หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งานไดรฟ์

จัดระเบียบและค้นหาในไดรฟ์

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

" "

ตอนนี้ไฟล์ทั้งหมดของคุณอยู่ใน Google ไดรฟ์แล้ว ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญบางส่วนที่คุณนำไปใช้จัดระเบียบไฟล์ได้

โปรดศึกษาวิธีการได้จากขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้

สร้างโฟลเดอร์

" "

โฟลเดอร์ใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างในโฟลเดอร์ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์หรือในไดรฟ์บนเว็บจะปรากฏในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้โฟลเดอร์เป็นระเบียบทุกที่ที่เรียกดู

บนเว็บ

 1. เปิดไดรฟ์
 2. คลิก Plus เพิ่มใหม่จากนั้นโฟลเดอร์

ในคอมพิวเตอร์

เมื่อใช้ ไดรฟ์สำหรับเดสก์ท็อป ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในไดรฟ์ (ไดรฟ์ของฉันหรือไดรฟ์ที่แชร์) ด้วยวิธีการฎเดียวกับที่คุณสร้างโฟลเดอร์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์

สร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์

" "

บนเว็บ

วิธีย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉัน

 1. เลือกไฟล์
 2. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นย้ายไปที่ ย้ายไปที่
 3. เลือกโฟลเดอร์แล้วคลิกย้ายหรือย้ายมาที่นี่

และคุณยังลากไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันทางด้านซ้ายได้ด้วย

วิธีไฮไลต์ไฟล์และเลือก "ย้ายไปที่" ที่ปรากฏทางด้านขวา ไดรฟ์ที่ไฮไลต์ทางด้านซ้าย


วิธีจัดระเบียบไฟล์ในมุมมองผลการค้นหา ล่าสุด ที่ติดดาว ที่แชร์กับฉันได้

 1. เลือกไฟล์
 2. โปรดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • หากยังไม่มีไฟล์ในไดรฟ์ของฉัน ให้คลิกเพิ่มในไดรฟ์ของฉัน ""จากนั้นจัดระเบียบ
  • แต่หากไฟล์อยู่ในไดรฟ์ของฉัน ให้คลิกย้ายไปที่ ย้ายไปที่
 3. เลือกโฟลเดอร์แล้วคลิกย้ายหรือย้ายมาที่นี่

  หมายเหตุ: หากคุณย้ายไฟล์ที่อยู่ในส่วนแชร์กับฉันระบบจะย้ายเฉพาะสำเนาไฟล์เท่านั้น

การเลือกไฟล์และเพิ่มในไดรฟ์ของฉันที่ด้านขวาบนจะเปิดหน้าต่างจัดระเบียบ ไดรฟ์ที่ไฮไลต์ทางด้านซ้าย


วิธีทำสำเนาไฟล์ที่แชร์

 1. ในส่วนแชร์กับฉัน ให้คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือกทำสำเนา
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการย้ายไฟล์ ให้ทำดังนี้
  1. คลิกแสดงตำแหน่งของไฟล์ในหน้าต่างป๊อปอัปด้านล่าง
  2. คลิกขวาที่ไฟล์แล้วเลือกย้ายไปที่

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์

ในคอมพิวเตอร์

เลือกไฟล์ที่ต้องการย้ายแล้วลากไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ เช่นเดียวกับที่ย้ายไฟล์ในคอมพิวเตอร์

เข้าถึงไฟล์อย่างรวดเร็ว

" "

หากต้องการเก็บไฟล์สำคัญหรือไฟล์ที่ใช้งานบ่อยได้อย่างง่ายดาย ให้เพิ่มไฟล์ดังกล่าวไปยังพื้นที่ทำงานในลำดับความสำคัญของไดรฟ์

การเพิ่มไฟล์ลงในพื้นที่ทำงานไม่ได้เป็นการนำไฟล์ดังกล่าวออกจากที่อื่นหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ แต่จะนำไปไว้ในที่เดียวเพื่อให้คุณค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

บนเว็บ

วิธีสร้างพื้นที่ทำงาน

 1. เปิดไดรฟ์
 2. คลิกลำดับความสำคัญที่ด้านซ้าย
 3. ในพื้นที่ทำงาน คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน
 4. ตั้งชื่อพื้นที่ทำงาน แล้วคลิกสร้าง
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มไฟล์ในตอนนี้ ให้คลิกเพิ่มไฟล์ และทำตามขั้นตอนการเพิ่มหลายไฟล์ในพื้นที่ทำงาน (รายละเอียดด้านล่าง)
 6. คลิกเสร็จสิ้น
ค้นหา "ลำดับความสำคัญ" ในคอลัมน์ด้านซ้ายและไทล์ "สร้างพื้นที่ทำงาน" ทางด้านขวา


วิธีเพิ่มไฟล์ไปยังพื้นที่ทำงาน

 1. เปิดไดรฟ์ 
 2. คลิกขวาที่ไฟล์แล้วคลิกเพิ่มในพื้นที่ทำงาน จากนั้น ชื่อพื้นที่ทำงาน


วิธีเพิ่มไฟล์หลายไฟล์ไปยังพื้นที่ทำงาน

 1. เปิดไดรฟ์ 
 2. คลิกลำดับความสำคัญที่ด้านซ้าย
 3. คลิกดูพื้นที่ทำงานที่ด้านล่างของพื้นที่ทำงานที่ต้องการเพิ่มไฟล์
 4. คลิกเพิ่มไฟล์
 5. ทางด้านขวา ภายใต้เพิ่มในพื้นที่ทำงาน ให้เลือกตำแหน่งต้นทางที่ต้องการเพิ่มไฟล์มา (ล่าสุด, ไดรฟ์ของฉัน, ไดรฟ์ที่แชร์ และอื่นๆ)
 6. ค้นหาและเลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่ม
 7. คลิกแทรก
 8. คลิกเสร็จสิ้น

ขณะนี้คุณจะเข้าถึงไฟล์สำคัญได้จากลำดับความสำคัญของไดรฟ์ นอกจากนี้ยังตั้งค่าลำดับความสำคัญของไดรฟ์ให้เป็นหน้าแรกของคุณได้อีกด้วย ดูรายละเอียดที่ใช้ลำดับความสำคัญเพื่อเข้าถึงไฟล์อย่างรวดเร็ว


วิธีนำไฟล์ออกจากพื้นที่ทำงาน

 1. เปิดไดรฟ์
 2.  คลิกขวาที่ไฟล์ในพื้นที่ทำงาน แล้วคลิกนำออกจากพื้นที่ทำงาน


วิธีเปลี่ยนชื่อ ซ่อน หรือลบพื้นที่ทำงาน

 1. เปิดไดรฟ์ แล้วคลิกลำดับความสำคัญทางด้านซ้าย
 2.  ถัดจากชื่อพื้นที่ทำงาน ให้คลิกลูกศรลง "" จากนั้น เปลี่ยนชื่อ ซ่อนพื้นที่ทำงาน หรือนำพื้นที่ทำงานออก
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการแสดงพื้นที่ทำงานที่ซ่อนอยู่ ให้ทำดังนี้
  1. คลิกพื้นที่ทำงานที่ซ่อนที่ด้านล่างของหน้าลำดับความสำคัญ
  2. ถัดจากพื้นที่ทำงานที่ต้องการดู คลิกลูกศรลง "" จากนั้น เลิกซ่อนพื้นที่ทำงาน

ติดดาวไฟล์และโฟลเดอร์ที่สำคัญ

" "

บนเว็บ

ติดธงที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่สำคัญเพื่อให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็วในภายหลัง

 1. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์แล้วเลือกติดดาว
 2. (ไม่บังคับ) ถ้าต้องการดูไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่ติดดาว ที่ด้านซ้าย ให้คลิกที่ติดดาว

ติดดาวรายการในไดรฟ์

ค้นหาและจัดเรียงไฟล์และโฟลเดอร์" "

บนเว็บ

การเรียกดูไฟล์หลายร้อยไฟล์เพื่อหาไฟล์ที่คุณต้องการเพียงไฟล์เดียวถือเป็นเรื่องยาก ให้ลองค้นหาในไดรฟ์แทน

เมื่อวางเคอร์เซอร์ในช่องค้นหาของไดรฟ์ คุณจะเห็นรายการประเภทไฟล์ที่ไดรฟ์แนะนำให้กรองการค้นหาของคุณ ไฟล์เหล่านี้คือไฟล์ที่คุณใช้บ่อยหรืออาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ นอกจากนี้ยังเห็นคนที่คุณร่วมงานด้วยบ่อยๆ ได้อีกด้วย

วิธีค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไดรฟ์

 1. ป้อนคำหรือวลีในช่องค้นหาของไดรฟ์ 
  ไดรฟ์จะแนะนำข้อความค้นหาเมื่อคุณป้อนข้อความเพื่อช่วยให้คุณค้นหาได้เร็วขึ้น
 2. คลิกที่คำแนะนำเพื่อเปิดหรือคลิกค้นหา "" เพื่อดูรายการผลลัพธ์

เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาไฟล์ที่ไม่มีโฟลเดอร์ระดับบน (ไฟล์ที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ระดับบนสุด) ให้ป้อน is:unorganized owner:<ชื่อผู้ใช้> ในช่องค้นหาของไดรฟ์ แล้วย้ายไฟล์ที่ไม่มีโฟลเดอร์ระดับบนนั้นไปยังโฟลเดอร์ในไดรฟ์ของฉันเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป

ใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงได้ดังนี้

 1. คลิกลูกศรลง "" ที่ด้านขวาของช่องค้นหา
  เลือกตัวเลือกหนึ่งหรือหลายตัวเลือกรวมกันเพื่อกรองผลลัพธ์เพิ่มเติม
  • ประเภท—ค้นหาตามประเภทไฟล์

   หมายเหตุ: ผลการค้นหาสำหรับ Sites จะปรากฏเพียงเว็บไซต์ฉบับร่าง (ที่ยังไม่เผยแพร่) ที่คุณมีสิทธิ์ดูหรือแก้ไขเท่านั้น

  • เจ้าของ—ค้นหาตามเจ้าของไฟล์
  • ตำแหน่ง—ค้นหาด้วยตำแหน่ง (รวมถึงรายการในถังขยะหรือที่ติดดาว) คุณสามารถค้นหาได้เฉพาะโฟลเดอร์ที่อยู่ในไดรฟ์ของฉันหรือในไดรฟ์ที่แชร์เท่านั้น
  • วันที่แก้ไข—ดูรายการที่ทุกคนเพิ่งแก้ไข (ไม่ใช่เฉพาะคุณ)
  • ชื่อรายการ—ค้นหาคำในชื่อไฟล์
  • มีคำว่า—ค้นหาไฟล์ที่มีคำบางคำ
  • แชร์กับ—ค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์
  • ติดตามผล—ค้นหาไฟล์ที่คุณเป็นเจ้าของที่มีคำแนะนำ หรือไฟล์ที่มีรายการการทำงานที่มอบหมายให้กับคุณ
 2. คลิกค้นหา

ค้นหาในไดรฟ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false