หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

จัดการประชุมทางธุรกิจด้วย Google Meet

เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพของ Google Workspace
ฟีเจอร์บางอย่างของ Google Meet ที่กล่าวถึงในที่นี้ เช่น การเพิ่มผู้ร่วมจัดการประชุมและสตรีมมิงแบบสด ต้องใช้ Google Workspace บางรุ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์ Google Meet

เนื้อหาในคู่มือ

 • ทําความเข้าใจการควบคุมความปลอดภัยของ Google Meet (การเข้าถึงด่วนและการจัดการสำหรับผู้จัดการประชุม)
 • เทมเพลตสําหรับการตั้งค่าการประชุมกับผู้เข้าร่วมภายในและภายนอก
 • แนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรับการนําเสนอและการเข้าร่วมในการประชุม 

 
สร้างการประชุมของคุณ ทําความเข้าใจการควบคุมความปลอดภัย เทมเพลตการประชุม ทํางานร่วมกันในโหมดแยกหน้าจอประชุม ตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 

เลือกวิธีสร้างการประชุมทางวิดีโอ

คุณสามารถสร้างการประชุมจาก Google ปฏิทิน, หน้า Landing Page ของ Meet (meet.google.com), แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, หน้าต่างแชท, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ห้องประชุม และจุดแรกเข้าของการประชุม ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยในการเลือก

กําหนดเวลาในปฏิทินเพื่อ…

 • วางกิจกรรมในปฏิทินของผู้เข้าร่วมเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเข้าร่วมการประชุมได้ง่ายๆ
 • ใช้สิทธิ์ผู้จัดการประชุม
 • ตั้งค่าการควบคุมความปลอดภัยและเพิ่มผู้ร่วมจัดการประชุมก่อนการประชุม (ในการตั้งค่าปฏิทิน)  
 • อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโดยไม่ต้องขออนุญาต (โดยบุคคลภายนอกจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google)

เริ่มการประชุมทันทีเพื่อ...

 • เข้าร่วมการประชุมในตอนนี้เลยและรับ URL การประชุมและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับโทรเข้าที่จะส่งให้ผู้อื่น
 • ใช้สิทธิ์ผู้จัดการประชุม

คุณสามารถตั้งค่าการควบคุมความปลอดภัยและเพิ่มผู้ร่วมจัดการประชุมหลังการประชุมได้

จาก meet.google.com ให้คลิกการประชุมใหม่จากนั้นเริ่มการประชุมทันที

ใช้ชื่อเล่น

ไม่แนะนําหากประเด็นที่สําคัญคือผู้ใดเป็นเจ้าของการประชุมหรือผู้ใดเป็นผู้จัดการประชุม

ตั้งชื่อการประชุม เช่น ประชุมด่วน แล้วแชร์กับคนอื่นๆ ทุกคนในองค์กรสามารถไปยังจุดเข้าถึงการประชุม เช่น meet.google.com แล้วป้อนชื่อและเข้าร่วมการประชุมเดียวกันได้

โปรดทราบว่าผู้เข้าร่วมภายนอกจะเข้าร่วมการประชุมด้วยชื่อเล่นไม่ได้ โดยผู้จัดการประชุมจะต้องส่งลิงก์พร้อมรหัสการประชุมหรือหมายเลขโทรเข้าและ PIN ให้บุคคลเหล่านี้แทน

คําเตือน: ในการประชุมที่มีชื่อเล่น บุคคลแรกที่ป้อนชื่อเล่นและไปที่หน้าเข้าร่วมประชุม (กรีนรูม) จะกลายเป็นผู้จัดการประชุมและสามารถตั้งค่าการควบคุมของผู้จัดการประชุมได้ และบุคคลเหล่านี้จะยังเป็นเจ้าของรายการการประชุมทั้งหมดด้วย เช่น การบันทึก การถอดเสียงเป็นคํา และรายงานการเข้าร่วม

ค้นหาการควบคุมความปลอดภัย

ในฐานะผู้จัดการประชุมหรือโฮสต์ คุณสามารถตั้งค่าการเข้าถึงด่วนและการควบคุมการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุมได้ดังนี้

 • สร้างหรือแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน - คลิกตัวเลือกวิดีโอคอล การตั้งค่า
 • ในการประชุม - ให้คลิกตัวควบคุมของผู้จัดการประชุม ที่ด้านขวาล่าง

หมายเหตุ: การตั้งค่าความปลอดภัยที่คุณกําหนดไว้สําหรับการประชุมที่เกิดซ้ำจะยังคงเหมือนเดิมสําหรับการประชุมที่ตามมาทีหลัง 

การตั้งค่าการเข้าถึงด่วน

ผู้ดูแลระบบ Google จะตั้งค่าการเข้าถึงด่วนเริ่มต้นให้องค์กรของคุณ

เมื่อเปิดการเข้าถึงด่วน ทุกคนในองค์กรจะสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติและเริ่มการประชุมได้แม้คุณจะไม่อยู่ก็ตาม หากคุณปิดการเข้าถึงด่วน ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับเชิญจะต้องขอเข้าร่วม และจะไม่มีใครเข้าร่วมก่อนคุณหรือผู้จัดการประชุมคนอื่นได้ แต่บุคคลเหล่านี้จะอยู่ใน "ห้องรอ" และจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหลังจากที่คุณเข้าร่วมแล้ว

การเข้าร่วมการประชุม

 • อัตโนมัติ - ผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติจากหน้าเข้าร่วมประชุม
 • ต้องขอเข้าร่วม - ผู้เข้าร่วมต้องขอเข้าร่วมและได้รับอนุญาตจากผู้ที่อยู่ในการประชุม
ผู้เข้าร่วม เปิดการเข้าถึงด่วน ปิด
ผู้เข้าร่วมภายในตามคําเชิญในปฏิทิน อัตโนมัติ อัตโนมัติ
ผู้เข้าร่วมภายนอกตามคําเชิญ (ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google) อัตโนมัติ อัตโนมัติ
ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในระหว่างการประชุม
(โดยผู้จัดการประชุม)
อัตโนมัติ อัตโนมัติ
ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในระหว่างการประชุม
(ไม่ได้เชิญโดยผู้จัดการประชุม)
อัตโนมัติ ต้องขอเข้าร่วม
ผู้ใช้ที่โทรเข้าโดยใช้โทรศัพท์ อัตโนมัติ ต้องขอเข้าร่วม
ผู้ใช้ภายในที่ไม่ได้อยู่ในคําเชิญ อัตโนมัติ ต้องขอเข้าร่วม
ผู้ใช้ภายนอกที่ไม่อยู่ในคําเชิญ ต้องขอเข้าร่วม ต้องขอเข้าร่วม
ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ต้องขอเข้าร่วม ต้องขอเข้าร่วม

สิทธิ์การเข้าถึงเพิ่มเติม

สิทธิ์ เปิดการเข้าถึงด่วน ปิด
เริ่มการประชุม (เข้าร่วมก่อน) ผู้เข้าร่วมคนใดก็ได้ ผู้ (ร่วม) จัดการประชุมเท่านั้น
โทรออกเพื่อเชิญผู้ใช้โทรศัพท์ ผู้เข้าร่วมคนใดก็ได้ ผู้ (ร่วม) จัดการประชุมเท่านั้น


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงด่วน

การตั้งค่าการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม

ผู้ดูแลระบบ Google จะตั้งค่าการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุมตามค่าเริ่มต้นให้กับองค์กรของคุณ

ในฐานะผู้จัดการประชุมหรือโฮสต์ คุณจะเปิดการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุมเพื่อดูแลการประชุมและควบคุมการเข้าร่วมได้ คุณยังสามารถกําหนดให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เป็นผู้ร่วมจัดการประชุมเพื่อรับสิทธิ์ในการดูแลได้อีกด้วย โปรดทราบว่าการเปิดการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุมจะเป็นการนําสิทธิ์บางอย่างออกจากผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ดูรายละเอียดในตาราง ดังนี้

  เปิดการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม ปิด
ใครสามารถ... ผู้ (ร่วม) จัดการประชุมเท่านั้น ผู้เข้าร่วมภายในทุกคน
ดีดผู้เข้าร่วมออกหรือปิดเสียง
ยอมรับคําขอเข้าร่วมการประชุม
โทรหาผู้โทรเพื่อชวนให้เข้าร่วม
เริ่มการบันทึกหรือสตรีมแบบสด
เพิ่ม/นําผู้ร่วมจัดการประชุมคนอื่นๆ ออก* ไม่มีข้อมูล

ใช้การล็อกเพื่อให้มีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่ดําเนินการดังต่อไปนี้ได้

 • ส่งข้อความแชทในการประชุม
 • แชร์หน้าจอของตน 
 • เปิดไมโครโฟน
 • เปิดวิดีโอ
ไม่มีข้อมูล
ปิดเสียงทุกคนได้ในคลิกเดียว ไม่มีข้อมูล
ปิดการประชุมสําหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมด
(แทนการออกจากการประชุม)
ไม่มีข้อมูล


* ผู้ร่วมจัดการประชุมจะนําผู้จัดการประชุมรายเดิมออกไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ร่วมจัดการประชุม

การประชุมกับผู้ใช้ภายใน

ตัวอย่างสถานการณ์ทั่วไปในการประชุมกับคนในองค์กร Google Workspace มีดังนี้

เปิดการประชุมให้กับทุกคนในองค์กร

สร้าง:

 • กําหนดเวลาในปฏิทินหรือเริ่มการประชุมทันที
 • เลือกเชิญผู้เข้าร่วม

โดยตั้งค่าดังนี้

 • การเข้าถึงด่วน: เปิด
 • การจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม: เปิด

ผลลัพธ์

 • ผู้ใช้ภายในจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติได้
 • ผู้อื่นเข้าร่วมได้ก่อนที่คุณจะเข้าร่วม
 • คุณมีสิทธิ์ควบคุมการจัดการของผู้จัดการประชุม

จํากัดการประชุมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมที่คุณเชิญหรือยอมรับเท่านั้น

สร้าง:

 • กําหนดการในปฏิทิน
 • เพิ่มผู้เข้าร่วมที่เชื่อถือได้ในคําเชิญของปฏิทิน

โดยตั้งค่าดังนี้

 • การเข้าถึงด่วน: ปิด
 • การจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม: เปิด
 • ผู้ร่วมจัดการประชุม: ไม่มี

ผลลัพธ์

 • ไม่มีใครเข้าร่วมก่อนคุณได้
 • ผู้เข้าร่วมในคําเชิญในปฏิทินจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ
 • ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับเชิญจะต้องขออนุญาตเพื่อเข้าร่วม
 • มีเพียงคุณเท่านั้นที่ยอมรับการขออนุญาตได้

จัดการประชุมที่ผู้อื่นเป็นผู้ดูแล (โดยที่คุณไม่ได้เข้าร่วม)

สร้าง:

 • กําหนดการในปฏิทิน
 • เพิ่มผู้เข้าร่วมที่เชื่อถือได้ในคําเชิญของปฏิทิน
โดยตั้งค่าดังนี้
 • การเข้าถึงด่วน: ปิด
 • การจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม: เปิด
 • ผู้ร่วมจัดการประชุม: เพิ่มผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ร่วมจัดการประชุมขณะตั้งค่าการประชุมใน Google ปฏิทิน
ผลลัพธ์
 • ไม่มีใครเข้าร่วมได้ก่อนผู้ร่วมจัดการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมในคําเชิญจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ
 • ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับเชิญจะต้องขออนุญาต
 • เฉพาะผู้ร่วมจัดการประชุมเท่านั้นที่ยอมรับคําขอเข้าร่วมได้

 
ผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์: หากคุณจัดการปฏิทินของผู้ใช้รายอื่นในฐานะของผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์และกําหนดเวลาการประชุมในปฏิทินหลักของบุคคลนั้น บุคคลนั้นจะเป็นผู้จัดการประชุม ในกรณีนี้ คุณไม่จําเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้ให้เป็นผู้ร่วมจัดการประชุม

ดูแลการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้นำเสนออยู่เป็นกลุ่ม

ระหว่างการประชุม ให้จํากัดการแชร์หน้าจอไว้สำหรับผู้นําเสนอ จัดการเสียงรบกวนรอบข้างที่ไม่พึงประสงค์ด้วยตัวเลือกปิดเสียงทั้งหมด

สร้าง:

 • กําหนดการในปฏิทิน
 • เชิญผู้เข้าร่วมรวมถึงผู้นําเสนอไปยังคำเชิญ
โดยตั้งค่าดังนี้
 • การเข้าถึงด่วน: ปิด
 • การจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม: เปิด
 • ผู้ร่วมจัดการประชุม: เพิ่มผู้นําเสนอให้เป็นผู้ร่วมจัดการประชุม
 • ตัวควบคุมของผู้จัดการประชุม: ปิดไม่ให้ทุกคนแชร์หน้าจอได้
ผลลัพธ์

ระหว่างการนําเสนอ

 • ผู้เข้าร่วมในคําเชิญจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ
 • คุณหรือผู้ร่วมจัดการประชุมสามารถยอมรับคําขอเข้าร่วมจากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับเชิญได้
 • มีเพียงคุณและผู้ร่วมจัดการประชุมเท่านั้นที่แชร์หน้าจอได้ 

เคล็ดลับ: หากมีเสียงรบกวนรอบข้างที่มาจากผู้เข้าร่วม ให้ใช้ตัวเลือกปิดเสียงทั้งหมดเพื่อปิดเสียงทุกคนในการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมที่ต้องพูดจะเปิดเสียงตัวเองได้ ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกบุคคล บุคคล จากนั้น ปิดเสียงทั้งหมด ""

สตรีมกลุ่มการสนทนาแบบสด

หากต้องการดูสตรีมแบบสด ผู้ชมต้องอยู่ในองค์กรหรือโดเมนที่เชื่อถือได้ที่ผู้ดูแลระบบ Google ของคุณเป็นคนเพิ่ม

สร้าง:

 • กําหนดเวลาการประชุมในปฏิทินและเพิ่มตัวเลือกในการสตรีมแบบสด เพิ่มผู้เข้าร่วมในคําเชิญที่จะนําเสนอหรือเข้าร่วมสตรีมแบบสด
 • เลือกตัวเลือกเพื่อสร้างกิจกรรมแบบดูอย่างเดียวที่เกิดขึ้นซ้ำ และเชิญกลุ่มหรือบุคคลที่ควรดูสตรีมแบบสด
 • เผยแพร่ลิงก์สตรีมแบบสดให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่ควรเข้าร่วม

สําหรับขั้นตอนบางอย่าง: ตั้งค่าสตรีมแบบสด

โดยตั้งค่าดังนี้

สําหรับกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม

 • การเข้าถึงด่วน: ปิด
 • การจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม: เปิด
 • ผู้ร่วมจัดการประชุม: ไม่บังคับ
ผลลัพธ์
 • เฉพาะผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่ผู้อื่นจะมองเห็นหรือได้ยินเสียงพูดหรือนําเสนอหน้าจอได้
 • ไม่มีใครสามารถเข้าร่วมการประชุมก่อนคุณหรือผู้ร่วมจัดการประชุมที่คุณเพิ่มไว้ได้
 • เฉพาะผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่จะเข้าร่วมได้โดยอัตโนมัติ 
 • คุณหรือผู้ร่วมจัดการประชุมเท่านั้นที่เริ่มสตรีมแบบสดได้
 • ผู้ชมที่ได้รับเชิญจะเห็นกิจกรรมในปฏิทินของตนเองและจะเข้าร่วมผ่านลิงก์สตรีมแบบสดได้ กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นแบบดูอย่างเดียวตลอดทั้งกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถสลับไปเป็นกิจกรรมสดหรือเข้าไปอยู่ในการสนทนาใดๆ ในภายหลัง

รวมผู้ใช้ภายนอกในการประชุม

คุณสามารถกําหนดให้บุคคลภายนอกองค์กร Google Workspace เข้าร่วมการประชุมได้ด้วย แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ได้ โดยมีทางเลือกดังนี้

ให้ผู้ใช้ภายนอกเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้เหล่านั้นจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

สร้าง:

 • กําหนดเวลาในปฏิทินหรือเริ่มการประชุมทันที
 • ใส่ชื่อไว้ในคําเชิญของปฏิทิน หรือรายชื่อผู้เข้าร่วมภายนอกที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีบัญชี Google
โดยตั้งค่าดังนี้
 • การเข้าถึงด่วน: เปิด
 • การจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม: ปิด
ผลลัพธ์
 • ผู้เข้าร่วมภายนอกที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จะเข้าร่วมการประชุมได้โดยอัตโนมัติ
 • เข้าร่วมก่อนคุณได้

เชิญผู้ใช้ภายนอก แต่กําหนดให้ผู้ใช้ภายนอกต้องขอเข้าร่วม

สร้าง:

 • กําหนดการในปฏิทิน
 • เพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกลงในคําเชิญของปฏิทิน
โดยตั้งค่าดังนี้
 • การเข้าถึงด่วน: ปิด
 • การจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม: ปิด
ผลลัพธ์
 • ผู้เข้าร่วมภายในตามคําเชิญจะเข้าร่วมได้โดยอัตโนมัติ
 • ผู้เข้าร่วมภายนอกต้องขออนุญาตเข้าร่วม
 • ผู้เข้าร่วมภายในทุกคนจะยอมรับคําขอได้

อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ออกจากระบบแล้วเข้าร่วม

หากผู้เข้าร่วมลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ไม่ได้ในขณะนี้ คุณจะยังคงเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอกับผู้เข้าร่วมเหล่านั้นได้

สร้าง:

 • กําหนดเวลาในปฏิทินหรือเริ่มการประชุมทันที
 • ส่งลิงก์และรหัสการประชุมสําหรับการประชุม (พร้อมใช้งานในคําเชิญในปฏิทินหรือจากการประชุมแบบทันที)
โดยตั้งค่าดังนี้
 • การเข้าถึงด่วน: เปิดหรือปิด
 • การจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม: เปิดหรือปิด
ผลลัพธ์
 • ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จะต้องขออนุญาตเข้าร่วมการประชุม โดยบุคคลเหล่านี้จะเข้าร่วมโดยใช้ชื่อที่ป้อนไว้ตอนที่ขออนุญาต
 • หากปิดการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม ผู้เข้าร่วมภายในทุกคนจะยอมรับคําขอได้ ไม่อย่างนั้น จะมีแค่ตัวคุณหรือผู้ร่วมจัดการประชุมเท่านั้นที่ยอมรับคําขอได้

เพิ่มเป็นผู้ร่วมจัดการประชุม: แม้ว่าผู้เข้าร่วมจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แต่คุณก็ยังแต่งตั้งให้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ร่วมจัดการประชุมได้ หลังจากเข้าร่วมการประชุมแล้ว ให้เพิ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร่วมจัดการประชุมในแผง "บุคคล" ผู้ร่วมจัดการประชุมที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้จะมีสิทธิ์ทั้งหมดของผู้ร่วมจัดการประชุมรายอื่น ยกเว้นจะไม่สามารถส่งคําเชิญทางอีเมลให้ผู้เข้าร่วมรายอื่นได้

นําเสนอและเข้าร่วมในโหมดแยกหน้าจอประชุม

ใช้ไม่ได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

บางครั้งคุณอาจต้องการเข้าร่วมการประชุมในหน้าจอที่ 2  วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม

ในโหมดแยกหน้าจอประชุม:

 • ไมโครโฟนจะปิดอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการมีเสียงประกอบจากหน้าจอที่ 2
 • คุณจะไม่เห็นตารางกริดของผู้เข้าร่วม จึงทําให้ดูงานนําเสนอได้ง่ายขึ้น
 • คุณสามารถคลิกนําเสนอเลยเพื่อแชร์หน้าจอได้
 • หน้าจอผู้เข้าร่วมจะไม่แสดงต่อผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ เว้นแต่คุณจะเปิดกล้องหรือยกมือขึ้น

กรณีที่ควรใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม

หากคุณอยู่ในห้องที่มีเสียงและวิดีโอของ Meet คุณสามารถเข้าร่วมในโหมดแยกหน้าจอประชุมได้จากแล็ปท็อป โดยให้ดําเนินการดังนี้เพื่อ 

 • นําเสนอหน้าจอโดยไม่ต้องเสี่ยงจากการมีเสียงประกอบ
 • ยกมือขึ้น: ภาพผู้เข้าร่วมของคุณจะปรากฏในตารางผู้เข้าร่วม เพื่อให้คนอื่นๆ ในการประชุมทราบว่าคุณมีความเห็น
 • ใช้แชทในการประชุม หรือมีส่วนร่วมในแบบสํารวจหรือกิจกรรมถามตอบ 
 • เปิดหรือปิดตัวควบคุมของผู้จัดการประชุม

เข้าร่วมการประชุมในโหมดแยกหน้าจอประชุม

ไปที่การประชุมจากกิจกรรมในปฏิทินหรือใช้ลิงก์การประชุม จากหน้ารายการการประชุม (ห้องสีเขียว) ให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม
 • คลิกนําเสนอเพื่อเข้าร่วมในโหมดแยกหน้าจอประชุมขณะแชร์หน้าจอด้วยเช่นกัน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแยกหน้าจอประชุม

เข้าร่วมและมีส่วนร่วมจากอุปกรณ์เคลื่อนที่

เข้าร่วมจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโทรศัพท์ 

โหมดแยกหน้าจอประชุมใช้งานไม่ได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณจะเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมทางวิดีโอได้จากแอป Meet หรือ Gmail บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นคุณจะใช้เสียงและวิดีโอของโทรศัพท์ รวมทั้งจะมีสิทธิ์เข้าถึงและสิทธิ์การมีส่วนร่วมเหมือนกับตอนที่เข้าร่วมจากคอมพิวเตอร์

ใช้เสียงจากโทรศัพท์และใช้วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ 

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี ให้ลองปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการใช้เสียงจากโทรศัพท์แทนคอมพิวเตอร์ โดยคุณจะยังคงใช้วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ได้อยู่

ในคอมพิวเตอร์ ให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในการประชุม - ให้คลิกเพิ่มเติม""จากนั้นใช้เสียงจากโทรศัพท์
 • ในหน้ารายการการประชุม - ให้คลิกเข้าร่วมและใช้เสียงจากโทรศัพท์ 

ทําตามวิธีการเพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรับสาย คุณสามารถมีส่วนร่วมในวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ได้เสมอ แต่คุณจะต้องพูดและฟังผ่านโทรศัพท์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้เสียงจากโทรศัพท์ในการประชุม

โทรเข้าด้วยเสียงเท่านั้น

หากคุณเข้าร่วมโดยใช้วิดีโอไม่ได้ เช่น ในกรณีที่ขับรถอยู่ ให้โทรเข้าด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 

 • โทรเข้าจากโทรศัพท์ - ใช้หมายเลขโทรศัพท์และ PIN ของการประชุม ข้อมูลนี้อยู่ในคําเชิญในปฏิทิน และยังมีให้ใช้งานสําหรับผู้ที่อยู่ในการประชุมด้วย
 • ให้คนที่อยู่ในการประชุมโทรออก - ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์โทรออกจะโทรหาคุณจากการประชุมได้ จากแผงบุคคล บุคคลนั้นจะคลิกเพิ่มบุคคลจากนั้นโทร

หมายเหตุ: หากการเข้าถึงด่วนปิดอยู่ คุณต้องขออนุญาตและได้รับการยอมรับแม้ว่าคุณจะอยู่ในคําเชิญของปฏิทินก็ตาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้โทรศัพท์เพื่อโทรเข้าร่วมการประชุม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false