เริ่มต้นใช้งาน Sites

1. สร้างเว็บไซต์

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

ไซต์

เริ่มต้นด้วยการสร้างและตั้งชื่อเว็บไซต์ของคุณ

ในส่วนนี้ คุณจะได้ดูวิธีการต่อไปนี้

1.1 สร้างเว็บไซต์
1.2 ตั้งชื่อเว็บไซต์
1.3 เลือกเลย์เอาต์
1.4 เลือกภาพพื้นหลัง ประเภทส่วนหัว และธีม
1.5 เพิ่ม จัดลำดับใหม่ และวางซ้อนหน้าเว็บ
1.6 ตั้งค่าการนำทางของเว็บไซต์

1.1 สร้างเว็บไซต์

" "

เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 • จากหน้าแรกของ Sites ให้คลิกสร้าง Plus ที่ด้านบน หรือเลือกเทมเพลตโดยคลิกแกลเลอรีเทมเพลต
 • จาก Google ไดรฟ์ ให้คลิก Plus ใหม่ จากนั้นเพิ่มเติมจากนั้นGoogle Sites

หมายเหตุ: ระบบจะเก็บข้อมูลของ Sites ทั้งหมดไว้ในไดรฟ์ โปรดดูหัวข้อเริ่มต้นใช้งานไดรฟ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไดรฟ์จัดระเบียบไฟล์

สร้างเว็บไซต์จาก Sites หรือไดรฟ์

1.2 ตั้งชื่อเว็บไซต์

" "

เมื่อสร้างเว็บไซต์ใหม่ ระบบจะเพิ่มไปยังไดรฟ์ เช่นเดียวกับไฟล์อื่นๆ ในไดรฟ์ โดย Sites จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่เผยแพร่สู่สาธารณะจนกว่าคุณจะเผยแพร่ด้วยตัวเอง

วิธีการตั้งชื่อส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

1 ชื่อเอกสารของเว็บไซต์ - ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันเพื่อติดตามเว็บไซต์ ชื่อเอกสารของเว็บไซต์จะปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น
2 ชื่อเว็บไซต์ - ชื่อเว็บไซต์จะปรากฏในส่วนหัวและในแถบชื่อหน้าต่างของเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่หลังจากที่คุณเผยแพร่เว็บไซต์ คุณต้องมีหน้าเว็บ 2 หน้าขึ้นไปในเว็บไซต์เพื่อให้ชื่อเว็บไซต์ปรากฏ
3 ชื่อหน้าเว็บ - แต่ละหน้าในเว็บไซต์จะมีชื่อซึ่งจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าเว็บ ชื่อหน้าเว็บจะปรากฏในเมนูการนำทางด้วย
ตั้งชื่อเอกสาร เว็บไซต์ และหน้าที่ถูกแมปไว้ด้านบนสุดถึงกึ่งกลาง

1.3 เลือกเลย์เอาต์

" "

คลิกเลย์เอาต์ที่ด้านขวา แล้วเลือกเลย์เอาต์แบบอื่นสำหรับส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บ

ตัวเลือกเลย์เอาต์ทางด้านขวาใต้หัวข้อ "แทรก" เลย์เอาต์ที่เลือกของไซต์จะแสดงอยู่ทางด้านซ้าย

1.4 เลือกภาพพื้นหลัง ประเภทส่วนหัว และธีม

" "

เลือกรูปแบบให้กับเว็บไซต์ของคุณ โดยแต่ละธีมจะมีพื้นหลังที่กำหนดล่วงหน้า รูปแบบสี และการเลือกฟอนต์ คุณจะปรับเปลี่ยนแบบอักษร สี และพื้นหลังในภายหลังได้ และยังเปลี่ยนธีมได้ทุกเมื่อหลังจากสร้างเว็บไซต์แล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกเลิกทำ "" หรือทำซ้ำ ""

1 เปลี่ยนภาพพื้นหลัง
 1. ไปที่ Sites และเปิดไซต์
 2. ชี้ไปที่ภาพพื้นหลังแล้วคลิกเปลี่ยนรูปภาพ ""
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ ให้คลิกอัปโหลด
  • หากต้องการเลือกรูปภาพจากแกลเลอรีหรือตำแหน่งอื่น ให้คลิกเลือกรูปภาพ
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการกลับไปที่ภาพพื้นหลังเดิม ให้คลิกรีเซ็ต ""
2 เปลี่ยนประเภทส่วนหัว
 1. ชี้ไปที่ภาพพื้นหลังและคลิกประเภทส่วนหัว ส่วนหัว
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หน้าปก
  • แบนเนอร์ขนาดใหญ่
  • แบนเนอร์
  • ชื่อเท่านั้น
3 เปลี่ยนธีมและรูปแบบตัวอักษร
 1. คลิกธีมที่มุมขวาบน
 2. เลือกธีมและเลือกสี
 3. คลิกรูปแบบตัวอักษรและเลือกรูปแบบ

ตัวเลือกสำหรับเปลี่ยนรูปภาพ ประเภทส่วนหัว ธีม และการจัดรูปแบบอักษรที่ถูกแมป

 

1.5 เพิ่ม จัดลำดับใหม่ และวางซ้อนหน้าเว็บ

" "

เพิ่มหน้าเว็บสำหรับเนื้อหาเพิ่มเติม แล้วเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันโดยการวางซ้อนหน้าเว็บ จากนั้นหน้าเว็บที่ซ้อนกันจะปรากฏเป็นหัวข้อย่อยของหน้าเว็บอื่น

1

วิธีเพิ่มหน้าเว็บมีดังนี้

 1. ที่มุมขวาบน ให้คลิกหน้าเว็บ จากนั้น ชี้ไปที่สร้าง
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการเพิ่มหน้าเว็บใหม่ ให้คลิกเพิ่มหน้าเว็บ "" ตั้งชื่อหน้าเว็บแล้วคลิกเสร็จสิ้น
  • หากต้องการเพิ่ม URL ให้คลิกเพิ่มลิงก์ ลิงก์
2

วิธีซ้อนหรือเรียงลำดับหน้าเว็บใหม่มีดังนี้

 1. คลิกหน้าเว็บ
 2. ลากหน้าเว็บขึ้นหรือลงในรายการเพื่อเรียงลำดับใหม่
 3. ลากหน้าเว็บที่ด้านบนของอีกหน้าเพื่อซ้อนกัน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการยกเลิกการซ้อนหน้าเว็บ ให้ลากไปยังด้านล่างสุดของรายการ

หมายเหตุ: คุณจะซ้อนหน้าเว็บได้เพียง 5 ระดับเท่านั้น

3

วิธีเลือกตัวเลือกหน้าเว็บมีดังนี้

ในส่วนหน้าเว็บ ให้เลือกหน้าเว็บแล้วคลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากหน้าดังกล่าว จากนั้นเลือกตัวเลือกดังนี้

 • ตั้งเป็นหน้าแรก
 • ทำซ้ำหน้าเว็บ
 • เปลี่ยนชื่อหน้าเว็บ
 • สร้างหน้าย่อย
 • ซ่อนหน้าเว็บหรือหน้าย่อย คุณจะซ่อนหน้าเว็บที่ตั้งเป็นหน้าแรกไม่ได้
 • ลบหน้าเว็บออกจากเว็บไซต์ คุณนำหน้าเว็บที่ตั้งเป็นหน้าแรกออกไม่ได้

ตัวเลือกเมนู 1 2 และ 3 ที่ถูกแมป

1.6 ตั้งค่าการนำทางของเว็บไซต์

" "

หากมีหน้าเว็บมากกว่าหนึ่งหน้า ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะใช้เมนูการนำทางเพื่อข้ามไปยังหน้าต่างๆ ได้ ซึ่งเมนูการนำทางจะอยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์โดยค่าเริ่มต้น ให้คลิกหน้าแรกเพื่อดูเมนูที่มุมขวาบน

คุณจะย้ายเมนูการนำทางไปทางซ้ายก็ได้หากต้องการ แต่ต้องมีหน้าเว็บอย่างน้อยหนึ่งหน้าบนเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ปรากฏ

วิธีการเลือกโหมดการนำทาง

 1. ชี้ไปที่ชื่อเว็บไซต์และคลิกการตั้งค่าการนำทาง ""จากนั้นการนำทางด้านบนหรือการนำทางด้านข้าง
 2. (ไม่บังคับ สำหรับการนำทางด้านข้างเท่านั้น) หากต้องการดูเมนูทางด้านซ้าย ให้คลิกเมนู ""
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการย้ายหน้าเว็บในเมนูการนำทาง โปรดดูที่หัวข้อ 1.5 เพิ่ม เรียงลำดับใหม่ และวางซ้อนหน้าเว็บ
ตั้งค่าการนำทางไปยังส่วนต่างๆ เป็นด้านบนหรือด้านข้าง
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร