หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ข้อมูลที่ย้าย

Google Workspace Migration for Microsoft Outlook

Google Workspace Migration for Microsoft Outlook (GWMMO) จะย้ายข้อมูลอีเมล ปฏิทิน หรือรายชื่อติดต่อไปยัง Google Workspace โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างนี้เพื่อดูว่าข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการย้ายหรือไม่เมื่อคุณตั้งค่า GWMMO

สถานะการย้ายข้อมูลต้นทาง

คุณสามารถย้ายข้อมูลอีเมล ปฏิทิน หรือรายชื่อติดต่อส่วนตัวจากโปรไฟล์ Microsoft Outlook ปัจจุบันหรือจากไฟล์ PST ก็ได้เมื่อย้ายข้อมูลจากบัญชีต้นทางเหล่านี้

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

อีเมล
ฟีเจอร์อีเมลที่รองรับ หมายเหตุ
ข้อความอีเมล ระบบจะย้ายข้อมูลอีเมลทั้งหมดในโฟลเดอร์ระดับบนสุด โฟลเดอร์ระดับบนสุดคือโฟลเดอร์ที่อยู่ในระดับเดียวกับโฟลเดอร์กล่องจดหมาย

นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเว้นการย้ายข้อมูลอีเมลได้โดยใช้อาร์กิวเมนต์ --noenable_email_migration เมื่อเรียกใช้การย้ายข้อมูลจากบรรทัดคำสั่ง

สถานะอีเมล เช่น อ่านแล้วและยังไม่อ่าน  
รายการที่ลบออก คุณสามารถเลือกที่จะย้ายข้อมูลหรือไม่ก็ได้ รายการที่ถูกลบจะมีป้ายกำกับว่าถังขยะใน Gmail
จดหมายขยะ คุณสามารถเลือกที่จะย้ายข้อมูลหรือไม่ก็ได้ จดหมายขยะจะมีป้ายกำกับจดหมายขยะใน Gmail
อีเมลและไฟล์แนบขนาดใหญ่ ระบบจะย้ายไฟล์แนบส่วนใหญ่ได้ ยกเว้นเมื่อข้อความและไฟล์แนบรวมกันแล้วมีขนาดใหญ่กว่า 25 MB หรือเมื่อ Gmail บล็อกไฟล์แนบบางประเภท เช่น ไฟล์ปฏิบัติการ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อประเภทไฟล์ที่ Gmail บล็อก
การกำกับข้อความ การติดธงจะปรากฏเป็นดาวใน Gmail
โฟลเดอร์

ระบบจะย้ายข้อมูลโฟลเดอร์ต่างๆ เป็นป้ายกำกับที่แตกต่างกันใน Gmail โดยปกติแล้วป้ายกำกับจะมีชื่อเดียวกับแหล่งที่มา หากมีความขัดแย้งในการตั้งชื่อระหว่างโฟลเดอร์กับป้ายกำกับที่สงวนไว้สำหรับระบบของ Gmail (เช่น ส่งแล้ว ถังขยะ หรือยังไม่อ่าน) ระบบจะย้ายอีเมลไปยังป้ายกำกับที่สงวนไว้

คุณจะระบุยกเว้นโฟลเดอร์ระดับบนสุดที่ไม่ต้องการย้ายได้โดยการเรียกใช้การย้ายข้อมูลจากบรรทัดคำสั่ง หากยกเว้นโฟลเดอร์ใด ระบบก็จะยกเว้นโฟลเดอร์ย่อยด้วย

ในระหว่างการย้ายข้อมูล เส้นทางแบบเต็มของโฟลเดอร์จะกลายเป็นชื่อป้ายกำกับ ระบบจะไม่ย้ายโฟลเดอร์ที่มีเส้นทางโฟลเดอร์ยาวเกิน 225 อักขระ และจะไม่ย้ายอีเมลภายในโฟลเดอร์ด้วย

 

ฟีเจอร์อีเมลที่ไม่รองรับ หมายเหตุ
ไฟล์ PST แบบอ่านอย่างเดียว GWMMO จะต้องมีสิทธิ์เขียนจึงจะเข้าถึงข้อมูลของคุณได้
ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ไฟล์ OST จะช่วยให้ Outlook สามารถทำงานแบบออฟไลน์แล้วซิงค์การเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเชื่อมต่ออีกครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้ของ Microsoft
โพสต์ในโฟลเดอร์กล่องจดหมาย  
ระดับความสำคัญของข้อความ  
กฎหรือตัวกรอง ระบบจะไม่ย้ายกฎ (ทั้งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์) หรือตัวกรอง แต่คุณสร้างตัวกรองที่เทียบเท่าได้ใน Gmail
ลายเซ็น ระบบจะไม่ย้ายลายเซ็น แต่สร้างขึ้นใหม่ได้ใน Gmail
การกำหนดหรือการมอบหมายหมวดหมู่  
ใบตอบรับการอ่านหรือรายงานแจ้งการนำส่งสำเร็จ/ไม่สำเร็จ  
ปฏิทิน
ฟีเจอร์ปฏิทินที่รองรับ หมายเหตุ
ปฏิทินเริ่มต้น รวมถึงกิจกรรม คำอธิบาย ผู้เข้าร่วม การแจ้งเตือนกิจกรรม และสถานที่ทั้งหมด หากคุณใช้ไฟล์ PST ที่ส่งออกหรือเก็บถาวร ระบบจะย้ายข้อมูลปฏิทินทั้งหมด ปฏิทินจะปรากฏพร้อมคำนำหน้าเป็นชื่อบัญชีต้นทางในรายการปฏิทินหลักแทนการปรากฏเป็นปฏิทินเริ่มต้น เช่น 222larabrown/ปฏิทิน)

นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเว้นการย้ายข้อมูลปฏิทินได้โดยใช้อาร์กิวเมนต์ --noenable_calendar_migration เมื่อเรียกใช้การย้ายข้อมูลจากบรรทัดคำสั่ง

ปฏิทินเพิ่มเติม ระบบจะย้ายข้อมูลปฏิทินที่ใช้ร่วมกันให้กับเจ้าของเท่านั้น แต่จะไม่ย้ายให้ผู้ใช้รายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าถึง
สถานะว่างหรือไม่ว่าง ระบบจะย้ายข้อมูลการแสดงสถานะว่าง/ไม่ว่างเป็นสถานะต่างๆ เช่น ไม่ว่าง ยังไม่แน่นอน ลางาน ว่าง ทำงานจากที่อื่น เป็นต้น
สถานะการตอบกลับกิจกรรม ระบบจะย้ายข้อมูลการตอบกลับกิจกรรมเป็นสถานะต่างๆ เช่น ตอบรับแล้ว ปฏิเสธแล้ว ยังไม่แน่นอน ไม่มีการตอบกลับ ลบแล้ว เป็นต้น
ทรัพยากรในปฏิทิน ซึ่งประกอบด้วยห้องประชุม โปรเจ็กเตอร์ รถใช้งานของบริษัท สำนักงานของแขกเยี่ยม อุปกรณ์นันทนาการ หรือทรัพยากรอื่นๆ ที่ผู้คนอาจลงเวลาจองเพื่อใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้เข้าร่วม

หากนำเข้ากิจกรรมในปฏิทินของผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้จัดเดิม หรือไม่ใช่ผู้เข้าร่วมตั้งแต่ต้นของกิจกรรมนี้ ข้อความเตือน "User neither attendee or organizer for event" (ผู้ใช้ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมหรือผู้จัดกิจกรรม) จะปรากฏในไฟล์บันทึกการติดตาม แต่ระบบก็จะยังย้ายข้อมูลกิจกรรมไปยัง Google Workspace จนสำเร็จ และจะนำผู้ใช้ปลายทางมาแสดงเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน Google ปฏิทิน

 

ฟีเจอร์ปฏิทินที่ไม่รองรับ หมายเหตุ
เนื้อหาแบบผสมในคำอธิบายกิจกรรม ระบบจะไม่นำเข้าคำอธิบาย Rich Text ทั้งนี้ คำอธิบายใน Outlook 2016 จะแปลงเป็นข้อความธรรมดา
ข้อมูลแนบของปฏิทิน  
การกำหนดหรือการมอบหมายหมวดหมู่  
Contacts
ฟีเจอร์รายชื่อติดต่อที่รองรับ หมายเหตุ
รายชื่อติดต่อส่วนบุคคล

นำเข้าทุกช่อง

นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเว้นการย้ายข้อมูลรายชื่อติดต่อได้โดยใช้อาร์กิวเมนต์ --noenable_contact_migration เมื่อเรียกใช้การย้ายข้อมูลจากบรรทัดคำสั่ง

หมายเหตุ ระบบจะย้ายบันทึกในรายชื่อติดต่อไปเป็นข้อความธรรมดา โน้ตที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 KB จะถูกตัดให้สั้นลง

 

ฟีเจอร์รายชื่อติดต่อที่ไม่รองรับ หมายเหตุ
โฟลเดอร์รายชื่อติดต่อ ระบบจะไม่ย้ายโฟลเดอร์รายชื่อติดต่อที่แยกกัน แต่จะย้ายรายชื่อติดต่อทั้งหมดจากโฟลเดอร์ทั้งหมดแทน ซึ่งคุณจัดระเบียบใหม่ได้โดยใช้ป้ายกำกับ
กลุ่มรายชื่อติดต่อหรือรายชื่อสำหรับการส่งอีเมลส่วนตัว แต่คุณก็ยังสามารถส่งอีเมลถึงกลุ่มบุคคลในรายชื่อจาก Google Workspace ได้ด้วยการสร้างกลุ่มใน Google Groups
รายชื่อติดต่อร่วมของโดเมน รายชื่อติดต่อของโดเมนจะปรากฏในรายการที่อยู่ร่วม (GAL) ใน Microsoft Active Directory หากต้องการนําเข้ารายชื่อติดต่อเหล่านี้ คุณต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเกี่ยวกับ Google Cloud Directory Sync
ข้อมูลประเภทอื่นๆ

ฟีเจอร์ที่ไม่รองรับ

  • หมายเหตุ
  • งาน
  • รายการบันทึก
  • ฟีด RSS


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false