Avisering

Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

Tips för att analysera data

Produktivitetsguide för Google Workspace

På den här sidan


               

Vill du ha avancerade Google Workspace-funktioner för företaget?

Prova Google Workspace i dag!

 

 

Utöka alla  |  Komprimera alla

Filtrera data i ett kalkylark

” ”

Om du arbetar med ett kalkylark i Kalkylark med andra personer kan du skapa en filtervy som bara ändrar din datavy. Du kan även skapa filter som redigeringsbehöriga kan använda.

Du kan spara och ange namn på flera filtervyer för snabb åtkomst och sortering senare. Du kan också dela vyerna så att andra direkt ser den mest relevanta informationen.

 • Dela olika filtervylänkar med olika personer så att varje person ser den mest relevanta informationen.
 • Spara och ange namn på flera filtervyer för snabb åtkomst och sortering senare.
 • Gör en kopia eller skapa ytterligare en vy med liknande regler.
 • Har du inte redigeringsåtkomst till ett kalkylark men vill ändå filtrera eller sortera? Skapa en tillfällig filtervy.
Läs mer

Skapa en filtervy som bara visas för dig

På en dator kan du filtrera data så att filtrerad data endast gäller vyn för kalkylarket. Ändringarna i filtervyn sparas automatiskt.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Data följt av Filtervyer och sedan Skapa ny filtervy.
 3. Sortera och filtrera data.
 4. Stäng filtervyn genom att klicka på Stäng Stäng uppe till höger.
 5. Din filtervy sparas automatiskt.

Skapa ett filter som redigeringsbehöriga kan se

Viktigt! När du lägger till ett filter ser även alla med åtkomst till kalkylarket filtret. Alla som har behörighet att redigera kalkylarket kan nu byta filtret.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Välj ett alternativ om du vill skapa ett filter:
  • Markera ett cellområde och klicka sedan på Data följt av Skapa ett filter
  • Högerklicka på en cell eller ett cellintervall och klicka sedan på Skapa ett filter.
 3. Om du vill se filteralternativ klickar du på Filter Filterlista överst i intervallet.
  • Filtrera efter villkor: Välj villkor eller skriv egna anpassade formler.

   Exempel på anpassade formler

   Hitta unika värden i ett dataintervall
   • Välj Anpassad formel är
   • Skriv =COUNTIF(data_range, data_range)=1
   Hitta text som matchar Bra eller Bäst inom ett dataintervall
   • Välj Anpassad formel är
   • Skriv =OR(REGEXMATCH(data_range, "Bra"), REGEXMATCH(data_range, "Bäst"))
  • Filtrera efter värden: Om du vill dölja datapunkter avmarkerar du rutan bredvid datapunkten och klickar på OK.
   • Om du vill skapa ett filter och filtrera efter cellvärde högerklickar du på en cell och klickar sedan på Filtrera efter cellvärde.
  • Sök: Sök efter datapunkter genom att skriva i sökrutan.
  • Filtrera efter färg:  Välj vilken text eller fyllningsfärg du vill filtrera efter. Du kan sortera efter villkorsbaserade formateringsfärger, men inte alternerande färger.
 4. Välj ett alternativ för att ta bort filtret:
  • Klicka på Data följt av Ta bort filter.
  • Högerklicka på en cell och klicka sedan på Ta bort filter.

När de har filtrerats kan användarna nere till höger se antalet rader som visas av det totala antalet rader i tabellen.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

 

Sammanfatta data med pivottabeller

” ”

Pivottabeller i Kalkylark hjälper dig att sammanfatta data, hitta mönster och omorganisera information. Du kan lägga till pivottabeller baserat på förslag i Google Kalkylark eller skapa dem manuellt. När du har skapat en pivottabell kan du lägga till och flytta data, lägga till ett filter, visa detaljer om en beräkning, gruppera data med mera.

 • Sammanfattar tusentals datarader, till exempel försäljning per år indelat efter region.
 • Visa detaljer för att analysera en region. Använd en pivottabell för att se totalsumman av varje regions försäljning. Få sedan du en uppdelning av individer och deras försäljning för regionen.
 • Testa nu: Mall över pivottabeller
Läs mer
 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera cellerna med källdata som du vill använda. Viktigt: Varje kolumn måste ha en rubrik.
 3. På menyn högst upp klickar du på Infoga följt av Pivottabell. Klicka på arket med pivottabellen om det inte redan är öppet.
 4. I sidpanelen bredvid Rader eller Kolumner klickar du på Lägg till och väljer sedan ett värde.
 5. I sidopanelen, bredvid Värden, klickar du på Lägg till och väljer sedan ett värde som du vill se över raderna eller kolumnerna.
 6. Du kan ändra hur data i listan sorteras, sammanfattas eller filtreras. Bredvid det du vill ändra klickar du på nedåtpilen Nedåtpil.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

 

Visualisera data med diagram

” ”

Sammanfatta data i kalkylarket med ett diagram.

 • Visualisera din data så att andra kan förstå den snabbt.
 • Skapa diagram baserat på din data som du kan använda i rapporter och presentationer.

Läs mer

Skapa ett diagram

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera de celler du vill inkludera i diagrammet.
 3. Klicka på Infoga följt av Diagram.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

Infoga ett diagram i presentationen

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Infoga följt av Diagram följt av Från Kalkylark.
 3. Klicka på kalkylarket med diagrammet du vill lägga till och klicka sedan på Välj.
 4. Klicka på diagrammet som du vill lägga till.
  • Om du inte vill att diagrammet ska länkas till kalkylarket avmarkerar du Länka till kalkylark.
 5. Klicka på Importera.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

 

Navigera i data med länkar

” ”

Gör det enkelt att navigera i din data i Kalkylark genom att lägga till länkar. Om du klickar på länken kan du gå direkt till ett visst cellintervall. Du kan till exempel länka en översikt över en försäljningstabell till relevant ekonomisk data som du vill lyfta fram.

Läs mer

Länka till ett cellområde

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera cellen som du vill länka.
 3. Klicka på Infoga följt av Länk.
 4. Klicka på Markera ett cellområde att länka Rutnät.
 5. Markera cellintervallet som du vill länka till.
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på Verkställ.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

 

Söka i stora dataset med QUERY

” ”

När du har stora mängder data i kalkylarket kan det vara svårt att hitta det du söker. Filtrera, sortera, lägg till och verifiera värden i din data med QUERY-funktionen i Kalkylark.

Läs mer
 1. Öppna ett kalkylark i Kalkylark.
 2. I en tom cell skriver du = QUERY.
 3. Inom en parentes lägger du till följande specifikationer avgränsade med ett kommatecken:
  • Cellintervallet, avgränsat med ett kolon, som sökningen ska göras på.
  • Specifik sökning som ska utföras (med hjälp av Google Visualization API Query Language).
  • (Valfritt) Skriv en siffra för antalet rubrikrader högst upp i din data.
 4. Tryck på Retur.

Mer information och fler exempel finns i QUERY i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare.

 

Göra snabba beräkningar med formler

” ”

Vill du hitta de genomsnittliga, maximala eller minimala värdena i ett dataset? Använd en funktion i Kalkylark för att direkt beräkna dessa värden. Håll reda på specifika aktiekurser och se ändringar för att göra finansiella analyser. Du kan även förutsäga framtida aktietrender med hjälp av GOOGLEFINANCE-funktionen.

Läs mer i hjälpcentret för Google Dokumentredigerare

 

Låsa rubriker vid scrollning

” ”

Jobbar du med en detaljerad projektplan med ditt team eller anger du en stor mängd data för dina konton? Låt kolumnrubrikerna vara fasta i Kalkylark så att du alltid vet vilka uppgifter du tittar på.

Alternativ 1 till 5 mappade på ett arbetsblad.

Läs mer i Kom igång med Kalkylark för Google Workspace

Relaterade ämnen


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
7336466253768216316
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true