เริ่มต้นใช้งาน Google Chat

2. สร้างข้อความส่วนตัวและห้องแชท

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ G Suite ฟรี
" "

Chat

คุณส่งข้อความส่วนตัว (DM) ถึงบุคคลหรือกลุ่มได้ใน Chat ข้อความส่วนตัวคือการสนทนาส่วนตัวระหว่างคุณกับคนอื่นๆ เมื่อสร้างข้อความส่วนตัวแล้วจะเพิ่มผู้คนไม่ได้อีก ดังนั้นการสนทนาจะยังคงเป็นส่วนตัว
 

ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 ส่งข้อความส่วนตัว
2.2 แก้ไขการสนทนา
2.3 สร้างห้องแชท
2.4 เพิ่มหรือนำคนออกจากห้องแชท
2.5 เข้าร่วมหรือออกจากห้องแชท
2.6 เริ่มการสนทนาหลายรายการในห้องแชท

2.1 ส่งข้อความส่วนตัว

" "

วิธีส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลหรือกลุ่ม

คุณจะเปลี่ยนบุคคลในแชทที่มีอยู่ไม่ได้ แต่จะเริ่มข้อความกลุ่มใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้บัญชีรายชื่อที่แก้ไข 

คุณส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลภายนอกองค์กรได้ แต่จะสร้างข้อความส่วนตัวในกลุ่มกับบุคคลดังกล่าวไม่ได้ (หากต้องการแชทกับบุคคลภายนอกในกลุ่ม ให้สร้างห้องแชท)

 1. เปิด Chat
 2. คลิกค้นหาผู้คน ห้องแชท บ็อตด้านซ้ายบน
 3. ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลหรือเลือกจากรายการที่แนะนำ ซึ่งจะมีรายชื่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่ไม่ได้เปิดใช้ Google Chat ด้วย หากต้องการส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแบบเต็ม 
  หากต้องการส่งข้อความส่วนตัวถึงคนภายในองค์กร 2 คนขึ้นไป ให้คลิกข้อความกลุ่ม
 4. คลิกข้อความ
 5. ป้อนข้อความและกด Enter ซึ่งคุณใส่ลิงก์ (URL) ลงในข้อความได้

หมายเหตุ: หากต้องการซ่อน DM กลุ่ม ทางด้านซ้าย ให้ชี้ไปที่ข้อความส่วนตัวและคลิกเพิ่มเติม จากนั้นซ่อนการสนทนา นำออก

ส่งข้อความถึงผู้อื่นโดยตรง

 

2.2 แก้ไขการสนทนา

" "

คุณแก้ไขข้อความในการสนทนาหรือใส่อีโมจิได้

อัปเดตข้อความการสนทนา

ฟีเจอร์ คำอธิบาย
แก้ไขข้อความ
ชี้ไปที่ข้อความแชท แล้วคลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
 • แก้ไข - ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกอัปเดต
 • ลบ - คลิกลบเพื่อยืนยัน
ลบการสนทนา ชี้ไปที่การสนทนาแล้วคลิกลบ ลบจากนั้นลบ
ใส่อีโมจิ คลิกอีโมจิ แล้วเลือกอีโมจิที่ต้องการใส่
ส่งต่อไปที่กล่องจดหมาย คลิกส่งต่อไปที่กล่องจดหมาย ระบบจะส่งข้อความของคุณไปที่กล่องจดหมาย
ทำข้อความเป็นตัวหนา ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการทำเป็นตัวหนา
ทำข้อความเป็นตัวเอียง ใส่เครื่องหมายขีดล่าง (_) ก่อนและหลังข้อความที่ต้องการทำเป็นตัวเอียง

 2.3 สร้างห้องแชท

" "

เมื่อใช้ Chat คุณจะพบปะและระดมความคิดกับทีมได้ในห้องแชท แชทกับเพื่อนร่วมงาน แชร์ไฟล์และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ และทำงานโครงการของทีมร่วมกัน

คุณจะแชทในห้องแชทกับบุคคลภายนอกองค์กรได้หากบุคคลดังกล่าวมี G Suite หรือบัญชี Google (Gmail) ส่วนตัว บุคคลภายนอกองค์กรจะมีป้ายกำกับเป็นภายนอกและเมื่อคุณสร้างห้องก็ต้องกำหนดให้เป็นห้องแชทภายนอกด้วย หากคุณสร้างห้องแชทสำหรับบุคคลภายในองค์กรเท่านั้น คุณจะเพิ่มบุคคลภายนอกในภายหลังไม่ได้ 

การสนทนาจะจัดแบ่งเป็นชุดข้อความการสนทนาต่างๆ ในห้องแชท เพื่อให้คุณและทีมพูดคุยกันได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน

 1. เปิด Chat
 2. คลิกค้นหาผู้คน ห้องแชท บ็อตด้านซ้ายบน
 3. คลิกสร้างห้องแชท
 4. ป้อนชื่อห้องแชท
 5. (ไม่บังคับ) เลือกอนุญาตให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วม

  สำคัญ: หลังจากคลิกสร้าง คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไม่ได้ หากต้องการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมห้องแชท คุณต้องเลือกช่องนี้เลย 
   
 6. คลิกสร้าง
 7. คลิกเพิ่มผู้คนและบ็อต
 8. ป้อนชื่อหรืออีเมล หรือเลือกจากคำแนะนำ ซึ่งจะมีรายชื่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่ไม่มี Google Chat ด้วย ทำขั้นตอนนี้ซ้ำเพื่อเพิ่มบุคคลที่ต้องการทีละคน
 9. คลิกส่ง 
 

เลือกตัวเลือกสร้างห้องแชททางด้านซ้าย

2.4 เพิ่มหรือนำคนออกจากห้องแชท

" "

คุณเพิ่มคนเข้าห้องแชทได้ 2 วิธีดังนี้

 • เชิญผู้คนเข้าห้องแชท - เชิญผู้คนเข้าห้องแชทโดยใช้อีเมล
 • พูดถึงบุคคลที่ต้องการในการสนทนา - ป้อน @johns เพื่อเพิ่มจอห์นเข้าห้องแชทโดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้ฟีเจอร์ @พูดถึงในการสนทนา เช่น @cassy ระบบจะเพิ่มคนที่ถูกพูดถึงไปยังห้องแชททันที และคนที่เพิ่มเข้ามาจะเข้าร่วมการสนทนา ดูห้องแชทในรายชื่อห้องของตัวเอง และรับการแจ้งเตือนสำหรับห้องแชทนั้นได้ด้วย

วิธีเชิญผู้คนเข้าห้องแชท

 1. เปิด Chat
 2. เลือกห้องแชททางด้านซ้าย
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกชื่อห้องแชทจากนั้นเพิ่มบุคคลและบ็อต
 4. ป้อนชื่อบุคคล ชื่อบ็อต กลุ่ม หรืออีเมลของผู้ใช้แต่ละคน หรือเลือกจากคำแนะนำ

  หากคุณเปิดใช้ไดเรกทอรี คำแนะนำจะมีรายชื่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กร แม้ผู้ใช้จะไม่ได้เปิดใช้ Chat ก็ตาม
  หากห้องแชทอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมจากภายนอก คุณต้องป้อนอีเมลแบบเต็มสำหรับบุคคลภายนอกแต่ละคน คุณเพิ่ม Google Groups ที่สร้างโดยองค์กรภายนอกไม่ได้ 

 5. (ไม่บังคับ) หากไม่ต้องการส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่คุณเพิ่ม ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งบุคคลอื่นทางอีเมล
 6. คลิกส่งหรือเพิ่ม

หมายเหตุ: ทุกคนที่คุณเพิ่มลงในห้องแชทจะเห็นประวัติการสนทนาทั้งหมด

วิธีดูสมาชิกในห้องแชท

 1. เลือกห้องแชททางด้านซ้าย
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกชื่อห้องแชทจากนั้นดูสมาชิก
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มสมาชิกเพิ่มเติมในห้องแชท ให้คลิกเพิ่ม

เพิ่มและดูสมาชิกหรือนำสมาชิกออกจากห้องแชท

2.5 เข้าร่วมหรือออกจากห้องแชท

" "

ระบบจะเพิ่มบุคคลเข้าห้องแชทโดยอัตโนมัติ ในขณะที่กลุ่มจะมีตัวเลือกในการเข้าร่วมห้องแชท สมาชิกทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มเลือกออกจากห้องแชทได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: คุณเพิ่มคนเข้าห้องได้สูงสุด 8,000 คน

1

เรียกดูห้องแชท

ห้องแชททั้งหมดจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้า ซึ่งจะมีห้องแชทที่คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมอยู่ด้วย

 1. คลิกค้นหาผู้คน ห้องแชท บ็อต
 2. คลิกเรียกดูห้องแชท Rooms

2

วิธีเข้าร่วมห้องแชท

คุณดูตัวอย่างห้องแชทก่อนเข้าร่วมได้

 1. เปิด Chat
 2. คลิกค้นหาผู้คน ห้องแชท บ็อตด้านซ้ายบน
 3. คลิกเรียกดูห้องแชท ห้องแชทที่คุณได้รับเชิญจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ
 4. เลือกเข้าร่วมหรือดูตัวอย่างห้องแชทดังนี้
  • หากต้องการเข้าร่วมห้องแชท ให้คลิกเพิ่ม
  • หากต้องการดูตัวอย่างห้องแชท ให้ชี้ไปที่ชื่อห้องแชทและคลิกดูตัวอย่าง คุณจะอ่านข้อความได้เมื่อดูตัวอย่างห้องแชท แต่จะเข้าร่วมการสนทนาไม่ได้และจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน หากต้องการเข้าร่วมห้องแชท ให้คลิกเข้าร่วมในหน้าตัวอย่าง
 5. หากคุณเข้าร่วมห้องแชท ให้คลิกเปิดเพื่อเริ่มการสนทนาใหม่

3

วิธีนำตัวเองออกจากห้องแชท

 1. เปิด Chat
 2. ถัดจากชื่อห้องแชท ให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้น ออก
 3. คลิกออกจากห้องแชท

เรียกดู เข้าร่วม ออกจากห้องแชท

2.6 เริ่มการสนทนาหลายรายการในห้องแชท

" "

หากกำลังทำงานร่วมกับทีมในโครงการขนาดใหญ่ คุณอาจต้องพูดคุยกันในหลากหลายหัวข้อ การสนทนาหลายรายการที่ดำเนินไปพร้อมกันจะช่วยให้ทุกคนแชร์ข้อมูลและแนวคิดได้เร็วขึ้น

วิธีเริ่มการสนทนาหัวข้ออื่นในห้องแชท

 1. เปิด Chat
 2. เลือกห้องแชท
 3. คลิกชุดข้อความใหม่ในชื่อห้องที่ด้านล่าง
 4. ป้อนข้อความแล้วกด Enter

วิธีส่งข้อความส่วนตัวถึงคนในห้องแชท

 1. คลิกลูกศรลง ถัดจากชื่อห้องที่ด้านบน จากนั้นดูสมาชิก
 2. ถัดจากชื่อบุคคล ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้นข้อความ
 3. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง

สนทนาหัวข้อต่างๆ และพูดคุยกับผู้อื่น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร