หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เพิ่มหรือนำบุคคลออกจากการประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

คุณจะเพิ่มบุคคลไปยังการประชุมทางวิดีโอใน Google Meet ก่อนหรือหลังเริ่มประชุมก็ได้ หากใช้การเริ่มประชุมแบบรวดเร็วจาก Gmail คุณอาจเพิ่มผู้เข้าร่วมหลังจากที่เริ่มประชุมไปแล้วก็ได้ นอกจากนี้คุณยังนำผู้เข้าร่วมออกระหว่างการประชุมได้อีกด้วย

ผู้ใช้บางคนต้องขอสิทธิ์เข้าถึงก่อนจึงจะเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

เพิ่มผู้เข้าร่วมในการประชุมทางวิดีโอที่กำลังดำเนินอยู่

เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกบุคคล บุคคล จากนั้น เพิ่มบุคคล เพิ่มบุคคล
 2. ป้อนชื่อหรืออีเมล จากนั้น ส่งอีเมล

แชร์ข้อมูลการเข้าร่วม

 1. คลิกรายละเอียดการประชุม ที่ด้านขวาล่าง
 2. คลิกคัดลอกข้อมูลการเข้าร่วม
 3. วางรายละเอียดการประชุมลงในอีเมลหรือแอปอื่นๆ แล้วส่ง

เพิ่มผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์ในการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่

ในบางประเทศและภูมิภาค คุณจะเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของ Google Meet ผ่านโทรศัพท์ได้

 1. หลังจากเข้าร่วมการประชุมแล้ว ให้คลิกบุคคล บุคคล ที่ด้านขวาล่าง
 2. คลิกเพิ่มบุคคล เพิ่มบุคคล จากนั้น โทร โทร 
 3. ในหน้าต่าง ให้เลือกประเทศที่คุณโทรหาเพื่อเพิ่มรหัสประเทศ แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนที่คุณต้องการโทรหา
 4. คลิกโทร โทร

ประเทศและภูมิภาคที่รองรับ

หากต้องการดูรายชื่อประเทศและภูมิภาคทั้งหมด โปรดดูประเทศที่รองรับการเพิ่มผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์

ยอมรับผู้เข้าร่วมจำนวนมากเข้าสู่วิดีโอคอล 

คุณยอมรับผู้เข้าร่วมและนักเรียน/นักศึกษาจํานวนมากเข้าสู่วิดีโอคอลได้ มีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่จะดูหรืออนุมัติคําขอเข้าร่วมประชุมได้ ผู้จัดการประชุมควรอยู่ในการประชุมเพื่ออนุมัติคําขอ

 1. คลิกยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม เมื่อมีคําขอเข้าร่วมวิดีโอคอลปรากฏในหน้าต่าง
 2. คลิกดูทั้งหมดเมื่อมีผู้เข้าร่วมหลายคนรอเข้าร่วมประชุม เลือกตัวเลือก
  • ถัดจากชื่อ ให้คลิกยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธผู้เข้าร่วมทีละคน
  • คลิกยอมรับทั้งหมดหรือปฏิเสธทั้งหมด เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธผู้เข้าร่วมทั้งหมดในคราวเดียว

นำผู้เข้าร่วมออกระหว่างการประชุมทางวิดีโอ

 1. คลิกบุคคล บุคคล ที่ด้านขวาล่าง
 2. ถัดจากชื่อผู้เข้าร่วม ให้คลิกการดําเนินการเพิ่มเติม More จากนั้น นําออกจากการประชุม หรือวางสาย วางสาย

ผู้ใช้ Google Workspace for Education

ควบคุมสิทธิ์เข้าถึงการประชุมทางวิดีโอ

ในฐานะผู้จัดการประชุม คุณสามารถใช้การเข้าถึงด่วนเพื่อกำหนดว่าผู้เข้าร่วมต้องขออนุญาตเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอหรือไม่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงด่วนเปิดอยู่

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการเข้าถึงด่วนปิดอยู่

 • ผู้เข้าร่วมจากโดเมนของคุณจะเข้าร่วมการประชุมได้อัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ผู้เข้าร่วมที่เข้าประชุมโดยใช้โทรศัพท์จะเข้าร่วมการประชุมได้โดยอัตโนมัติ
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจะโทรออกจากการประชุมได้
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจากภายในและภายนอกองค์กรจะต้องขออนุญาตเข้าร่วมการประชุม ซึ่งรวมถึงผู้ที่โทรเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ด้วย
 • ผู้ที่ได้รับเชิญในระหว่างการประชุมโดยบุคคลอื่นที่นอกเหนือไปจากคุณจะต้องขออนุญาตเข้าร่วม
 • มีเพียงคุณเท่านั้นที่โทรออกจากการประชุมได้

การเข้าถึงด่วนจะเปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น หลังจากเริ่มการประชุมทางวิดีโอแล้ว คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าได้บ่อยตามที่ต้องการ

เคล็ดลับ: หากคุณเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วนในการประชุมที่เกิดซ้ำหรือการประชุมที่ใช้รหัสการประชุมซ้ำเดิม ระบบจะบันทึกการตั้งค่านี้ไว้สําหรับการประชุมในอนาคต หากคุณเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วนในการประชุมแบบครั้งเดียว การประชุมที่มีชื่อเล่น หรือแบบทันที การตั้งค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนกลับเป็น "เปิด" หลังจากที่การประชุมสิ้นสุดลง 

วิธีเปิดหรือปิดการเข้าถึงด่วน

กำลังประชุม 

 1. ที่ด้านล่าง ให้คลิกการควบคุมของผู้จัด
 2. ถัดจากการเข้าถึงด่วน ให้คลิกเปิดสวิตช์ "" หรือปิดสวิตช์ "" 

ใน Google ปฏิทิน 

ไปที่ calendar.google.com แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ 

 • สร้างกิจกรรมใหม่
 1. สร้างกิจกรรมใหม่ แล้ว คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ Google Meet 
 2. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าการประชุม การตั้งค่า ทางด้านขวา 
 3. เลือกช่องที่อยู่ด้านข้าง "การเข้าถึงด่วน" แล้ว คลิกบันทึก  
 4. ตั้งค่ากิจกรรม
 • วิธีอัปเดตกิจกรรมที่มีอยู่
 1. คลิกการประชุม แล้ว คลิกแก้ไขกิจกรรม แก้ไข 
 2. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าการประชุม การตั้งค่า ในส่วนรายละเอียดกิจกรรม 
 3. เลือกช่องที่อยู่ด้านข้าง "การเข้าถึงด่วน" แล้ว คลิกบันทึก 

ปิดการประชุมสำหรับทุกคน

ผู้จัดการประชุมและผู้ดูแลในคอมพิวเตอร์จะสามารถปิดการประชุมสําหรับทุกคนในวิดีโอคอลได้ การปิดการประชุมสำหรับทุกคนจะปิดการประชุมและลบผู้เข้าร่วมทั้งหมดออกจากการประชุมโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องลบผู้เข้าร่วมด้วยตัวเอง

เคล็ดลับ

 • เมื่อปิดประชุมสําหรับทุกคนแล้ว การเข้าถึงด่วนจะปิดโดยอัตโนมัติ หากมีการใช้ลิงก์การประชุมเดียวกันเพื่อเริ่มการประชุมใหม่อีกครั้ง ผู้จัดจะสามารถเปิดใช้การเข้าถึงด่วนได้หากต้องการ
 • ผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงลิงก์การประชุมของการประชุมที่สิ้นสุดแล้วได้ แต่จะยังเข้าร่วมไม่ได้จนกว่าผู้จัดการประชุมจะเริ่มการประชุมใหม่อีกครั้ง การประชุมจะเริ่มใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อผู้จัดกลับมาเข้าร่วม
 • ผู้ดูแลระบบอาจปิด "สร้างการประชุม" สําหรับนักเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงฟีเจอร์ดังกล่าวหรือสิ้นสุดการประชุมไม่ได้ 
 • สร้างการประชุมใหม่ทุกครั้งที่ต้องการประชุมกับผู้เข้าร่วมที่มาจากกลุ่มต่างๆ เมื่อคุณเริ่มการประชุมที่สิ้นสุดแล้วอีกครั้ง ผู้เข้าร่วมเดิมทั้งหมดจะเข้าร่วมได้

วิธีปิดการประชุมสําหรับทุกคน

 1. คลิกออกจากการโทร วางสาย ที่ด้านล่าง
 2. คลิกปิดการประชุมสําหรับทุกคนในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

ไม่บังคับ: หากต้องการออกจากการประชุมโดยไม่ปิดการประชุมสําหรับทุกคน ให้คลิกออกจากการประชุม

เคล็ดลับ: การปิดการประชุมสำหรับทุกคนจะเป็นการปิดห้องกลุ่มย่อยที่เปิดอยู่ด้วย หากมีห้องกลุ่มย่อยที่เปิดอยู่หลายห้อง ห้องหลักจะถูกปิดก่อน จากนั้นระบบจะใช้เวลาสักครู่ในการปิดห้องกลุ่มย่อยที่เหลือ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false