การแจ้งเตือน

หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เคล็ดลับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google Workspace

ในหน้านี้


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมด

กรองข้อมูลในสเปรดชีต

" "

หากทำงานกับสเปรดชีตในชีตร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถสร้างมุมมองตัวกรองที่เปลี่ยนเฉพาะมุมมองข้อมูลของคุณเท่านั้นได้ หรือคุณสามารถสร้างตัวกรองที่ผู้ทํางานร่วมกันใช้ได้เช่นกัน

คุณจะบันทึกและตั้งชื่อมุมมองตัวกรองหลายรายการเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและจัดเรียงได้ในภายหลัง นอกจากนี้คุณยังแชร์มุมมองตัวกรองเพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันทีอีกด้วย

 • แชร์ลิงก์มุมมองตัวกรองอื่นกับผู้อื่นเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
 • บันทึกและตั้งชื่อมุมมองตัวกรองหลายรายการเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและจัดเรียงได้ในภายหลัง
 • ทำสำเนาหรือสร้างมุมมองอื่นที่มีกฎเหมือนกัน
 • หากไม่มีสิทธิ์แก้ไขสเปรดชีต แต่ยังต้องการกรองหรือจัดเรียงข้อมูล ให้สร้างมุมมองตัวกรองชั่วคราว
ดูวิธีการ

สร้างมุมมองตัวกรองที่คุณเห็นคนเดียว

ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถกรองข้อมูลโดยให้มีผลเฉพาะกับมุมมองของคุณในสเปรดชีตได้ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงมุมมองตัวกรองโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกข้อมูล จากนั้น มุมมองตัวกรอง จากนั้น สร้างมุมมองตัวกรองใหม่
 3. จัดเรียงและกรองข้อมูล
 4. หากต้องการบันทึกมุมมองตัวกรอง ให้คลิกบันทึกมุมมองที่ด้านขวาบน
 5. คลิกบันทึก

สร้างตัวกรองที่ผู้ทำงานร่วมกันสามารถดูได้

สำคัญ: เมื่อคุณเพิ่มตัวกรอง ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงสเปรดชีตจะเห็นตัวกรองนั้นด้วย ทุกคนที่มีสิทธิ์แก้ไขสเปรดชีตจะแก้ไขตัวกรองได้

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. หากต้องการสร้างตัวกรอง ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • เลือกช่วงของเซลล์ แล้วคลิกข้อมูล จากนั้น สร้างตัวกรอง 
  • คลิกขวาที่เซลล์หรือช่วงของเซลล์ แล้วคลิกสร้างตัวกรอง
 3. หากต้องการดูตัวเลือกของตัวกรอง ให้ไปที่ด้านบนของช่วง แล้วคลิกตัวกรอง รายการตัวกรอง
  • กรองตามเงื่อนไข: เลือกเงื่อนไขหรือเขียนสูตรที่กำหนดเอง

   ตัวอย่างสูตรที่กำหนดเอง

   ค้นหาค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วงข้อมูล
   • เลือกสูตรที่กำหนดเองคือ
   • พิมพ์ =COUNTIF(data_range, data_range)=1
   ค้นหาข้อความที่ตรงกับ "Good" หรือ "Great" ภายในช่วงข้อมูล
   • เลือกสูตรที่กำหนดเองคือ
   • พิมพ์ =OR(REGEXMATCH(data_range, "Good"), REGEXMATCH(data_range, "Great"))
  • กรองตามค่า: หากต้องการซ่อนจุดข้อมูล ให้ยกเลิกการเลือกช่องถัดจากจุดข้อมูลแล้วคลิกตกลง
   • หากต้องการสร้างตัวกรองและกรองตามค่าเซลล์ ให้คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิกกรองตามค่าเซลล์
  • ค้นหา: ค้นหาจุดข้อมูลโดยพิมพ์ในช่องค้นหา
  • กรองตามสี: เลือกข้อความหรือสีเติมที่ต้องการกรอง คุณกรองตามสีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้ แต่สลับสีไม่ได้
 4. หากต้องการนำตัวกรองออก ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกข้อมูล จากนั้น นำตัวกรองออก
  • คลิกขวาที่เซลล์ใดก็ได้ แล้วคลิกนำตัวกรองออก

เมื่อกรองแล้ว ผู้ใช้จะเห็นจำนวนแถวที่แสดงจากแถวทั้งหมดในตารางที่ด้านขวาล่าง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

แปลงข้อมูลเป็นตาราง

" "

ตารางใน Google ชีตช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างข้อมูลและลดความจำเป็นที่จะต้องจัดรูปแบบ ป้อนข้อมูล และอัปเดตข้อมูลซ้ำๆ ด้วยการใช้รูปแบบและโครงสร้างกับช่วงข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ตารางเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามและจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ เช่น

 • การติดตามโปรเจ็กต์
 • การวางแผนกิจกรรม
 • การจัดการสินค้าคงคลัง

ตารางประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้

 • คุณสามารถกำหนดประเภทคอลัมน์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคอลัมน์ได้ โดยตารางจะตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณป้อนสอดคล้องกัน
 • คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเมนูแบบรวม คุณจึงสามารถจัดการการตั้งค่าระดับตารางจากเมนูและดำเนินการต่างๆ เช่น สร้างมุมมองตัวกรองสำหรับตารางได้
 • คุณสามารถแทรกองค์ประกอบที่ใช้สร้างสรรค์ซึ่งจัดรูปแบบและจัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว
ดูวิธีการ

แปลงข้อมูลที่มีอยู่เป็นตาราง

 1. เปิดชีตในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกช่วงของเซลล์ซึ่งจะเป็นเซลล์ว่างหรือมีข้อมูลก็ได้
 3. ในแถบเมนู ให้คลิกรูปแบบ จากนั้น แปลงเป็นตาราง
 4. เลือกประเภทคอลัมน์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคอลัมน์

ใช้มุมมองตาราง

เมื่อใช้มุมมอง คุณจะดูข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่ผู้อื่นเห็นในชีต คุณสามารถใช้มุมมองเพื่อแสดงหรือซ่อนแถวที่ต้องการ รวมถึงใช้การกำหนดค่าอื่นๆ เพื่อจัดการวิธีแสดงข้อมูลออกมาเป็นภาพ

แต่ละมุมมองจะมีการกำหนดค่าเฉพาะตัวสำหรับกรองและจัดเรียงข้อมูล

 • หากต้องการสร้างมุมมองใหม่ ให้คลิกเมนูตาราง แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
  • สร้างมุมมอง "จัดกลุ่มตาม"
   • มุมมองนี้ช่วยให้คุณดูแถวที่จัดกลุ่มไว้ด้วยกันตามช่องที่คุณเลือกได้
  • สร้างมุมมองตัวกรอง

หมายเหตุ: มุมมองชั่วคราวจะหายไปหลังจากรีเฟรชสเปรดชีต

 • หากต้องการใช้มุมมองที่มีอยู่ ให้คลิกเมนูตาราง   จากนั้น ชื่อมุมมองที่มีอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

 

สรุปข้อมูลด้วยตาราง Pivot

" "

ตาราง Pivot ในชีตช่วยให้คุณสรุปข้อมูล ค้นหารูปแบบ และจัดระเบียบข้อมูลใหม่ได้ โดยเพิ่มตาราง Pivot ตามคำแนะนำใน Google ชีตหรือสร้างตารางด้วยตนเองก็ได้ หลังจากสร้างตาราง Pivot แล้ว คุณจะเพิ่มและย้ายข้อมูล เพิ่มตัวกรอง เจาะลึกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล และวิธีอื่นๆ ได้

 • สรุปแถวของข้อมูลหลายรายการ เช่น ยอดขายในแต่ละปีที่แบ่งตามภูมิภาค
 • เจาะลึกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละภูมิภาค โดยใช้ตาราง Pivot เพื่อดูยอดขายทั้งหมดของแต่ละภูมิภาค จากนั้นให้แสดงรายละเอียดของแต่ละรายการและยอดขายสำหรับภูมิภาคนั้นๆ
 • ลองใช้เลย: เทมเพลตของตาราง Pivot
ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลต้นฉบับที่ต้องการใช้ สำคัญ: แต่ละคอลัมน์จะต้องมีส่วนหัว
 3. คลิกแทรก จากนั้น ตาราง Pivot ในเมนูด้านบน คลิกชีตของตาราง Pivot ถ้ายังไม่ได้เปิด
 4. คลิกเพิ่มแล้วเลือกค่า ในแผงด้านข้างถัดจาก "แถว" หรือ "คอลัมน์"
  • บางครั้งคุณจะเห็นตาราง Pivot ที่แนะนำตามข้อมูลที่เลือก หากต้องการเพิ่มตาราง Pivot ให้เลือกตาราง Pivot ในส่วน "แนะนำ"
  • ระบบจะแทรกคําแนะนําของตาราง Pivot ที่มีความเชื่อมั่นสูงโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างตาราง Pivot
  • วิธีปิดคำแนะนำตาราง Pivot
   1. คลิกเครื่องมือจากนั้น เติมข้อความอัตโนมัติที่ด้านบน
   2. ปิดตัวเลือกเปิดใช้คำแนะนําตาราง Pivot
 5. คลิกเพิ่ม จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการดูเหนือแถวหรือคอลัมน์ ในแผงด้านข้างถัดจาก "ค่า"
 6. คุณจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงรายการ การจัดเรียง การสรุป หรือการกรองข้อมูลได้ คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

 

แสดงข้อมูลออกมาเป็นภาพด้วยแผนภูมิ

" "

สรุปข้อมูลในสเปรดชีตด้วยแผนภูมิ

 • สร้างข้อมูลให้เป็นภาพเพื่อให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
 • สร้างแผนภูมิตามข้อมูลที่ใช้ได้ในรายงานและงานนำเสนอ

ดูวิธีการ

สร้างแผนภูมิ

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีตจากคอมพิวเตอร์
 2. เลือกเซลล์ที่ต้องการให้แสดงข้อมูลในแผนภูมิ
 3. คลิกแทรก จากนั้น แผนภูมิ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

แทรกแผนภูมิในงานนำเสนอ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือ Google สไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกแทรก จากนั้น แผนภูมิ จากนั้น จากชีต
 3. คลิกสเปรดชีตที่มีแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเลือก
 4. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม
  • หากไม่ต้องการให้แผนภูมิลิงก์กับสเปรดชีต ให้ยกเลิกการเลือก "ลิงก์กับสเปรดชีต"
 5. คลิกนำเข้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

 

ไปยังส่วนต่างๆ ของข้อมูลด้วยลิงก์

" "

เพิ่มลิงก์เพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของข้อมูลในชีตได้ง่ายๆ เมื่อคลิกลิงก์ ระบบจะนำไปยังช่วงเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น คุณอาจลิงก์สรุปตารางยอดขายกับข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการไฮไลต์

ดูวิธีการ

ลิงก์กับช่วงของเซลล์

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีต
 2. เลือกเซลล์ที่ต้องการลิงก์
 3. คลิกแทรก จากนั้น ลิงก์
 4. คลิกเลือกช่วงเซลล์ที่จะลิงก์ ตาราง 
 5. เลือกช่วงของเซลล์ที่จะลิงก์ด้วย
 6. คลิกตกลง
 7. คลิกใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

 

ค้นหาชุดข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย QUERY

" "

เมื่อคุณมีข้อมูลจำนวนมากในสเปรดชีต การค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาอาจเป็นเรื่องยาก กรอง จัดเรียง เพิ่ม และยืนยันค่าในข้อมูลของคุณด้วยฟังก์ชัน QUERY ในชีต

ดูวิธีการ
 1. เปิดสเปรดชีตในชีต
 2. พิมพ์ =QUERY ในเซลล์ว่าง
 3. ในวงเล็บ ให้เพิ่มข้อกำหนดต่อไปนี้โดยคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค
  • ดำเนินการค้นหาในช่วงเซลล์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค
  • ใช้ข้อความค้นหาที่เฉพาะเจาะจง (โดยใช้ภาษาการค้นหาของ Google Visualization API)
  • (ไม่บังคับ) พิมพ์ตัวเลขสำหรับจำนวนแถวส่วนหัวที่ด้านบนของข้อมูล
 4. กด Enter

โปรดดูข้อมูลและตัวอย่างเพิ่มเติมที่หัวข้อการค้นหาในศูนย์ช่วยเหลือสำหรับเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

 

คำนวณอย่างรวดเร็วด้วยสูตร

" "

หากต้องการดูค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด หรือค่าต่ำสุดในชุดข้อมูล ให้ใช้ฟังก์ชันในชีตเพื่อคำนวณค่าเหล่านี้ทันที สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน ให้ติดตามราคาหุ้นที่เฉพาะเจาะจงและดูการเปลี่ยนแปลง หรือคาดการณ์แนวโน้มของหุ้นในอนาคตโดยใช้ฟังก์ชัน GOOGLEFINANCE

ดูวิธีการที่ศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไข Google เอกสาร

 

ตรึงส่วนหัวเมื่อเลื่อน

" "

การทำงานกับแผนโครงการโดยละเอียดกับทีมหรือการป้อนข้อมูลจำนวนมากสำหรับบัญชีของคุณ เก็บส่วนหัวของคอลัมน์ไว้ในชีตเพื่อให้คุณทราบข้อมูลที่คุณกำลังดูอยู่เสมอ

ตัวเลือกที่ 1 ถึง 5 ที่แมปไว้ในแผ่นงาน

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเริ่มต้นใช้งานชีตสำหรับ Google Workspace

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก