Konfigurera Google Workspace på en iOS-enhet

” ”

Mobil

Om organisationen tillåter det kan du konfigurera Google Workspace på en iOS-enhet för att få åtkomst till ditt jobb- eller skolkonto. Du kan använda din personliga enhet eller en som du har fått av organisationen. Beroende på hur administratören konfigurerar inställningar kan du komma åt ditt konto via Google Workspace-appar eller med iOS-apparna på din enhet.

Det här behöver du:
” ” 10 minuter
Mobil En personlig enhet med iOS 10 eller senare eller en företagsägd enhet med iOS 11 eller senare
Konto Ett Google Workspace-konto – kontakta administratören om du inte redan har ett.

Vilken typ av enhet vill du konfigurera? ” ”

Konfigurera en personlig enhet

” ”

Steg 1: Lägg till ditt Google Workspace-konto på enheten

Hur du lägger till kontot beror på vilka appar du vill använda på jobbet eller i skolan.

Jag vill använda Google-appar (exempelvis Gmail)
 1. Öppna App Store på din iOS-enhet och sök efter en Google-app, till exempel Gmail.
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera appen.
  Du kan behöva ange ditt Apple-id och lösenord.
 3. Öppna Gmail "" när installationen är klar.
 4. Tryck på Logga inföljt avGoogleföljt avFortsätt.
 5. Logga in med ditt Google Workspace-konto
  Ditt Google Workspace-konto är det konto som du använder på jobbet eller i skolan.
 6. Tryck på Tillåt om du vill få aviseringar från Gmail.

Vad är nästa steg?

Det beror på hur administratören hanterar enheten.

 • Om du öppnar Gmail och ser dina jobbmeddelanden kan du börja använda appen direkt. 
 • Om du ser en uppmaning om att installera Google Device Policy-appen fortsätter du till steg 2 nedan. 
 • Om du uppmanas att installera en säkerhetsprofil trycker du på Nästaföljt av fortsätter du till steg 3 nedan.
Jag vill använda iOS-appar

Om administratören tillåter det kan du synka e-post, kalendrar och kontakter i Google Workspace med motsvarande appar på din iOS-enhet. Du kan få e-post från ditt jobb- eller skolkonto, se dina händelser i Google Kalender och visa Google Kontakter i motsvarande iOS-appar.

Så här lägger du till ditt Google Workspace-konto i Mail-appen:

 1. Öppna Inställningar på iOS-enheten.
 2. Beroende på vilken iOS-version du har gör du något av följande:
  • Tryck på E-postföljt avKontonföljt avLägg till konto.
  • Tryck på Lösenord och kontonföljt avLägg till konto.
 3. Tryck på Google.
 4. Logga in med ditt Google Workspace-konto
  Ditt Google Workspace-konto är det konto som du använder på jobbet eller i skolan.
 5. Stäng inställningarna och öppna appen E-post.

Vad är nästa steg?

Det beror på hur administratören hanterar enheten.

 • Om du öppnar appen E-post och ser dina jobbmeddelanden kan du börja använda iOS-appar för jobbet direkt. 
 • Om du inte ser dina jobbmeddelanden i appen E-post kan administratören kanske installera Google Device Policy-appen. Se steg 2 nedan.

Steg 2: Installera Google Device Policy-appen

Du kan behöva installera Google Device Policy-appen för att säkerställa att organisationens data är skyddad. Du blir ombedd att installera appen om

 • Din administratör tillämpar vissa säkerhetspolicyer för mobila enheter. Läs mer
 • Din administratör vill hantera företagsappar på enheten.  Läs mer
 • du försöker logga in på ditt jobbkonto via en app från tredje part. 

Installera Device Policy-appen

 1. Välj ett alternativ:
  • Om du uppmanas att installera appen trycker du på App Store.
  • Om du inte ser något meddelande öppnar du App Store och söker efter Google Device Policy
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera appen.
  Du kan behöva ange ditt Apple-id och lösenord.
 3. Öppna Google Device Policy "", läs och svep mellan informationsskärmarna och tryck på Fortsätt.
 4. Tryck på Tillåt om du vill få aviseringar från appen (rekommenderas).
 5. Tryck på Kom igång och logga in med ditt Google Workspace-konto.
  Ditt Google Workspace-konto är det konto som du använder på jobbet eller i skolan. 
 6. Tryck på Godkänn för att godkänna användarvillkoren. 
 7. Tryck på Ladda ned ""följt avfölj stegen för att installera konfigurationsprofilen. Se steg 3 nedan. 

Steg 3: Installera konfigurationsprofilen

Om du ser ett Device Policy-varningsmeddelande som ber dig installera en säkerhetsprofil följer du dessa steg.

Du kan bli ombedd att installera en konfigurationsprofil för hantering av mobila enheter på enheten. Du kan bli ombedd att installera en konfigurationsprofil för hantering av mobila enheter på enheten. Läs mer

Så här installerar du konfigurationsprofilen:

 1. Tryck på Tillåt för att ladda ned konfigurationsprofilen.
 2. Tryck på Stängföljt av öppna appen Inställningar.
 3. Tryck på Profilen har laddats ned.
 4. Tryck på Installera.
 5. Om du uppmanas att göra det anger du lösenordet för enheten och trycker på Installera.
 6. Tryck på Installeraföljt avLita på.
 7. Tryck på Klart. Om administratören behöver godkänna din enhet får du ett meddelande till din e-postadress för jobbet eller skolan.
 8. Stäng appen Inställningar.

Skaffa jobbappar genom att öppna Google Device Policy "" följt avtryck på Meny ""följt avAppar.

 Konfigurera en företagsägd enhet

” ”

Om du använder en företagsägd enhet på jobbet hanteras enheten av IT-administratören. Enheten är förkonfigurerad med organisationens inställningar. Administratören kan styra enhetsfunktioner, till exempel om du kan komma åt App Store eller ändra aviseringsinställningarna.

Innan du börjar: Om organisationen har utfärdat en enhet som redan används måste enheten återställas till standardinställningarna. Kontakta administratören om du behöver hjälp.

Konfigurera enheten

 1. Slå på enheten.
 2. Följ anvisningarna för att ange önskat språk, ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och skapa ett lösenord för enheten.
 3. Tryck på Nästa på skärmen Fjärrhantering.
 4. Logga in med ditt Apple-id och konfigurera Apples säkerhetsinställningar när du uppmanas att göra det.
 5. Vänta medan Google Device Policy-appen installeras på enheten.
 6. Öppna Google Device Policy "" och logga in med ditt Google Workspace-konto.
  Ditt Google Workspace-konto är det konto som du använder på jobbet eller i skolan. 
 7. Tryck på Godkänn för att godkänna användarvillkoren.
 8. Slutför konfigurationen av enheten genom att följa anvisningarna.

Skaffa jobbappar genom att öppna Google Device Policy "" följt avtryck på Meny ""följt avAppar.

Relaterade ämnen

” ”

Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?