชื่อ ให้คลิกยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธผู้เข้าร่วมทีละคน
  • คลิกยอมรับทั้งหมดหรือปฏิเสธทั้งหมด เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธผู้เข้าร่วมทั้งหมดในคราวเดียว

นำผู้เข้าร่วมออกระหว่างการประชุมทางวิดีโอ

 1. คลิกบุคคล บุคคล ที่ด้านขวาล่าง
 2. ถัดจากชื่อผู้เข้าร่วม ให้คลิกการดําเนินการเพิ่มเติม More จากนั้น นําออกจากการประชุม หรือวางสาย วางสาย

ปิดการประชุมสำหรับทุกคน

สําคัญ: ต้องเปิดการจัดการสำหรับผู้จัดการประชุมเพื่อใช้ "ปิดการประชุมสำหรับทุกคน"

ผู้จัดการประชุมสามารถปิดการประชุมสําหรับทุกคนในการประชุม Google Meet ได้ "ปิดการประชุมสําหรับทุกคน" จะปิดการประชุมและลบผู้เข้าร่วมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ผู้จัดต้องลบผู้เข้าร่วมด้วยตัวเอง

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ผู้จัดการประชุม Workspace ที่ใช้การเข้าถึงด่วนจะเลือกเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วนได้เมื่อปิดการประชุมสําหรับทุกคน เมื่อมีการใช้ลิงก์การประชุมเดียวกันเพื่อเริ่มการประชุมใหม่อีกครั้ง ผู้จัดการประชุมจะสามารถเปิดใช้การเข้าถึงด่วนได้หากต้องการ 
 • ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงลิงก์ของการประชุมที่สิ้นสุดแล้วได้ แต่จะยังเข้าร่วมไม่ได้จนกว่าผู้จัดการประชุมจะเริ่มการประชุมใหม่อีกครั้ง การประชุมจะเริ่มใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อผู้จัดการประชุมกลับมาเข้าร่วม หากผู้จัดการประชุมจบการประชุมโดยเปิดการเข้าถึงด่วนไว้ ผู้เข้าร่วมจะสามารถกลับมาเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งได้แม้ไม่มีผู้จัดอยู่ในการประชุม
 • ผู้ดูแลระบบสามารถปิดการตั้งค่า "สร้างการประชุม" สําหรับนักเรียนได้ เพื่อไม่ให้นักเรียนเข้าถึงฟีเจอร์ที่ใช้หลังสิ้นสุดการประชุมในการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการประชุม 
 • โดยค่าเริ่มต้น เมื่อการประชุมที่สร้างใน Classroom สิ้นสุดลง ระบบจะปิดการเข้าถึงด่วนโดยอัตโนมัติ 
 • ผู้ดูแลระบบ Workspace บางรายใน Workspace บางรุ่นสามารถปิดการประชุมโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัย ดูวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบ
 • สร้างการประชุมใหม่ทุกครั้งที่ต้องการประชุมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมใหม่ เมื่อเริ่มการประชุมที่สิ้นสุดไปแล้วใหม่อีกครั้ง ผู้เข้าร่วมเดิมทั้งหมดจะสามารถเข้าร่วมได้

วิธีปิดการประชุมสําหรับทุกคน

 1. คลิกออกจากการโทร วางสาย ที่ด้านล่าง
 2. คลิกปิดการประชุมสําหรับทุกคนในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

ไม่บังคับ: หากต้องการออกจากการประชุมโดยไม่ปิดการประชุมสําหรับทุกคน ให้คลิกออกจากการประชุม

เคล็ดลับ: การปิดการประชุมสำหรับทุกคนจะเป็นการปิดห้องกลุ่มย่อยที่เปิดอยู่ด้วย หากมีห้องกลุ่มย่อยที่เปิดอยู่หลายห้อง ห้องหลักจะถูกปิดก่อน จากนั้นระบบจะใช้เวลาสักครู่ในการปิดห้องกลุ่มย่อยที่เหลือ 

ควบคุมสิทธิ์เข้าถึงการประชุมทางวิดีโอด้วยการเข้าถึงด่วน

สำคัญ 

 • การเข้าถึงด่วนจะใช้ได้ใน Google Workspace รุ่นต่อไปนี้ G Suite Basic, G Suite Business, Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline และ Workspace for Education ทุกรุ่น
 • ต้องเปิดการจัดการสำหรับผู้จัดการประชุมเพื่อใช้การเข้าถึงด่วน

ในฐานะผู้จัดการประชุม คุณสามารถใช้การเข้าถึงด่วนเพื่อกำหนดว่าผู้เข้าร่วมต้องขออนุญาตเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอหรือไม่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงด่วนเปิดอยู่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงด่วนปิดอยู่

 • ผู้เข้าร่วมจากโดเมนของคุณจะเข้าร่วมการประชุมได้อัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ผู้เข้าร่วมที่เข้าประชุมโดยใช้โทรศัพท์จะเข้าร่วมการประชุมได้โดยอัตโนมัติ
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจะโทรออกจากการประชุมได้
 • ผู้จัดการประชุมจะต้องเข้าร่วมการประชุมก่อน ผู้เข้าร่วมรายๆ อื่นจึงจะเข้าร่วมได้
 • มีเพียงผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญจากผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่จะเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ต้องขอ/"ขอเข้าร่วมด้วยการเคาะ” 
 • ผู้เข้าร่วมจากองค์กรที่ไม่ได้รับเชิญจะต้องขอเข้าร่วมการประชุม ซึ่งรวมถึงผู้ที่ต้องการโทรเข้าการประชุมโดยใช้โทรศัพท์ด้วย
 • ผู้ที่ได้รับเชิญในระหว่างการประชุมจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณจะต้องขออนุญาตเข้าร่วม
 • มีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่สามารถโทรออกจากการประชุมได้

การเข้าถึงด่วนจะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้นในทุกการประชุมที่เปิดใช้การจัดการสำหรับผู้จัดการประชุม ผู้ดูแลระบบ Workspace สามารถตั้งค่าเริ่มต้นเป็นเปิดหรือปิดได้ หลังจากเริ่มการประชุมทางวิดีโอแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึงด่วนได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

เคล็ดลับ 

 • หากคุณเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วนในการประชุมที่เกิดซ้ำหรือการประชุมที่ใช้รหัสการประชุมซ้ำเดิม ระบบจะบันทึกการตั้งค่านี้ไว้สําหรับการประชุมในอนาคต หากคุณเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วนในการประชุมแบบครั้งเดียว การประชุมที่มีชื่อเล่น หรือแบบเริ่มทันที การตั้งค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนกลับเป็น "เปิด" หลังจากที่การประชุมสิ้นสุดลง 
 • สําหรับการประชุมที่สร้างจาก Google ปฏิทิน ผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญสามารถเข้าร่วมได้ก่อนเวลาที่กําหนด 15 นาทีและในช่วงสิ้นสุดการประชุม ไม่เช่นนั้นผู้เข้าร่วมจะต้องเคาะเพื่อขอเข้าร่วมการประชุม

วิธีเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วน

กำลังประชุม 

 1. ที่ด้านล่างขวา ให้คลิกตัวควบคุมของผู้จัดการประชุม
 2. สลับการเข้าถึงด่วนเป็นเปิดหรือปิดในแผงด้านข้างที่เปิดขึ้นมา 

ใน Google ปฏิทิน 

ไปที่ calendar.google.com แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ 

สร้างกิจกรรมใหม่

 1. สร้างกิจกรรมใหม่
 2. คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ Google Meet 
 3. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าการประชุม การตั้งค่า ทางด้านขวา 
 4. เลือกช่องถัดจาก "การเข้าถึงด่วน"  
 5. คลิกบันทึก  
 6. ตั้งค่ากิจกรรม

อัปเดตกิจกรรมที่มีอยู่

 1. คลิกการประชุม จากนั้น แก้ไขกิจกรรม แก้ไข 
 2. คลิกการตั้งค่าการประชุม การตั้งค่า ในส่วนรายละเอียดกิจกรรม 
 3. เลือกช่องถัดจาก "การเข้าถึงด่วน"
 4. คลิกบันทึก 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false