การแจ้งเตือน

หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เคล็ดลับในการจัดการประชุมทางธุรกิจ

คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google Workspace
ฟีเจอร์บางอย่างของ Google Meet ที่กล่าวถึงในที่นี้ เช่น การเพิ่มผู้ร่วมจัดการประชุมและสตรีมมิงแบบสด ต้องใช้ Google Workspace บางรุ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์ Google Meet

ในหน้านี้


เลือกวิธีสร้างการประชุมทางวิดีโอ

" "

คุณสามารถสร้างการประชุมจาก Google ปฏิทิน, หน้า Landing Page ของ Meet (meet.google.com), แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, หน้าต่างแชท, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ห้องประชุม และจุดแรกเข้าของการประชุม ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่จะช่วยในการเลือก

กําหนดเวลาในปฏิทินเพื่อ…

 • วางกิจกรรมในปฏิทินของผู้เข้าร่วมเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเข้าร่วมการประชุมได้ง่ายๆ
 • ใช้สิทธิ์ผู้จัดการประชุม
 • ตั้งค่าการควบคุมความปลอดภัยและเพิ่มผู้ร่วมจัดการประชุมก่อนการประชุม (ในการตั้งค่าปฏิทิน)  
 • อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโดยไม่ต้องขออนุญาต (โดยบุคคลภายนอกจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google)

เริ่มการประชุมทันทีเพื่อ...

 • เข้าร่วมการประชุมในตอนนี้เลยและรับ URL การประชุมและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับโทรเข้าที่จะส่งให้ผู้อื่น
 • ใช้สิทธิ์ผู้จัดการประชุม

คุณสามารถตั้งค่าการควบคุมความปลอดภัยและเพิ่มผู้ร่วมจัดการประชุมหลังการประชุมได้

จาก meet.google.com ให้คลิกการประชุมใหม่จากนั้นเริ่มการประชุมทันที

ใช้ชื่อเล่น

ไม่แนะนําหากประเด็นที่สําคัญคือผู้ใดเป็นเจ้าของการประชุมหรือผู้ใดเป็นผู้จัดการประชุม

ตั้งชื่อการประชุม เช่น ประชุมด่วน แล้วแชร์กับคนอื่นๆ ทุกคนในองค์กรสามารถไปยังจุดเข้าถึงการประชุม เช่น meet.google.com แล้วป้อนชื่อและเข้าร่วมการประชุมเดียวกันได้

โปรดทราบว่าผู้เข้าร่วมภายนอกจะเข้าร่วมการประชุมด้วยชื่อเล่นไม่ได้ โดยผู้จัดการประชุมจะต้องส่งลิงก์พร้อมรหัสการประชุมหรือหมายเลขโทรเข้าและ PIN ให้บุคคลเหล่านี้แทน

คําเตือน: ในการประชุมที่มีชื่อเล่น บุคคลแรกที่ป้อนชื่อเล่นและไปที่หน้าเข้าร่วมประชุม (กรีนรูม) จะกลายเป็นผู้จัดการประชุมและสามารถตั้งค่าการควบคุมของผู้จัดการประชุมได้ และบุคคลเหล่านี้จะยังเป็นเจ้าของรายการการประชุมทั้งหมดด้วย เช่น การบันทึก การถอดเสียงเป็นคํา และรายงานการเข้าร่วม

ค้นหาการตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงการประชุม

" "

ในฐานะผู้จัดการประชุมหรือโฮสต์ คุณสามารถตั้งค่าการจัดการสำหรับผู้จัดการประชุมและการควบคุมการเข้าถึงการประชุมได้ดังนี้

 • สร้างหรือแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน - คลิกตัวเลือกวิดีโอคอล การตั้งค่า
 • ในการประชุม - ให้คลิกตัวควบคุมของผู้จัดการประชุม ที่ด้านขวาล่าง

การตั้งค่าการเข้าถึงการประชุม

" "

ในการตั้งค่าการเข้าถึงการประชุม คุณสามารถเลือกเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมการประชุมได้และเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ต้องขอเข้าร่วม

ผู้จัดการประชุมต้องเข้าร่วมก่อนคนอื่นๆ
เปิด ผู้จัดการประชุมต้องเข้าร่วมการประชุมก่อน
ปิด ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ก่อนผู้จัดการประชุม

 

ประเภทการเข้าถึงการประชุม ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโดยไม่ต้องขอเข้าร่วม
เปิด
 • ทุกคนที่มีลิงก์การประชุม
เชื่อถือได้
 • ทุกคนในองค์กรของผู้จัดที่มีลิงก์การประชุม
 • ผู้เข้าร่วมภายนอกที่ได้รับเชิญผ่านลิงก์ปฏิทิน
จำกัด
 • ผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญผ่านลิงก์ปฏิทิน
 • บุคคลที่ผู้จัดเชิญให้เข้าร่วมจากภายในการประชุม

หมายเหตุ: การตั้งค่าการเข้าถึงการประชุมจะมีผลกับการประชุมปัจจุบันเท่านั้น การตั้งค่าสำหรับการประชุมที่เกิดซ้ำจะมีผลกับการประชุมทั้งหมดในอนาคต จนกว่าคุณจะอัปเดตการตั้งค่า

การตั้งค่าต่อไปนี้จะแทนที่การตั้งค่าการเข้าถึงด่วน

การตั้งค่าข้างต้น (เปิด เชื่อถือได้ จำกัด) จะแทนที่ Google Meet เวอร์ชันเก่าที่มีการตั้งค่าการเข้าถึงด่วน การประชุมที่กำหนดเวลาไว้ก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการตั้งค่าดังนี้ 

 • การเข้าถึงด่วนเปิดอยู่ - การประชุมจะมีค่าเริ่มต้นเป็นเชื่อถือได้ และผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าร่วมก่อนคุณได้
 • การเข้าถึงด่วนปิดอยู่ - การประชุมจะมีค่าเริ่มต้นเป็นจำกัด และผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถเข้าร่วมได้จนกว่าคุณจะเข้าร่วม

การตั้งค่าการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม

" "

ผู้ดูแลระบบ Google จะตั้งค่าการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุมตามค่าเริ่มต้นให้กับองค์กรของคุณ

ในฐานะผู้จัดการประชุมหรือโฮสต์ คุณจะเปิดการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุมเพื่อดูแลการประชุมและควบคุมการเข้าร่วมได้ คุณยังสามารถกําหนดให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ เป็นผู้ร่วมจัดการประชุมเพื่อรับสิทธิ์ในการดูแลได้อีกด้วย โปรดทราบว่าการเปิดการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุมจะเป็นการนําสิทธิ์บางอย่างออกจากผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ดูรายละเอียดในตาราง ดังนี้

  เปิดการจัดการสําหรับผู้จัดการประชุม ปิด
ใครสามารถ... ผู้ (ร่วม) จัดการประชุมเท่านั้น ผู้เข้าร่วมภายในทุกคน
ดีดผู้เข้าร่วมออกหรือปิดเสียง
ยอมรับคําขอเข้าร่วมการประชุม
โทรหาผู้โทรเพื่อชวนให้เข้าร่วม
เริ่มการบันทึกหรือสตรีมแบบสด
เพิ่ม/นําผู้ร่วมจัดการประชุมคนอื่นๆ ออก* ไม่มี

ใช้การล็อกเพื่อให้มีเพียงผู้จัดการประชุมเท่านั้นที่ดําเนินการดังต่อไปนี้ได้

 • ส่งข้อความแชทในการประชุม
 • แชร์หน้าจอของตน 
 • เปิดไมโครโฟน
 • เปิดวิดีโอ
ไม่มี
ปิดเสียงทุกคนได้ในคลิกเดียว ไม่มี
ปิดการประชุมสําหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมด
(แทนการออกจากการประชุม)
ไม่มี


* ผู้ร่วมจัดการประชุมจะนําผู้จัดการประชุมรายเดิมออกไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ร่วมจัดการประชุม

การประชุมกับผู้ใช้ภายใน

" "

ตัวอย่างสถานการณ์ทั่วไปในการประชุมกับคนในองค์กร Google Workspace มีดังนี้

เปิดการประชุมให้กับทุกคนในองค์กร

สร้าง:

 • กําหนดเวลาในปฏิทินหรือเริ่มการประชุมทันที
 • เลือกเชิญผู้เข้าร่วม

โดยตั้งค่าดังนี้

 • ประเภทการเข้าถึงการประชุม: เชื่อถือได้
 • ผู้จัดการประชุมต้องเข้าร่วมก่อนคนอื่นๆ: ปิด

ผลลัพธ์:

 • ผู้ใช้ภายในจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติได้
 • ผู้อื่นเข้าร่วมได้ก่อนที่คุณจะเข้าร่วม
 • คุณมีสิทธิ์ควบคุมการจัดการของผู้จัดการประชุม

จํากัดการประชุมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมที่คุณเชิญหรือยอมรับเท่านั้น

สร้าง:

 • กําหนดการในปฏิทิน
 • เพิ่มผู้เข้าร่วมที่เชื่อถือได้ในคําเชิญของปฏิทิน

โดยตั้งค่าดังนี้

 • ประเภทการเข้าถึงการประชุม: จำกัด
 • ผู้จัดการประชุมต้องเข้าร่วมก่อนคนอื่นๆ: เปิด
 • ผู้ร่วมจัดการประชุม: ไม่มี

ผลลัพธ์:

 • ไม่มีใครเข้าร่วมก่อนคุณได้
 • ผู้เข้าร่วมในคําเชิญในปฏิทินจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ
 • ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับเชิญจะต้องขออนุญาตเพื่อเข้าร่วม
 • มีเพียงคุณเท่านั้นที่ยอมรับการขออนุญาตได้

จัดการประชุมที่ผู้อื่นเป็นผู้ดูแล (โดยที่คุณไม่ได้เข้าร่วม)

สร้าง:

 • กําหนดการในปฏิทิน
 • เพิ่มผู้เข้าร่วมที่เชื่อถือได้ในคําเชิญของปฏิทิน
 • ผู้ร่วมจัดการประชุม: เพิ่มผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ร่วมจัดการประชุมขณะตั้งค่าการประชุมในปฏิทิน
โดยตั้งค่าดังนี้
 • ประเภทการเข้าถึงการประชุม: จำกัด
 • ผู้จัดการประชุมต้องเข้าร่วมก่อนคนอื่นๆ: เปิด
ผลลัพธ์:
 • ไม่มีใครเข้าร่วมได้ก่อนผู้ร่วมจัดการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมในคําเชิญจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ
 • ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับเชิญจะต้องขออนุญาต
 • เฉพาะผู้ร่วมจัดการประชุมเท่านั้นที่ยอมรับคําขอเข้าร่วมได้

 
ผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์: หากคุณจัดการปฏิทินของผู้ใช้รายอื่นในฐานะของผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ์และกําหนดเวลาการประชุมในปฏิทินหลักของบุคคลนั้น บุคคลนั้นจะเป็นผู้จัดการประชุม ในกรณีนี้ คุณไม่จําเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลเหล่านี้ให้เป็นผู้ร่วมจัดการประชุม

ดูแลการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้นำเสนออยู่เป็นกลุ่ม

ระหว่างการประชุม ให้จํากัดการแชร์หน้าจอไว้สำหรับผู้นําเสนอ จัดการเสียงรบกวนรอบข้างที่ไม่พึงประสงค์ด้วยตัวเลือกปิดเสียงทั้งหมด

สร้าง:

 • กําหนดการในปฏิทิน
 • เพิ่มผู้เข้าร่วมที่เชื่อถือได้ในคําเชิญของปฏิทิน
 • ผู้ร่วมจัดการประชุม: เพิ่มผู้นำเสนอเป็นผู้ร่วมจัดการประชุมขณะตั้งค่าการประชุมใน Google ปฏิทิน
โดยตั้งค่าดังนี้
ผลลัพธ์:

ระหว่างการนําเสนอ

 • ผู้เข้าร่วมในคําเชิญจะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ
 • คุณหรือผู้ร่วมจัดการประชุมสามารถยอมรับคําขอเข้าร่วมจากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับเชิญได้
 • มีเพียงคุณและผู้ร่วมจัดการประชุมเท่านั้นที่แชร์หน้าจอได้ 

เคล็ดลับ: หากมีเสียงรบกวนรอบข้างที่มาจากผู้เข้าร่วม ให้ใช้ตัวเลือกปิดเสียงทั้งหมดเพื่อปิดเสียงทุกคนในการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมที่ต้องพูดจะเปิดเสียงตัวเองได้ ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกบุคคล บุคคล จากนั้น ปิดเสียงทั้งหมด

สตรีมกลุ่มการสนทนาแบบสด

หากต้องการดูสตรีมแบบสด ผู้ชมต้องอยู่ในองค์กรหรือโดเมนที่เชื่อถือได้ที่ผู้ดูแลระบบ Google ของคุณเป็นคนเพิ่ม

สร้าง:

 • กําหนดเวลาการประชุมในปฏิทินและเพิ่มตัวเลือกในการสตรีมแบบสด เพิ่มผู้เข้าร่วมในคําเชิญที่จะนําเสนอหรือเข้าร่วมสตรีมแบบสด ส่วนผู้ร่วมจัดการประชุมจะมีหรือไม่มีก็ได้
 • เลือกตัวเลือกเพื่อสร้างกิจกรรมแบบดูอย่างเดียวที่เกิดขึ้นซ้ำ และเชิญกลุ่มหรือบุคคลที่ควรดูสตรีมแบบสด
 • เผยแพร่ลิงก์สตรีมแบบสดให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่ควรเข้าร่วม

สําหรับขั้นตอนบางอย่าง: ตั้งค่าสตรีมแบบสด

โดยตั้งค่าดังนี้

สําหรับกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม

 • ประเภทการเข้าถึงการประชุม: เชื่อถือได้
 • ผู้จัดการประชุมต้องเข้าร่วมก่อนคนอื่นๆ: เปิด
ผลลัพธ์:
 • เฉพาะผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่ผู้อื่นจะมองเห็นหรือได้ยินเสียงพูดหรือนําเสนอหน้าจอได้
 • ไม่มีใครสามารถเข้าร่วมการประชุมก่อนคุณหรือผู้ร่วมจัดการประชุมที่คุณเพิ่มไว้ได้
 • เฉพาะผู้เข้าร่วมที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่จะเข้าร่วมได้โดยอัตโนมัติ 
 • คุณหรือผู้ร่วมจัดการประชุมเท่านั้นที่เริ่มสตรีมแบบสดได้
 • ผู้ชมที่ได้รับเชิญจะเห็นกิจกรรมในปฏิทินของตนเองและจะเข้าร่วมผ่านลิงก์สตรีมแบบสดได้ กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นแบบดูอย่างเดียวตลอดทั้งกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถสลับไปเป็นกิจกรรมสดหรือเข้าไปอยู่ในการสนทนาใดๆ ในภายหลัง

รวมผู้ใช้ภายนอกในการประชุม

" "

คุณสามารถกําหนดให้บุคคลภายนอกองค์กร Google Workspace เข้าร่วมการประชุมได้ด้วย แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ได้ โดยมีทางเลือกดังนี้

ให้ผู้ใช้ภายนอกเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้เหล่านั้นจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

สร้าง:

 • กําหนดเวลาในปฏิทินหรือเริ่มการประชุมทันที
 • ใส่ชื่อไว้ในคําเชิญของปฏิทิน หรือรายชื่อผู้เข้าร่วมภายนอกที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีบัญชี Google
โดยตั้งค่าดังนี้
 • ประเภทการเข้าถึงการประชุม: เปิด
 • ผู้จัดการประชุมต้องเข้าร่วมก่อนคนอื่นๆ: ปิด
ผลลัพธ์:
 • ผู้เข้าร่วมภายนอกที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google จะเข้าร่วมการประชุมได้โดยอัตโนมัติ
 • เข้าร่วมก่อนคุณได้

เชิญผู้ใช้ภายนอก แต่กำหนดให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับเชิญต้องขอเข้าร่วม

สร้าง:

 • กําหนดการในปฏิทิน
 • เพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกลงในคําเชิญของปฏิทิน
โดยตั้งค่าดังนี้
 • ประเภทการเข้าถึงการประชุม: เชื่อถือได้
ผลลัพธ์:
 • ผู้เข้าร่วมภายในหรือภายนอกตามคําเชิญจะเข้าร่วมได้โดยอัตโนมัติ
 • ผู้เข้าร่วมภายนอกที่ไม่ได้รับเชิญจะต้องขอเข้าร่วม
 • ผู้เข้าร่วมภายในทุกคนจะยอมรับคําขอได้

อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ออกจากระบบแล้วเข้าร่วม

หากผู้เข้าร่วมลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ไม่ได้ในขณะนี้ คุณจะยังคงเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอกับผู้เข้าร่วมเหล่านั้นได้

สร้าง:

 • กําหนดเวลาในปฏิทินหรือเริ่มการประชุมทันที
 • ส่งลิงก์และรหัสการประชุมสําหรับการประชุม (พร้อมใช้งานในคําเชิญในปฏิทินหรือจากการประชุมแบบทันที)
โดยตั้งค่าดังนี้
 • การเข้าถึงการประชุม: เปิด
 • การจัดการสำหรับผู้จัดการประชุม: เปิดหรือปิด
ผลลัพธ์:
 • ทุกคนที่มีลิงก์การประชุมจะเข้าร่วมการประชุมได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอเข้าร่วม 

เพิ่มเป็นผู้ร่วมจัดการประชุม: แม้ว่าผู้เข้าร่วมจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แต่คุณก็ยังแต่งตั้งให้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ร่วมจัดการประชุมได้ หลังจากเข้าร่วมการประชุมแล้ว ให้เพิ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร่วมจัดการประชุมในแผง "บุคคล" ผู้ร่วมจัดการประชุมที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้จะมีสิทธิ์ทั้งหมดของผู้ร่วมจัดการประชุมรายอื่น ยกเว้นจะไม่สามารถส่งคําเชิญทางอีเมลให้ผู้เข้าร่วมรายอื่นได้

นําเสนอและเข้าร่วมในโหมดแยกหน้าจอประชุม

" "

บางครั้งคุณอาจต้องการเข้าร่วมการประชุมในหน้าจอที่ 2 วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม

ในโหมดแยกหน้าจอประชุม:

 • ไมโครโฟนจะปิดอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการมีเสียงประกอบจากหน้าจอที่ 2
 • คุณจะไม่เห็นตารางกริดของผู้เข้าร่วม จึงทําให้ดูงานนําเสนอได้ง่ายขึ้น
 • คุณสามารถคลิกนําเสนอเลยเพื่อแชร์หน้าจอได้
 • หน้าต่างผู้เข้าร่วมของคุณจะไม่แสดงต่อผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ เว้นแต่คุณจะเปิดกล้องหรือยกมือขึ้น

กรณีที่ควรใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม

หากคุณอยู่ในห้องที่มีเสียงและวิดีโอของ Meet คุณสามารถเข้าร่วมในโหมดแยกหน้าจอประชุมได้จากแล็ปท็อป ซึ่งคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • นําเสนอหน้าจอโดยไม่ต้องเสี่ยงจากการมีเสียงประกอบ
 • ยกมือขึ้น: หน้าต่างผู้เข้าร่วมของคุณจะปรากฏในตารางผู้เข้าร่วม เพื่อให้คนอื่นๆ ในการประชุมทราบว่าคุณมีความเห็นที่ต้องการพูด
 • ใช้แชทในการประชุม หรือมีส่วนร่วมในแบบสํารวจหรือกิจกรรมถามและตอบ
 • เปิดหรือปิดตัวควบคุมของผู้จัดการประชุม

เข้าร่วมการประชุมในโหมดแยกหน้าจอประชุม

ไปที่การประชุมจากกิจกรรมในปฏิทินหรือใช้ลิงก์การประชุม จากหน้ารายการการประชุม (ห้องสีเขียว) ให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกใช้โหมดแยกหน้าจอประชุม หากคุณอยู่ในห้องประชุม โปรดเช็คอินเพื่อให้ชื่อของคุณและชื่อห้องปรากฏในหน้าต่างผู้เข้าร่วม
 • คลิกนําเสนอเพื่อเข้าร่วมในโหมดแยกหน้าจอประชุมขณะแชร์หน้าจอไปด้วยเช่นกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแยกหน้าจอประชุม

เข้าร่วมและมีส่วนร่วมจากอุปกรณ์เคลื่อนที่

" "

เข้าร่วมจากแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโทรศัพท์

คุณจะเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมทางวิดีโอได้จากแอป Meet หรือ Gmail บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นคุณจะใช้เสียงและวิดีโอของโทรศัพท์ รวมทั้งจะมีสิทธิ์เข้าถึงและสิทธิ์การมีส่วนร่วมเหมือนกับตอนที่เข้าร่วมจากคอมพิวเตอร์

ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์และใช้วิดีโอจากคอมพิวเตอร์

หากการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ดี ให้ลองปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการใช้เสียงจากโทรศัพท์แทนคอมพิวเตอร์ โดยคุณจะยังคงใช้วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ได้อยู่

ในคอมพิวเตอร์ ให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในการประชุม - ให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นใช้เสียงจากโทรศัพท์
 • ในหน้ารายการการประชุม - ให้คลิกเข้าร่วมและใช้เสียงจากโทรศัพท์

ทําตามวิธีการเพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรับสาย คุณสามารถมีส่วนร่วมในวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ได้เสมอ แต่คุณจะต้องพูดและฟังผ่านโทรศัพท์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้เสียงจากโทรศัพท์ในการประชุม

โทรเข้าด้วยเสียงเท่านั้น

หากคุณเข้าร่วมโดยใช้วิดีโอไม่ได้ เช่น ในกรณีที่ขับรถอยู่ ให้โทรเข้าด้วยหมายเลขโทรศัพท์

 • โทรเข้าจากโทรศัพท์ - ใช้หมายเลขโทรศัพท์และ PIN ของการประชุม ข้อมูลนี้อยู่ในคำเชิญในปฏิทิน และแสดงให้กับผู้ที่อยู่ในการประชุมด้วย
 • ให้คนที่อยู่ในการประชุมโทรออก - ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์โทรออกจะโทรหาคุณจากการประชุมได้ จากแผงบุคคล บุคคลนั้นจะคลิกเพิ่มบุคคลจากนั้นโทร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้โทรศัพท์เพื่อโทรเข้าร่วมการประชุม


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก