การแจ้งเตือน

หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เคล็ดลับในการจัดรูปแบบและล้างข้อมูล

คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google Workspace

ในหน้านี้


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมด

เพิ่มโลโก้ในใบแจ้งหนี้

" "

ปรับแต่งสเปรดชีตให้สอดคล้องกันและดูเป็นมืออาชีพด้วยการวางโลโก้ขององค์กรที่ด้านบนของใบแจ้งหนี้ เพียงเพิ่มรูปภาพลงในแถวบนสุด ตั้งค่าแถวเป็น "ตรึง" เพื่อให้แถวปรากฏขณะที่คุณเลื่อน 

ดูวิธีการ

เพิ่มรูปภาพในสเปรดชีต

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเซลล์ที่ต้องการเพิ่มรูปภาพ
 3. คลิกแทรก จากนั้น รูปภาพ 
 4. เลือกเพื่อวางรูปภาพในเซลล์หรือทับบนเซลล์ คุณจะเพิ่มข้อความในเซลล์ที่มีรูปภาพไม่ได้
 5. เลือกรูปภาพหรือสแนปชอต
 6. คลิกเปิดหรือเลือก

 

เพิ่มช่องทำเครื่องหมายในสเปรดชีต

" "

ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อทำให้ชีตมีการโต้ตอบมากขึ้น โดยใช้ช่องทำเครื่องหมายกับแผนภูมิ ตัวกรอง ตาราง Pivot และสูตร

 • เลือกรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำ
 • ติดตามงานของโครงการ
 • เข้าร่วมประชุม
 • สร้างแผนภูมิแบบไดนามิก

ในชีต ให้เปิดตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายโดยคลิกแทรกจากเมนู

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกเซลล์ที่ต้องการให้มีช่องทำเครื่องหมาย
 3. คลิกแทรกจากนั้นช่องทําเครื่องหมายในเมนูด้านบน
 4. หากต้องการนำช่องทำเครื่องหมายออก ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ต้องการนำออก จากนั้นกดลบ

 

ใส่รหัสสีให้แท็บ

" "

 หากสร้างหลายชีตในไฟล์สเปรดชีต คุณสามารถเปลี่ยนสีแท็บของแต่ละชีตเพื่อแยกความแตกต่างได้อย่างรวดเร็ว

ดูวิธีการ
 1. คลิกลูกศรลง ในแท็บแผ่นงาน
 2. คลิกเปลี่ยนสีแล้วเลือกสี
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเลือกสีที่กำหนดเอง ให้คลิกกำหนดเองแล้วเลือกสีโดยใช้แถบเลื่อนหรือป้อนหมายเลขสี

 

ใส่รหัสสีให้การอัปเดตข้อมูล

" "

สร้างรายการตัวเลือกสำหรับการป้อนข้อมูลในเซลล์หรือช่วงของเซลล์ จากนั้นกําหนดสีให้กับแต่ละตัวเลือกเพื่อให้คุณดูภาพข้อมูลสรุปได้อย่างรวดเร็ว

 • หากทีมขายของคุณกำลังติดตามรายได้ในสเปรดชีต ให้ตั้งค่ากฎเพื่อเปลี่ยนสีเซลล์เมื่อเข้าถึงเป้าหมาย
 • เพิ่มตัวทำเครื่องหมายสถานะไปยังเครื่องมือติดตามโครงการ ตัวอย่างเช่น หากมีการทำเครื่องหมายงานว่า "เสร็จสมบูรณ์" สีพื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวโดยอัตโนมัติ
 • กำหนดสีให้กับผู้ใช้แต่ละคนในทีมเพื่อให้เห็นงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว
ดูวิธีการ

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. ไฮไลต์เซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่ต้องการเพิ่มรายการตัวเลือกใน Google ชีต
 2. คลิกข้อมูลจากนั้นการตรวจสอบข้อมูล
 3. คลิกเพิ่มกฎ
 4. เลือกเมนูแบบเลื่อนลงในส่วนเกณฑ์
 5. ป้อนตัวเลือก 
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการกําหนดสี ให้เลือกสีสําหรับตัวเลือกแต่ละรายการในด้านซ้าย
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มตัวเลือก ให้คลิกเพิ่มรายการอื่น
 8. คลิกเสร็จสิ้น

 

สร้างมาตรฐานให้กับข้อมูลด้วยรายการ

" "

ลดโอกาสที่จะเกิดการป้อนข้อมูลผิดพลาดด้วยการจำกัดตัวเลือกในชีต ตัวอย่างเช่น ถ้ามีคอลัมน์สถานะ คุณอาจระบุตัวเลือกต่างๆ เช่น เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ และยังไม่เริ่ม โดยคุณจะระบุตัวเลือกซึ่งจะปรากฏในรายการแบบเลื่อนลงของแต่ละเซลล์ในคอลัมน์นั้น

On a sheet, by Criteria under Data validation, enter List of items, status choices like Done, and check the box.

ดูวิธีการ

สร้างรายการสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเพิ่มตัวเลือก
 3. คลิกข้อมูล > การตรวจสอบข้อมูล
 4. เลือกรายการถัดจากเกณฑ์
 5. ป้อนตัวเลือกที่ถูกต้องโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 6. ตรวจสอบว่าได้เลือกช่องแสดงรายการแบบเลื่อนในเซลล์ไว้แล้ว 
 7. เลือกแสดงคำเตือนหรือปฏิเสธอินพุตเพื่อระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากมีคนป้อนตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการแสดงข้อความเพื่อช่วยในการตรวจสอบ ให้เลือกช่องแสดงข้อความช่วยเหลือสำหรับการตรวจสอบ แล้วป้อนข้อความ ตัวอย่างเช่น โปรดป้อนค่าที่ถูกต้อง (เสร็จสิ้น, กำลังดำเนินการ, ยังไม่เริ่ม)
 9. คลิกบันทึก
 10. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูตัวเลือก ให้คลิกลูกศรในเซลล์ในหัวข้อคอลัมน์

 

ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล

" "

ถ้าข้อมูลของคุณต้องมีการใส่อีเมล ลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบอีเมลในชีต

Enter Text, contains, and @ by Criteria under Data validation on a sheet.

ดูวิธีการ

ใช้การตรวจสอบข้อมูลสำหรับอีเมล

 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. เลือกคอลัมน์ที่มีอีเมล
 3. คลิกข้อมูลจากนั้นการตรวจสอบข้อมูล
 4. เลือกข้อความจากนั้นมี ถัดจากเกณฑ์
 5. ป้อน @ ในช่องข้อความถัดจากมี
 6. เลือกแสดงคำเตือนหรือปฏิเสธอินพุตเพื่อระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากผู้ใช้ป้อนตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการแสดงข้อความเพื่อช่วยในการตรวจสอบ ให้เลือกช่องแสดงข้อความช่วยเหลือสำหรับการตรวจสอบ แล้วป้อนข้อความ ตัวอย่าง: โปรดกรอกอีเมลที่ถูกต้อง เช่น xxx@xxx.xxx
 8. คลิกบันทึก

 

แบ่งข้อมูลออกเป็นคอลัมน์

" "

คุณจะแบ่งข้อมูลที่ระบุอย่างชัดเจน เช่น ข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เข้าไปในคอลัมน์ต่างๆ ในชีตได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแบ่งคอลัมน์เดียวที่ประกอบด้วยชื่อและนามสกุลออกเป็น 2 คอลัมน์ คือคอลัมน์ชื่อและคอลัมน์นามสกุล

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 • หากข้อมูลอยู่ในแผ่นงานอยู่แล้ว ให้เลือกเซลล์ที่ต้องการแบ่ง
 • หากข้อมูลยังไม่อยู่ในชีต ให้วางข้อมูลดังกล่าวไว้ในชีต
 1. ที่ด้านบน ให้คลิกข้อมูล จากนั้น แบ่งข้อความเป็นหลายคอลัมน์
 2. หากต้องการเปลี่ยนอักขระที่ชีตใช้เป็นเครื่องหมายในการแบ่งข้อมูล ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก "ตัวคั่น"
 3. หากต้องการแก้ไขวิธีการกระจายคอลัมน์หลังจากแบ่งข้อความแล้ว ให้คลิกเมนูถัดจาก "ตัวคั่น" จากนั้น ตรวจหาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หลังจากวางข้อมูลแล้ว คุณจะคลิกวาง วาง จากนั้น แบ่งข้อความเป็นหลายคอลัมน์ได้

 

สลับแถวและคอลัมน์

" "

ถ้าต้องการย้ายข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ไปใส่ในแถว และย้ายข้อมูลในแถวมาใส่ที่คอลัมน์ คุณก็ทำได้โดยใช้ฟังก์ชัน TRANSPOSE ในชีต ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสลับส่วนหัวของคอลัมน์กับส่วนหัวของแถว

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. พิมพ์ =TRANSPOSE ในเซลล์ว่าง
 3. ป้อนการอ้างอิงแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการสลับตำแหน่งไว้ในวงเล็บ
 4. กด Enter

 

จัดเรียงแถวและคอลัมน์ให้เท่ากัน

" "

ในชีต คุณสามารถปรับแถวแนวนอนหรือคอลัมน์ทั้งหมดให้มีขนาดเท่ากันได้

ดูวิธีการ

จัดเรียงแถวและคอลัมน์ให้เท่ากัน

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกแถวแนวนอนหรือคอลัมน์ที่ต้องการปรับขนาด
  เคล็ดลับ: หากต้องการเลือกแถวแนวนอนและคอลัมน์ทั้งหมดในชีต ให้คลิกปุ่มที่มุมซ้ายบนของชีต
 3. วิธีปรับขนาดแถวแนวนอน
  1. ชี้ไปที่เส้นขอบของแถวในแถบแถวที่มีตัวเลข เมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรแนวตั้ง
  2. หากต้องการเปลี่ยนความสูงของแถวที่เลือก ให้ลากเส้นขอบของแถวในแถบแถว
 4. วิธีปรับขนาดคอลัมน์
  1. ชี้ไปที่เส้นขอบของคอลัมน์ในแถบส่วนหัวของคอลัมน์ เมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรแนวนอน
  2. หากต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ที่เลือก ให้ลากเส้นขอบของคอลัมน์ในแถบส่วนหัว

ขยายเซลล์โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหา

ใน Google ชีต คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์ให้ขยายโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดได้ นอกจากนี้ยังตั้งค่าเนื้อหาให้ไหลไปยังเซลล์ว่างที่อยู่ติดกันได้โดยไม่ต้องขยายขนาดเซลล์

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกเซลล์ที่ต้องการจัดรูปแบบ
 3. คลิกรูปแบบจากนั้นการตัดข้อความ จากนั้นเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ขึ้นต้นบรรทัดในเซลล์ใหม่ - ช่วยให้เนื้อหาทั้งหมดไหลไปยังเซลล์ว่างที่อยู่ติดกัน ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่แนวตั้งและแสดงเนื้อหาให้ได้มากที่สุด
  • ตัดคำ - ขยายเซลล์โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้ดูเนื้อหาทั้งหมดในเซลล์ที่เลือกได้
  • ตัดออก - ซ่อนเนื้อหาที่ไม่พอดีกับเซลล์ที่มีอยู่ ซึ่งจะแสดงเฉพาะเนื้อหาที่พอดีกับเซลล์

 

นํารายการและพื้นที่ทํางานที่ซ้ำกันออก

" "

ข้อผิดพลาดจากข้อมูลและพื้นที่ทำงานที่ซ้ำกันเป็นปัญหาที่พบบ่อยซึ่งอาจทำเกิดค่าใช้จ่ายสูงและหลุดรอดสายตาไปได้ง่าย โดยเฉพาะในข้อมูลขนาดใหญ่ 

 • นําข้อมูลที่ไม่ต้องการและข้อมูลที่ซ้ำกันออก ทั้งนี้เซลล์ที่มีค่าเหมือนกันทุกประการแต่ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ต่างกัน รูปแบบต่างกัน หรือสูตรต่างกันจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ซ้ำกัน
 • ลบเว้นวรรคนำหน้า ต่อท้าย หรือเว้นวรรคที่เกินมาออกจากข้อมูล ซึ่งช่วยลดปัญหาในการค้นหาสตริงข้อมูล

On a sheet, click Data, then Remove duplicates. Select cells, then click Remove duplicates.

ดูวิธีการ

นำข้อมูลที่ซ้ำกันออก

 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการนำข้อมูลที่ซ้ำกันออก
 3. คลิกข้อมูลจากนั้นนำรายการซ้ำออก
 4. เลือกคอลัมน์ที่จะนำข้อมูลออกและระบุว่าข้อมูลมีส่วนหัวหรือไม่
 5. คลิกนำรายการซ้ำออก
 6. คลิกตกลงในหน้าต่างสถานะ

นำการเว้นวรรคส่วนเกินออก

 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการนำพื้นที่ว่างเพิ่มเติมออก
 3. คลิกข้อมูลจากนั้นตัดช่องว่าง
  ระบบจะไม่ตัดช่องว่างไม่แยก

 

จัดรูปแบบสกุลเงินในสเปรดชีต

" "

หากทำงานร่วมกับทีมหรือลูกค้าต่างประเทศ คุณจะเพิ่มสกุลเงินต่างประเทศในสเปรดชีตทางการเงินใน Google ชีตได้

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อมูลที่ต้องการจัดรูปแบบ
 3. คลิกรูปแบบ จากนั้น ตัวเลข
 4. คลิกสกุลเงินที่กําหนดเอง
 5. ค้นหาในช่องข้อความเมนูเพื่อเลือกรูปแบบ และคุณยังเพิ่มรูปแบบสกุลเงินแบบกำหนดเองลงในช่องข้อความได้ด้วย
 6. คลิกใช้

นอกจากนี้ คุณยังเปลี่ยนพร็อพเพอร์ตี้บางอย่างเกี่ยวกับสกุลเงินได้ (เช่น วิธีแสดงตำแหน่งจุดทศนิยม) โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มุมขวาของช่องข้อมูลแล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก