หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Google Workspace

แป้นพิมพ์ลัดช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยจำนวนคลิกที่น้อยลง

แถบสีเทา

" "

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Gmail

เปิดแป้นพิมพ์ลัด

  1. เปิด Gmail
  2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
  3. เลื่อนไปที่ส่วนแป้นพิมพ์ลัด แล้วเลือกเปิดแป้นพิมพ์ลัด
  4.  คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่าง

หมายเหตุ: หากต้องการดูรายการทั้งหมดของแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิด Gmail แล้วกด Shift + ?
ใช้ ⌘ สำหรับ Mac หรือ Ctrl สำหรับ Windows, Chrome OS

" "
เขียนอีเมล แป้นพิมพ์ลัด
เขียน c
เพิ่มผู้รับสำเนา ⌘/Ctrl + Shift + c
แทรกลิงก์ ⌘/Ctrl + k
เขียนในแท็บใหม่ d
เพิ่มผู้รับสำเนาลับ ⌘/Ctrl + Shift + b
ส่ง ⌘/Ctrl + Enter
" "
อ่านอีเมล แป้นพิมพ์ลัด
ข้อความก่อนหน้าในการสนทนาที่เปิดอยู่ * p
ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว Shift + i
ขยายการสนทนาทั้งหมด * ;
ข้อความถัดไปในการสนทนาที่เปิดอยู่ n
ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน Shift + u
ยุบการสนทนาทั้งหมด * :
" "
จัดรูปแบบข้อความ แป้นพิมพ์ลัด
ตัวหนา ⌘/Ctrl + b
ขีดเส้นใต้ ⌘/Ctrl + u
ตัวเอียง ⌘/Ctrl + i
นำการจัดรูปแบบออก /Ctrl + \
" "
จัดการอีเมล แป้นพิมพ์ลัด
เลือกการสนทนา x
เพิ่มการสนทนาไปยัง Tasks Shift + t
เลื่อนการแจ้งเตือน b
เก็บ e
ตอบ r
ตอบทุกคน a
ส่งต่อ f
" "
จัดหมวดหมู่อีเมล แป้นพิมพ์ลัด
ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ + หรือ =
ทำเครื่องหมายว่าไม่สำคัญ -
เปิดเมนูป้ายกำกับ l
เลือกการสนทนาที่ติดดาว * + s
" "
ไปยังส่วนต่างๆ ของกล่องจดหมาย แป้นพิมพ์ลัด
ไปที่กล่องจดหมาย g + i
ไปที่ข้อความที่ส่งแล้ว g + t
ไปที่ร่างจดหมาย g + d
ไปที่อีเมลทั้งหมด g + a

* ต้องเปิดใช้มุมมองการสนทนา

แถบสีเทา

" "

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเบราว์เซอร์ Chrome

หมายเหตุ: หากต้องการดูแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด โปรดดูแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Chrome
ใช้ ⌘ สำหรับ Mac หรือ Ctrl สำหรับ Windows และ Chrome OS

" "
เปิดและปิดแท็บ แป้นพิมพ์ลัด
เปิดแท็บใหม่แล้วข้ามไปยังแท็บนั้น ⌘/Ctrl + t
เปิดแท็บที่เพิ่งปิดอีกครั้งแล้วข้ามไปยังแท็บนั้น ⌘/Ctrl + Shift + t
ข้ามไปยังแท็บที่ต้องการ ⌘/Ctrl + 1 ถึง ⌘/Ctrl + 8
ปิดแท็บหรือป๊อปอัปปัจจุบัน ⌘/Ctrl + w
" "
เปิดและปิดหน้าต่าง แป้นพิมพ์ลัด
เปิดหน้าต่างใหม่ ⌘/Ctrl + n
เปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน ⌘/Ctrl + Shift + n
ปิดหน้าต่างปัจจุบัน ⌘/Ctrl + Shift + w
ย่อหน้าต่าง ⌘ + m
Alt + Space + n
" "
ใช้เบราว์เซอร์ Chrome แป้นพิมพ์ลัด
ค้นหาในเว็บ ⌘ + Option + f
Ctrl + k
เปิดหน้าดาวน์โหลดในแท็บใหม่ ⌘ + Shift + j
Ctrl + j
เปิดตัวเลือกพิมพ์หน้าปัจจุบัน ⌘/Ctrl + p
เปิดตัวเลือกบันทึกหน้าปัจจุบัน ⌘/Ctrl + s 
เปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ในเบราว์เซอร์ Chrome ⌘/Ctrl + o + เลือกไฟล์
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก ⌘/Ctrl + d
ข้ามไปยังแถบที่อยู่ ⌘/Ctrl + l
เปิดการจัดการบุ๊กมาร์ก ⌘/Ctrl + Shift + o
ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ใช้อื่นหรือเรียกดูแบบผู้เยี่ยมชม ⌘/Ctrl + Shift + m
เปิดหน้าประวัติการเข้าชมในแท็บใหม่ ⌘ + y
Ctrl + h
ออกจากเบราว์เซอร์ Chrome ⌘/Ctrl + Shift + q
" "
ปรับแต่งเบราว์เซอร์ Chrome แป้นพิมพ์ลัด
เปิดหน้าแรกในแท็บปัจจุบัน ⌘/Ctrl + Shift + h
ย่อรายละเอียดทั้งหมดในหน้า ⌘/Ctrl และ -
ขยายรายละเอียดทั้งหมดในหน้า ⌘/Ctrl และ +
ทำให้ทุกอย่างในหน้าเว็บกลับไปเป็นขนาดเริ่มต้น ⌘/Ctrl + 0
แถบสีเทา

" "

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับปฏิทิน

เปิดแป้นพิมพ์ลัด

  1. ใน Google ปฏิทิน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นการตั้งค่า
  2. คลิกแป้นพิมพ์ลัดที่ด้านบนซ้าย
  3. เลือกช่องเปิดใช้แป้นพิมพ์ลัด
  4. คลิกกลับ "" เพื่อกลับสู่ปฏิทิน

หมายเหตุ: หากต้องการดูรายการทั้งหมดของแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิดปฏิทินแล้วกด Shift + ?
ใช้ ⌘ สำหรับ Mac หรือ Ctrl สำหรับ Windows, Chrome OS

" "
ไปยังส่วนต่างๆ ของปฏิทิน แป้นพิมพ์ลัด
เปลี่ยนมุมมองปฏิทินเป็นช่วงวันที่ถัดไป j หรือ n
เลื่อนไปวันที่ปัจจุบัน t
รีเฟรชปฏิทิน ⌘/Ctrl +r
ไปที่หน้าการตั้งค่า s
" "
เปลี่ยนมุมมองปฏิทิน แป้นพิมพ์ลัด
มุมมองวัน 1 หรือ d
มุมมองสัปดาห์ 2 หรือ w
มุมมองเดือน 3 หรือ m
มุมมองกำหนดการ 5 หรือ a
" "
สร้างและแก้ไขกิจกรรม แป้นพิมพ์ลัด
สร้างกิจกรรมใหม่ c
ดูรายละเอียดกิจกรรม e
ลบกิจกรรม Delete
เลิกทำ z
บันทึกกิจกรรม (จากหน้ารายละเอียดกิจกรรม) ⌘/Ctrl + s
กลับไปที่ตารางปฏิทินจากหน้ารายละเอียดกิจกรรม Esc
" "

ข้ามไปที่ Tasks และ Keep

ใช้ Google Keep และ Google Tasks ในแผงด้านข้างขณะที่ใช้งานปฏิทิน

แป้นพิมพ์ลัด

หากต้องการไปที่แผงด้านข้าง ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

Windows Ctrl + Alt + . หรือ Ctrl + Alt + ,
Chromebook Alt + Shift + . หรือ Alt + Shift + ,
Mac Option + ⌘ +. หรือ Option + ⌘ +,
แถบสีเทา

" "

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับไดรฟ์

หมายเหตุ: หากต้องการดูรายการทั้งหมดของแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิดGoogle ไดรฟ์ แล้ว
กด Shift + ?

ใช้ ⌘ สำหรับ Mac หรือ Ctrl สำหรับ Windows, Chrome OS

" "
สร้างโฟลเดอร์และไฟล์ แป้นพิมพ์ลัด
เอกสาร Shift + t
งานนำเสนอ Shift + p
สเปรดชีต Shift + s
ภาพวาด Shift + d
โฟลเดอร์ Shift + f
ฟอร์ม Shift + o
" "
เลือกรายการ แป้นพิมพ์ลัด
เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ x
เลือกรายการถัดไปด้านล่าง j
ลูกศรลง
เลือกรายการถัดไปด้านบน k
ลูกศรขึ้น
เลือกรายการถัดไปทางซ้าย h
ลูกศรซ้าย
เลือกรายการถัดไปทางขวา l
ลูกศรขวา
ล้างการเลือกทั้งหมด Shift + n
" "
โต้ตอบกับรายการต่างๆ แป้นพิมพ์ลัด
เปิดรายการที่เลือก Enter + o
เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก n
แชร์รายการที่เลือก .
ย้ายรายการที่เลือกไปยังโฟลเดอร์ใหม่ z
ติดดาวหรือยกเลิกติดดาวรายการที่เลือก s
เลิกทำการทำงานล่าสุด ⌘/Ctrl + z
" "
เปิดเมนู แป้นพิมพ์ลัด
เมนูสร้าง c
เมนูการทำงานเพิ่มเติม a
เมนูจัดเรียง r
เมนูการตั้งค่า t
" "
ไปยังส่วนต่างๆ ของไดรฟ์ แป้นพิมพ์ลัด
ไปที่แผงการนำทาง (รายการโฟลเดอร์) g + n
g + f
ไปที่แผงรายละเอียด g + d
แสดงหรือซ่อนแผงรายละเอียด d
แสดงหรือซ่อนแผงกิจกรรม i
แถบสีเทา

" "

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเอกสาร

หมายเหตุ: หากต้องการดูรายการทั้งหมดของแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิด Google เอกสารแล้วกด ⌘ + / (Mac) หรือ Ctrl + / (Windows, Chrome OS)
ใช้ ⌘ สำหรับ Mac หรือ Ctrl สำหรับ Windows, Chrome OS

" "
การทำงานทั่วไป แป้นพิมพ์ลัด
คัดลอก ⌘/Ctrl + c
ตัด ⌘/Ctrl + x
วาง ⌘/Ctrl + v
วางโดยไม่มีการจัดรูปแบบ ⌘/Ctrl + Shift + v
เลิกทำ ⌘/Ctrl + z
ทำซ้ำ ⌘/Ctrl + Shift + z
แทรกหรือแก้ไขลิงก์ ⌘/Ctrl + k
ค้นหา ⌘/Ctrl + f
" "
จัดรูปแบบข้อความ แป้นพิมพ์ลัด
ตัวหนา ⌘/Ctrl + b
ตัวเอียง ⌘/Ctrl + i
ขีดเส้นใต้ ⌘/Ctrl + u
ขีดทับ Option/Alt + Shift + 5
ตัวยก ⌘/Ctrl + .
คัดลอกการจัดรูปแบบข้อความ ⌘/Ctrl + Alt + c
" "
จัดรูปแบบย่อหน้า แป้นพิมพ์ลัด
เพิ่มการเยื้องของย่อหน้า ⌘/Ctrl + ]
ลดการเยื้องของย่อหน้า ⌘/Ctrl + [
รายการที่เรียงลำดับเลข ⌘/Ctrl + Shift + 7
จัดข้อความชิดขวา ⌘/Ctrl + Shift + r
จัดข้อความชิดซ้าย ⌘/Ctrl + Shift + l
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ⌘/Ctrl + Shift + 8
" "
เพิ่มความคิดเห็นและเชิงอรรถ แป้นพิมพ์ลัด
แทรกความคิดเห็น ⌘/Ctrl + Alt + m
เปิดชุดข้อความของการสนทนา ⌘/Ctrl + Alt + Shift + a
แทรกเชิงอรรถ ⌘/Ctrl + Alt + f
แถบสีเทา

" "

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับชีต

หมายเหตุ: หากต้องการดูรายการทั้งหมดของแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิด Google ชีต แล้วกด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + / (Mac)
ใช้ ⌘ สำหรับ Mac หรือ Ctrl สำหรับ Windows, Chrome OS

" "
การทำงานทั่วไป แป้นพิมพ์ลัด
เลือกคอลัมน์ Ctrl + Space
เลือกแถว Shift + Space
แทรกลิงก์ ⌘/Ctrl + k
เปิดสำรวจ Alt + Shift + x
แทรกแผ่นงานใหม่ Shift + F11
" "
จัดรูปแบบเซลล์ แป้นพิมพ์ลัด
ตัวหนา ⌘/Ctrl + b
ขีดเส้นใต้ ⌘/Ctrl + u
ตัวเอียง ⌘/Ctrl + i
ใช้เส้นขอบด้านขวา Option + Shift + 4
ใช้เส้นขอบด้านบน Option + Shift + 1
ล้างการจัดรูปแบบ ⌘/Ctrl + \
จัดข้อความกึ่งกลาง ⌘/Ctrl + Shift + e
จัดข้อความชิดขวา ⌘/Ctrl + Shift + r
จัดข้อความชิดซ้าย ⌘/Ctrl + Shift + l
ใช้เส้นขอบด้านซ้าย Option + Shift + 2
ใช้เส้นขอบด้านล่าง Option + Shift + 3
" "
เปลี่ยนแถวและคอลัมน์ แป้นพิมพ์ลัด
ซ่อนแถว ⌘/Ctrl + Alt + 9
จัดกลุ่มแถวหรือคอลัมน์ Alt + Shift + ลูกศรขวา
เลิกซ่อนแถว ⌘/Ctrl + Shift + 9
ยกเลิกการจัดกลุ่มแถวหรือคอลัมน์ Alt + Shift + ลูกศรซ้าย
" "
เพิ่มโน้ตและความคิดเห็น แป้นพิมพ์ลัด
แทรก/แก้ไขโน้ต Shift + F2
แทรกความคิดเห็น ⌘/Ctrl + Alt + m
เปิดชุดข้อความของการสนทนาในความคิดเห็น ⌘/Ctrl + Alt + Shift + a
 
แถบสีเทา

สไลด์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับสไลด์

หมายเหตุ: หากต้องการดูรายการทั้งหมดของแป้นพิมพ์ลัด ให้เปิด Google สไลด์ แล้วกด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ⌘ + / (Mac)
ใช้ ⌘ สำหรับ Mac หรือ Ctrl สำหรับ Windows, Chrome OS

" "
การทำงานทั่วไป แป้นพิมพ์ลัด
สไลด์ใหม่ Ctrl + m
เลือกทั้งหมด ⌘/Ctrl + a
เปิดลิงก์ Alt + Enter
ไม่เลือกเลย ⌘/Ctrl + Shift + a
แทรกหรือแก้ไขลิงก์ Ctrl + k
" "
จัดรูปแบบข้อความ แป้นพิมพ์ลัด
ตัวหนา ⌘/Ctrl + b
ตัวเอียง ⌘/Ctrl + i
ขีดเส้นใต้ ⌘/Ctrl + u
เพิ่มขนาดอักษร ⌘/Ctrl + Shift + >
ลดขนาดอักษร ⌘/Ctrl + Shift + <
รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ⌘/Ctrl + Shift + 8
" "
ย้ายและจัดเรียงวัตถุ แป้นพิมพ์ลัด
จัดกลุ่ม ⌘/Ctrl + Alt + g
เลิกจัดกลุ่ม ⌘/Ctrl + Alt + Shift + g
เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา ปุ่มลูกศร
เลือกรูปร่างถัดไป Tab
เลือกรูปร่างก่อนหน้า Shift + Tab
" "
สลับระหว่างสไลด์ แป้นพิมพ์ลัด
เลื่อนไปที่สไลด์ก่อนหน้า Page Up
ลูกศรขึ้น
เลื่อนไปที่สไลด์ถัดไป Page Down
ลูกศรลง
" "
เพิ่มโน้ตและความคิดเห็น แป้นพิมพ์ลัด
แทรกความคิดเห็น ⌘/Ctrl + Alt + m
ป้อนความคิดเห็นปัจจุบัน กด ⌘/Ctrl + Enter ค้างไว้
เปิดชุดข้อความของการสนทนาในความคิดเห็น ⌘/Ctrl + Alt + Shift + a
" "
ไปยังส่วนต่างๆ ของงานนำเสนอ แป้นพิมพ์ลัด
เปิดแผงบันทึกของผู้บรรยาย Ctrl + Alt + Shift + s
เปิดแผงภาพเคลื่อนไหว ⌘/Ctrl + Alt + Shift + b

แถบสีเทา

" "

แป้นพิมพ์ลัดของ Google Meet

หมายเหตุ: หากต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด ให้เปิด Google Meet และกด Shift + ? ในการประชุมทางวิดีโอ 

" "
ข้อมูลที่เข้าถึงได้ (ต้องมีโปรแกรมอ่านหน้าจอ) Mac Windows/Chrome OS:
ประกาศว่าใครพูดอยู่ในขณะนี้ Ctrl + ⌘ + s Ctrl + Alt + s
ประกาศข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับห้องแชท Ctrl + ⌘ + i Ctrl + Alt + i
" "
ตัวควบคุมการประชุม Mac Windows/Chrome OS:
แสดงหรือซ่อนคำบรรยายวิดีโอ c c
เปิดหรือปิดกล้อง ⌘ + e Ctrl + e
ปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟน ⌘ + d Ctrl + d
เพิ่มจำนวนหน้าจอผู้เข้าร่วม Ctrl + ⌘ + k Ctrl + Alt + k
ลดจำนวนหน้าจอผู้เข้าร่วม Ctrl + ⌘ + j Ctrl + Alt + j
แสดงหรือซ่อนหน้าต่างแชทของการประชุม Ctrl + ⌘ + c Ctrl + Alt + c
แสดงหรือซ่อนผู้เข้าร่วม Ctrl + ⌘ + p Ctrl + Alt + p
ยกมือขึ้นหรือเอามือลง Ctrl + ⌘ + h Ctrl + Alt + h
ย่อหรือขยายวิดีโอ Ctrl + ⌘ + m Ctrl + Alt + m
" "

แถบสีเทา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false