Lägg till personer i ett videomöte

Vill du få ut mer av Google-appar på jobbet eller i skolan?  Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace

Det går att lägga till personer i ett videomöte i Google Meet före eller efter att mötet har startat. Om du startar ett möte direkt i Gmail går det att lägga till personer när mötet har startat. Det går även att ta bort personer under ett videomöte.

Vissa måste begära åtkomst innan de kan gå med i videomötet. Mer information finns i Gå med i ett videomöte.

Lägga till personer i ett pågående videomöte

Du kan bjuda in personer och ta bort personer under ett videomöte. Du kan bjuda in personer utanför organisationen som inte redan har lagts till i en kalenderhändelse. Någon från din organisation måste först tillåta att de deltar i mötet. För möten som organiseras via ditt personliga Google-konto är det endast moderatorn som kan bjuda in eller släppa in deltagare i samtal.

Välj ett alternativ:

 1. Till höger klickar du på Personer Personer följt av Lägg till personer Lägg till personer.
 2. Ange namn eller e-postadress följt av Skicka inbjudan.

 

 1. Klicka på mötesnamnet nere till vänster.
 2. Klicka på Kopiera anslutningsinformation Kopiera.
 3. Klistra in mötesuppgifterna i ett e-postmeddelande eller en annan app och skicka till personen.

Lägga till personer i ett videomöte via telefon

Viktigt! Den här funktionen är för närvarande tillgänglig för möten som organiseras av Google Workspace-användare. 

Funktionen för att gå med i mötet via telefon stöds från vissa länder och regioner för kostnadsfria samtal till USA och Kanada. Öppna Länder och regioner som stöds.

Du kan lägga till någon per telefon i ett Google Meet-videomöte i vissa länder och regioner.

 1. När du har gått med i mötet klickar du på Personer Personer uppe till höger för att expandera sidopanelen.
 2. Klicka på Lägg till personer Lägg till personer.
 3. Klicka på Ring.
 4. Välj landet du ringer till så att landskoden läggs till i samtalet.
 5. Ange telefonnumret till personen du vill ringa och klicka på Ring Ring.
  • Valfritt: Om  du vill ange ytterligare nummer, till exempel en anknytning, klickar du på Ring Ring för att öppna knappsatsen.
 6. Personen går med i mötet när de svarar i telefonen. 

Tips! Personer som ringer in manuellt via telefonnumret måste ange mötets pinkod.

Länder och regioner som stöds

En fullständig lista över länder och regioner finns i Länder med stöd för att lägga till gäster per telefon.

Massinbjud deltagare till ett videosamtal 

Det går att massinbjuda deltagare och elever till ett videosamtal. Det är enbart mötesarrangören som kan visa eller godkänna förfrågningar om att delta i ett möte. Mötesorganisatören måste finnas kvar i mötet för att godkänna förfrågningar.

 1. Klicka på Lägg till eller Neka när en begäran om att delta i videosamtalet visas i fönstret.
 2. Klicka på Visa alla när flera deltagare väntar på att gå med i mötet. Välj ett alternativ:
  • Klicka på Tillåt eller Tillåt inte intill namnet för att tillåta eller neka deltagare en i taget.
  • Klicka på Godkänn alla eller Neka alla om du vill tillåta eller neka alla deltagare samtidigt.

Ta bort personer under ett pågående videomöte

Viktigt! Du måste tillhöra samma organisation som mötesorganisatören för att kunna ta bort någon från ett videomöte. 

 1. Öppna Personer Personer till höger.
 2. Peka på personen och klicka sedan på bakåtpilen "".
 3. Klicka på Ta bort Ta bort.

Om mötet har organiserats genom ett personligt Google-konto får endast moderatorn ta bort deltagare från videomötet.

G Suite for Education-användare: Deltagare (både på domänen och utanför domänen) som tas bort från mötet kan inte begära åtkomst för att gå med i mötet på nytt. Om en deltagares begäran om att gå med i ett möte nekas två gånger kan denne inte begära att få gå med i mötet igen. I dessa fall kan mötesorganisatören bjuda in dem till mötet igen manuellt.

 

Koppla bort en telefondeltagare från ett videomöte

 

 1.  Klicka på Personer Personer och expandera sidopanelen.
 2. Välj telefonnumret och klicka på nedåtpilen  Nedåtpil följt av Avsluta samtal Lägg på

Användare med G Suite for Education och G Suite Enterprise for Education

Styra åtkomst till ett videomöte

Som mötesarrangör kan du använda Snabbåtkomst och bestämma om deltagare måste be om att få gå med i videomötet.

När Snabbåtkomst är aktiverat:

När Snabbåtkomst är inaktiverat:

 • Deltagare från domänen kan automatiskt gå med i mötet på en dator eller mobil enhet.
 • Deltagare som ringer in till mötet på telefon kan gå med automatiskt.
 • Alla deltagare kan ringa upp från mötet.
 • Alla deltagare inom och utanför organisationen måste be om att få gå med i mötet. Detta inbegriper personer som ringer in till mötet på telefon.
 • Personer som blir inbjudna under mötet av någon annan än du måste be om att få delta.
 • Det är bara du som kan ringa upp från mötet.

Snabbåtkomst är aktiverat som standard. När du har startat ett videomöte kan du ändra inställningen så ofta du behöver med Meet på en dator.

Tips! Om du aktiverar eller inaktiverar Snabbåtkomst i återkommande möten som har samma möteskod sparas inställningen för framtida möten. Om du aktiverar eller inaktiverar Snabbåtkomst i ett engångsmöte, ett möte med namn eller i ett direktmöte aktiveras inställningen igen när mötet avslutas. 

Så här aktiverar eller inaktiverar du Snabbåtkomst:

I ett möte 

 1. Klicka på Värdkontroller längst ned.
 2. Ställ reglaget bredvid Snabbåtkomst i läge På "" eller Av ""

I Google Kalender 

Öppna calendar.google.com och välj ett alternativ: 

 • Skapa en ny händelse
 1. Skapa en ny händelse följt av klicka på Lägg till Google Meet-videokonferenser
 2. Klicka på Ändra konferensinställningar Settings till höger. 
 3. Markera kryssrutan bredvid Snabbåtkomst följt av klicka på Spara.  
 4. Konfigurera din händelse.
 • Uppdatera en befintlig händelse
 1. Klicka på ett möte följt av klicka på Redigera händelse Edit
 2. Klicka på Ändra konferensinställningar Settings under händelseinformationen. 
 3. Markera kryssrutan bredvid Snabbåtkomst följt av klicka på Spara
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?