Avisering

Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

Tips om att anordna företagsmöten

Produktivitetsguide för Google Workspace
För vissa Google Meet-funktioner som tas upp här, som att lägga till medvärdar och livestreaming, krävs specifika Google Workspace-utgåvor. Läs mer om tillgängligheten för Google Meet-funktioner.

På den här sidan


Välj hur du vill skapa videomötet

” ”

Du kan skapa ett möte från Google Kalender, målsidan för Meet (meet.google.com), mobilappar, ett chattfönster, enheter för mötesrum och andra ingångspunkter för möten. Följ de här riktlinjerna som hjälper dig att välja rätt.

Schemalägg i Kalender och gör följande:

 • Placera händelsen i gästernas kalendrar så att de enkelt kan gå med i mötet.
 • Ge dig själv värdbehörighet.
 • Konfigurera säkerhetskontroller och lägg till medvärdar före mötet (i Kalender-inställningarna).
 • Låt externa gäster gå med utan att behöva knacka (de måste vara inloggade på ett Google-konto).

Starta ett direktmöte och gör följande:

 • Gå med i mötet nu och få en webbadress och ett telefonnummer som du kan skicka till andra.
 • Ge dig själv värdbehörighet.

Du kan konfigurera säkerhetskontroller och lägga till medvärdar efter mötet.

meet.google.com klickar du på Nytt möteföljt avStarta ett direktmöte.

Använda ett smeknamn

Rekommenderas inte om det spelar roll vem som äger eller är värd för mötet

Ge mötet ett namn, till exempel snabb avstämning och dela det med andra. Alla i organisationen kan besöka en mötesplats, till exempel meet.google.com, ange namnet och gå med i samma möte.

Observera att externa gäster inte kan gå med i mötet med smeknamnet. Värden måste i stället skicka en länk med möteskoden eller ett uppringningsnummer och en pinkod.

Varning! I ett möte med namn blir den första personen som anger smeknamnet och öppnar mötessidan (green room) värden och kan konfigurera värdkontroller. De äger också eventuella mötesbiprodukter som inspelningar, transkriptioner och närvarorapporter.

Hitta inställningarna för mötesåtkomst

” ”

Som mötesarrangör eller värd kan du ange åtkomstkontroller för värdhantering och möten på följande sätt:

 • Skapa eller redigera en kalenderhändelse – klicka på Alternativ för videosamtal Inställningar.
 • I ett möte – klicka på Värdkontroller längst ned till höger.

Inställningar för mötesåtkomst

” ”

I inställningarna för mötesåtkomst kan du välja när gäster kan gå med i mötet och vem som kan gå med i ett möte utan att behöva knacka.

Värden måste gå med före alla andra
En värd måste gå med i mötet först
Av Gäster får gå med i mötet före en värd

 

Mötets åtkomsttyp Vem kan gå med utan att knacka
Öppna
 • Alla med en möteslänk
Betrodd
 • Alla i värdens organisation med en möteslänk
 • Externa gäster inbjudna via en kalenderlänk
Begränsad
 • Gäster inbjudna via en kalenderlänk
 • Personer inbjudna från mötet av en värd

Obs! Inställningarna för mötesåtkomst gäller endast för det aktuella mötet. Inställningarna för ett återkommande möte gäller för alla framtida förekomster av mötet tills du uppdaterar inställningarna.

De här inställningarna ersätter inställningarna för Snabbåtkomst:

Inställningarna ovan (Öppen, Betrodd, Begränsad) ersätter en äldre version av Google Meet som hade inställningar för Snabbåtkomst. Möten som schemaläggs före denna ändring är inställda på följande sätt: 

 • Snabbåtkomst på – möten anges som standard till Betrodd och dina gäster kan gå med före dig.
 • Snabbåtkomst av – möten anges som standard till Begränsad och dina gäster kan inte gå med förrän du har gått med.

Inställningar för Värdhantering

” ”

Google-administratören anger standardinställningen för Värdhantering för organisationen.

Som mötesarrangör eller värd kan du aktivera Värdhantering för att moderera mötet och styra deltagandet. Du kan också göra andra deltagare till medvärdar för att dela modereringsbehörigheter. Om du aktiverar Värdhantering tas vissa behörigheter bort från andra deltagare. Se tabellen för mer information.

  Värdhantering på Av
Vem kan ... Endast värdar och medvärdar Alla interna deltagare
Kasta ut eller stänga av ljudet för en deltagare
Godkänna knackningar för att gå med i mötet
Ringa upp någon som vill gå med per telefon
Starta en inspelning eller livestream
Lägga till/ta bort andra medvärdar* Inte tillämpligt

Tillämpa lås så att endast värdar kan:

 • skicka chattmeddelanden i mötet
 • dela sin skärm
 • slå på mikrofonen
 • aktivera video
Inte tillämpligt
Stänga av ljudet för alla med ett klick Inte tillämpligt
Avsluta mötet för alla deltagare
(istället för att bara lämna)
Inte tillämpligt


* En medvärd kan inte ta bort den ursprungliga värden. Läs mer om att lägga till medvärdar.

Möten med interna användare

” ”

Här är några vanliga scenarion för möten mer personer inom Google Workspace-organisationen.

Öppna mötet för alla i organisationen

Skapa:

 • Schemalägg i Kalender eller starta ett direktmöte
 • Bjud in gäster om du vill

Inställningar:

 • Mötets åtkomsttyp: Betrodd
 • Värden måste gå med före alla andra: Av

Resultat:

 • Alla interna användare kan gå med automatiskt
 • Andra kan gå med före dig
 • Du har kontroller för värdhantering

Begränsa mötet till gäster som du bjuder in eller godkänner

Skapa:

 • Schemalägg i Kalender
 • Lägg till betrodda gäster i kalenderinbjudan

Inställningar:

 • Typ av mötesåtkomst: Begränsad
 • Värden måste gå med före alla andra:
 • Medvärdar: Inga

Resultat:

 • Ingen kan gå med före dig
 • Gäster i kalenderinbjudan går med automatiskt
 • Användare som inte är inbjudna måste knacka för att godkännas
 • Det är bara du som kan godkänna knackningen

Organisera ett möte som någon annan modererar (du är inte där)

Skapa:

 • Schemalägg i Kalender
 • Lägg till betrodda gäster i kalenderinbjudan
 • Medvärdar: Lägg till minst en gäst som medvärd när du konfigurerar mötet i Google Kalender
Inställningar:
 • Typ av mötesåtkomst: Begränsad
 • Värden måste gå med före alla andra:
Resultat:
 • Ingen kan gå med före medvärden
 • Gäster i inbjudan går med automatiskt
 • Alla oinbjudna användare måste knacka för att godkännas
 • Det är enbart din medvärd som kan godkänna knackningen


Delegerade användare: Om du hanterar någon annans kalender som delegerad användare och schemalägger ett möte i personens primära kalender blir personen mötesvärd. I detta fall behöver du inte göra hen till medvärd.

Moderera ett stort möte med en panel med presentatörer

Begränsa skärmdelning till presentatörerna under mötet. Hantera oönskat bakgrundsljud med alternativet Stäng av ljud för alla.

Skapa:

 • Schemalägg i Kalender
 • Lägg till betrodda gäster i kalenderinbjudan
 • Medvärdar: Lägg till presentatörerna som medvärdar när du konfigurerar mötet i Google Kalender
Inställningar:
Resultat:

Under presentationer:

 • Gäster i inbjudan går med automatiskt
 • Du eller en medvärd kan godkänna knackningar från ej inbjudna användare
 • Enbart du och medvärdar kan dela skärmen

Tips! Om det förekommer störande bakgrundsljud från en gäst kan du använda alternativet Stäng av ljud för alla för att snabbt stänga av ljudet i alla i mötet. Deltagare som behöver tala kan slå på sitt eget ljud. Klicka på Personer Personer nere till höger följt av Stäng av ljudet för alla .

Livestreama en diskussionspanel

Tittarna måste finnas i din organisation eller på en betrodd domän som har lagts till av Google-administratören för att kunna visa en livestream.

Skapa:

 • Schemalägg ett möte i Kalender och lägg till alternativet för livestream. Lägg till gäster i inbjudan som ska presentera eller delta i livestreamen. Det är valfritt att ha medvärdar.
 • Välj alternativet för att skapa en dubblett av händelsen med enbart visningsbehörighet och bjud in grupper eller individer som ska titta på livestreamen.
 • Distribuera livestreamens länk till alla gäster som ska delta.

Specifika steg: Skapa en livestream

Inställningar:

För händelsen med deltagare:

 • Mötets åtkomsttyp: Betrodd
 • Värden måste gå med före alla andra:
Resultat:
 • Enbart gäster i deltagarinbjudan kan ses, höras eller presentera sin skärm
 • Ingen kan gå med i mötet före dig eller medvärdar som du lägger till
 • Enbart inbjudna deltagare kan gå med automatiskt
 • Enbart du eller en medvärd kan starta livestreamen
 • Inbjudna tittare ser händelsen i sin kalender och kan gå med via livestreamlänken. De har enbart visningsåtkomst till händelsen. De kan inte gå över till liveevenemanget eller delta i diskussioner senare.

Inkludera externa användare i mötet

” ”

Du kan låta personer utanför Google Workspace-organisationen gå med i möten även om de inte kan logga in på ett Google-konto. Här är några alternativ:

Tillåta att externa användare går med automatiskt

De måste vara inloggade på ett Google-konto.

Skapa:

 • Schemalägg i Kalender eller starta ett direktmöte
 • Lägg till betrodda externa gäster som har ett Google-konto i kalenderinbjudan
Inställningar:
 • Mötets åtkomsttyp: Öppna
 • Värden måste gå med före alla andra: Av
Resultat:
 • Externa gäster som är inloggade på sitt Google-konto kan gå med i mötet automatiskt
 • De kan gå med före dig

Bjuda in externa användare men kräv att användare utan inbjudan måste knacka för att gå med

Skapa:

 • Schemalägg i Kalender
 • Lägg till externa gäster i kalenderinbjudan
Inställningar:
 • Mötets åtkomsttyp: Betrodd
Resultat:
 • Interna eller externa gäster i inbjudan kan gå med automatiskt
 • Externa gäster som inte finns med i inbjudan måste knacka för att gå med
 • Alla interna deltagare kan godkänna knackningen

Tillåta att utloggade användare går med

Om gästen för närvarande inte kan logga in på ett Google-konto kan du fortfarande ha ett videomöte med hen.

Skapa:

 • Schemalägg i Kalender eller starta ett direktmöte
 • Skicka länken och möteskoden för mötet till gästen (tillgänglig i kalenderinbjudan eller från direktmötet)
Inställningar:
 • Mötesåtkomst: Öppen
 • Värdhantering: eller av
Resultat:
 • Alla med möteslänken får gå med i mötet. Ingen behöver knacka. 

Lägga till som medvärd: Även om en deltagare inte är inloggad på ett Google-konto kan du fortfarande göra hen till medvärd. När hen har gått med i mötet lägger du till hen som medvärd i panelen Personer. En medvärd som inte är inloggad har samma behörigheter som andra medvärdar, förutom att hen inte kan skicka e-postinbjudningar till ytterligare gäster.

Presentera och delta i Companion-läge

” ”

Ibland kanske du vill gå med i ett möte på en andra skärm. Det bästa sättet att göra det är att använda Companion-läge.

I Companion-läge:

 • Mikrofonen är alltid inaktiverad för att minska risken för rundgång från den andra skärmen.
 • Du ser inte deltagarrutnätet, vilket gör det lättare att se presentationer.
 • Du kan klicka på Presentera nu för att dela skärmen.
 • Din deltagarruta visas inte för andra deltagare om du inte slår på kameran eller räcker upp handen.

När Companion-läget används

Om du är i ett rum med ljud och video från Meet kan du gå med i Companion-läge från datorn. Gör så här:

 • Presentera din skärm utan att riskera rundgång
 • Räck upp handen: Din deltagarruta visas i deltagarfältet så att andra i mötet vet att du har något att säga.
 • Använd möteschatten eller delta i omröstningar eller frågestunder
 • Aktivera eller inaktivera värdkontroller

Gå med i ett möte i Companion-läge

Öppna mötet från en kalenderhändelse eller med möteslänken. Gör något av följande på mötessidan (green room):

 • Klicka på Använd Companion-läge. Om du är i ett konferensrum kontrollerar du att ditt namn och rumsnamnet visas på deltagarpanelen.
 • Klicka på Presentera för att delta i Companion-läge samtidigt som du delar skärmen.

Läs mer om Companion-läget.

Gå med och delta från din mobila enhet

” ”

Delta från mobilappen

Du kan gå med och delta i ett videomöte från telefonens Meet- eller Gmail-app. Du använder telefonens ljud och video och har samma åtkomst- och deltagarrättigheter som när du går med via datorn.

Använda en telefon för ljud och en dator för video

Om du har dålig nätverksanslutning kan du kanske få ett bättre resultat om du använder telefonen i stället för datorn. Du använder fortfarande datorn för video.

På datorn gör du något av följande:

 • I mötet – klicka på Merföljt avAnvänd en telefon för ljud
 • På mötessidan – klicka på Gå med och använd en telefon för ljud.

Följ anvisningarna för att ange ditt nummer och bli uppringd. Du fortsätter att delta med video från datorn, men du pratar och lyssnar via telefonen.

Läs mer: Använda en telefon för ljud i ett möte

Ring upp och delta enbart med ljud

Om du inte kan gå med via video, till exempel när du kör, kan du ringa in med ett telefonnummer.

 • Ring upp med telefonen – använd mötets telefonnummer och pinkod. Informationen finns i kalenderinbjudan och är även tillgänglig för personer i mötet.
 • Be någon i mötet att ringa upp – en deltagare med uppringningsbehörighet kan ringa dig från mötet. I panelen Personer klickar hen på Lägg till personerföljt avRing.

Läs mer: Ringa in till ett möte med en telefon


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
10966884141341836336
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true