Avisering

Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

Använda kortkommandon för Google Workspace

Kortkommandon hjälper dig att få mer gjort med färre klick.

grått fält

Kortkommandon i Gmail

Aktivera kortkommandon

  1. Öppna Gmail.
  2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar följt avVisa alla inställningar.
  3. Rulla till Kortkommandon och välj Kortkommandon på.
  4.  Längst ned klickar du på Spara ändringar.

Obs! Visa en fullständig lista med kortkommandon genom att öppna Gmail och tryck på Skift + ?.
Använd ⌘ på Mac eller Ctrl i Windows, Chrome OS.

” ”
Skriva e-post Kortkommando
Skriv c
Lägg till mottagare av Kopia ⌘/Ctrl + Skift + c
Infoga en länk ⌘/Ctrl + k
Skriv på en ny flik  d
Lägg till mottagare av Hemlig kopia  ⌘/Ctrl + Skift + b
Skicka ⌘/Ctrl + Retur
” ”
Läsa ett e-postmeddelande Kortkommando
Föregående meddelande i en öppen konversation* p
Markera som läst Skift + i
Öppna hela konversationen* ;
Nästa meddelande i en öppen konversation* n
Markera som oläst Skift + u
Komprimera hela konversationen* :
” ”
Formatera text Kortkommando
Fet ⌘/Ctrl + b
Understruken ⌘/Ctrl + u
Kursiv ⌘/Ctrl + i
Ta bort formatering /Ctrl + \
” ”
Interagera med ett e-postmeddelande Kortkommando
Välj konversation x
Lägg till konversation i Aktiviteter  Skift + t 
Pausa b
Arkivera e
Svara r
Svara alla a
Framåt f
” ”
Kategorisera ett e-postmeddelande Kortkommando
Markera som viktigt + eller
Markera som icke viktigt  -
Öppna Tilldela etikett-menyn  l
Välj stjärnmärkta konversationer * + s
” ”
Navigera i inkorgen Kortkommando
Öppna Inkorgen g + i
Öppna Skickat  g + t 
Öppna Utkast g + d
Öppna All e-post  g + a

*Konversationsvyn måste vara aktiverad.

grått fält

Kortkommandon för webbläsaren Chrome

Obs! En fullständig lista med kortkommandon finns i Kortkommandon i Chrome.
Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

” ”
Öppna och stänga flikar Kortkommando
Öppna en ny flik och visa den ⌘/Ctrl + t 
Öppna den senast stängda fliken och visa den ⌘/Ctrl + Skift + t
Visa en specifik flik ⌘/Ctrl + 1 till ⌘/Ctrl + 8
Stäng aktuell flik eller aktuellt popup-fönster  ⌘/Ctrl + w
” ”
Öppna och stänga fönster Kortkommando
Öppna ett nytt fönster  ⌘/Ctrl + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge ⌘/Ctrl + Skift + n
Stäng det aktuella fönstret ⌘/Ctrl + Skift + w
Minimera fönstret ⌘ + m
Alt + blanksteg + n
” ”
Använda webbläsaren Chrome Kortkommando
Sök på webben  ⌘ + Option + f
Ctrl + k
Öppna sidan Nedladdningar på en ny flik ⌘ + Skift + j
Ctrl + j
Öppna alternativ för att skriva ut den aktuella sidan ⌘/Ctrl + p
Öppna alternativ för att spara den aktuella sidan ⌘/Ctrl + s 
Öppna en fil på datorn i Chrome ⌘/Ctrl + o + välj en fil
Sparar den aktuella webbsidan som bokmärke ⌘/Ctrl + d
Visa adressfältet ⌘/Ctrl + l
Öppna Bokmärkeshanteraren ⌘/Ctrl + Skift + o
Logga in som en annan användare eller bläddra som gäst ⌘/Ctrl + Skift + m
Öppna sidan Historik på en ny flik ⌘ + y
Ctrl + h
Avsluta Chrome ⌘/Ctrl + Skift + q
” ”
Anpassa webbläsaren Chrome Kortkommando
Öppna startsidan på den aktuella fliken ⌘/Ctrl + Skift + h
Gör allt på sidan mindre  ⌘/Ctrl och - 
Gör allt på sidan större ⌘/Ctrl och +
Återställ allt på sidan till standardstorleken ⌘/Ctrl + 0
grått fält

Kortkommandon för Kalender

Aktivera kortkommandon

  1. I Google Kalender klickar du på Inställningar följt av Inställningar.
  2. Klicka på Kortkommandon till vänster.
  3. Markera kryssrutan Aktivera kortkommandon.
  4. Klicka på Tillbaka för att återgå till Kalender.

Obs! Visa en fullständig lista med kortkommandon genom att öppna Kalender och tryck på Skift + ?
Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

” ”
Navigera i kalendern Kortkommando
Ändra kalendern för att visa nästa datumintervall j eller
Flytta till aktuell dag t
Uppdatera kalendern ⌘/Ctrl +r
Öppna sidan Inställningar s
” ”
Ändra kalendervy Kortkommando
Dagsvy 1 eller d
Veckovy 2 eller w
Månadsvy 3 eller m
Programvy 5 eller a
” ”
Skapa och redigera händelser Kortkommando
Skapa en ny händelse c
Visa detaljerna för en händelse e
Radera en händelse Radera
Ångra z
Spara händelse (från sidan med händelseuppgifter) ⌘/Ctrl + s
Återgå till kalenderns rutnät från en sida med händelseuppgifter Esc
” ”

Hoppa till Tasks och Keep

Använd Google Keep och Google Tasks i en sidopanel medan du är i Kalender.

Kortkommando

Öppna sidopanelen med följande kortkommandon:

Windows Ctrl + Alt + . eller Ctrl + Alt + , 
Chromebook Alt + Shift + . eller Alt + Shift + ,
Mac Option + ⌘ +. eller Option + ⌘ +,
grått fält

Kortkommandon i Drive

Obs! Visa en fullständig lista med kortkommandon genom att öppna Google Drive och
tryck på Skift + ?.

Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

” ”
Skapa mappar och filer Kortkommando
Dokument Skift + t
Presentationer Skift + p
Kalkylark Skift + s
Teckning Skift + d
Mapp Skift + f
Formulär Skift + o
” ”
Välj objekt Kortkommando
Markera eller avmarkera objekt  x
Markera nästa objekt nedanför j
Nedåtpil
Markera nästa objekt ovanför k
Uppåtpil
Markera nästa objekt till vänster h
Vänsterpil
Markera nästa objekt till höger l
Högerpil
Ta bort alla markeringar  Skift + n
” ”
Interagera med objekt Kortkommando
Öppna markerat objekt Retur + o
Byt namn på det markerade objektet n
Dela markerade objekt  .
Flytta markerade objekt till ny mapp z
Stjärnmärk eller ta bort stjärnmärkning på markerade objekt s
Ångra den senaste åtgärden  ⌘/Ctrl + z
” ”
Öppna menyer Kortkommando
Menyn Skapa c
Menyn Fler åtgärder a
Menyn Sortera r
Menyn Inställningar t
” ”
Navigera i Drive Kortkommando
Öppna navigationspanelen (mapplista) g + n
g + f
Öppna rutan Information g + d
Visa eller dölj rutan Information d
Visa eller dölj rutan Aktivitet i
grått fält

Kortkommandon i Dokument

Obs! Visa en fullständig lista med kortkommandon genom att öppna Google Dokument och tryck på ⌘ + / (Mac) eller Ctrl + / (Windows, Chrome OS). 
Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

” ”
Vanliga åtgärder Kortkommando
Kopiera ⌘/Ctrl + c 
Klipp ut ⌘/Ctrl + x
Klistra in ⌘/Ctrl + v 
Klistra in utan formatering  ⌘/Ctrl + Skift + v 
Ångra ⌘/Ctrl + z
Gör om ⌘/Ctrl + Skift + z
Infoga eller redigera länk  ⌘/Ctrl + k
Sök ⌘/Ctrl + f
” ”
Formatera text Kortkommando
Fet ⌘/Ctrl + b
Kursiv ⌘/Ctrl + i
Understruken ⌘/Ctrl + u
Genomstruken Option/Alt + Skift + 5
Upphöjd ⌘/Ctrl + .
Kopiera textformatering ⌘/Ctrl + Alt + c
” ”
Formatera stycken Kortkommando
Öka styckeindrag ⌘/Ctrl + ] 
Minska styckeindrag ⌘/Ctrl + [ 
Numrerad lista ⌘/Ctrl + Skift + 7
Högerjustera  ⌘/Ctrl + Skift + r
Vänsterjustera  ⌘/Ctrl + Skift + l
Punktlista  ⌘/Ctrl + Skift + 8
” ”
Lägg till kommentarer och fotnoter Kortkommando
Infoga kommentar  ⌘/Ctrl + Alt + m
Öppna diskussionstråd ⌘/Ctrl + Alt + Skift + a
Infoga fotnot  ⌘/Ctrl + Alt + f
grått fält

Kortkommandon i Kalkylark

Obs! Visa en fullständig lista med kortkommandon genom att öppna Google Kalkylark och trycka på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac).
Använd ⌘ för Mac eller Ctrl för Windows, Chrome OS.

" "
Vanliga åtgärder Kortkommando
Välj kolumn Ctrl + blanksteg
Välj rad Skift + blanksteg
Infoga en länk ⌘/Ctrl + k
Infoga nytt arbetsblad Skift + F11
" "
Formatera celler Kortkommando
Fet ⌘/Ctrl + b 
Understruken ⌘/Ctrl + u
Kursiv ⌘/Ctrl + i 
Använd höger kant Option + Skift + 4
Använd övre kant Option + Skift + 1
Rensa formatering  ⌘/Ctrl + \
Centrera  ⌘/Ctrl + Skift + e
Högerjustera ⌘/Ctrl + Skift + r
Vänsterjustera ⌘/Ctrl + Skift + l
Använd vänster kant Option + Skift + 2
Använd nedre kant Option + Skift + 3
" "
Ändra rader och kolumner Kortkommando
Dölj rad  ⌘/Ctrl + Alt + 9
Gruppera rader eller kolumner Alt + Skift + högerpil
Visa rad ⌘/Ctrl + Skift + 9
Ta bort gruppering av rader eller kolumner Alt + Skift + vänsterpil
" "
Lägg till anteckningar och kommentarer Kortkommando
Infoga/redigera anteckning Skift + F2
Infoga kommentar  ⌘/Ctrl + Alt + m
Öppna diskussionstråd för kommentar ⌘/Ctrl + Alt + Skift + a
 
grått fält

Kortkommandon i Presentationer

Obs! Visa en fullständig lista med kortkommandon genom att öppna Google Presentationer och tryck på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac).
Använd ⌘ for Mac eller Ctrl f eller Windows, Chrome OS.

” ”
Vanliga åtgärder Kortkommando
Ny bild  Ctrl + m
Markera alla ⌘/Ctrl + a
Öppna länk Alt + Retur
Markera inga ⌘/Ctrl + Skift + a
Infoga eller redigera länk Ctrl + k
” ”
Formatera text Kortkommando
Fet ⌘/Ctrl + b
Kursiv ⌘/Ctrl + i
Understruken ⌘/Ctrl + u
Öka textstorlek ⌘/Ctrl + Skift + >
Minska textstorlek ⌘/Ctrl + Skift + <
Punktlista ⌘/Ctrl + Skift + 8
” ”
Flytta och ordna objekt Kortkommando
Gruppera ⌘/Ctrl + Alt + g 
Ta bort grupp ⌘/Ctrl + Alt + Skift + g
Flytta uppåt, nedåt, åt vänster eller höger Piltangenter
Välj nästa form Tabb
Välj föregående form Skift + Tabb
” ”
Växla mellan bilder Kortkommando
Flytta till föregående bild Sida upp
Uppåtpil
Flytta till nästa bild Sida ned
Nedåtpil
” ”
Lägg till anteckningar och kommentarer Kortkommando
Infoga kommentar ⌘/Ctrl + Alt + m
Ange aktuell kommentar Håll ned ⌘/Ctrl + Retur
Öppna diskussionstråd för kommentar ⌘/Ctrl + Alt + Skift + a
” ”
Navigera i presentationer Kortkommando
Öppna panelen för stödanteckningar Ctrl + Alt + Skift + s 
Öppna panelen för animationer  ⌘/Ctrl + Alt + Skift + b

grått fält

Kortkommandon i Google Meet

Obs! Visa en fullständig lista med kortkommandon genom att öppna Google Meet och trycka på Skift + ?

" "
Tillgänglig information (skärmläsare krävs) Mac Windows/Chrome OS
Visa vem som talar Ctrl + + s Ctrl + Alt + s
Presentera aktuell information om rummet Ctrl + + i Ctrl + Alt + i
Meddela nyligen mottagna reaktioner Ctrl + ⌘ + x Ctrl + Alt + x
" "
Möteskontroller Mac Windows/Chrome OS
Visa eller dölj textning c c
Aktivera eller inaktivera kameran + e Ctrl + e
Stäng av eller slå på mikrofonen + d Ctrl + d
Öka antalet deltagarrutor Ctrl + + k Ctrl + Alt + k
Minska antalet deltagarrutor Ctrl + + j Ctrl + Alt + j
Visa eller dölj mötets chattfönster Ctrl + ⌘ + c Ctrl + Alt + c
Visa eller dölj deltagare Ctrl + ⌘ + p Ctrl + Alt + p
Räck upp eller ta ned handen Ctrl + ⌘ + h Ctrl + Alt + h
Minimera eller visa videon Ctrl + ⌘ + m Ctrl + Alt + m
Tryck för att tala Tryck på och håll ned blanksteg Tryck på och håll ned blanksteg
" "

grått fält

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny