Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

E-mails, agenda's en contacten van G Suite bekijken in iOS

Dit artikel is bestemd voor G Suite-gebruikers met beheerde Apple® iOS®-apparaten. Andere gebruikers bekijken Sync your mail, contacts, calendar, and more (Uw e-mails, contacten, agenda en meer synchroniseren).

U kunt uw e-mails, agenda's en contacten van G Suite bekijken op uw iOS-apparaat. U ziet dan dezelfde e-mails, afspraken en contacten op uw telefoon, tablet en computer. Nadat u bent ingelogd bij de mobiele G Suite-app met uw G Suite-account, wordt uw apparaat geregistreerd voor mobiel beheer door uw organisatie.  

Er zijn twee manieren om uw G Suite-gegevens te bekijken op uw iOS-apparaat. Afhankelijk van het beleid van uw organisatie kunt u worden gevraagd een beveiligingsprofiel te installeren op uw apparaat. Met dit profiel kan uw beheerder uw apparaat op afstand beheren. Hij kan bijvoorbeeld wachtwoordvereisten instellen of uw apparaat op afstand wissen als u het kwijtraakt of als het wordt gestolen. Zie Hoe uw iOS-apparaat wordt beheerd voor meer informatie.

Optie 1: Mobiele Google-apps gebruiken (aanbevolen)

Met mobiele Google-apps kunt u op uw iOS-apparaat de e-mails en agenda-afspraken van uw werk of school bekijken.

 1. Installeer de Gmail- of Google Agenda-app uit de Apple App Store®.
 2. Open de app en log in met uw G Suite-account.
 3. Volg de stappen om het beveiligingsprofiel voor apparaatbeleid in te stellen indien daarom wordt gevraagd. Zie Hoe het apparaatbeheerprofiel werkt voor meer informatie.

Afhankelijk van hoe uw beheerder uw account heeft geconfigureerd, kunnen uw e-mails, agenda-afspraken en contacten ook worden gesynchroniseerd met de overeenkomende iOS-apps op uw apparaat. U kunt dit indien gewenst uitschakelen. Zie Kiezen welke services worden gesynchroniseerd voor meer informatie.

Optie 2: De iOS-apps op uw apparaat gebruiken

U kunt uw e-mails, agenda's en contacten van G Suite synchroniseren met de overeenkomende apps op uw iOS-apparaat. U ziet dan uw werk- of schoolmails in de Mail-app, uw afspraken in de Agenda-app en uw contacten in de contactenlijst op uw iOS-apparaat.

De manier waarop u uw e-mails, agenda's en contacten synchroniseert, hangt af van hoe uw beheerder uw G Suite-account heeft geconfigureerd. U moet inloggen bij een Google-app, zoals de Google Device Policy-app, of een Exchange-account instellen. Vraag uw beheerder welke methode u moet gebruiken.

Eerst inloggen op uw account bij een Google-app

Als uw beheerder automatisch uw hele G Suite-account heeft laten synchroniseren met uw apparaat, worden uw e-mails, agenda's en contacten automatisch gesynchroniseerd met uw iOS-apps wanneer u bent ingelogd bij een Google-app. Als u nog geen Google-app op uw apparaat heeft, zoals Gmail, kunt u de Google Device Policy-app installeren uit de App Store.

 1. Open de Google-app op uw iOS-apparaat en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord van G Suite.
 2. Tik indien hierom wordt gevraagd op Accepteren om akkoord te gaan met de servicevoorwaarden.
 3. Volg de stappen om het beveiligingsprofiel voor apparaatbeleid in te stellen indien daarom wordt gevraagd. Zie Hoe het apparaatbeheerprofiel werkt voor meer informatie.
 4. (Optioneel) Indien uw beheerder uw apparaat moet goedkeuren voordat u kunt synchroniseren met uw G Suite-account, ontvangt u daarover een e-mail. Wacht tot uw beheerder het apparaat heeft goedgekeurd.
 5. Tik op Instellingen wanneer u wordt gevraagd het wachtwoord van uw G Suite-account in te voeren.
 6. Voer uw G Suite-wachtwoord in en tik op Gereed.
  Opmerking: U moet wellicht eerst tikken op Wachtwoord opnieuw invoeren.

Uw G Suite-account wordt gesynchroniseerd met uw apparaat. Open de iOS Mail-, Agenda- of Contacten-app om uw account te openen. Als u niet alle services wilt synchroniseren met uw apparaat, kunt u kiezen welke services u wilt synchroniseren. Zie Kiezen welke services worden gesynchroniseerd voor meer informatie.

Een Exchange-account toevoegen aan uw apparaat

Als uw beheerder Google Sync gebruikt, kunt u een Exchange-account instellen om uw e-mails, agenda's en contacten te synchroniseren met uw iOS-apps.

 1. Tik op uw iOS-apparaat op Instellingen.
 2. Tik links op Mail.
 3. Tik op Accounts en vervolgens Account toevoegen.
 4. Tik op Exchange.
 5. Voer uw e-mailadres van G Suite in en tik op Volgende.
 6. Voer naast Server m.google.com in.
 7. Voer naast Gebruikersnaam uw e-mailadres van G Suite in.
 8. Voer het wachtwoord van uw G Suite-account in en tik op Volgende.
  Opmerking: Als u authenticatie in twee stappen gebruikt, moet u een app-wachtwoord gebruiken in plaats van uw normale wachtwoord. Zie Inloggen met app-wachtwoorden voor meer informatie.
 9. Volg de stappen om het beveiligingsprofiel voor apparaatbeleid in te stellen indien daarom wordt gevraagd. Zie Hoe het apparaatbeheerprofiel werkt voor meer informatie.
 10. Kies welke Google-services u wilt synchroniseren, zoals e-mails, contacten en agenda's, en tik op Opslaan.
  Opmerking: Als u later besluit dat u bepaalde services wel of niet meer wilt laten synchroniseren, kunt u deze instelling wijzigen. Zie Kiezen welke services worden gesynchroniseerd voor meer informatie.
 11. (Optioneel) Indien uw beheerder uw apparaat moet goedkeuren voordat u kunt synchroniseren met uw G Suite-account, ontvangt u daarover een e-mail. Wacht tot uw beheerder het apparaat heeft goedgekeurd.

Uw G Suite-account wordt gesynchroniseerd met uw apparaat. Open de app voor e-mails, agenda's of contacten om uw G Suite-gegevens te zien.

Problemen met de installatie of synchronisatie? Zie Bekende problemen met Google Sync.

Contacten zoeken in de directory van uw organisatie

Afhankelijk van het beleid van uw organisatie, kunt u wellicht contactgegevens van mensen in uw organisatie vinden in de iOS Contacten-app.

 1. Open de Contacten-app op uw telefoon.
 2. Tik linksboven op Groepen.
 3. Selecteer Algemene adreslijst onder uw G Suite-account.
 4. Zoek naar een contact.

De overeenkomende contacten uit de algemene directory van uw organisatie worden weergegeven.

Kiezen welke services worden gesynchroniseerd

Nadat u uw G Suite-account heeft ingesteld op uw apparaat, kunt u selecteren welke services u wilt synchroniseren met de iOS-apps.

 1. Tik op uw iOS-apparaat op Instellingen.
 2. Tik links op Mail, Agenda of Contacten.
 3. Selecteer uw G Suite- of Exchange-account.
 4. Selecteer de services die u wilt synchroniseren.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?