หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งาน Google Chat

สร้างข้อความส่วนตัวและพื้นที่ทำงาน

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียน  ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace
" "

""

คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลหรือกลุ่มได้ใน Chat ข้อความส่วนตัวคือการสนทนาส่วนตัวระหว่างคุณกับคนอื่นๆ เมื่อสร้างข้อความส่วนตัวแล้ว คุณจะเพิ่มผู้คนไม่ได้อีก ดังนั้นการสนทนาจะยังคงเป็นส่วนตัว
 

ส่งข้อความส่วนตัว

คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวใน Chat ถึงบุคคลในธุรกิจ ที่ทำงาน หรือสถานศึกษาได้อย่างน้อย 1 คนขึ้นไป หรือจะส่งถึงบุคคลภายนอกองค์กรก็ได้ แต่คุณจะเพิ่มบุคคลภายนอกไปยังข้อความกลุ่มไม่ได้ (หากต้องการแชทกับบุคคลภายนอกในกลุ่ม ให้สร้างพื้นที่ทำงาน)

ส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคล

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. หากไม่พบชื่อในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท ""
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
  • หากต้องการส่งข้อความแบบ 1:1 ถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแของบุคคลนั้น
 4. คลิกคนที่ต้องการส่งข้อความถึง
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

ส่งข้อความส่วนตัวถึงกลุ่ม

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. ในส่วน "แชท" ให้คลิกการสนทนากลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นป้อนข้อความ จากนั้น คลิกส่ง ""
 3. หากการสนทนากลุ่มไม่ได้อยู่ในส่วน "แชท" ให้คลิกเริ่มแชท "" จากนั้น เริ่มการสนทนากลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนำจะปรากฏขึ้นขณะที่ป้อนข้อความ
 5. คลิกเสร็จสิ้น ""
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

หมายเหตุ: หากต้องการซ่อนข้อความส่วนตัวที่ส่งถึงกลุ่ม ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นซ่อนการสนทนา""

ส่งข้อความถึงผู้อื่นโดยตรง

แก้ไขการสนทนา
 • หากต้องการเพิ่มบุคคลในการสนทนาหรือพูดถึงบุคคลเหล่านั้น ให้พิมพ์ จากนั้นให้ป้อนชื่อที่ต้องการ
 • หากต้องการเพิ่มอีโมจิในข้อความ ให้คลิกอีโมจิ ""
 • หากต้องการแชร์ไฟล์จากอุปกรณ์ ให้คลิกอัปโหลดไฟล์ ""
  • จากนั้นทุกคนในพื้นที่ทำงานจะค้นหาไฟล์ที่แชร์ได้
 • หากต้องการแชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์ ให้คลิกเพิ่มไฟล์ Google ไดรฟ์ ""
  • จากนั้นทุกคนในพื้นที่ทำงานจะค้นหาไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ได้
 • หากต้องการเริ่มวิดีโอคอล ให้คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ ""
 • หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมในปฏิทิน ให้คลิกปฏิทิน
 • หากต้องการส่ง GIF ให้คลิก GIF
 • หากต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบให้กับข้อความ ให้คลิกรูปแบบ ""
สร้างพื้นที่ทำงาน

เมื่อใช้ Chat คุณจะพบปะและระดมความคิดกับทีมได้ในพื้นที่ทำงาน รวมถึงแชทกับเพื่อนร่วมงาน แชร์ไฟล์และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ และทำงานร่วมกันในโปรเจ็กต์ของทีมได้ด้วย

คุณจะแชทในพื้นที่ทำงานกับบุคคลภายนอกองค์กรได้หากบุคคลดังกล่าวมีบัญชี Google Workspace หรือบัญชี Google (Gmail) ส่วนตัว โดยบุคคลภายนอกองค์กรจะมีป้ายกำกับเป็นภายนอกและเมื่อคุณสร้างพื้นที่ทำงานก็ต้องกำหนดให้เป็นพื้นที่ทำงานภายนอกด้วย หากคุณสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับบุคคลภายในองค์กรเท่านั้น คุณจะเพิ่มบุคคลภายนอกในภายหลังไม่ได้ 

การสนทนาจะจัดแบ่งเป็นชุดข้อความการสนทนาต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คุณและทีมพูดคุยกันได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน

เมื่อสร้างพื้นที่ทำงานใน Google Chat คุณจะเป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งในฐานะผู้จัดการพื้นที่ทำงาน คุณจะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เพิ่มและนําผู้เข้าร่วมออก
 • เลื่อนขั้นสมาชิกรายอื่นให้เป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงาน หรือนำสมาชิกออกจากรายชื่อผู้จัดการพื้นที่ทำงาน
 • ลบพื้นที่ทำงาน
 • ลบข้อความ
 • แก้ไขชื่อ รูปโปรไฟล์ และคำอธิบายพื้นที่ทำงาน

ผู้จัดการพื้นที่ทำงานจะมีไอคอนไดมอนด์ อยู่ติดกับชื่อในสตรีมข้อความและในรายชื่อสมาชิกของพื้นที่ทำงาน ผู้จัดการพื้นที่ทํางานยังกําหนดให้สมาชิกคนอื่นๆ เป็นผู้จัดการพื้นที่ทำงานได้ด้วย

ผู้จัดการพื้นที่ทำงานที่ใช้บัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียนสามารถอัปเดตการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ เช่น การเข้าถึงและสิทธิ์ของพื้นที่ทำงาน โปรดดูวิธีเปลี่ยนการเข้าถึงและสิทธิ์ของพื้นที่ทำงาน

สำคัญ

 • คุณจะลบพื้นที่ทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณมีบทบาทผู้จัดการพื้นที่ทำงานเท่านั้น
 • เมื่อคุณลบพื้นที่ทำงาน ระบบจะลบข้อความและงานทั้งหมดในพื้นที่ทำงานนั้น และสิทธิ์ในไฟล์ในไดรฟ์จะถูกนําออก แต่ระบบจะไม่ลบไฟล์เหล่านั้นออก
 • เมื่อลบพื้นที่ทำงานแล้ว คุณจะกู้คืนไม่ได้
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เปิดพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการลบ
 3. ที่ด้านบนถัดจากชื่อพื้นที่ทำงาน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลงจากนั้น ลบพื้นที่ทำงานนี้ จากนั้น ลบ
เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้สร้างพื้นที่ทำงาน โปรดดูวิธีออกจากพื้นที่ทำงาน

สร้างพื้นที่ทำงานด้วยระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน

สำคัญ: ปัจจุบันฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานรวมอยู่ใน Google Workspace หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดไปที่การฝึกอบรมและความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Gmail
คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะเพื่อช่วยให้ผู้คนในองค์กรมีส่วนร่วมกับหัวข้อที่ตนสนใจได้ง่ายขึ้น รวมถึงพัฒนาการตระหนักรู้และการแบ่งปันให้ดีกว่าเดิม โดยพื้นที่ทำงานมี 2 ประเภท ได้แก่ แบบจำกัดและที่ค้นพบได้
 • พื้นที่ทำงานแบบจำกัดกำหนดให้ผู้ใช้หรือกลุ่มในองค์กรต้องได้รับเชิญหรือเพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานหนึ่งโดยสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ทำงานนั้น
 • นอกเหนือจากวิธีการที่ระบุไว้ด้านบนแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่ค้นพบได้ด้วยลิงก์ที่แชร์

ข้อควรปฏิบัติก่อนสร้างพื้นที่ทำงานที่ค้นพบได้

เราขอแนะนำให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ขณะที่เตรียมสร้างพื้นที่ทำงานที่ค้นพบได้
 1. คาดคะเนจำนวนคนที่จะอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
  • หมายเหตุ: ปัจจุบันระบบรองรับผู้เข้าร่วมในพื้นที่ทำงานที่รวบรวมขึ้นมาจากข้อความกลุ่มได้สูงสุด 8,000 คน
 2. เลือกระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ทำงาน ปรับให้เป็นปิด ("แบบจำกัด") สำหรับทีม โปรเจ็กต์ และกลุ่ม หรือเปิดให้ทั้งองค์กร ("ที่ค้นพบได้") สำหรับการสนทนาที่อิงตามหัวข้อและการทำงานร่วมกัน
 3. สร้างคำอธิบายที่ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของพื้นที่ทำงาน
 4. ผู้จัดการพื้นที่ทำงานสามารถแก้ไขชื่อและคำอธิบายของพื้นที่ทำงาน รวมถึงเพิ่มหรือนำผู้ใช้ออกจากพื้นที่ทำงานได้
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้จัดการพื้นที่ทำงาน

สร้างพื้นที่ทำงานที่ค้นพบได้

หากคุณใช้บัญชี Google ของที่ทำงานหรือโรงเรียน คุณสามารถกำหนดผู้ที่จะเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้ในระหว่างการสร้าง
หมายเหตุ: หลังจากสร้างพื้นที่ทำงานแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงของพื้นที่ทำงานได้ในขณะนี้ ทั้งนี้คุณจะยังเพิ่มหรือนำบุคคลออกจากพื้นที่ทํางานแบบจํากัดได้ แต่จะจำกัดสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานแบบเปิดหรือจะเปิดพื้นที่ทํางานแบบจํากัดไม่ได้ในขณะนี้
 1. เปิดบัญชี Gmail
 2. ที่ด้านซ้าย ให้คลิกพื้นที่ทำงาน ห้องแชท จากนั้น พื้นที่ทำงานใหม่
 3. คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน
 4. ป้อนชื่อพื้นที่ทำงาน
  • ไม่บังคับ: คุณยังเพิ่มคําอธิบายและรูปโปรไฟล์พื้นที่ทํางานได้ด้วย หากต้องการเพิ่มรูปโปรไฟล์พื้นที่ทํางาน ให้คลิกเลือกอีโมจิ จากนั้น แล้วเลือกอีโมจิ หากไม่เลือกอีโมจิ ระบบจะใช้รูปโปรไฟล์ตัวอักษรเริ่มต้นแทน
 5. ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่ต้องการเพิ่ม, Google Groups ที่ต้องการเชิญ หรือเลือกจากรายชื่อติดต่อที่แนะนํา
 6. เลือกกลุ่มเป้าหมายสําหรับองค์กร โดยอาจเป็น "ถูกจํากัด" หรือ "ทุกคนในองค์กร" หากคุณมีบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียนกับ Google คุณอาจเห็นตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่สร้างโดยผู้ดูแลระบบ หากมีคําถามเกี่ยวกับตัวเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ
  • ถูกจํากัด - เฉพาะผู้ใช้ซึ่งเพิ่มและเชิญโดยตรงเท่านั้นที่จะเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้ ซึ่งจะเป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการให้พื้นที่ทํางานค้นพบได้ ให้เลือก "ทุกคนในองค์กร"
  • ทุกคนในองค์กร - สมาชิกทุกคนในองค์กรจะมีสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานและเข้าร่วมได้หากมีลิงก์ของพื้นที่ทำงานนั้น
  • เคล็ดลับ: หากเลือก "ทุกคนในองค์กร" คุณจะไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วมพื้นที่ทํางานได้
 7. คลิกสร้าง

เคล็ดลับ: หากผู้ดูแลระบบลบกลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกไว้สําหรับพื้นที่ทํางาน """ กลุ่มเป้าหมายถูกลบ" จะแสดงในประวัติพื้นที่ทํางานเหมือนในตัวอย่างด้านล่าง และสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น "ถูกจำกัด"

""

 ผู้จัดการพื้นที่ทํางานจะยังคงเพิ่มหรือเชิญผู้ใช้ให้เข้าร่วมพื้นที่ทํางานได้อยู่

ดูวิธีเพิ่มหรือนําผู้คนและบ็อตออกจากพื้นที่ทํางานหรือการสนทนากลุ่ม 

เพิ่มสมาชิกใหม่ไปยังพื้นที่ทํางานที่ค้นพบได้

คุณสามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ในพื้นที่ทํางานได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
 • คัดลอกลิงก์ไปยังพื้นที่ทํางานและแชร์กับผู้อื่น
 • เพิ่มหรือเชิญสมาชิกโดยตรง
เพิ่มสมาชิกด้วยลิงก์ของพื้นที่ทํางานที่ค้นพบได้
 1. เปิดบัญชี Gmail
 2. เลือกพื้นที่ทำงานทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อพื้นที่ทำงานที่ด้านบน จากนั้น คัดลอกลิงก์ไปยังพื้นที่ทํางานนี้
 4. แชร์ลิงก์กับผู้ที่ต้องการเชิญหรืออ้างอิงถึงพื้นที่ทํางานด้วย
เพิ่มสมาชิกไปยังพื้นที่ทํางานโดยตรง
 1. เปิดบัญชี Gmail
 2. เลือกพื้นที่ทำงานทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อพื้นที่ทำงานที่ด้านบน จากนั้น จัดการสมาชิก
 4. คลิกเพิ่ม
 5. ป้อนชื่อ อีเมล กลุ่มใน Google Groups หรือเลือกรายชื่อติดต่อที่แนะนำเพื่อเชิญให้เข้าร่วม
 6. คลิกเพิ่ม
เพิ่มหรือนำบุคคลออกจากพื้นที่ทำงาน

ระบบจะเพิ่มบุคคลเข้าพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่กลุ่มจะมีตัวเลือกในการเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน คุณสามารถเพิ่มคนเข้าพื้นที่ทำงานได้สูงสุด 8,000 คน

คุณสามารถเพิ่มคนเข้าพื้นที่ทำงานได้ 2 วิธีดังนี้

 • เชิญผู้อื่นเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน - เชิญผู้คนให้เข้าร่วมพื้นที่ทำงานทางอีเมล
 • พูดถึงบุคคลที่ต้องการในการสนทนา - ป้อน @johns เพื่อเพิ่มจอห์นเข้าพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้ฟีเจอร์ @พูดถึงในการสนทนา เช่น @cassy ระบบจะเพิ่มคนที่ถูกพูดถึงไปยังพื้นที่ทำงานทันที และคนที่เพิ่มเข้ามาจะเข้าร่วมการสนทนาและดูพื้นที่ทำงานนั้นในรายชื่อพื้นที่ของตัวเองได้ รวมถึงได้รับการแจ้งเตือนจากพื้นที่ทำงานนั้นด้วย

เชิญบุคคลมาเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกพื้นที่ทำงานทางด้านซ้าย
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกชื่อพื้นที่ทำงาน จากนั้น เพิ่มผู้คนและบ็อต
 4. ป้อนชื่อ กลุ่ม หรืออีเมล หรือเลือกจากคําแนะนํา
  หากคุณเปิดใช้ไดเรกทอรี คำแนะนำจะแสดงรายชื่อทุกคนในองค์กร ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่มี Chat ด้วย
  หากพื้นที่ทำงานอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมจากภายนอก คุณจะต้องป้อนอีเมลแบบเต็มของบุคคลภายนอกแต่ละคน แต่จะเพิ่มกลุ่มใน Google Groups ที่สร้างโดยองค์กรภายนอกไม่ได้  
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการข้ามการส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่คุณเพิ่ม ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งบุคคลอื่นทางอีเมล
 6. คลิกส่งหรือเพิ่ม

ดูสมาชิกในพื้นที่ทำงาน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกพื้นที่ทำงานทางด้านซ้าย
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกชื่อพื้นที่ทำงานจากนั้นดูสมาชิก
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มสมาชิกในพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเพิ่ม ""
เข้าร่วมหรือออกจากพื้นที่ทำงาน

หากคุณไม่ต้องการใช้พื้นที่ทำงานแล้ว คุณสามารถออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อออกจากพื้นที่ทำงาน

 • เนื้อหาของคุณจะยังอยู่จนกว่าคุณจะลบออก
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ จากพื้นที่ทำงานเว้นแต่จะมี @การพูดถึง
 • จะไม่มีใครในพื้นที่ทำงานได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณออกไปแล้ว

เข้าร่วมพื้นที่ทำงานจาก Chat

 1. เปิด Google Chat
 2. คลิกเริ่มต้นแชท "" ที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกเรียกดูพื้นที่ทำงาน พื้นที่ทำงานที่คุณได้รับเชิญโดยตรงจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ ป้อนชื่อพื้นที่ทำงานเพื่อค้นหา
  • หากต้องการดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน ให้ชี้ที่ชื่อพื้นที่ทำงานแล้วคลิกดูตัวอย่าง คุณสามารถอ่านข้อความได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน แต่จะเข้าร่วมการสนทนาไม่ได้หรือจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน
 4. หากต้องการเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเพิ่ม "" หรือเข้าร่วมในหน้าตัวอย่าง
 5. หากต้องการเปิดพื้นที่ทำงาน ให้คลิกเปิด

เข้าร่วมพื้นที่ทำงานจาก Gmail

 1. เปิด Gmail
 2. ถัดจาก "Spaces" ให้คลิกเพิ่ม "" จากนั้น เรียกดูพื้นที่ทำงาน
 3. พื้นที่ทำงานที่คุณได้รับเชิญจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ ป้อนชื่อพื้นที่ทำงานเพื่อค้นหาพื้นที่ทำงานอย่างรวดเร็ว

 4. ไม่บังคับ: หากต้องการดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน ให้ชี้ที่ชื่อพื้นที่ทำงาน จากนั้น คลิกดูตัวอย่าง
  คุณสามารถอ่านข้อความได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน แต่จะเข้าร่วมการสนทนาไม่ได้หรือจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน
 5. คลิกเพิ่ม "" หรือเข้าร่วมในหน้าตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน
 6. หากต้องการเปิดพื้นที่ทำงาน ให้คลิก เปิด

ออกจากพื้นที่ทำงาน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมถัดจากชื่อพื้นที่ทำงาน""จากนั้น ออก
 3. คลิกออกจากพื้นที่ทำงาน

เข้าร่วมพื้นที่ทำงานอีกครั้ง

 1. เปิด Chat 
 2. คลิกค้นหาผู้คน พื้นที่ทำงาน บ็อต ที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกเรียกดูพื้นที่ทำงาน
 4. คลิกเพิ่ม "" ถัดจากชื่อพื้นที่ทำงาน
 
เริ่มการสนทนาในพื้นที่ทำงาน

ส่งข้อความถึงทุกคนในพื้นที่ทำงาน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกพื้นที่ทำงานในส่วน Spaces
 3. คลิกชุดข้อความใหม่ใน ชื่อพื้นที่ทำงาน
 4. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

สนทนาหัวข้อต่างๆ และพูดคุยกับผู้อื่น

ส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลในพื้นที่ทำงาน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกพื้นที่ทำงานทางด้านซ้ายในส่วน "พื้นที่ทำงาน"
 3. คลิกชื่อพื้นที่ทำงานที่ด้านบน จากนั้น จัดการสมาชิก
 4. ชี้ไปที่ชื่อของบุคคลแล้วคลิกเพิ่มเติม ""จากนั้น ข้อความ
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

เริ่มชุดข้อความใหม่ในพื้นที่ทำงาน

ให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ในพื้นที่ทำงานโดยใช้ชุดข้อความแยกกันสำหรับการสนทนาเรื่องต่างๆ หรือการสนทนาที่ไม่ตรงประเด็น ซึ่งใน Google Chat ชุดข้อความใหม่จะเปิดขึ้นที่แผงด้านขวาเพื่อไม่ให้แชทหลักเกิดการขาดตอน

 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เลือกพื้นที่ทำงานแบบไม่แยกชุดข้อความในส่วนพื้นที่ทำงาน
 3. ไปที่ข้อความที่ต้องการเริ่มชุดข้อความใหม่ แล้วคลิก "ตอบกลับในชุดข้อความ"
 4. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูข้อความใหม่ ให้คลิกข้อความใหม่ที่ด้านล่าง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ "สร้างชุดข้อความการสนทนาในพื้นที่ทำงาน"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ทำงาน

""
บล็อกพื้นที่ทำงาน

หากพบพื้นที่ทำงานที่มีการละเมิดใน Google Chat คุณสามารถบล็อกและรายงานพื้นที่ทำงานนั้นได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อบล็อกหรือรายงานพื้นที่ทำงานใน Google Chat และ Gmail

บล็อกพื้นที่ทำงาน

สําคัญ: คุณจะรายงานพื้นที่ทำงานว่าเป็นสแปมหรือมีการละเมิดได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่ทำงานมีสมาชิกจากภายนอกเท่านั้น
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail
 2. เลือกการตั้งค่าแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
  • ที่ด้านซ้ายในส่วน "พื้นที่ทำงาน" ถัดจากชื่อพื้นที่ทำงาน ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม "" จากนั้น บล็อกพื้นที่ทำงาน
  • เลือกพื้นที่ทำงานที่ต้องการบล็อก จากนั้น คลิกรายการแบบเลื่อนลงที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ทำงาน จากนั้น บล็อกพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกบล็อก

เคล็ดลับ:

 • หากต้องการรายงานพื้นที่ทำงานว่าเป็นสแปมหรือมีการละเมิด ให้ทําเครื่องหมายในช่องถัดจากรายงานพื้นที่ทำงานนี้ว่าเป็นสแปมหรือมีการละเมิด 
 • หากคุณรายงานว่าพื้นที่ทำงานมีการละเมิด ระบบจะส่งสําเนาของข้อความ 50 รายการล่าสุดในพื้นที่ทำงานดังกล่าวให้ Google ตรวจสอบ

เลิกบล็อกพื้นที่ทำงานใน Chat

 1. ไปที่ Google Chat
 2. คลิกการตั้งค่า "" ที่ด้านขวาบน
 3. ในส่วน "พื้นที่ทำงานที่ถูกบล็อก" ให้คลิกจัดการพื้นที่ทำงานที่ถูกบล็อก
 4. ชี้ไปที่พื้นที่ทำงานที่ต้องการเลิกบล็อกเพื่อเลือก จากนั้น คลิกเลิกบล็อก

เคล็ดลับ: เมื่อเลิกบล็อกพื้นที่ทำงาน คุณจะเรียกดูพื้นที่ทำงานนั้นได้ โดยจะค้นหาได้ใน "เรียกดูพื้นที่ทำงาน"

เลิกบล็อกพื้นที่ทำงานใน Gmail

 1. ไปที่บัญชี Gmail ของคุณ
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้น ดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิก Chat และ Meet ที่ด้านบน
 4. ถัดจาก "การตั้งค่าการแจ้งเตือนของแชท" ให้คลิกจัดการการตั้งค่าแชท
 5. ในส่วน "พื้นที่ทำงานที่ถูกบล็อก" ให้คลิกจัดการพื้นที่ทำงานที่ถูกบล็อก
 6. ชี้ไปที่พื้นที่ทำงานที่ต้องการเลิกบล็อกเพื่อเลือก จากนั้น เลิกบล็อก

บล็อกพื้นที่ทำงานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นสแปมใน Chat

 1. ไปที่ Google Chat
 2. ที่ด้านซ้ายถัดจาก "พื้นที่ทำงาน" ให้คลิกสร้างหรือค้นหาพื้นที่ทำงาน เพิ่มจากนั้น เรียกดูพื้นที่ทำงาน จากนั้น รายการในเมนู ""จากนั้นคําเชิญที่เป็นสแปม จากนั้น ตัวอย่าง
  เคล็ดลับ: เพื่อความปลอดภัย คุณจะดาวน์โหลดหรือดูรูปภาพไม่ได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน
 3. หากต้องการบล็อกพื้นที่ทำงานและคําเชิญในอนาคต ให้คลิกบล็อก

ไม่บังคับ: หากต้องการรายงานพื้นที่ทำงาน ให้คลิกช่องข้าง "รายงานพื้นที่ทำงานนี้ว่าเป็นสแปมหรือมีการละเมิด" จากนั้น บล็อก

บล็อกพื้นที่ทำงานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นสแปมใน Gmail

 1. ไปที่บัญชี Gmail ของคุณ
 2. ที่ด้านซ้ายถัดจาก "พื้นที่ทำงาน" ให้คลิกสร้างหรือค้นหาพื้นที่ทำงาน เพิ่มจากนั้น เรียกดูพื้นที่ทำงาน จากนั้น รายการในเมนู ""จากนั้น คําเชิญที่เป็นสแปม จากนั้น ตัวอย่าง

  เคล็ดลับ: เพื่อความปลอดภัย คุณจะดาวน์โหลดหรือดูรูปภาพไม่ได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน

 3. หากต้องการบล็อกพื้นที่ทำงานและคําเชิญในอนาคต ให้คลิกบล็อก

ไม่บังคับ: หากต้องการรายงานพื้นที่ทำงาน ให้คลิกช่องข้าง "รายงานพื้นที่ทำงานนี้ว่าเป็นสแปมหรือมีการละเมิด"จากนั้น บล็อก

เข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมใน Chat

 1. ไปที่ Google Chat
 2. ที่ด้านซ้ายถัดจาก "พื้นที่ทำงาน" ให้คลิกสร้างหรือค้นหาพื้นที่ทำงาน เพิ่มจากนั้น เรียกดูพื้นที่ทำงาน จากนั้น รายการในเมนู ""จากนั้น คําเชิญที่เป็นสแปม จากนั้น ตัวอย่าง
  เคล็ดลับ: เพื่อความปลอดภัย คุณจะดาวน์โหลดหรือดูรูปภาพไม่ได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกเข้าร่วม
เคล็ดลับ: เมื่อคุณเข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นสแปม ระบบจะนําป้ายกํากับสแปมออกและเพิ่มพื้นที่ทำงานดังกล่าวไปยังรายการพื้นที่ทำงานที่คุณเข้าร่วม

เข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นสแปมใน Gmail

 1. ไปที่บัญชี Gmail ของคุณ
 2. ที่ด้านซ้ายถัดจาก "พื้นที่ทำงาน" ให้คลิกสร้างหรือค้นหาพื้นที่ทำงาน เพิ่มจากนั้น เรียกดูพื้นที่ทำงาน จากนั้น รายการในเมนู ""จากนั้น คําเชิญที่เป็นสแปม จากนั้น ตัวอย่าง
  เคล็ดลับ: เพื่อความปลอดภัย คุณจะดาวน์โหลดหรือดูรูปภาพไม่ได้เมื่อดูตัวอย่างพื้นที่ทำงาน
 3. คลิกเข้าร่วม

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่ถูกทําเครื่องหมายว่าเป็นสแปม ระบบจะนําป้ายกํากับสแปมออกและเพิ่มพื้นที่ทำงานดังกล่าวไปยังรายการพื้นที่ทำงานที่คุณเข้าร่วม

ปิดใช้งานพื้นที่ทำงาน

หากต้องการปิดใช้งานพื้นที่ทำงาน คุณสามารถขอให้ผู้เข้าร่วมออกจากพื้นที่ทำงานและระบุว่าไม่ได้ใช้พื้นที่ทำงานนั้นแล้ว หากคุณเป็นเจ้าของพื้นที่ทำงาน ให้อัปเดตชื่อ เช่น เพิ่มข้อความว่าไม่ใช้แล้วต่อท้ายชื่อ หรือตอบบทสนทนาสุดท้ายในพื้นที่ทำงานว่าบทสนทนาสุดท้าย ไม่ได้ใช้งานพื้นที่ทำงานนี้แล้ว

ลบพื้นที่ทำงาน

สำคัญ

 • คุณจะลบพื้นที่ทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณมีบทบาทผู้จัดการพื้นที่ทำงานเท่านั้น
 • เมื่อคุณลบพื้นที่ทำงาน ระบบจะลบข้อความและงานทั้งหมดในพื้นที่ทำงานนั้น และสิทธิ์ในไฟล์ในไดรฟ์จะถูกนําออก แต่ระบบจะไม่ลบไฟล์เหล่านั้นออก
 • เมื่อลบพื้นที่ทำงานแล้ว คุณจะกู้คืนไม่ได้
 1. ไปที่ Google Chat หรือบัญชี Gmail ของคุณ
 2. เปิดพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการลบ
 3. ที่ด้านบนถัดจากชื่อพื้นที่ทำงาน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรแบบเลื่อนลงจากนั้น ลบพื้นที่ทำงานนี้ จากนั้น ลบ

หากต้องการออกจากพื้นที่ทำงานที่คุณไม่ได้สร้าง โปรดดูหัวข้อเข้าร่วมหรือออกจากพื้นที่ทำงาน

 


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false