การแจ้งเตือน

หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

Apple iOS

ตั้งค่า Google Workspace ในอุปกรณ์ iOS

คุณจะตั้งค่า Google Workspace ในอุปกรณ์ iOS ให้เข้าถึงบัญชีที่ทำงานหรือบัญชีโรงเรียนได้หากองค์กรของคุณอนุญาต คุณจะใช้อุปกรณ์ส่วนตัวหรืออุปกรณ์ที่องค์กรมอบให้ก็ได้

ข้อกำหนด

 • เวอร์ชัน iOS ขั้นต่ำขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้
  • iOS 15.5 ขึ้นไปหากผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลงานในอุปกรณ์เท่านั้น
  • iOS 12 ขึ้นไปหากผู้ดูแลระบบจัดการอุปกรณ์ทั้งเครื่องและคุณต้องติดตั้งแอป Google Device Policy
  • iOS 10 ขึ้นไปหากผู้ดูแลระบบไม่ต้องให้คุณติดตั้งแอป Google Device Policy 
 • บัญชี Google Workspace
 • บัญชี iTunes
 • Safari เวอร์ชันที่ใช้งานอยู่
  (เปิดใช้ Safari ในการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ Settingsจากนั้นGeneralจากนั้นRestrictions)

คุณต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ประเภทใด

ตั้งค่าอุปกรณ์ส่วนตัว

หากคุณใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการทำงาน ถือว่าคุณอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบควบคุมข้อมูลและฟีเจอร์บางอย่างในอุปกรณ์ได้ ขั้นตอนในการตั้งค่าอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าการลงทะเบียน iOS ดังนี้

 • การลงทะเบียนผู้ใช้ (เบต้า) - ช่วยให้ผู้ดูแลระบบแยกข้อมูลงานและข้อมูลส่วนตัวในอุปกรณ์ออกจากกัน โดยผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ควบคุมแอปงานและข้อมูลได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังอาจตั้งค่าการลงทะเบียนผู้ใช้ที่อิงตามบัญชี เพื่อให้คุณเพิ่มบัญชีในการตั้งค่า iOS และลงทะเบียนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติได้
 • การลงทะเบียนอุปกรณ์ - ระบบจะไม่แยกข้อมูลงานและข้อมูลส่วนตัวออกจากกันในอุปกรณ์ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์ควบคุมอุปกรณ์มากขึ้น

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

 • คุณตั้งค่าอุปกรณ์ได้มากกว่า 1 วิธี โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณควรปฏิบัติตาม
 • หากคุณใช้อุปกรณ์ในการทำงานอยู่แล้ว ให้ยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีจากแอป Device Policy และนำแอปออกจากอุปกรณ์ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อจัดการแอป Device Policy

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มบัญชี Google Workspace ลงในอุปกรณ์

ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมดยุบทั้งหมด

การลงทะเบียนผู้ใช้ (เบต้า)

เพิ่มบัญชีในการตั้งค่า iOS (การลงทะเบียนจากบัญชี)
 1. ในอุปกรณ์ iOS ให้แตะ Settingsจากนั้นGeneralจากนั้นVPN & Device Managementจากนั้นSign In to Work or School Account
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google Workspace

ระบบจะติดตั้งแอป Google Device Policy และโปรไฟล์การกำหนดค่าในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้แตะ Google Device Policy เพื่อดาวน์โหลดแอปที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติให้ใช้สำหรับงานได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อดาวน์โหลดแอปงานที่ได้รับอนุมัติในอุปกรณ์ iOS

เพิ่มบัญชีในแอป Google (การลงทะเบียนจากโปรไฟล์)
 1. เปิด App Store ในอุปกรณ์ iOS และค้นหาแอป Google ที่ต้องการ เช่น Gmail
 2. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
  คุณอาจต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่าน
 3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิด Gmail
 4. แตะลงชื่อเข้าใช้จากนั้นGoogleจากนั้นถัดไป
 5. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google Workspace
  บัญชี Google Workspace คือบัญชีที่คุณใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน
 6. หากต้องการรับการแจ้งเตือนจาก Gmail ให้แตะอนุญาต
 7. หากระบบแจ้งให้ดาวน์โหลดโปรไฟล์การกำหนดค่า ให้แตะถัดไปหรือเลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการให้ผู้ดูแลระบบจัดการอุปกรณ์เครื่อง ให้แตะดำเนินการลงทะเบียนอุปกรณ์ต่อ
  • หากต้องการให้ผู้ดูแลระบบจัดการเฉพาะแอปและข้อมูลงาน ให้แตะดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้ต่อ
 8. ทำตามข้อความแจ้งเพื่อดาวน์โหลดโปรไฟล์การกำหนดค่าและไปที่ขั้นตอนที่ 3

การลงทะเบียนอุปกรณ์

วิธีที่คุณเพิ่มบัญชีจะขึ้นอยู่กับแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน

ฉันต้องการใช้แอป Google (เช่น Gmail)
 1. เปิด App Store ในอุปกรณ์ iOS และค้นหาแอป Google ที่ต้องการ เช่น Gmail
 2. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
  คุณอาจต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่าน
 3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิด Gmail
 4. แตะลงชื่อเข้าใช้จากนั้นGoogleจากนั้นถัดไป
 5. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google Workspace
  บัญชี Google Workspace คือบัญชีที่คุณใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน
 6. หากต้องการรับการแจ้งเตือนจาก Gmail ให้แตะอนุญาต

ขั้นตอนถัดไป

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบจัดการอุปกรณ์

 • หากเปิด Gmail และเห็นอีเมลของที่ทำงาน คุณก็เริ่มใช้แอปได้เลยทันที 
 • หากคุณเห็นข้อความแจ้งให้ติดตั้งแอป Google Device Policy ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 
 • หากระบบแจ้งให้ติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า ให้เลือกตัวเลือกและไปที่ขั้นตอนที่ 3 ดังนี้
  • แตะถัดไป
  • หากต้องการให้ผู้ดูแลระบบจัดการอุปกรณ์เครื่อง ให้แตะดำเนินการลงทะเบียนอุปกรณ์ต่อ
  • หากต้องการให้ผู้ดูแลระบบจัดการเฉพาะแอปและข้อมูลงาน ให้แตะดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้ต่อ
ฉันต้องการใช้แอป iOS

หากผู้ดูแลระบบอนุญาต คุณจะซิงค์อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อของ Google Workspace กับแอปที่ตรงกันในอุปกรณ์ iOS ของคุณได้ รวมทั้งยังดึงข้อมูลอีเมลจากบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน ตรวจสอบกิจกรรมใน Google ปฏิทิน และดู Google Contacts ในแอป iOS ที่ตรงกันได้อีกด้วย

หากต้องการเพิ่มบัญชี Google Workspace ลงในแอป Mail ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดการตั้งค่าในอุปกรณ์ iOS
 2. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ตามเวอร์ชัน iOS ของคุณ
  • แตะ Mailจากนั้นAccountsจากนั้นAdd Account
  • แตะ Passwords & Accountsจากนั้นAdd Account
 3. แตะ Google
 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google Workspace
  บัญชี Google Workspace คือบัญชีที่คุณใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน
 5. ปิดการตั้งค่าและเปิดแอป Mail

ขั้นตอนถัดไป

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบจัดการอุปกรณ์

 • หากเปิดแอป Mail และเห็นอีเมลของที่ทำงาน คุณก็เริ่มใช้แอป iOS ทำงานได้เลยทันที 
 • หากไม่เห็นอีเมลของที่ทำงานในแอป Mail ผู้ดูแลระบบอาจกำหนดให้คุณใช้แอป Google โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบและลองทำตามขั้นตอนในหัวข้อฉันต้องการใช้แอป Google

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งแอป Google Device Policy

ระบบอาจแจ้งให้คุณติดตั้งแอป Google Device Policy เพื่อให้ข้อมูลขององค์กรปลอดภัยในกรณีต่อไปนี้

 • ผู้ดูแลระบบบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ผู้ดูแลระบบต้องการจัดการแอปของบริษัทในอุปกรณ์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • คุณพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีงานผ่านแอปของบริษัทอื่น 

ติดตั้งแอป Device Policy

 1. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากอุปกรณ์แจ้งให้คุณติดตั้งแอป ให้แตะ App Store
  • หากไม่เห็นข้อความแจ้ง ให้เปิด App Store และค้นหา Google Device Policy 
 2. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
  คุณอาจต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่าน
 3. เปิด Google Device Policy อ่านและเลื่อนดูหน้าจอข้อมูล แล้วแตะถัดไป
 4. หากต้องการรับการแจ้งเตือนจากแอป (แนะนำ) ให้แตะอนุญาต
 5. แตะเริ่มต้นใช้งานแล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google Workspace
  บัญชี Google Workspace คือบัญชีที่คุณใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน 
 6. แตะยอมรับเพื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ 
 7. แตะดาวน์โหลด จากนั้น ทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า

หากเห็นข้อความแจ้งเตือนของ Device Policy ที่ขอให้คุณติดตั้งโปรไฟล์ความปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ระบบอาจแจ้งให้คุณติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ในอุปกรณ์ โดยโปรไฟล์นี้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบปกป้องข้อมูลขององค์กรในอุปกรณ์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่า

 1. แตะอนุญาตเพื่อดาวน์โหลดโปรไฟล์การกำหนดค่า
 2. แตะปิดจากนั้นเปิดแอปการตั้งค่า
 3. หากคุณทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนจากโปรไฟล์ก่อนหน้านี้แล้ว ให้แตะทั่วไปจากนั้นVPN และการจัดการอุปกรณ์
 4. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ
  • แตะทั่วไปจากนั้นโปรไฟล์จากนั้นโปรไฟล์ Google Apps Device Policy
  • แตะโปรไฟล์ที่ดาวน์โหลด
 5. แตะติดตั้ง
 6. เมื่อระบบแจ้ง ให้ป้อนรหัสผ่านของอุปกรณ์แล้วแตะติดตั้ง
 7. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ
  • แตะติดตั้งจากนั้นเชื่อถือ
  • แตะต่อไปจากนั้นลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีงาน
 8. แตะเสร็จสิ้นหรือดำเนินการต่อ หากผู้ดูแลระบบต้องอนุมัติอุปกรณ์ ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลของที่ทำงานหรือโรงเรียนที่คุณใช้
 9. หากเห็นข้อความแจ้งให้ติดตั้งแอป Google Device Policy ให้แตะติดตั้งแล้วทำตามข้อความแจ้ง โปรดดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2
 10. ปิดแอปการตั้งค่า

หากต้องการดาวน์โหลดแอปงาน ให้เปิด Google Device Policy จากนั้นแตะเมนู จากนั้นแอป

 ตั้งค่าอุปกรณ์ของบริษัท

หากคุณใช้อุปกรณ์ของบริษัททำงาน ผู้ดูแลระบบไอทีจะเป็นผู้จัดการอุปกรณ์ โดยจะมีการกำหนดค่าอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าโดยใช้การตั้งค่าที่บริษัทเลือก ผู้ดูแลระบบของคุณจะควบคุมฟีเจอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์ได้ เช่น อนุญาตให้คุณเข้าถึง Apple App Store หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้หรือไม่

ก่อนเริ่มต้น: หากองค์กรมอบหมายอุปกรณ์ให้คุณซึ่งใช้งานอยู่แล้ว คุณต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

ตั้งค่าอุปกรณ์

 1. เปิดอุปกรณ์
 2. ทำตามคำแนะนำเพื่อกำหนดภาษาที่ต้องการ เชื่อมต่อกับเครือข่าย W-Fi และสร้างรหัสผ่านสำหรับอุปกรณ์
 3. ในหน้าจอการจัดการระยะไกล ให้แตะถัดไป
 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ส่วนตัวและตั้งค่าความปลอดภัยของ Apple เมื่อระบบแจ้ง

  หากคุณใช้ Apple ID ที่คุณเคยนำไปใช้กับโซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ตัวอื่น แอป Google Device Policy อาจติดตั้งไม่ได้ คุณต้องใช้ Apple ID รหัสอื่น หากคุณเริ่มการตั้งค่าแล้วไม่สมบูรณ์ คุณต้องรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นแล้วเริ่มการตั้งค่าใหม่โดยใช้รหัสอื่น

  หากคุณใช้ Apple ID รหัสใหม่ ให้ดำเนินการตั้งค่ารหัสใหม่ให้เสร็จสิ้นใน iTunes Store โดยดำเนินการดังนี้

  1. รีสตาร์ทอุปกรณ์ เมื่อได้รับแจ้งให้ติดตั้งแอป Device Policy ให้คลิกติดตั้ง แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่าน
  2. หากได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้ Apple ID เป็นครั้งแรกใน iTunes Store ให้คลิกยกเลิกหรือตรวจสอบ
  3. เปิดแอป iTunes Store
  4. แตะ Apple IDจากนั้นดู Apple ID
  5. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่าน จากนั้นตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยที่อยู่สําหรับการเรียกเก็บเงิน
  6. ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นแล้วใช้ Apple ID รหัสเดียวกันเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์อีกครั้ง แอป Google Device Policy จะติดตั้งระหว่างการตั้งค่า

  หากคุณพยายามทำการกู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iCloud ระหว่างการตั้งค่า คุณอาจไม่สามารถใช้แอปในอุปกรณ์ของคุณ เราขอแนะนำให้ข้ามตัวเลือกการกู้คืน แอปส่วนตัวของคุณจะไม่ทำการตั้งค่าอัตโนมัติในอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเพิ่มบัญชีสำหรับแอปส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะซิงค์เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

  หากการตั้งค่าไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้รีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นแล้วทำการตั้งค่าใหม่ 

 5. รอสักครู่ให้แอป Google Device Policy ติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณ
 6. เปิด Google Device Policy แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google Workspace
  บัญชี Google Workspace คือบัญชีที่คุณใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน 
 7. แตะยอมรับเพื่อยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ
 8. ทำตามคำแนะนำเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

หากต้องการดาวน์โหลดแอปงาน ให้เปิด Google Device Policy จากนั้นแตะเมนู จากนั้นแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก