Vill du hålla kontakt och vara produktiv medan du distansarbetar? Läs Så här jobbar du hemifrån med Google Workspace .

Använda kortkommandon för Google Workspace

Kortkommandon hjälper dig att få mer gjort med färre klick.

grått fält

” ”

Kortkommandon i Gmail

Aktivera kortkommandon

  1. Öppna Gmail.
  2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar ""följt avVisa alla inställningar.
  3. Rulla till Kortkommandon och välj Kortkommandon på.
  4.  Längst ned klickar du på Spara ändringar.

Obs! Om du vill se en komplett lista över kortkommandon öppnar du Gmail och trycker på Skift + ?.
Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

” ”
Skriva e-post Kortkommando
Skriv c
Lägg till mottagare för Kopia ⌘/Ctrl + Skift + c
Infoga en länk ⌘/Ctrl + k
Skriv på en ny flik  d
Lägg till mottagare för Hemlig kopia  ⌘/Ctrl + Skift + b
Skicka ⌘/Ctrl + Retur
” ”
Läsa ett e-postmeddelande Kortkommando
Föregående meddelande i en öppen konversation* p
Markera som läst Skift + i
Öppna Visa hela konversationen* ;
Nästa meddelande i en öppen konversation* n
Markera som oläst Skift + u
Komprimera hela konversationen* :
” ”
Formatera text Kortkommando
Fet ⌘/Ctrl + b
Understruket ⌘/Ctrl + u
Kursiv ⌘/Ctrl + i
Ta bort formatering /Ctrl + \
” ”
Interagera med ett e-postmeddelande Kortkommando
Välj konversation x
Lägg till konversation i Tasks  Skift + t 
Viloläge b
Arkiv e
Svara r
Svara alla a
Vidarebefordra f
” ”
Kategorisera ett e-postmeddelande Kortkommando
Markera som viktigt + eller
Markera som oviktigt -
Öppna Tilldela etikett-menyn l
Välj stjärnmärkta konversationer * + s
” ”
Navigera i inkorgen Kortkommando
Öppna inkorgen g + i
Öppna Skickade meddelanden g + t
Öppna Utkast g + d
Öppna Alla mail g + a

*Konversationsvyn måste vara aktiverad.

grått fält

” ”

Kortkommandon för webbläsaren Chrome

Obs! En fullständig lista med kortkommandon finns i Kortkommandon i Chrome.
Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

” ”
Öppna och stänga flikar Kortkommando
Öppna en ny flik och visa den ⌘/Ctrl + t
Öppna den senast stängda fliken och visa den ⌘/Ctrl + Skift + t
Visa en specifik flik ⌘/Ctrl + 1 till ⌘/Ctrl + 8
Stäng aktuell flik eller aktuellt popupfönster ⌘/Ctrl + w
” ”
Öppna och stänga fönster Kortkommando
Öppna ett nytt fönster  ⌘/Ctrl + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge ⌘/Ctrl + Skift + n
Stänga det aktuella fönstret ⌘/Ctrl + Skift + w
Minimera fönstret ⌘ + m
Alt + blanksteg + n
” ”
Använda webbläsaren Chrome Kortkommando
Sök på webben  ⌘ + Option + f
Ctrl + k
Öppna sidan Nedladdningar på en ny flik ⌘ + Skift + j
Ctrl + j
Öppna alternativ för att skriva ut den aktuella sidan ⌘/Ctrl + p
Öppna alternativ för att spara den aktuella sidan ⌘/Ctrl + s
Öppna en fil från datorn i webbläsaren Chrome ⌘/Ctrl + o + välj en fil
Sparar den aktuella webbsidan som ett bokmärke ⌘/Ctrl + d
Hoppa till adressfältet ⌘/Ctrl + l
Öppna bokmärkeshanteraren ⌘/Ctrl + Skift + o
Logga in som en annan användare eller bläddra som gäst ⌘/Ctrl + Skift + m
Öppna sidan Historik på en ny flik ⌘ + y
Ctrl + h
Avsluta Chrome ⌘/Ctrl + Skift + q
” ”
Anpassa webbläsaren Chrome Kortkommando
Öppna din startsida på den aktuella fliken ⌘/Ctrl + Skift + h
Gör allt på sidan mindre ⌘/Ctrl och -
Gör allt på sidan större ⌘/Ctrl och +
Återställ allt på sidan till standardstorleken ⌘/Ctrl + 0
grått fält

” ”

Kortkommandon för Kalender

Aktivera kortkommandon

  1. I Google Kalender klickar du på Inställningar Inställningar följt av Inställningar.
  2. Klicka på Kortkommandon till vänster.
  3. Markera kryssrutan Aktivera kortkommandon.
  4. Klicka på Tillbaka "" för att återgå till Kalender.

Obs! Om du vill se en komplett lista över kortkommandon öppnar du Kalender och trycker på Skift + ?.
Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

” ”
Navigera i kalendern Kortkommando
Ändra din kalender för att visa nästa datumintervall j eller
Flytta till aktuell dag t
Uppdatera kalendern ⌘/Ctrl +r
Öppna sidan Inställningar s
” ”
Ändra kalendervy Kortkommando
Dagsvy 1 eller d
Veckovy 2 eller w
Månadsvy 3 eller m
Programvy 5 eller a
” ”
Skapa och redigera händelser Kortkommando
Skapa ett nytt event c
Visa detaljerna för en händelse e
Radera ett event Radera
Ångra z
Spara händelsen (från sidan för händelseuppgifter) ⌘/Ctrl + s
Återgå till kalenderns rutnät från en sida med händelseuppgifter Esc
” ”

Hoppa till Tasks och Keep

Använd Google Keep och Google Tasks i en sidopanel medan du är i Kalender.

Kortkommando

Öppna sidopanelen med följande kortkommandon:

Windows Ctrl + Alt + . eller Ctrl + Alt + , 
Chromebook Alt + Shift + . eller Alt + Shift + ,
Mac Option + ⌘ +. eller Option + ⌘ +,
grått fält

” ”

Kortkommandon för Drive

Obs! Om du vill se en komplett lista över kortkommandon öppnar du Google Drive och trycker på Skift + ?.

Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

” ”
Skapa mappar och filer Kortkommando
Dokument Skift + t
Presentation Skift + p
Kalkylark Skift + s
Ritning Skift + d
Mapp Skift + f
Formulär Skift + o
” ”
Välj objekt Kortkommando
Markera eller avmarkera objekt x
Markera nästa objekt nedanför j
Nedåtpil
Markera nästa objekt ovanför k
Uppåtpil
Markera nästa objekt till vänster h
Vänsterpil
Markera nästa objekt till höger l
Högerpil
Rensa alla val Skift + n
” ”
Interagera med objekt Kortkommando
Öppna markerat objekt Retur + o
Byt namn på det markerade objektet n
Dela markerade objekt .
Flytta markerade objekt till ny mapp z
Stjärnmärk eller ta bort stjärnmärkning på markerade objekt s
Ångra den senaste åtgärden ⌘/Ctrl + z
” ”
Öppna menyer Kortkommando
Menyn Skapa c
Menyn Fler åtgärder a
Menyn Sortera r
Menyn Inställningar t
” ”
Navigera i Drive Kortkommando
Öppna navigationspanelen (mapplista) g + n
g + f
Öppna detaljrutan g + d
Visa eller dölj detaljrutan d
Visa eller dölj aktivitetsrutan i
grått fält

” ”

Kortkommandon i Dokument

Obs! Öppna en komplett lista med kortkommandon genom att öppna Google Dokument och trycka på ⌘ + / (Mac) eller Ctrl + / (Windows, Chrome OS).
Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

” ”
Vanliga åtgärder Kortkommando
Kopiera ⌘/Ctrl + c
Klipp ut ⌘/Ctrl + x
Klistra in ⌘/Ctrl + v
Klistra in utan formatering ⌘/Ctrl + Skift + v
Ångra ⌘/Ctrl + z
Gör om ⌘/Ctrl + Skift + z
Infoga eller redigera länk ⌘/Ctrl + k
Sök efter ⌘/Ctrl + f
” ”
Formatera text Kortkommando
Fet ⌘/Ctrl + b
Kursiv ⌘/Ctrl + i
Understruket ⌘/Ctrl + u
Genomstruken Option/Alt + Skift + 5
Upphöjd ⌘/Ctrl + .
Kopiera textformatering ⌘/Ctrl + Alt + c
” ”
Formatera stycken Kortkommando
Öka styckeindrag ⌘/Ctrl + ]
Minska styckeindrag ⌘/Ctrl + [
Numrerad lista ⌘/Ctrl + Skift + 7
Högerjustera ⌘/Ctrl + Skift + r
Vänsterjustera ⌘/Ctrl + Skift + l
Punktlista ⌘/Ctrl + Skift + 8
” ”
Lägg till kommentarer och fotnoter Kortkommando
Infoga kommentar ⌘/Ctrl + Alt + m
Öppna diskussionstråd ⌘/Ctrl + Alt + Skift + a
Infoga fotnot ⌘/Ctrl + Alt + f
grått fält

” ”

Kortkommandon i Kalkylark

Obs! Om du vill öppna en komplett lista över kortkommandon i Google Kalkylark trycker du på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac).
Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

" "
Vanliga åtgärder Kortkommando
Markera kolumn Ctrl + blanksteg
Markera rad Skift + blanksteg
Infoga en länk ⌘/Ctrl + k
Öppna Utforska Alt + Skift + x
Infoga nytt arbetsblad Skift + F11
" "
Formatera celler Kortkommando
Fet ⌘/Ctrl + b 
Understruket ⌘/Ctrl + u
Kursiv ⌘/Ctrl + i 
Använd höger kant Option + Skift + 4
Använd övre kant Option + Skift + 1
Rensa formatering ⌘/Ctrl + \
Centrera ⌘/Ctrl + Skift + e
Högerjustera ⌘/Ctrl + Skift + r
Vänsterjustera ⌘/Ctrl + Skift + l
Använd vänster ram Option + Skift + 2
Använd nedre kant Option + Skift + 3
" "
Ändra rader och kolumner Kortkommando
Dölj rad ⌘/Ctrl + Alt + 9
Gruppera rader eller kolumner Alt + Skift + högerpil
Visa rad ⌘/Ctrl + Skift + 9
Ta bort gruppering av rader eller kolumner Alt + Skift + vänsterpil
" "
Lägg till anteckningar och kommentarer Kortkommando
Infoga/redigera anteckning Skift + F2
Infoga kommentar ⌘/Ctrl + Alt + m
Öppna diskussionstråd för kommentar ⌘/Ctrl + Alt + Skift + a
 
grått fält

presentationer

Kortkommandon i Presentationer

Obs! Om du vill öppna en komplett lista över kortkommandon i Google Presentationer trycker du på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac).
Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

” ”
Vanliga åtgärder Kortkommando
Ny bild Ctrl + m
Markera alla ⌘/Ctrl + a
Öppna länk Alt + Retur
Avmarkera alla ⌘/Ctrl + Skift + a
Infoga eller redigera länk Ctrl + k
” ”
Formatera text Kortkommando
Fet ⌘/Ctrl + b
Kursiv ⌘/Ctrl + i
Understruket ⌘/Ctrl + u
Öka textstorlek ⌘/Ctrl + Skift + >
Minska textstorlek ⌘/Ctrl + Skift + <
Punktlista ⌘/Ctrl + Skift + 8
” ”
Flytta och ordna objekt Kortkommando
Grupp ⌘/Ctrl + Alt + g
Ta bort grupp ⌘/Ctrl + Alt + Skift + g
Flytta uppåt, nedåt, åt vänster eller höger Piltangenter
Välj nästa form Tabb
Välj föregående form Skift + Tabb
” ”
Växla mellan bilder Kortkommando
Flytta till föregående bild Sida upp
Uppåtpil
Flytta till nästa bild Sida ned
Nedåtpil
” ”
Lägg till anteckningar och kommentarer Kortkommando
Infoga kommentar ⌘/Ctrl + Alt + m
Ange aktuell kommentar Håll ned ⌘/Ctrl + Retur
Öppna diskussionstråd för kommentar ⌘/Ctrl + Alt + Skift + a
” ”
Navigera i presentationer Kortkommando
Öppna panelen för stödanteckningar Ctrl + Alt + Skift + s
Öppna panelen för animationer ⌘/Ctrl + Alt + Skift + b

grått fält

" "

Kortkommandon i Google Meet

Obs! Om du vill se en fullständig lista över kortkommandon öppnar du Google Meet och trycker på Skift?

" "
Tillgänglig information (skärmläsningsprogram krävs) Mac Windows/Chrome OS
Visa vem som talar Ctrl + ⌘ + s Ctrl + Alt + s
Presentera aktuell information om rummet Ctrl + ⌘ + i Ctrl + Alt + i
" "
Möteskontroller Mac Windows/Chrome OS
Visa eller dölj textning c c
Aktivera eller inaktivera kameran ⌘ + e Ctrl + e
Stäng av eller slå på mikrofonen ⌘ + d Ctrl + d
Öka antalet deltagarrutor Ctrl + ⌘ + k Ctrl + Alt + k
Minska antalet deltagarrutor Ctrl + ⌘ + j Ctrl + Alt + j
Visa eller dölj mötets chattfönster Ctrl + ⌘ + c Ctrl + Alt + c
Visa eller dölj deltagare Ctrl + ⌘ + p Ctrl + Alt + p
Räck upp eller ta ned handen h h
Minimera eller visa videon Ctrl + ⌘ + m Ctrl + Alt + m
" "

grått fält

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false