ใช้เสียงผ่านการโทรศัพท์เพื่อร่วมประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

หากต้องการพูดและฟังโดยใช้โทรศัพท์ขณะที่ยังดูการประชุมทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์ คุณก็ใช้ Google Meet โทรหาโทรศัพท์ของคุณหรือจะใช้โทรศัพท์ของคุณโทรเข้าร่วมการประชุมก็ได้

หากยังไม่ได้เข้าประชุม คอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับการประชุมทันทีที่โทรติด หากมีคนอยู่ในการประชุมมากกว่า 5 คน ระบบจะปิดเสียงคุณเมื่อเข้าร่วมการประชุม และหากปิดเสียงคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนเชื่อมต่อ คุณก็จะเข้าร่วมโดยปิดเสียงเช่นกัน

ปัจจุบัน Microsoft Internet Explorer 11 ยังไม่รองรับฟีเจอร์นี้ โปรดดูเบราว์เซอร์ที่รองรับ

ตัวอย่าง

 • หากอยู่ในการประชุมทางวิดีโอและการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี ให้โทรเข้าจากโทรศัพท์
 • ใช้เสียงจากโทรศัพท์หากไมโครโฟนและลำโพงของคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน

ใช้ Meet โทรหาโทรศัพท์" "

ใช้ได้เฉพาะกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาเท่านั้น

 1.  เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากอยู่ในการประชุมอยู่แล้ว ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ใช้เสียงจากโทรศัพท์
  • จาก meet.google.com ให้เลือกการประชุม จากนั้น เข้าร่วม จากนั้น ใช้เสียงจากโทรศัพท์
   • เคล็ดลับ: หากไม่ได้ใช้โดเมนเดียวกับเจ้าของการประชุม คุณอาจต้องให้บุคคลที่อยู่ในการประชุมอนุมัติให้เข้าร่วม
 2. คลิกโทรหาฉัน
 3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
  • เคล็ดลับ: หากต้องการบันทึกหมายเลขสำหรับการประชุมในอนาคต ให้เลือกช่องจำหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในอุปกรณ์เครื่องนี้
 4. คลิกโทรหาฉัน
 5. เมื่อได้รับแจ้ง ให้กด 1 บนโทรศัพท์

 

โทรเข้าโดยใช้โทรศัพท์" "

ผู้ดูแลระบบต้องเปิดฟีเจอร์นี้ โปรดดูประเทศที่รองรับ

หากไม่ได้อยู่โดเมนเดียวกับเจ้าของการประชุมและไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google ปฏิทิน ให้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ จากนั้นให้ผู้ที่อยู่ในการประชุมอนุญาตก่อน คุณจึงจะเข้าร่วมได้

 1. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากอยู่ในการประชุมอยู่แล้ว ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ใช้เสียงจากโทรศัพท์
  • จาก meet.google.com ให้เลือกการประชุม จากนั้น เข้าร่วม จากนั้น ใช้เสียงจากโทรศัพท์ หากไม่ได้ใช้โดเมนเดียวกับเจ้าของการประชุม คุณอาจต้องให้บุคคลที่อยู่ในการประชุมอนุมัติให้เข้าร่วม
 2. คลิกโทรเข้า
 3. เลือกประเทศเพื่อใช้หมายเลขโทรเข้าภายในประเทศ หากมี
 4. โทรไปที่หมายเลขนี้
 5. เมื่อได้รับแจ้ง ให้ป้อน PIN จากนั้น #

 

ยกเลิกการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

วางสายโทรศัพท์หรือคลิกเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้ว จากนั้น ยกเลิกการเชื่อมต่อ ในหน้าต่างการประชุม เสียงจะกลับมาออกที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (และระบบจะปิดเสียงคุณโดยอัตโนมัติ)

คลิกวางสาย "" เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับการประชุม

คลิกเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือเชื่อมต่ออีกครั้งเพื่อเข้าร่วมด้วยโทรศัพท์อีกครั้ง โดยระบบจะปิดเสียงไว้ไม่ให้ที่ประชุมได้ยิน คุณใช้ตัวเลือกเหล่านี้ได้แม้ว่าสายโทรศัพท์จะตัดไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

หมายเหตุ: หากปิดแล็ปท็อปหรือแท็บ Meet ในเบราว์เซอร์ โทรศัพท์จะยังคงเชื่อมต่ออยู่โดยที่ผู้เข้าร่วมคนอื่นจะเห็นเพียงรูปโปรไฟล์ แต่ไม่เห็นฟีดวิดีโอของคุณ หากต้องการเข้าร่วมผ่านคอมพิวเตอร์อีกครั้ง คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อและเข้าร่วมการประชุมใหม่


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร