เริ่มต้นใช้งาน Google Chat

2. สร้างข้อความส่วนตัวและห้องแชท

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

Chat

คุณส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลหรือกลุ่มได้ใน Chat ข้อความส่วนตัวคือการสนทนาส่วนตัวระหว่างคุณกับคนอื่นๆ เมื่อสร้างข้อความส่วนตัวแล้ว คุณจะเพิ่มผู้คนไม่ได้อีก ดังนั้นการสนทนาจะยังคงเป็นส่วนตัว
 

2.1 ส่งข้อความส่วนตัว

คุณส่งข้อความส่วนตัวใน Chat ถึงบุคคลในธุรกิจ ที่ทำงาน หรือสถานศึกษาได้อย่างน้อย 1 คนขึ้นไป หรือจะส่งถึงบุคคลภายนอกองค์กรก็ได้ แต่คุณจะเพิ่มบุคคลภายนอกไปยังข้อความกลุ่มไม่ได้ (หากต้องการแชทกับบุคคลภายนอกในกลุ่ม ให้สร้างห้องแชท)

ส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. คลิกชื่อในส่วน Chat จากนั้นป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
 3. หากชื่อไม่ได้อยู่ในส่วน Chat ให้คลิกค้นหาผู้คน ห้องแชท บ็อต หรือคลิกเริ่มแชท ""
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนําจะปรากฏขึ้นขณะที่คุณป้อนข้อความ
  หากต้องการส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลภายนอกองค์กร ให้ป้อนอีเมลแบบเต็มของบุคคลดังกล่าว
 5. เลือกบุคคลที่คุณต้องการส่งข้อความถึง
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
  คำแนะนำจะมีรายชื่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่ไม่มี Chat ด้วย

ส่งข้อความส่วนตัวถึงกลุ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. คลิกชื่อกลุ่มในส่วน Chat จากนั้นป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
 3. หากไม่พบชื่อกลุ่มในส่วน Chat ให้ทำดังนี้
  • ใน Chat ให้คลิกค้นหาผู้คน ห้องแชท บ็อตจากนั้นเริ่มการสนทนากลุ่ม
  • ใน Gmail ในส่วน Chat ให้คลิกเริ่มแชท""จากนั้นเริ่มการสนทนากลุ่ม
 4. ป้อนชื่อหรืออีเมล คำแนะนําจะปรากฏขึ้นขณะที่คุณป้อนข้อความ 
 5. คลิกข้อความหรือเสร็จสิ้น ""
 6. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
  คำแนะนำจะมีรายชื่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่ไม่มี Chat ด้วย

หมายเหตุ: หากต้องการซ่อนข้อความส่วนตัวที่ส่งถึงกลุ่ม ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นซ่อนการสนทนานำออก

ส่งข้อความถึงผู้อื่นโดยตรง

2.2 แก้ไขการสนทนา

คุณแก้ไขข้อความในการสนทนาหรือใส่อีโมจิได้

คุณจะใส่ตัวเลือกต่อไปนี้ลงในข้อความได้

 • คลิก  แล้วใส่ชื่อเพื่อเพิ่มบุคคลไปยังการสนทนา
 • คลิกอัปโหลด "" เพื่อแชร์ไฟล์จากอุปกรณ์ ทุกคนในห้องแชทจะดูไฟล์ที่แชร์ได้
 • คลิกเพิ่มไฟล์ในไดรฟ์ "" เพื่อแชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์ ทุกคนในห้องแชทจะดูไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ได้
 • คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ "" เพื่อเริ่มวิดีโอคอล
 • คลิกอีโมจิ "" เพื่อใส่อีโมจิในข้อความ
2.3 สร้างห้องแชท

เมื่อใช้ Chat คุณจะพบปะและระดมความคิดกับทีมได้ในห้องแชท แชทกับเพื่อนร่วมงาน แชร์ไฟล์และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ และทำงานโครงการของทีมร่วมกัน

คุณจะแชทในห้องแชทกับบุคคลภายนอกองค์กรได้หากบุคคลดังกล่าวมีบัญชี G Suite หรือบัญชี Google (Gmail) ส่วนตัว บุคคลภายนอกองค์กรจะมีป้ายกำกับเป็นภายนอกและเมื่อคุณสร้างห้องแชทก็ต้องกำหนดให้เป็นห้องแชทภายนอกด้วย หากคุณสร้างห้องแชทสำหรับบุคคลภายในองค์กรเท่านั้น คุณจะเพิ่มบุคคลภายนอกในภายหลังไม่ได้ 

การสนทนาจะจัดแบ่งเป็นชุดข้อความการสนทนาต่างๆ ในห้องแชท เพื่อให้คุณและทีมพูดคุยกันได้หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. ถัดจากห้องแชท ให้คลิกสร้าง""
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มรูปโปรไฟล์ห้องแชท ให้คลิกเลือกอีโมจิ""จากนั้นเลือกอีโมจิ หากไม่เลือกอีโมจิ ระบบจะใช้รูปโปรไฟล์เริ่มต้นแทน
 4. ป้อนชื่อห้องแชท
 5. ป้อนชื่อหรืออีเมลของบุคคลและกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเลือกจากคำแนะนำ ซึ่งจะมีรายชื่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ที่ไม่มี Chat ด้วย
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการอนุญาตให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วมห้องแชทได้ ให้เลือกช่องอนุญาตให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วม

  ข้อมูลสําคัญ: คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในภายหลังไม่ได้

 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการแจ้งผู้ได้รับเชิญ ให้เลือกช่องแจ้งให้คนอื่นทราบทางอีเมล
 8. คลิกสร้าง
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มผู้คนและบ็อตในห้องแชทเพิ่มเติม ให้คลิกเพิ่มบุคคลและบ็อต จากนั้นป้อนชื่อแล้วคลิกส่ง
   
2.4 เพิ่มหรือนำคนออกจากห้องแชท

คุณเพิ่มคนเข้าห้องแชทได้ 2 วิธีดังนี้

 • เชิญผู้คนเข้าห้องแชท - เชิญผู้คนเข้าห้องแชทโดยใช้อีเมล
 • พูดถึงบุคคลที่ต้องการในการสนทนา - ป้อน @johns เพื่อเพิ่มจอห์นเข้าห้องแชทโดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้ฟีเจอร์ @พูดถึงในการสนทนา เช่น @cassy ระบบจะเพิ่มคนที่ถูกพูดถึงไปยังห้องแชททันที และคนที่เพิ่มเข้ามาจะเข้าร่วมการสนทนา ดูห้องแชทในรายชื่อห้องของตัวเอง และรับการแจ้งเตือนสำหรับห้องแชทนั้นได้ด้วย

เชิญบุคคลเข้าร่วมห้องแชท

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. เลือกห้องแชททางด้านซ้าย
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกชื่อห้องแชทจากนั้นเพิ่มผู้คนและบ็อต
 4. ป้อนชื่อ กลุ่ม หรืออีเมล หรือเลือกจากคําแนะนํา
  หากคุณเปิดใช้ไดเรกทอรี คำแนะนำจะมีรายชื่อผู้ใช้ทุกคนในองค์กร แม้ผู้ใช้จะไม่ได้ใช้ Chat ก็ตาม
  หากห้องแชทอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมจากภายนอก คุณต้องป้อนอีเมลแบบเต็มสำหรับบุคคลภายนอกแต่ละคน แต่จะเพิ่มกลุ่มใน Google Groups ที่สร้างโดยองค์กรภายนอกไม่ได้  
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการข้ามการส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่คุณเพิ่ม ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งบุคคลอื่นทางอีเมล
 6. คลิกส่งหรือเพิ่ม

ดูสมาชิกในห้องแชท

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. เลือกห้องแชททางด้านซ้าย
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกชื่อห้องแชทจากนั้นดูสมาชิก
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มสมาชิกเพิ่มเติมในห้องแชท ให้คลิกเพิ่ม ""
2.5 เข้าร่วมหรือออกจากห้องแชท

ระบบจะเพิ่มบุคคลเข้าห้องแชทโดยอัตโนมัติ ในขณะที่กลุ่มจะมีตัวเลือกในการเข้าร่วมห้องแชท คุณเพิ่มคนเข้าห้องแชทได้สูงสุด 8,000 คน สมาชิกทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มเลือกออกจากห้องแชทได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: คุณลบห้องไม่ได้ แต่ออกจากห้องแชทได้ โดยจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ จากห้องนั้นอีก

เข้าร่วมห้องแชทจาก Chat

 1. เปิด Chat
 2. คลิกค้นหาผู้คน ห้องแชท บ็อตด้านซ้ายบน
 3. คลิก

  ห้องแชทที่คุณได้รับเชิญจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ ให้ป้อนชื่อเพื่อค้นหาห้องแชทได้อย่างรวดเร็ว

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูตัวอย่างห้องแชท ให้ชี้ไปที่ชื่อห้องแชทและคลิกดูตัวอย่าง
  คุณจะอ่านข้อความได้เมื่อดูตัวอย่างห้องแชท แต่จะเข้าร่วมการสนทนาไม่ได้และจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน
 5. คลิกเพิ่ม "" หรือเข้าร่วมในหน้าตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมห้องแชท
 6. คลิกเปิดเพื่อเปิดห้องแชท

เข้าร่วมห้องแชทจาก Gmail

 1. เปิด Gmail
 2. ถัดจากห้องแชท ให้คลิกเพิ่ม ""จากนั้นเรียกดูห้องแชท
 3. ห้องแชทที่คุณได้รับเชิญจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการ ให้ป้อนชื่อเพื่อค้นหาห้องแชทได้อย่างรวดเร็ว 

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูตัวอย่างห้องแชท ให้ชี้ไปที่ชื่อห้องแชทและคลิกดูตัวอย่าง
  คุณจะอ่านข้อความได้เมื่อดูตัวอย่างห้องแชท แต่จะเข้าร่วมการสนทนาไม่ได้และจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน 
 5. คลิกเพิ่ม "" หรือเข้าร่วมในหน้าตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมห้องแชท
 6. คลิกเปิดเพื่อเปิดห้องแชท

ออกจากห้องแชท

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. ถัดจากชื่อห้องแชท ให้คลิกเพิ่มเติม""จากนั้น ออก
 3. คลิกออกจากห้องแชท

กลับเข้าห้องแชท

 1. เปิด Chat 
 2. คลิกค้นหาผู้คน ห้องแชท บ็อตที่ด้านซ้ายบน
 3. คลิกเรียกดูห้องแชท
 4. คลิกเพิ่ม "" ถัดจากชื่อห้องแชท
 
2.6 เริ่มการสนทนาหลายรายการในห้องแชท

หากกำลังทำงานร่วมกับทีมในโครงการขนาดใหญ่ คุณอาจต้องพูดคุยกันในหลากหลายหัวข้อ การสนทนาหลายรายการที่ดำเนินไปพร้อมกันจะช่วยให้ทุกคนแชร์ข้อมูลและแนวคิดได้เร็วขึ้น

วิธีเริ่มการสนทนาหัวข้ออื่นในห้องแชท

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. เลือกห้องในส่วนห้องแชท
 3. คลิกชุดข้อความใหม่ในชื่อห้องแชทที่ด้านล่าง
 4. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""

สนทนาหัวข้อต่างๆ และพูดคุยกับผู้อื่น

ส่งข้อความส่วนตัวถึงคนในห้องแชท

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Chat หรือ Gmail
 2. คลิกเพื่อเปิดห้องแชทในส่วนห้องแชท
 3. ที่ด้านบน ให้คลิกชื่อห้องแชทจากนั้นดูสมาชิก
 4. ชี้ไปที่ชื่อของบุคคลแล้วคลิกเพิ่มเติม""จากนั้นข้อความ
 5. ป้อนข้อความแล้วคลิกส่ง ""
 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร