Powiadomienie

Duet AI to teraz Gemini w Google Workspace. Więcej informacji

Pierwsze kroki z narzędziami Postmaster Tools

Za pomocą narzędzi Postmaster Tools możesz monitorować dane dotyczące poczty e-mail wysyłanej w dużej ilości, a także wyszukiwać informacje o domenie wysyłającej. Dzięki różnym panelom masz dostęp do szczegółowych informacji o błędach dostarczania w Gmailu, raportów na temat spamu oraz Pętli informacji zwrotnych.

Aby korzystać z narzędzi Postmaster Tools, musisz mieć konto Google. Dowiedz się, jak utworzyć konto Google

Dodawanie domeny do narzędzi Postmaster Tools

 1. Zaloguj się w Postmaster Tools.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj Add.
 3. Wpisz swoją domenę uwierzytelniania.
  • Wskazówka: możesz dodać domenę DKIM lub SPF.
 4. Kliknij Dalej.
 5. Potwierdź własność domeny:
  • Aby udowodnić, że domena należy do Ciebie, kliknij Zweryfikuj.
  • Aby pominąć ten krok i kontynuować bez potwierdzania własności, kliknij Nie teraz. Musisz jednak w pewnym momencie potwierdzić własność domeny, aby wyświetlić jakiekolwiek związane z nią dane. Aby wrócić i to zrobić, najedź kursorem myszy na domenę, której własność chcesz potwierdzić. Następnie kliknij Więcej a potem Zweryfikuj domenę.

Zarządzanie dostępem do danych

Jeśli masz domenę z potwierdzoną własnością, możesz udostępniać swoje dane z Postmaster Tools wszystkim osobom, które mają konto Google. Możesz też dodawać i usuwać właścicieli domeny.

Dodawanie kogoś do swojej domeny

Ważne: do domeny możesz dodać tylko te osoby, które mają konto Google lub Google Workspace.

 1. Zaloguj się w Postmaster Tools.
 2. Wskaż domenę z potwierdzoną własnością, do której chcesz kogoś dodać.
 3. Po prawej kliknij Więcej a potem Zarządzaj użytkownikami.
 4. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj.
 5. W wyskakującym okienku wpisz adres e-mail konta Google osoby, która ma mieć dostęp do danych Postmaster Tools dotyczących Twojej domeny.

Wskazówka: gdy przyznasz komuś dostęp, ta osoba nie otrzyma powiadomienia, więc poinformuj ją o tym. Jednak taki użytkownik będzie mógł zobaczyć tę domenę po zalogowaniu się w Postmaster Tools.

Interpretowanie danych w panelu

Możesz korzystać z danych z różnych paneli, aby dowiedzieć się, jak najlepiej wysyłać e-maile.

Wskaźnik spamu

Wskaźnik spamu to wartość procentowa określająca stosunek liczby e-maili oznaczonych przez użytkowników jako spam do liczby e-maili umieszczonych w skrzynkach odbiorczych aktywnych użytkowników. Jeśli znaczna liczba e-maili trafia bezpośrednio do folderów Spam, wskaźnik spamu może być niski, nawet jeśli użytkownicy oznaczają e-maile od Ciebie w Odebranych jako spam.

Reputacja adresu IP

Lepsza reputacja oznacza, że e-maile z tego adresu IP rzadziej trafiają do folderu ze spamem zamiast do skrzynki odbiorczej adresata. Jeśli na przykład wysyłasz dużo e-maili, które użytkownicy oznaczają jako spam, reputacja Twojego adresu IP pogorszy się.

Aby ograniczyć negatywne opinie użytkowników, regularnie sprawdzaj listę adresatów. E-maile wysyłaj tylko do tych użytkowników, którzy chcą je otrzymywać.

Informacje o reputacji

Klasyfikacje spamu podane poniżej obejmują pocztę wykrytą jako spam przez filtr antyspamowy Gmaila oraz pocztę zgłoszoną jako spam przez użytkowników.

 • Zła: w przeszłości z danej domeny lub adresu IP wysyłano duże ilości spamu. Poczta przychodząca od tego podmiotu będzie prawie zawsze odrzucana przy nawiązywaniu połączenia lub oznaczana jako spam.
 • Słaba: dochodziło do systematycznego wysyłania znacznych ilości spamu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że poczta od tego nadawcy zostanie oznaczona jako spam.
 • Średnia/wystarczająca: nadawca zwykle nie wysyła spamu, zdarza mu się jedynie wysyłać jego niewielkie ilości. Większość e-maili od tego nadawcy zostanie dostarczona, chyba że nastąpi znaczny wzrost wskaźnika spamu.
 • Dobra: nadawca ma bardzo dobre notowania (niski wskaźnik spamu) i stosuje się do wskazówek Google dla nadawców e-maili. Poczta od tego nadawcy jest bardzo rzadko oznaczana jako spam.

Wskazówka: pamiętaj, że odfiltrowywanie spamu zależy od wielu czynników, a reputacja adresu IP to tylko jeden z nich.

Reputacja domeny

Lepsza reputacja oznacza, że e-maile z Twojej domeny wysyłającej (SPF i DKIM) są rzadziej filtrowane do folderu ze spamem lub skrzynki odbiorczej adresata.

Informacje o reputacji

Klasyfikacje spamu podane poniżej obejmują pocztę wykrytą jako spam przez filtr antyspamowy Gmaila oraz pocztę zgłoszoną jako spam przez użytkowników.

 • Zła: w przeszłości z danej domeny lub adresu IP wysyłano bardzo duże ilości spamu. Poczta przychodząca od tego podmiotu będzie prawie zawsze odrzucana na poziomie SMTP lub oznaczana jako spam.
 • Słaba: dochodziło do systematycznego wysyłania znacznych ilości spamu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że poczta od tego nadawcy zostanie oznaczona jako spam.
 • Średnia/wystarczająca: nadawca zwykle nie wysyła spamu, zdarza mu się jedynie wysyłać jego niewielkie ilości. Większość e-maili od tego nadawcy zostanie dostarczona, chyba że nastąpi znaczny wzrost wskaźnika spamu.
 • Dobra: nadawca ma bardzo dobre notowania (niski wskaźnik spamu) i stosuje się do wskazówek Google dla nadawców e-maili. Poczta od tego nadawcy jest bardzo rzadko oznaczana jako spam.

Wskazówka: pamiętaj, że odfiltrowywanie spamu zależy od wielu czynników, a reputacja domeny to tylko jeden z nich.

Pętla informacji zwrotnych

Ten panel jest dostępny po skonfigurowaniu Pętli informacji zwrotnych Gmaila na temat spamu. Kliknij dowolny punkt danych na wykresie, aby zobaczyć tabelę z identyfikatorami oznaczonymi w ramach pętli i odpowiadającymi im wskaźnikami spamu.

Informacje o wykresach Pętli informacji zwrotnych

 • Wykres średniego wskaźnika spamu w ramach pętli: pokazuje średni wskaźnik spamu dla wszystkich identyfikatorów zgłoszonych w ramach pętli na dany dzień (jeśli dotyczy) w określonym czasie.
 • Wykres liczby identyfikatorów: pokazuje liczbę unikalnych identyfikatorów zgłoszonych każdego dnia w ramach pętli (jeśli dotyczy) w określonym czasie.

Uwierzytelnianie

Ten panel pokazuje, jaki jest odsetek poczty e-mail, która przeszła weryfikację SPF, DKIM i DMARC w całym ruchu przychodzącym, który próbowano uwierzytelnić.

Informacje o wykresach SPF, DKIM i DMARC

 • Wykres SPF: pokazuje odsetek e-maili, które zostały pozytywnie zweryfikowane z użyciem SPF, w stosunku do wszystkich e-maili z danej domeny weryfikowanych z użyciem SPF (tj. z wykluczeniem e-maili z fałszywych adresów).
 • Wykres DKIM: pokazuje odsetek e-maili, które zostały pozytywnie zweryfikowane z użyciem DKIM, w stosunku do wszystkich e-maili z danej domeny weryfikowanych z użyciem DKIM.
 • Wykres DMARC: pokazuje odsetek e-maili, które pozytywnie przeszły uzgodnienie DMARC, w stosunku do wszystkich e-maili otrzymanych z danej domeny, które przeszły weryfikację z użyciem SPF lub DKIM.

Szyfrowanie

Ten panel pokazuje, jaki odsetek ruchu przychodzącego i wychodzącego jest zaszyfrowany.

Informacje o wykresach przychodzących i wychodzących TLS

 • Przychodzące TLS: pokazuje odsetek e-maili przychodzących (do Gmaila), które pomyślnie przeszły weryfikację z użyciem TLS, w stosunku do wszystkich e-maili otrzymanych z danej domeny.
 • Wychodzące TLS: pokazuje odsetek e-maili wychodzących (z Gmaila), które pozytywnie przeszły weryfikację z użyciem TLS, w stosunku do wszystkich e-maili wysłanych do danej domeny.

Błędy dostarczania

Ten wykres pokazuje, jaki odsetek wszystkich e-maili został odrzucony lub tymczasowo nie został dostarczony w porównaniu z całym uwierzytelnionym ruchem. Poniżej wykresu możesz zobaczyć listę przyczyn nieudanego wysłania e-maili.

Informacje o błędach dostarczania

 • Przekroczono limit ruchu: domena lub IP wysyła pocztę e-mail z niezwykle dużą częstotliwością, dlatego zostały nałożone tymczasowe ograniczenia liczby żądań.
 • Podejrzenie spamu: nasze systemy z różnych powodów interpretują przesyłane wiadomości jako potencjalny spam.
 • E-mail może zawierać spam: przesyłane wiadomości są interpretowane jako potencjalny spam ze względu na ich treść.
 • Niewłaściwe lub nieobsługiwane załączniki: przesyłane wiadomości zawierają załączniki nieobsługiwane przez Gmaila.
 • Zasady DMARC domeny nadawcy: w domenie nadawcy zostały skonfigurowane zasady odrzucania spamu zgodnie z mechanizmem DMARC.
 • Wysyłające IP ma słabą reputację: reputacja adresu IP, z którego wysłano wiadomość, jest bardzo słaba.
 • Domena wysyłająca ma słabą reputację: reputacja domeny wysyłającej jest bardzo słaba.
 • Adres IP znajduje się na co najmniej jednej publicznej liście RBL: RBL, czyli Real-time Blackhole Lists to serwery publikujące aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o podejrzanych serwerach poczty e-mail. Postaraj się o to, by Twój adres IP został usunięty z list RBL.
 • Domena znajduje się na co najmniej jednej publicznej liście RBL: RBL, czyli Real-time Blackhole Lists, to serwery publikujące aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o podejrzanych serwerach poczty e-mail. Postaraj się o to, by Twoja domena została usunięta z list RBL.
 • Nieprawidłowy lub brakujący rekord PTR: w IP nadawcy brakuje rekordu PTR.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne