หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

จัดทําแบบสํารวจระหว่างการประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

ผู้ดูแลจะสามารถสร้างแบบสํารวจใน Google Meet เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโหวต จากนั้นในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมก็จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแบบสํารวจและส่งคําตอบได้ หลังจบการประชุม ผู้ดูแลจะได้รับรายงานทางอีเมลพร้อมผลของแบบสำรวจ ซึ่งจะมีรายชื่อและคําตอบของผู้เข้าร่วม

สําคัญ: หากต้องการเปิดหรือตอบแบบสำรวจ ให้ใช้ Meet เวอร์ชันเว็บ

สร้างแบบสํารวจในฐานะผู้ดูแล

" "

 1. เปิด Meet
 2. ในการประชุมทางวิดีโอ ให้คลิกกิจกรรม ""จากนั้นแบบสำรวจ ที่ด้านล่าง
 3. คลิกเริ่มแบบสํารวจ 
 4. ป้อนคําถามและเพิ่มตัวเลือกสําหรับแบบสํารวจ
 5. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการโพสต์แบบสํารวจ ให้คลิกเปิด
  • หากต้องการบันทึกแบบสํารวจเพื่อให้เปิดใช้งานได้ในภายหลัง ให้คลิกบันทึก

แบบสำรวจที่บันทึกจะปรากฏในส่วนแบบสำรวจตลอดการประชุมทางวิดีโอ หลังจากการประชุมสิ้นสุดแล้ว ระบบจะลบแบบสำรวจอย่างถาวร และผู้ดูแลการประชุมจะได้รับอีเมลรายงานผลการสำรวจหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

ดูแลแบบสํารวจ

" "

 1. เปิด Meet
 2. ในการประชุมทางวิดีโอ ให้คลิกกิจกรรม ""จากนั้นแบบสำรวจ ที่ด้านล่าง
 3. หากต้องการให้ผู้เข้าร่วมเห็นผลของแบบสํารวจ ให้เปิดแสดงผลให้ทุกคนเห็น
 4. หากต้องการปิดแบบสํารวจและไม่อนุญาตให้ตอบ ให้คลิกจบการสำรวจ

  เคล็ดลับ: ผู้เข้าร่วมจะยังคงดูแบบสํารวจได้อยู่

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบแบบสํารวจจากรายการแบบสํารวจอย่างถาวร ให้คลิกลบ ""

ส่งคําตอบในฐานะผู้เข้าร่วม

" "

 1. เปิด Meet
 2. ในการประชุมทางวิดีโอ ให้คลิกกิจกรรม ""จากนั้นแบบสำรวจ ที่ด้านล่าง
 3. เลือกคําตอบและคลิกโหวต

  คุณจะเปลี่ยนคำตอบไม่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false